Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

3 236 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 21:57

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Giáo sinh: Trúc Ngân Ngày soạn: 19/02/2016 Ngày dạy: 22/02/2016 I Môn: TẬP ĐỌC Tiết: 73 Bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh (T1) MỤC TIÊU - Biết ngắt, nghỉ đúng, đọc rõ lời nhân vật câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Giáo viên: Tranh minh họa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định Kiểm tra cũ - Hỏi học sinh tựa cũ - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi: + Mọi người lo lắng thấy voi đến gần xe? + Con voi giúp họ nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - Voi nhà - Học sinh đọc trả lời câu hỏi + Mọi người vội vã nép vào lùm lo sợ voi đập tan xe + Con voi dùng vòi quặp chặt vào đầu xe co lôi mạnh xe qua vũng lầy - Giáo viên nhận xét Bài a Giới thiệu Hằng năm, đất nước ta xảy - Học sinh nhắc lại tên nhiều trận lũ lụt ảnh hưởng xấu đến sống người dân Việt Nam Để biết nguồn gốc trận lũ lụt truyền thuyết cô em tìm hiểu học ngày hôm Ghi tựa “Sơn Tinh, Thủy Tinh” b Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu toàn Luyện đọc câu: - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu - Hỏi học sinh từ khó đọc Và hướng dẫn học sinh phát từ khó - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc từ khó - Cho học sinh đọc cá nhân từ khó - Đọc đồng lớp toàn từ khó - Yêu cầu học sinh chia đoạn tập đọc Luyện đọc đoạn: - Cho học sinh đọc nối tiếp đoạn - Yêu cầu học sinh đọc giải: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm - Học sinh đọc nối tiếp câu - Học sinh nêu từ khó Lắng nghe giáo viên đọc - Từ khó đọc: tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức,… - Học sinh đọc cá nhân từ khó - Học sinh đọc đồng - đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu… nước thẳm + Đoạn 2: Tiếp theo…đón dâu + Đoạn 3: Phần lại - Học sinh đọc nối tiếp đoạn - Học sinh đọc phần giải - Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ tức giận,/ cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.// Từ đó,/năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh,/ gây lũ lụt khắp nơi/ lần Thủy Tinh chịu thua.// - Gọi học sinh đọc lại đoạn vừa hướng - Học sinh đọc dẫn - Học sinh nhận xét - Cho học sinh nhận xét - Học sinh luyện đọc theo nhóm - Yêu cầu học sinh luyện đọc nhóm với - Học sinh đọc thi với - Gọi nhóm lên đọc thi với - Học sinh nhận xét nhóm - Cho học sinh nhận xét nhóm - Giáo viên nhận xét - Học sinh đọc đồng đoạn - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn Củng cố - Giáo viên nhận xét tiết học - Chuẩn bị cho tiết Ngày 19 tháng 02 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Kim Sơn Giáo Sinh Tiêu Trúc Ngân ... cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. // Từ đó,/năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, / gây lũ lụt khắp nơi/ lần Thủy Tinh chịu thua.// - Gọi học sinh đọc lại đoạn vừa hướng - Học sinh đọc dẫn - Học sinh...tìm hiểu học ngày hôm Ghi tựa Sơn Tinh, Thủy Tinh b Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu toàn Luyện đọc câu: - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu - Hỏi học sinh từ khó đọc Và hướng dẫn học sinh phát... học sinh đọc từ khó - Cho học sinh đọc cá nhân từ khó - Đọc đồng lớp toàn từ khó - Yêu cầu học sinh chia đoạn tập đọc Luyện đọc đoạn: - Cho học sinh đọc nối tiếp đoạn - Yêu cầu học sinh đọc giải:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay