Toán Một phần tư Giáo án

5 193 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 22:06

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: TOÁN Tiết: 118 Bài: Một phần tư MỤC TIÊU I - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần tư”, biết đọc, viết số - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành phần ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC II - Giáo viên: + Một mảnh bìa hình vuông + Các mảnh bìa minh họa tập + Hai tranh minh họa tập + Chín tranh minh họa phần củng cố - Học sinh: Bảng con, bút chì III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Gọi học sinh nhắc lại tựa tiết Toán trước - Gọi 1-2 học sinh đọc thuộc lòng bảng chia - Giáo viên nhận xét Dạy mới: * Giới thiệu bài: Trong tiết Toán trước, sau học bảng chia 2, em 2 làm quen với số , sau học bảng chia 3, em làm quen với số HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - học sinh trả lời - Học sinh đọc bảng chia - Học sinh nhắc lại tựa 1 Và tiết Toán trước, em vừa học xong bảng chia Hôm nay, em làm quen với dạng số - Học sinh nhắc lại cách tìm , ô nữa, số “Một phần tư” Ghi tựa vuông - Học sinh nhận xét lên bảng 1.Giới thiệu số “một phần tư” : - Cho học sinh quan sát hình vuông Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm hình vuông, hình vuông Giáo viên - Học sinh nhắc lại nhận xét: Muốn tìm hình vuông, ta chia hình vuông thành phần - Muốn viết số phần hai ta viết nhau, lấy phần, ta hình số dấu gạch số dấu gạch; muốn viết số phần ba ta viết số dấu gạch số vuông Muốn tìm hình vuông, ta chia dấu gạch hình vuông thành phần nhau, ta - Học sinh đọc cá nhân - đồng lấy phần, hình vuông - Giáo viên giới thiệu: Chia hình vuông - Học sinh viết vào bảng thành bốn phần Lấy phần tô màu, phần tô màu gọi - Học sinh đọc cá nhân - đồng phần tư hình vuông - Gọi học sinh nhắc lại cách viết số phần hai, phần ba - Học sinh đọc cá nhân - Giáo viên giới thiệu cách viết số : Số viết dấu gạch, số viết dấu - Học sinh đọc đồng gạch Đọc phần tư - Học sinh đọc cá nhân cách viết - Yêu cầu học sinh viết vào bảng Nhắc học sinh cách gạch dấu gạch ngang - Giáo viên dán bảng phụ nội dung phần ghi nhớ: Chia hình vuông thành bốn phần Lấy phần, phần tư hình vuông -Tiến hành tương tự với hình tròn hỏi học sinh muốn tìm hình tròn ta làm nào? - Rút kết luận: Có hình tròn, chia làm bốn phần nhau, lấy phần, phần tư hình tròn - Gọi học sinh nhắc lại: Cách tìm vuông Nêu lại cách đọc, viết số 2.Thực hành luyện tập 4 - Học sinh đọc đề Cả lớp theo dõi - Học sinh làm cá nhân - Học sinh quan sát trả lời hình - Học sinh nêu ý kiến hình Bài 1: Đã tô màu hình nào? - Gọi học sinh đọc đề - Hướng dẫn học sinh làm - Yêu cầu học sinh làm cá nhân - Gọi học sinh nêu làm - Học sinh đọc yêu cầu toán - Học sinh quan sát tranh - Học sinh thảo luận nhóm trả lời - Hỏi học sinh chọn hình A, B, C? - Giáo viên chốt lại: Trong 1, tô - Học sinh nhận xét màu hình A, B, C Giải thích cho học sinh biết hình D không chọn hình tô màu - Học sinh thực Bài 3: Hình khoanh vào số thỏ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu toán - Giáo viên chiếu lên bảng lớp hai tranh - Hướng dẫn học sinh tìm số thỏ: - Học sinh nhận xét lẫn Muốn tìm số thỏ, ta lấy tổng số thỏ chia cho (dựa vào bảng chia 4) - Cho học sinh làm việc nhóm đôi đại diện nhóm trả lời Lưu ý giải thích lại chọn tranh - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên chốt ý: Hình a) khoanh vào số thỏ Củng cố: - Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh đúng” + Chia học sinh thành đội Mỗi đội cử đại diện lên nhận hình từ giáo viên, sau đem đội làm theo yêu cầu có hình: Khoanh vào số bóng có hình đội Sau đó, đại diện đội đem dán kết lên bảng Đội nhanh xác chiến thắng có phần thưởng + Thời gian : phút + Kết thúc trò chơi - Cho học sinh nhận xét nhóm khác - Hỏi học sinh lại khoanh tròn vậy? - Giáo viên nhận xét - Gọi học sinh nhắc lại tên vừa học - Gọi học sinh nhắc lại cách viết số Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại chuẩn bị - Học sinh nêu ý kiến - Học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe bài cho tiết Toán sau “Luyện tập” ... Nhắc học sinh cách gạch dấu gạch ngang - Giáo viên dán bảng phụ nội dung phần ghi nhớ: Chia hình vuông thành bốn phần Lấy phần, phần tư hình vuông -Tiến hành tư ng tự với hình tròn hỏi học sinh muốn... nhân - đồng lấy phần, hình vuông - Giáo viên giới thiệu: Chia hình vuông - Học sinh viết vào bảng thành bốn phần Lấy phần tô màu, phần tô màu gọi - Học sinh đọc cá nhân - đồng phần tư hình vuông... Toán trước, em vừa học xong bảng chia Hôm nay, em làm quen với dạng số - Học sinh nhắc lại cách tìm , ô nữa, số Một phần tư Ghi tựa vuông - Học sinh nhận xét lên bảng 1.Giới thiệu số một phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán Một phần tư Giáo án, Toán Một phần tư Giáo án, Toán Một phần tư Giáo án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay