Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII

30 309 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2017, 22:23

... đời ba văn viết chữ quốc ngữ (thế kỉ XVII) , trùng phải bị xuất cách mờ nhạt hoạt động yếu ớt Trong tài liệu thành văn chữ Nôm, chữ quốc ngữ thời kì kiểm chứng được, bị ghi nhận lần “bị phong ba ... [7] Như vậy, từ Truyền kỳ mạn lục giải âm đến ba văn viết chữ quốc ngữ kỷ XVII, hư từ hầu có khác biệt ngữ nghĩa đáng kể Một Với ý nghĩa “chỉ, có”, ba văn khảo sát, đứng trước động từ hầu Tuy nhiên,... thực từ nhiều hẳn so với hư từ Điều lạ Tuy nhiên, đặc điểm, tính chất cổ ngữ nghĩa, ngữ pháp, khả kết hợp hư từ cổ lại tỏ phức tạp nhiều so với thực từ b Nếu so sánh từ cổ ba văn kỷ XVII với từ cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII, Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII, Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn