Thực hành xem đồng hồ

3 253 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 22:03

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: TOÁN Tiết: 125 Bài: Thực hành xem đồng hồ I MỤC TIÊU - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 3, số - Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút - Nhận biết khoảng thời gian 15 phút, 30 phút II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Giáo viên : Tranh đồng hồ phóng to - Học sinh : Sách, vở, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Gọi học sinh nhắc lại tựa tiết Toán trước - Đưa câu hỏi yêu cầu học sinh làm vào bảng + phút? + Kim phút số ứng với phút? + Kim phút số ứng với phút? - Giáo viên nhận xét Dạy mới: * Giới thiệu bài: Trong tiết Toán trước, em học Giờ, phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - Giờ, phút - Học sinh làm bài: + = 60 phút + Kim phút số ứng với 15 phút + Kim phút số ứng với 30 phút - Học sinh nhắc lại tựa hôm cô dạy em “Thực hành xem đồng hồ” để em xem thời gian Ghi tựa lên bảng 1.Đồng hồ giờ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên đưa hình ảnh đồng hồ yêu cầu học sinh làm cá nhân - Giáo viên gọi học sinh đứng lên đọc kết - Cho học sinh nhận xét câu trả lời bạn - Hỏi học sinh khác có câu trả lời giống bạn không? - Giáo viên đưa đáp án - Kết luận : Khi xem đồng hồ, thấy kim phút vào số 3, em đọc 15 phút Nếu kim phút vào số em đọc 30 phút 2.Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Cho học sinh thảo luận nhóm đôi trả lời - Yêu cầu học sinh giải thích cách chọn - Gọi học sinh nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét 3.Quay kim mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: giờ; 30 phút; 15 phút; rưỡi - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Phát phiếu tập cho học sinh làm theo nhóm - nhóm nhanh mang dán lên bảng - Cho học sinh nhật xét bạn - Giáo viên nhận xét Củng cố - Tổ chức trò chơi “Ai nhanh đúng” - Học sinh đọc đề Cả lớp theo dõi - Học sinh làm cá nhân - Học sinh trả lời A 15 phút B 30 phút C 15 phút D 30 phút - Học sinh nhận xét - Học sinh trả lời - Học sinh quan sát - Học sinh lắng nghe nhắc lại - Học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh thảo luận nhóm đôi - Học sinh giải thích theo ý - Học sinh nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh nhận phiếu tập thảo luận nhóm - Học sinh nhận xét - Học sinh chơi Cách chơi: Giáo viên chiếu lên hình vật Trong vật chứa câu hỏi liên quan đến “Thực hành xem đồng hồ” Và đếm 12-3, học sinh tay nhanh chọn vật Và trả lời câu hỏi - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Gọi học sinh nhắc tên vừa học Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà xem lại chuẩn bị cho tiết Toán sau “Luyện tập” - Học sinh nhận xét - Học sinh nhắc lại tên Ngày 22 tháng 02 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Kim Sơn Giáo Sinh Tiêu Trúc Ngân ...hôm cô dạy em Thực hành xem đồng hồ để em xem thời gian Ghi tựa lên bảng 1 .Đồng hồ giờ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên đưa hình ảnh đồng hồ yêu cầu học sinh làm cá nhân... - Giáo viên đưa đáp án - Kết luận : Khi xem đồng hồ, thấy kim phút vào số 3, em đọc 15 phút Nếu kim phút vào số em đọc 30 phút 2.Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Cho... sinh chơi Cách chơi: Giáo viên chiếu lên hình vật Trong vật chứa câu hỏi liên quan đến Thực hành xem đồng hồ Và đếm 12-3, học sinh tay nhanh chọn vật Và trả lời câu hỏi - Cho học sinh nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành xem đồng hồ, Thực hành xem đồng hồ, Thực hành xem đồng hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay