Tạo phôi bằng phương pháp hàn

1 1,013 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 22:16

Hàn: là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy, sau khi kim loại kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.Hình ảnh minh họa: Trong kỹ thuật hàn TIG, vật liệu kim loại được gắn kết với nhau dưới tác động nhiệt nóng chảy của dòng điện tạo ra giữa điện cực vonfram và phôi hàn. Việc được bảo vệ trong khí trơ giúp mối hàn tách biệt với bầu khí quyển, các kim loại tham gia vào quá trình hàn vẫn giữ nguyên được tính chất ban đầu. Khương Hàn: phương pháp nối chi tiết kim loại với cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy, sau kim loại kết tinh tạo thành mối hàn.Hình ảnh minh họa: Trong kỹ thuật hàn TIG, vật liệu kim loại gắn kết với tác động nhiệt nóng chảy dòng điện tạo điện cực vonfram phôi hàn Việc bảo vệ khí trơ giúp mối hàn tách biệt với bầu khí quyển, kim loại tham gia vào trình hàn giữ nguyên tính chất ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo phôi bằng phương pháp hàn, Tạo phôi bằng phương pháp hàn, Tạo phôi bằng phương pháp hàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay