Mẫu đơn cam đoan mất thẻ học viên (Đại học Công nghệ)

1 775 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2017, 10:34

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CAM ĐOAN (dùng cho Học viên/NCS bị Thẻ trước làm thủ tục bảo vệ) Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (qua phòng Công tác sinh viên) Họ tên: Ngày sinh: Lớp: Mã số HV/NCS: Chuyên ngành: Khoa: Email: Điện thoại: Giấy CMND số: ngày cấp: nơi cấp: Địa liên hệ: Trước ngày làm thủ tục bảo vệ luận văn/luận án, sơ xuất làm Thẻ học viên/NCS Kính mong Nhà trường tạo điều kiện cho hoàn thiện thủ tục bảo vệ Tôi xin cam đoan không sử dụng Giấy xác nhận vào bất kỳ mục đích, việc làm bất hợp pháp để ảnh hưởng tới uy tín Nhà trường nội dung khai thật Tôi xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày………tháng………năm 201 Người làm đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn cam đoan mất thẻ học viên (Đại học Công nghệ) , Mẫu đơn cam đoan mất thẻ học viên (Đại học Công nghệ) , Mẫu đơn cam đoan mất thẻ học viên (Đại học Công nghệ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay