Tổng kết chương 1 : CƠ HỌC

9 1,302 10
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

. 1 Tiết 17 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC I. Ôn tập. 1) Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo: a) Độ dài: Thước. b) Thể tích chất lỏng: Bình chia độ. c) Lực:. 3 10 ) Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật: P = 10 m Trong đ : P: Trọng lượng của vật (N) m: Khối lượng của vật (kg) 11 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết chương 1 : CƠ HỌC, Tổng kết chương 1 : CƠ HỌC, Tổng kết chương 1 : CƠ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn