TNXH Cây sống ở đâu

3 254 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 22:33

Thứ 5, ngày 18 tháng năm 2016 TOÁN CÂY SỐNG Ở ĐÂU? I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết sống khắp nơi: cạn, nước Kỹ - Kể tên loài sống cạn, nước Thái độ - Có ý thức bảo vệ môi trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động GV Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - GV giới thiệu qua học phần tự nhiên Dạy mới: a.Giới thiệu bài: Hoạt động HS - Hát - HS lắng nghe - HS lắng nghe b.Bài mới: HĐ1: Cây sống đâu - Yêu cầu HS quan sát hình - Thảo luận cặp đôi, đưa kết SGK nói: + Hình 1: Đây thông, + Tên cây? trồng rừng, cạn Rễ + Nơi sống? đâm sâu mặt đất + Rễ nào? + Hình 2: Đây hoa súng, trồng mặt hồ, nước Rễ sâu nước + Hình 3: Đây phong lan, sống bám thân khác Rễ vươn không khí + Hình 4: Đây dừa trồng cạn Rễ ăn sâu đất - Yêu cầu nhóm trình bày - Cây sống đâu? - Đại diện nhóm trình bày - Cây sống cạn, nước, không HĐ2: Triển lãm * Bước 1: Hoạt động theo nhóm - Chia HS nhóm - Nhóm trưởng yêu cầu thành viên nhóm đưa tranh ảnh sưu tầm cho nhóm xem - Cùng nói tên nơi sống chúng - Sau phân chúng thành nhóm dán vào khổ giấy to: Nhóm sống cạnNhóm sống nước- Nhóm sống không * Bước 2: Hoạt động lớp: - Yêu cầu nhóm trưng bày sản phẩm nhóm - Đánh giá sản phẩm nhóm - Cây sống đâu? - Làm việc nhóm - Các nhóm triển lãm tranh ảnh nhóm - Nhận xét đánh giá nhóm - Cây sống cạn, nước, không - HS lắng nghe - HS nêu theo ý hiểu (HS tự liên hệ thân) - VD: Trồng cây, bắt sâu, vặt hỏng cho - GV kết luận: Cây cần thiết đem lại nhiều lợi ích cho Bởi thế, dù trồng đâu, phải có ý thức chăm sóc, bảo vệ Đối với em, HS lớp em làm việc vừa sức với để bảo vệ cây, trước hết vườn trường, sân trường Vậy em làm công việc gì? Củng cố - Hôm học gì? - HS trả lời - Cây sống môi trường nào? Em cho Ví dụ? - Chúng ta phải làm phát triển tốt? - GV chốt lại ND - HS lắng nghe Dặn dò - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn dò thực tết trồng xem lại ...- Yêu cầu nhóm trình bày - Cây sống đâu? - Đại diện nhóm trình bày - Cây sống cạn, nước, không HĐ2: Triển lãm * Bước 1: Hoạt động theo nhóm - Chia HS nhóm - Nhóm trưởng yêu cầu thành viên nhóm... - Cây sống đâu? - Làm việc nhóm - Các nhóm triển lãm tranh ảnh nhóm - Nhận xét đánh giá nhóm - Cây sống cạn, nước, không - HS lắng nghe - HS nêu theo ý hiểu (HS tự liên hệ thân) - VD: Trồng cây, ... tranh ảnh sưu tầm cho nhóm xem - Cùng nói tên nơi sống chúng - Sau phân chúng thành nhóm dán vào khổ giấy to: Nhóm sống cạnNhóm sống nước- Nhóm sống không * Bước 2: Hoạt động lớp: - Yêu cầu nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH Cây sống ở đâu, TNXH Cây sống ở đâu, TNXH Cây sống ở đâu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay