Giáo án vật lý 9

164 473 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình Ngày dạy Chơng I: Điện học Tiết 1: Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây. 2) Kỹ năng: - Vẽ và mắc đợc sơ đồ thí nghiệm hình 1.1 (SGK 4) . - Phân tích đợc kết quả thí nghiệm từ đồ thị. 3) Thái độ: - Yêu thích môn học, trung thực trong hoạt động nhóm. - Có thái độ hứng thú, nghiêm túc trong khi làm thí nghiệm. - Rèn tính lạc quan, yêu đời khi học về các bài học của chơng điện học. II. Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án + bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ hình 1.2 và bảng 2 (SGK 5). 2) Học sinh: Vẽ sẵn hình 1.2 ra vở bài tập. 3) Nhóm học sinh: 01 điện trở mẫu. 01 Ampe kế GHĐ 1,5A - ĐCNN 0,1A. 01 Vôn kế GHĐ 6V - ĐCNN 0,1V. 01 công tắc. 01 nguồn điện 6V. 07 đoạn dây nối. III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1) Hoạt động 1(10 ): Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Cách sử dụng những dụng cụ đó nh thế nào? - Hỏi: Để đo cờng độ dòng điện chaỵ qua bóng đèn, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, ta dùng những dụng cụ gì để đo? 2) Hoạt động 2 (15):Tìm hiểu sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế. Học sinh đọc sách giáo khoa để tìm hiểu về mạch điện hình 1.1, sau đó trả lời về dụng cụ, vai trò, cách mắc. C1: Từ kết quả thí nghiệm ta thấy: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây bao nhiêu lần thì cờng độ dòng diện chạy Truờng THCS Vũ Ninh 1 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình trong dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. Tiến hành thí nghiệm - Ghi kết quả thí nghiệm vào vở - Trả lời C1 vào vở ghi: 3) Hoạt động 3 (10):Vẽ và sử dụng đồ thị rút ra kết luận - Hỏi: Đặc điểm của đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U? - Yêu cầu đại diện một vài nhóm rút ra kết luận về mối liên hệ giữa U và I - Yêu cầu học sinh trình bày C2: Vẽ đồ thị 4) Hoạt động 4 (10 ): Củng cố bài học Vận dụng: C5: Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó - Hỏi: Nêu lại mối quan hệ giữa U và I? đồ thị có đặc điểm gì? - Yêu cầu học sinh trả lời C5, nếu còn thời gian thì yêu cầu học sinh làm tiếp C3,C4 5) Hoạt động 5 (5 ): H ớng dẫn về nhà - Trả lời lại từ C1 C5 - Học thuộc ghi nhớ - Làm bài tập 1.1 1.4 * Rút kinh nghiệm giờ dạy Ngày dạy Tiết 2: Điện trở của dây dẫn, định luật ôm I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Nhận biết đợc đơn vị tính điện trở và công thức tính điện trở. - Phát biểu và viết biểu thức định luật ôm. 2) Kỹ năng: Vận dụng đợc định luật ôm để giải một số bài tập. 3) Thái độ: Rèn thái độ cần cù tính toán, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Kẻ sẵn bảng giá trị thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu của bảng 1 và 2 trong sách giáo khoa nh sau: Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 Truờng THCS Vũ Ninh 2 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình 3 4 Trung bình cộng 2) Học sinh: Kẻ sẵn bảng thơng số U/I ra vở ghi 3) Nhóm học sinh: 01 điện trở mẫu. 01 Ampe kế GHĐ 1,5A - ĐCNN 0,1A. 01 Vôn kế GHĐ 6V - ĐCNN 0,1V. 01 công tắc. 01 nguồn điện 6V. 07 đoạn dây nối. III. Tổ chức dạy học: 1) Hoạt động 1(7 ): Kiểm tra bài cũ tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Cờng độ dòng diện chạy trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Từ sơ đồ hình 1.2 nhận thấy: U/I = 5, vậy khi U = 2,5V thì I = 2,5: 5 = 0,5A; khi U = 3,5V thì I = 3,5: 5 = 0,7A. - Hỏi: + Hãy nêu sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó? + Hoàn thành câu C3: dựa vào đồ thị hình 1.2 hãy xác định cờng độ dòng điện chạy trong dây dẫn khi U = 2,5V, U = 3,5 V Su y nghĩ trả lời dự đoán. ĐVĐ: Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ hình 1.1, nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì cờng độ dòng điện qua chúng có nh nhaukhông? 2) Hoạt động 2 (7): Xác định thơng số U/I của mỗi dây Nhóm học sinh trình bày, ghi vào bảng phụ kết quả (tuỳ thuộc từng nhóm học sinh và từng lớp học sinh) - Yêu cầu nhóm học sinh thảo luận, trình bày ra bảng phụ các câu hỏi C1 và C2 Nhận xét: Đối với mỗi dây dẫn thì thơng số U/I là không đổi đối với mỗi dây. Từ đó rút ra nhận xét gì? 3) Hoạt động 3 (7 ): Tìm hiểu về khái niệm điện trở Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi của giáo viên Yêu cầu HS đọc sách giáo khoađể tìm hiểu về điện trở, rồi hỏi: Điện trở đợc xác định bằng thơng số U/I đợc ký hiệu là R, đơn vị đo điện trở là Ôm - Điện trở của dây dẫn đợc xác định nh thế nào? Ký hiệu ra sao? đơn vị đo điện trở là gì? Biểu thị mứcđộ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - ý nghĩa của điện trở? Truờng THCS Vũ Ninh 3 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình 4) Hoạt động 4 (10 ): Tìm hiểu định luật ôm Ghi vở: II -Định luật ôm Hệ thức: I= U/R - Viết lên bảng hệ thức của định luật Phát biểu: SGK - Yêu cầu 1 học sinh đứng tại chỗ phát biểu định luật - Nêu ý nghĩa của các đại lợng trong định luật? 5) Hoạt động 5 (10 ) Vận dụng củng cố HDVN: Ghi vở: III Vận dụng - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trình bày ra bảng phụ câu C3, C4 Thảo luận, ghi ra bảng phụ và gi vở đáp án đúng C3: áp dụng công thức: I = U/R U = I.R Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: U = 12 X 0,5 = 6V C4: Dòng điện chạy qua dây dẫn có điện trở R1 lớn hơn 3 lần so với dây dẫn R2 Học sinh trả lời theo ghi nhớ trong sách giáo khoa - Củng cố: Trình bày nội dung, hệ thức của định luật ôm? - Yêu cầu 1 học sinh đứng tại chỗ đọc phần Có thể em cha biết - HDVN: + Học thuộc ghi nhớ. + Làm bài tập 2.1 2.4 + Đọc thêm Có thể em cha biết 6) Rút kinh nghiệm giờ dạy . Ngày dạy Tiết 3: Thực hành xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế. I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: Học sinh nắm đợc cách xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế thông qua công thức: R = U/I. 2) Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng mắc đợc mạch điện để đo điện trở dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế. Mắc đúng các bộ phận của mạch điện. 3) Thái độ: Trung thực trong hoạt động nhóm, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Phòng thực hành, tranh vẽ hình 1.1 trong sách giáo khoa. 2) Học sinh: vở bài tập, mẫu báo cáo (in theo mẫu ở cuối bài). Truờng THCS Vũ Ninh 4 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình 3) Nhóm học sinh: - Điện trở mẫu. - Ampe kế. - Vôn kế. - Khoá K. - Nguồn điện. - Dây dẫn. III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1) Hoạt động 1(7 ): Kiểm tra bài cũ, tổ chức tình huống học tập Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - 1 hs lên bảng trình bày về điện trở, yêu cầu: + Điện trở của dây dẫn đợc ký hiệu là R, đơn vị là ôm, đặc trng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. + Khi hiệu điện thế U = 3V, I 1 =5Al, I 2 = 2A, I 3 = 1A. - Học sinh 2 lên bảng hoàn thành phần ghi nhớ trong sách giáo khoa, làm bài tập 2.4 Hỏi: - Trình bày cách xác định, ký hiệu, đơn vị, ý nghĩa của điện trở (làm thêm bài tập 2.1. - Trình bày định luật ôm? (nội dung, công thức, đơnvị), hoàn thành bài tập 2.4 (SBTVL). Chữa các bài tập cho học sinh, với bài 2.4b: nhận thấy I 2 = I 1 /2 R 2 = 2R 1 . ĐVĐ: Để biết cụ thể trong từng trờng hợp chúng ta còn có những cách nào để xác định điện trở, chúng ta vào bài hôm nay. 2) Hoạt động 2 (15 ): Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Trình bày báo cáo cho giáo viên và các tổ trởng kiểm tra - Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo của học sinh. Từng học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên - Yêu cầu 1 học sinh trả lời câu b, c Từng học sinh theo dõi lên bảng phần trình bày của bạn và tự mình trình bày vẽ theo đáp án đúng - Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 3) Hoạt động 3 (14 ): Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên a) Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ - Theo dõi, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện (đặc biệt là cách mắc ampe kế và vôn kế). Tiến hành đo, ghi kết quả chính xác Theo dõi, yêu cầu học sinh tham gia tích cực. Cá nhân học sinh hoàn thành báo cáo Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân để hoàn thành báo cáo. Truờng THCS Vũ Ninh 5 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình Nghe nhận xét của giáo viên Nhận xét sự làm việc cụ thể của từng nhóm và cá nhân. Hoạt động 4 (8 ):Củng cố h ớng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Củng cố: Trình bày các câu trả lời theo câu hỏi của giáo viên Hỏi: các xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế nh thế nào? - Trình bày nội dung định luật ôm? Hớng dẫn về nhà: Học thuộc lại định luật ôm, làm hết toàn bài tập 2.1 2.5 (SBTVL) Rútkinhnghiệmgiờ dạy: Ng y d y Tit 4: ON MCH NI TIP I. Mc tiêu: 1) Kin thc: Hc sinh nm c tớnh cht ca on mch ni tip: - Cng dũng in nh nhau ti mi im. - Hiu in th gia hai u on mch bng tng hai hiu in th gia hai u mi in tr thnh phn U = U 1 + U 2 . - in tr tng ng ca on mch bng tng hai in tr thnh phn: R t = R 1 + R 2 2) K nng: - Hc sinh mc c mch in ni tip cỏc in tr. - Tớnh toỏn thnh tho cỏc i lng cú liờn quan n cỏc i lng cú liờn quan. 3) Thái : - Cú thỏi yờu thớch mụn hc, ham hc hi t nhiờn. - Trung thc trong hot ng nhúm. II. Chuẩn b: 1) i vi giáo viên: Truờng THCS Vũ Ninh 6 V + - A + - A B + - Gi¸o ¸n VËt Líp 9 Gi¸o viªn d¹y: Vò V¨n B×nh Tranh vẽ sẵn sơ đồ mạch điện hình 4.1, 4.2, 4.3 ra bảng phụ. 2) Đối với học sinh: Vở bài tập. 3) Đối với nhóm học sinh: - 2 điện trở mẫu. - 01 khoá K - 01 nguồn điện 12V. - 01 Ampe kế. III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1 (7’): Kiểm tra bài cũ - tổ chức tình huống học tập. Hoạt động của học sinh Trợ gióp của gi¸o viªn Nộidung định luật: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây, tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó. Công thức: I = U/R - HS1: Trình bày nội dung định luật ôm?, công thức của định luật? đơn vị định luật? - tổ chức: Liệu có thể thay thế hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở để dòng điện chạy qua mạch không đổi? Hoạt động 2 (10’): Nhớ lại kiến thức về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Ghi vở 1) Nhớ lại kiến thức lớp 7: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp hai bóng đèn: I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 - Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để tìm hiểu kiến thức về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp hai bóng đèn. Ghi vở: 2) Đoạn mạch mắc nối tiếp hai điện trở - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm hoàn thành C1 Thảo luận nhóm, ghi vở bt C1: R 1 ,R 2 mắc nối tiếp với ampe kế Thông báo: Các hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Thảo luận nhóm, ghi vở bt câu đúng: Ad định luật ôm, ta có: U 1 = I 1 .R 1 (1) U 2 = I 2 .R 2 (2) Ad hệ thức về I trong đoạn mạch nối tiếp I = I 1 + I 2 (3). Thay 1,2,3 vào * ta được: U 1 /U 2 =I 1 .R 1 / I 2 .R 2 = R 1 /R 2 - Các em hãy thảo luận nhóm để chứng minh hệ thức (3): U 1 /U 2 = R 1 /R 2 (*) Hoạt động 3 (13’): Tìm hiểu điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp Ghi vở: II - Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp 1/. Điện trở tương đương: - thông báo về định nghĩa điện trở tương đương 2/. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn - các em hãy thảo luận nhóm hoàn thành Truêng THCS Vò Ninh 7 Gi¸o ¸n VËt Líp 9 Gi¸o viªn d¹y: Vò V¨n B×nh mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: cho thầy C3: Chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp là: R tđ = R 1 + R 2 Thảo luận nhóm, ghi vở câu đúng: C3 C3: Chứng minh :R tđ = R 1 + R 2 (1) Nhân 2 vế của 1 với I ta được: (1)  I. R tđ = I. R 1 + I. R 2  U = U 1 + U 2 (Luôn đúng) – đpcm Ghi vở: 3/. Thí nghiệm kiểm tra Yêu cầu nhóm học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1 Thảo luận nhóm, mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1, đọc số chỉ ampe kế và vôn kế từ đó suy ra kết luận, ghi vở: Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần.1 Số chỉ ampe kế, vôn kế bằng bao nhiêu, Từ đó rút ra kết luận gì? Đọc thông báo trong SGK - Yêu cầu 2 học sinh đứng tại chỗ đọc phần ghi nhớ của bài. Hoạt động 4(15’):Củng cố - vận dụng – HDVN Trả lời, ghi vở câu đúng: III. Vận dụng: C4: - Khi công tắc mở, hai đèn không hoạt động vì không có dòng điện chạy qua. - Khi công tắc K đóng, cầu chì đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì cầu chì mắc nối tiếp với hai đèn. - Khi đóng công tắc, dây tóc đèn bị đứt thì đèn còn lại cũng không sáng vì đây là mạch điện mắc nối tiếp - Vận dụng: Yêu cầu cá nhân học sinh hoàn thành các bài tập của phần vận dụng C5: + R tđ = R 1 + R 2 = 20 + 20 = 40 Ω + R tđ = R tđ12 + R 3 = 60Ω - Y/c 1 hs đứng tại chỗ đọc phần có thể em chưa biết. Giáo viên thông báo như sgk Học sinh suy nghĩ trả lời - Củng cổ: trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì I, U, R như thế nào? - HDVN: + Học thuộc ghi nhớ. + Làm bài tập 4.1 – 4.3 (SBTVL) • Rút kinh nghiệm giờ dạy: Truêng THCS Vò Ninh 8 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình Ngày dạy Tiết 5: đoạn mạch song song I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Nắm đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: 1/R tđ =1/R 1 +1/R 2 - Mô tả đợc cách bố trí tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết đối với đoạn mạch song song. 2) Kỹ năng: Vận dụng đợc các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. 3) Thái độ: Rèn thái độ cần cù tính toán, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Hình vẽ đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (hình 5.1 SGK). 2) Học sinh: Vở bài tập, máy tính cá nhân. 3) Nhóm học sinh: - 3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tơng đơng của hai điện trở kia khi mắc song song. - 1 ampe kế, 1 vôn kế. - 1 công tắc. - 1 nguồn điện. - 9 dây nối. III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1) Hoạt động 1 (7 ): Kiểm tra bài cũ tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên 2 học sinh lên bảng trình bày. Bài 4.2: Tóm tắt: R = 10 , U = 12V a) I = ? b) Điều kiện của ampe kế là gì? Giải: a) Cờng độ dòng điện chạy qua điện trở là: AD định luật ôm, ta có: I =U/R, thay số I = 12/10 = 1,2A. b) Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cần đo thì ampe kế phải có điện trở nhỏ, vì: dòng điện qua ampe kế phụ thuộc vào điện trở ampe kế. - Giáo viên hỏi: + Cờng độ dòng điện, hiệu điện thế của mạch điện mắc nối tiếp có tính chất nh thế nào? + bài tập 4.2 Truờng THCS Vũ Ninh 9 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình - HS2 trình bày, kết quả đúng 4.3: a) Số chỉ ampe kế: 0,4A. Số chỉ vôn kế: 4V. b) cách 1: tăng giá trị U AB lên 3 lần. Cách 2: Chỉ mắc điện trở R = 10 + Điện trở của mạch điện mắc nối tiếp có tính chất nh thế nào? + bài tập 4.3 - Vào bài: Đối với đoạn mạch mắc song song, điện trở tơng đơng của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không? 2) Hoạt động 2 (5 ): Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài học Từng học sinh chuẩn bị, trả lời các câu hỏi của giáo viên, ghi vở: Trong đoạn mạch song song thì: I = I 1 +I 2 (1) U = U 1 =U 2 (2) Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch chính có quan hệ thế nào với cờng độ dòng điện và hiệu điện thế của các mạch rẽ? * Hoạt động 3 (7 ): Nhận biết đợc đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song a) Từng học sinh trả lời C1. b) Mỗi học sinh tự vận dụng (1) và (2) và hệ thức của định luật ôm, chứng minh hệ thức (3) I 1- /I 2 =R 1 /R 2 - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung? Cờng độ dòng diện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì? - Hớng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật ôm để trả lời C2 3) Hoạt động 4 (10 ): Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Nhóm hs vận dụng kiến thức đã học để xây dựng công thức (4): 1/R tđ = 1/R 1 +1/R 2 Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để trình bày C3, hớng dẫn học sinh xây dựng công thức (4): - Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 ,I 2 theo U, R tđ ,R 1 ,R 2 . - Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4) 4) Hoạt động 5 (10 ): tiến hành thí nghiệm kiểm tra. a)Mắc mạch điện theo sơ đồ hình vẽ và tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên. b) Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. - Hớng dẫn, theo dõi, kiểm tra các nhóm học sinh mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn trong sách giáo khoa. - Yêu cầu một vài học sinh phát biểu kết luận 5) Hoạt động 6 (6 ): Củng cố bài học vận dụng hdvn a) Từng học sinh trả lời C4 - Cần mấy công tắc để điều khiển mạch điện Truờng THCS Vũ Ninh 10 [...]... trình bày C3 Truờng THCS Vũ Ninh 27 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình g h ơ n đ è n 2 - Đ 1: 2 2 0 V 1 0 0 W ; Đ 2: 2 2 0 V 2 5 0 W - Q u a n s á t đ Truờng THCS Vũ Ninh 28 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình ộ s á n g c ủ a h a i đ è n - S u y n g h ĩ, t r ả l ờ i C 1 - H S q u a n s á t t h ê m v Truờng THCS Vũ Ninh 29 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình ề t ố... g h ĩ, t r ả l ờ i C 2: O á t l à đ ơ n v ị c ủ a c ô n g s u Truờng THCS Vũ Ninh 30 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình ấ t, 1 O á t = 1 j/ 1 s b) Tìm hiểu số Oát ghi trên mỗi dụn g cụ điện Vận dụn g kiến thức lớp 8 thực hiện theo y/c của giáo viên (nếu khô Truờng THCS Vũ Ninh 31 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình ng trả lời đợc thì đọc sgk) 3) Hoạt động 3(15 ): tìm hiểu... Ninh 34 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình P= 100 W U= 220 V === === = I=? R= ? Giải áp dụn g côn g thức :P =U.I I = P /U = 100/ 220 = 0,45 A R= U/I = 4 89 - y/c 1 hs đứng tại chỗ đọc phần ghi nhớ của bài học * HDVN: Học thuộc phần ghi nhớ, làm các bài tập 12.1 12.3 * Rút kinh nghiệm giờ dạy Truờng THCS Vũ Ninh 35 Giáo án Vật Lớp 9 Ngày dạy Giáo viên... hỏi của giáo viên và nắm thành thạo các công thức đã học ở bài trớc Truờng THCS Vũ Ninh 19 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình Cách thức: Hoạt động cá nhân Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên 2 học sinh lên bảng trình bày câu trả lời, ghi vở lại câu trả lời đúng: Bài 9. 2: đáp án đúng là A Vonfram vì điện trở suất của Vonfram là lớn nhất nên khả năng dẫn điện kém nhất Bài 9. 3: Căn... thí nghiệm Trình bày bảng 2, y/c hs hoàn thành C4 Truờng THCS Vũ Ninh 32 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình suất và hiệu điện thế và cờng độ dòn g điện qua nó b) Tìm hiểu sơ đồ bố trí thí nghi ệm theo hình 12.1 và các bớc tiến hàn h thí nghi ệm: Hoà n thàn h C4: Bón g 1: U1I1 Truờng THCS Vũ Ninh 33 Giáo án Vật Lớp 9 =6.0 ,82 =5 W Bón g 2: U2.I2 = 6.0, 51 = 3,06 U I gần đún g bằn g côn... 8.4,4 4 R = = = 0,087 2 -6 2 2 S + Đổi đơn vị: 1mm = 1.10 m .10 Truờng THCS Vũ Ninh 18 Giáo án Vật Lớp 9 b) Từng hs trả lời câu hỏi của giáo viên Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình + Tính toán với luỹ thừa cơ số 10 * Củng cố: Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn nh thế nào? HDVN: - Hoàn thành bài tập 9. 1 9. 4 (SBT VL) - Học thuộc phần ghi nhớ * Rút kinh nghiệm giờ dạy ... Làm bài tập 8.1 8.3 (SBTVL) * Rút kinh nghiệm giờ dạy Ngày dạy Tiết 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Truờng THCS Vũ Ninh 16 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình I Mục tiêu: 1) Kiến thức: - So sánh mức độ dẫn điện của các chất hay vật liệu căn cứ - Vận dụng đợc công thức R = l S để tính một đại lợng khi biết các đại lợng còn lại 2) Kỹ... Trợ giúp của giáo viên a) Học sinh 1 trả lời câu hỏi của giáo viên và hoàn thành bài tập 7.1: R1/R2 = 1/3 - Kiểm tra: + Trình bày sự phụ thuộc của điện trở vào Truờng THCS Vũ Ninh 15 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình chiều dài dây dẫn? Làm bài tập 7.1 + Chiều dài của dây dẫn càng tăng thì điện trở của dây dẫn nh thế nào? Làm bài tập 7.2 b) Học sinh 2 trả lời câu hỏi của giáo viên và hoàn... của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn a) Từng hs quan sát và trả lời câu hỏi C1, ghi vở câu - Cho hs quan sát các dây dẫn: cùng chiều đúng: dài, cùng tiết diện, nhng làm bằng các vật Truờng THCS Vũ Ninh 17 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình C1: Phải tiến hành cho điện trở của các dây dẫn có liệu khác nhau Đề nghị 1,2 hs trả lời C1 cùng chiều dài, tiết diện nhng làm bằng các vật liệu khác... của giáo viên - Gợi ý hs trả lời C9: + Tính chiều dài dây điện trở của biến trở này? + Tính chiều dài 1 vòng tròn? + Tính số vòng dây? - Củng cố: Biến trở có vai trò gì? cách mắc biến trở vào mạch điện? Có mấy loại biến trở? - HDVN: + Học thuộc phần ghi nhớ + Làm bài tập 10.1 10.4 (SBTVL) + Đọc thêm phần Có thể em cha biết * Rút kinh nghiệm giờ dạy Truờng THCS Vũ Ninh 22 Giáo án Vật Lớp 9 Giáo . sinh Trợ giúp của giáo viên Truờng THCS Vũ Ninh 11 Giáo án Vật Lý Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình 2 Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi của giáo viên. Trình. Ngày dạy Tiết 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Truờng THCS Vũ Ninh 16 Giáo án Vật Lý Lớp 9 Giáo viên dạy: Vũ Văn Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 9, Giáo án vật lý 9, Giáo án vật lý 9, Mục tiêu: Chuẩn bị:, Mơc tiªu:, Kiến thức: Nắm chắc đợc các công thức tính công suất. 2., Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau: Khoanh tròn đáp án đúng 3,5đ Câu hỏi tự luận: 1 Trình bày định luật Ôm Bài tập tự luận:, chuẩn bị Nội dung thực hành: Đọc sgk tìm hiểu nội dung và trình tự tiến hành thí, Vận dụng Thảo luận nhóm, ghi vở câu đúng, Từ tính của nam châm: Sự tơng tác giữa hai thanh nam châm, VËn dông, trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn