Giáo án Vật lý 9(Bộ chuẩn)

153 935 6
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Chơng I - Điện Học Tuần 1 - Tiết 1 Bài 1: Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khoả sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây. - Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của I vào U giữa 2 đầu dây dẫn. 2. Kỹ năng: - Lắp ráp mạch điện, tiến hành thí nghiệm. - Vẽ đồ thị, đọc đồ thị. 3. Thái độ: - Hợp tác trong hoạt động nhóm. II. Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS: - Một dây điện trở (nikelin hoặc constantan) dài 1m, đờng kính 0,3mm, - 1 Ampekế, 1 vôn kế, 1 công tắc, nguồn điện 6 vôn, dây nối. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1. Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học. - Học sinh trả lời các câu hỏi. ? Để đo cờng độ dòng điện chạy qua bóng đèn và HĐT giữa 2 đầu bóng đèn cần dùng những dụng gì. ? Nêu nguyên tắc sử dụng vônkế và ampekế. Hoạt động 2. Tìm hiểu sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn. Hs quan sát, tìm hiểu sơ đồ mạch điện và trả lời các câu hỏi của giáo viên. Gv- Treo hình vẽ 1-1(sgk). Yêu cầu HS quan sát V A Hình 1.1 ? Mạch điện gồm những dụng cụ gì. Công dụng của chúng? Cách mắc của mỗi dụng cụ ? Chốt (+) của các dụng cụ dùng điện đợc mắc về phía điểm A hay điểm B. - Hs tiến hành thí nghiệm đo và ghi kết quả vào bảng bảng 1(sgk). Gv- Yêu cầu học sinh tiến hành HĐN mắc mạch điện nh sơ đồ trên. Hs- Khi tăng (giảm) HĐT giữa 2 đầu dây dẫn đi bao nhiêu lần thì cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (giảm) đi bấy nhiêu lần. - Gv yêu cầu đại diện nhóm trả lời C 1 (sgk) Hoạt động 3. Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận - Hs hoạt động cá nhân đọc phần thông báo về dạng đồ thị trong sgk trả lời câu hỏi của giáo viên. ? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện và HĐT có đăck điểm gì. (trục hoành, trục tung, đơn vị ) - Từng HS làm C 2 (sgk) Gv- Yêu cầu học sinh làm C 2 (sgk) Gv- Hớng dẫn vẽ hệ trục I0U, xác định toạ độ các điểm, vẽ đờng thẳng đi qua gốc toạ độ đồng thời đi qua tất cả các điểm. (nếu điểm nào nằm quá xa đờng biểu diễn thì phải đo lại) Hs - Thảo luận nhóm nhận xét dạng đồ thị rút ra quan hệ giữa I và U. Gv- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm về dạng đồ thị, nhận xét về mối quan hệ giữa U và I. Gv- Kết luận : Cờng độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó. Hoạt động 4. Củng cố Vận dụng và h ớng dẫn về nhà. - Từng Hs trả lời các câu hỏi của giáo viên. Gv ? Nhắc lại kết luận về quan hệ giữa U và I. Gv? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ có đặc điểm gì. Gv - Nêu tính chất của 2 đại luợng tỉ lệ thuận. + Chú ý: Với 1 dây dẫn nhất định 2 2 1 1 I U I U = Hs trả lời C 3 , C 4 , C 5 (sgk) Gv- Yêu cầu học sinh trả lời C 3 , C 4 , C 5 (sgk) Câu C 4 yêu cầu hs nêu cách tìm. + Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ (sgk). - Làm bài tập 1.1- 1.4(sbt) - Đọc trớc bài 2 (SGk) Phần bổ sung . . . . . . . . . . . Ngày soạn:14-8-2008 Ngày dạy: 23 -08- 2008 Tuần 1 - tiết 2 Bài 2: Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm I. Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức tính điện trở để giải bài tập. -Phát biểu và viết đợc hệ thức liên hệ của định luật ôm. - Vận dụng đợc định luật ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng: - Sử lí kết quả của thí nghiệm - Vẽ đồ thị, đọc đồ thị. II- Chuẩn bị: Bảng phụ , thớc. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của học sinh hoạt động của giáo viên Hoạt động 1. Kiểm tra - Ôn lại kiến thức có liên quan đến bài mới. Hs trả lời miệng câu hỏi 1,2 của Gv. 2 Hs lên bảng làm bài tập 1.2 và 1.3 (sbt). - Gv nêu câu hỏi: ? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. ? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì. ? Làm bài tập 1.2 và 1.3 (sbt). Hoạt động 2. Xác định thơng số I U đối với một dây dẫn Gv yêu cầu Hs dựa vào bảng 1 và bảng 2 ở bài trớc tính thơng số I U đối với mỗi dây dẫn. - Từng Hs dựa vào bảng 1,2 tính thơng số I U đối với 1 dây dẫn. Gv- Yêu cầu 1 vài Hs trả lời C 2 - Yêu cầu lớp thảo luận - Từng Hs trả lời C 2 (sgk) C 2 : Trị số I U không đổi đối với mỗi dây dẫn (bỏ qua sai số). Hai dây dẫn khác nhau thì trị số I U tơng ứng cũng khác nhau. Hoạt động 3. Tìm hiểu khái niệm điện trở. Gv- Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi - Từng Hs đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong sgk. - Trả lời câu hỏi của Gv. ? Tính điện trở của dây dẫn bằng công thức nào. ? Khi tăng HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn lên 2 lần thì điện trở của dây tăng lên mấy lần. Vì sao? HĐT giữa 2 đầu dây dẫn là 3V dòng điện chạy qua dây là 150mA. Tính điện trở của dây. ? Đơn vị của điện trở là gì. Đổi đơn vi sau: 0,5M = . k = . . ? Nêu ý nghĩa của điện trở. Gv- Yêu cầu Hs đọc mục Có thể em cha biết Hoạt động 4. Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm - Hs viết hệ thức của định luật - Hs phát biểu định luật ôm, nêu tên đơn vị đo các đại lợng trong hệ thức. Gv giới thiệu định luật ôm (sgk). Gv- Viết hệ thức. Gv- Yêu cầu Hs phát biểu định luật . Gv Chú ý: Từ công thức của định luật ôm: I = R U U = I.R Hoạt động 5. Củng cố Vận dụng và h ớng dẫn về nhà Gv yêu cầu hs trả lời các câu hỏi : ? Công thức R = I U dùng để làm gì. ? Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần đợc không. Tại sao? Từng Hs giải C 3 và C 4 . Gv gọi 2 Hs lên bảng giải C 3 và C 4 (sgk). + Hớng dẫn về nhà - Học thuộc phần ghi nhớ (sgk). - Làm bài tập 2.1- 2.4(sbt) - Đọc trớc bài 3 (SGk) và chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. Phần bổ sung . . . . . . . . . . . Ngày soạn: 23-8-2008 Ngày dạy: 25 - 08- 2008 Tuần 2- Tiết 3. Bài 3 - Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampekế và Vônkế. I. Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampekế và vôn kế. 2. Kỹ năng: - Sử dụng đúng vôn kế và ampekế. 3. Thái độ: - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm. II- Chuẩn bị: - Dụng cụ thí nghiệm: + 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị, 1 nguồn điện. + 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 7 dây nối. + Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1. Kiểm tra Gv Nêu câu hỏi kiểm tra Từng Hs trả lời các câu hỏi của giáo viên. ? Viết công thức tính điện trở . Nêu tên, đơn vị đo các đại lợng trong công thức. ? Muốn đo U giữa 2 đầu dây dẫn cần dùng dụng cụ gì. Mắc nh thế nào? ? Muốn đo I chạy qua dây dẫn cần dùng dụng cụ gì. Mắc nh thế nào? ? Muốn xác định điện trở của một dây dẫn ta làm nh thế nào. - 1 Hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm. V A Gv- Yêu cầu Hs vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm Mô tả rõ các thiết bị, công dụng, cách mắc đo, cách tính điện trở của dây dẫn. Hoạt động 2. Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. - Các nhóm Hs mắc sơ đồ mạch điện nh hình vẽ. Gv- Yêu cầu các nhóm Hs mắc mạch điện (K mở). Gv theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, chú ý cho Hs khi mắc vôn kế và ampe kế. Gv- Kiểm tra mạch điện của các nhóm lần cuối trớc khi đo. - Các nhóm Hs tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng (sgk) Gv- Theo dõi, nhắc nhở học sinh đều phải tham gia hoạt động tích cực. - Cá nhân Hs hoàn thành báo cáo để nộp. Gv- Yêu cầu Hs sau khi đo xong- ngắt khoá K tiến hành hoàn thiện báo cáo thực hành. - Hs nộp báo cáo thực hành. - Yêu cầu Hs nộp báo cáo thực hành. Gv- nhận xét sơ bộ kết qủa, tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm. Hoạt động 3 . Hớng dẫn về nhà. - Xem kỹ, học thuộc phần ghi nhớ về định luật ôm, công thức tính điện trở. - Ôn lại thế nào là đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song và tính chất của U và I trong mỗi đoạn mạch trên. Phần bổ sung . . . . . . . . . . . Ngày soạn : 25- 8-2008 Ngày dạy: 30 - 08 - 08 Tuần 2 - Tiết 4 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch mắc nối tiếp R TĐ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ các kiến thức đã học. - Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm kiểm tra. - Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. 2. Kỹ năng: - Lắp mạch điện thí nghiệm, sử dụng các dụng cụ đo điện. 3. Thái độ : - Nghiêm túc, hợp tác trong hoạt động nhóm. II- Chuẩn bị: - Dụng cụ thí nghiệm: + 3 điện trở mẫu lần lợt có ghi giá trị 6 ; 10 ; 16 . + 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc , nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 . Kiểm tra - Từng Hs chuẩn bị bài sau đó trả lời các câu hỏi của giáo viên. Gv- Nêu các câu hỏi kiểm tra ? Nêu cách nhận biết đoạn mạch mắc nối tiếp. ? Vẽ đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp . Nếu 1 đèn tắt thì đèn còn lại nh thế nào? ? I chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ nh thế nào với I của mạch chính. ? U giữa 2 đầu đoạn mạch có mối quan hệ nh thế nào với U giữa 2 đầu của mỗi đèn. Hoạt động 2 . Nhận biết đăck điểm đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. - Học sinh quan sát H 4.1 (sgk) và trả lời C 1 : R 1 và R 2 và ampe kế mắc nối tiếp với nhau. Gv- Vẽ hình 4.1 : A Yêu cầu Hs trả lời C 1 . Gv giới thiệu các hệ thức: I = I 1 = I 2 . U = U 1 + U 2 vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. - Từng Hs làm C 2 C 2 : I = 2 1 2 1 2 2 1 1 R R U U R U R U == Gv - ĐVĐ để Hs trả lời C 2 . Gv Hớng dẫn: Vận dụng các kiến thức vừa ôn tập (I = I 1 = I 2 ; U = U 1 + U 2 ) và định luật ôm để chứng Cách 2: U 1 = I.R 1 ; U 2 = I.R 2 2 1 2 1 2 1 . . R R RI RI U U == minh. Gv- Chốt lại hệ thức: 2 1 2 1 R R U U = Hoạt động 3. Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. Hs tìm hiểu khái niệm điện trở tơng đ- ơng của đoạn mạch thông qua sgk. Gv- Hãy tìm hiểu thông tin sgk + trả lời câu hỏi: Thế nào là điện trở tơng đơng của 1 đoạn mạch? - Từng Hs làm C 3 dới sự hớng dẫn của giáo viên. Gv- Hớng dẫn hs xây dựng công thức: R TĐ = R 1 + R 2 . Hs U = U 1 +U 2 . Gv- Kí hiệu HĐT giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa 2 đầu mỗi điện trở là U 1 ; U 2 . Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U và U 1 ; U 2 . Hs U = I.R TĐ U 1 = I.R 1 U 2 = I.R 2 Gv Cờng độ dòng điện qua mạch là I. Viết biểu thức tính U, U 1 , U 2 theo I và R tơng ứng. Hs- I.R TĐ = I.R 1 = I.R 2 R TĐ =R 1 +R 2 . Gv- Từ các điều trên chứng tỏ điều gì? Hs- Phát biểu thành lời. Gv- Chốt lại công thức: R TĐ =R 1 +R 2 . Hoạt động 4. Kiểm tra công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng thí nghiệm. - Cá nhân Hs tìm hiểu thông tin sgk nêu phơng pháp tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Gv- Yêu cầu Hs tìm hiểu cách làm thí nghiệm kiểm tra theo hớng dẫn sgk và trả lời : Làm thí nghiệm kiểm tra chứng minh công thức R TĐ =R 1 +R 2 nh thế nào? - Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn sgk. Gv- Theo dõi, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ 4.1(sgk). - Hs thảo luận nhóm và rút ra nhận xét. Gv- Yêu cầu các nhóm phát biểu kết luận . Gv- chốt lại nội dung chính của mục. - Hs tìm hiểu I định mức của đồ dùng điện qua sgk. Gv Yêu cầu đọc thông tin sgk để tìm hiểu về I định mức của các dụng cụ dùng điện. Hoạt động 5. Củng cố Vận dụng và h ớng dẫn về nhà. Gv- Vẽ hình 4.2 (sgk), yêu cầu học sinh quan sát trả lời C 4 (sgk) Hs- trả lời C 4 : + K mở thì 2 đèn tắt vì không có dòng điện chạy qua. + K đóng nhng cầu chì đứt khi đó 2 đèn cũng không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn. + Khi K đóng, Đ 1 đứt tóc Đ 2 cũng không hoạt động đợc vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua. Nhận xét: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp nếu 1 bộ phận bị hỏng thì mạch hở các bộ phận khác không hoạt động đợc vì không có dòng điện chạy qua chúng. ? Qua C 4 rút ra nhận xét gì về đoạn mạch mắc nối tiếp. Hs- Trả lời miệng C 5 (sgk) Gv- Yêu cầu Hs làm C 5 , Gv ghi bảng câu trả lời của học sinh. Hs: Trong đoạn mạch nối tiếp điện trở t- ơng đơng luôn lớn hơn bất cứ điện trở thành phần nào. ? Qua C 5 có nhận xét giè về điện trở tong đơng của đoạn mạch nối tiếp với mỗi điện trở thành phần. Gv mở rộng thêm : I= I 1 = I 2 = I 3 . R TĐ = R 1 + R 2 + R 3 ; U= U 1 +U 2 +U 3 . + Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ sgk. - Đọc thêm mục Có thể em cha biết . - Ôn tập các kiến thức liên quan đến mạch điện mắc song song (lớp 7). Phần bổ sung . . . . . . . . . . . Ngày soạn : 28- 8- 2008 Ngày dạy: 08 - 09- 2008 Tuần 3 - Tiết 5 Bài 5: Đoạn mạch song song I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch mắc song song 21 111 RRR TD += - Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết đối với đoạn mạch mắc song song. - Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và giải bài tập về đoạn mạch song song. 2. Kỹ năng: - Lắp mạch điện thí nghiệm, sử dụng các dụng cụ đo điện. 3. Thái độ : - Nghiêm túc, hợp tác trong hoạt động nhóm. II- Chuẩn bị: - Dụng cụ thí nghiệm: + 3 điện trở mẫu trong đó có 1 điện trở tơng đơng của 2 điện trở kia khi mắc song song. + 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc , nguồn điện 6V, 9 đoạn dây nối. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1. Kiểm tra Gv- Nêu yêu cầu kiểm tra Hs- Trả lời câu hỏi và làm bài tập . - 1 Hs vẽ mạch điện trên bảng. ? Viết các hệ thúc biểu thị tính chất về cờng độ dòng điện, HĐT và điện trở trong đoạn mạch mắc nối tiếp. ? Chữa bài tập 4.4 (sbt). ? Vẽ mạch điện gồm 2 đèn mắc song song. Trong mạch thì U và I mạch chính có quan hệ nh thế nào với U và I của mạch rẽ. Gv- Chốt: Mạch gồm 2 đèn mắc song song I= I 1 + I 2 . (1) U = U 1 = U 2 . (2) Hoạt động 2. Nhận biết đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. Hs- Vẽ sơ đồ vào vở Gv- Vẽ sơ đồ mạch điện. Yêu cầu HS vẽ vào vở V A R 1 [...]... -2008 Ngày dạy:22-09-2008 Tuần 5 - Tiết 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Bố trí và tiến hành thí nghiệm để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và đợc làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau - So sánh đợc mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng l - Vận dụng đợc công... sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 (8 phút ) Kiểm tra Gv- Nêu yêu cầu kiểm tra Hs lên bảng trả lời thuyết và chữa bài ? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào tập Chữa bài tập 8.1-8.2(sbt) Hs Nhận xét , bổ xung bài làm và ? Chữa bài tập 8.3(sbt) câu trả lời thuyết của bạn Gv- gọi Hs nhận xét, sửa chữa Hoạt động 2(13 phút) Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây Hs-... nghiệm, ghi kết quả- Xác định R của 3 dây dẫn có cùng l, S nhng khác vật liệu Các nhóm nêu nhận xét- rút ra kết luận: Gv- Yêu cầu các nhóm nêu nhận xét, rút ra kết Nhận xét: R của dây dẫn làm bằng vật luận Điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu khác nhau thì khác nhau liệu làm dây dẫn không? Kết luận: R của các dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn Hoạt động 3 (5 phút) Tìm hiểu về điện trở suất... luận, nhận xét, ghi vở - Yêu cầu Hs nhận xét- sửa chữa Giáo viên chốt lại 2 công thức đã áp dụng để làm Hoạt động 3( phút) Giải bài tập 2 Gv- yêu cầu Hs tìm hiểu, ghi tóm tắt đề bài, giáo viên vẽ hình 11.1(sgk) Hs- Tìm hiểu đề bài, tóm tắt đề bài Gv- Nêu yêu cầu câu a Hs- Nêu cách làm câu a + Gợi ý: Hs: Đèn sáng bình thờng thì I1 = I2 = 0,6A ? Để đèn sáng bình thờng cần điều kiện gì U 12 ? Khi đó điện... hs trả lời C2 giảm 2 lân; tiết diện tăng gấp 3 thì R giảm Gv- ghi bảng các dự đoán của Hs 3 lần Đối với 2 dây dẫn có cùng chiều dài và đợc làm từ cùng một loại vật liệu thì tiết diện của dây nào lớn hơn bao nhiêu lần thì R của nó nhỏ đi bấy nhiêu lần.( R1 S 2 = ) R2 S1 Hoạt động 3 Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đã nêu ở C2 Từng nhóm học sinh mắc sơ đồ mạch điện Gv- theo dõi, giúp đỡ cá nhân... dạy học: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 Kiểm tra Gv- Nêu yêu cầu kiểm tra Hs trả lời thuyết và làm bài tập ? Đối với đoạn mạch song song thì U và I , R Hs- Nhận xét cách giải có đặc điểm gì ? Chữa bài tập 5.2 (sbt) Hoạt động 2 Giải bài tập 1 Hs quan sát hình vẽ và chuẩn bị các câu Gv- vẽ hình 6.1 (sgk) hỏi sgk Hs tính toán cụ thể: - Điện trở tơng đơng của đoạn mạch:... dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn - Biết các xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố ( chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn) - Suy luận và tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Nêu đợc điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và đợc làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây... dây dẫn và trả lời Gv- Cho Hs quan sát các đoạn dây dẫn có cùng C1: Để xác định sự phụ thuộc của R vào chiều dài l, cùng S và khác vật liệu- Yêu cầu Hs vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành trả lời C1 đo R của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhng làm bằng các vật liệu khác nhau Hs vẽ sơ đồ mạch điện Gv- Hãy vè sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định R của dây dẫn Từng nhóm Hs... dây dẫn? ? Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong các yếu tố nào đó (chiều dài, tiết diện, vật liệu) thì phải làm nh thế nào - Hs quan sát các loại dây dẫn (hình 7.1 - sgk) khác nhau: Trả lời các câu hỏi của giáo viên: Yêu cầu nêu đợc điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây - Nhóm Hs thảo luận trả lời, làm thí nghiệm đo điện trở: + Thay đổi yếu tố đang xét... của chúng ? Chữa bài tập 7.3 (sbt) Gv- ĐVĐ vào bài nh sgk Hoạt động 2 Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của R vào tiết diện của dây dẫn Hs cá nhân trả lời câu hỏi của giáo viên ? Để xét xem sự phụ thuộc của R vào tiết diện thì cần sử dụng các dây dẫn nh thế nào Gv- treo bảng phụ vẽ H8.1(sgk) giới thiệu các dây dẫn làm cùng vật liệu , cùng chiều dài l và tiết diện S Hs cá nhân tìm hiểu mạch điện ? Tìm hiểu . dài, tiết diện và đợc làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau. - So sánh đợc mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị. động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 . Kiểm tra - Từng Hs chuẩn bị bài sau đó trả lời các câu hỏi của giáo viên. Gv- Nêu các câu hỏi kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 9(Bộ chuẩn), Giáo án Vật lý 9(Bộ chuẩn), Giáo án Vật lý 9(Bộ chuẩn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn