Bai 2 mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD

24 866 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 18:08

BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 1/ Phương pháp kí hiệu 2/ Phương pháp kí hiệu đường chuyển động 3/ Phương pháp chấm điểm 4/ Phương pháp đồ- biểu đồ 5/ Phương pháp khoanh vùng 1/PP kí hiệu: a Đối tượng biểu hiện: đối tượng phân bố theo điểm cụ thể Những kí hiệu đặt xác vào vò trí phân bố đối tượng đồ b Các dạng kí hiệu: KH hình học KH hình chữ KH tượng hình Em cho biết hai đồ sử dụng dạng c Khả biểu hiện: Dựa vào đồ trên, em cho biết phương pháp kí hiệu thể nội dung đối tượng?  - Vò trí phân bố  - Số lượng  - Chất lượng Công nghiệp điện VN Thủy điện Đa Nhim Nhiệt điện Phú Mỹ Thủy điện Sơn La 2/ PP kí hiệu đường chuyển động: a Đối tượng biểu hiện: di chuyển tượng tự nhiên kinh tế xã hội Em cho biết phương pháp ký hiệu chuyển động biểu nội dung gió bão? Gió bão VN b Khả biểu hiện: - Hướng di chuyển - Số lượng, tốc độ Để biểu vấn đề đồ phải dùng phương pháp ký hiệu nào? KV đông dân KV dân 3/ PP chấm điểm: Bản đồ phân bố dân cư châu Á a Đối tượng biểu hiện: đối tượng phân bố không đồng đều, điểm chấm b Khả biểu hiện: - - Sự phân bố - - Số lượng Em cho biết phương pháp biểu đồ bên gọi phương pháp gì? Phương pháp đồ - biểu đồ: a/ Đối tượng : Biểu giá trò tổng cộng đối tượng đơn vò lãnh thổ cách dùng biểu đồ đặt vào phạm vi đơn vò lãnh thổ 4/ Phương pháp đồ - biểu đồ: b/ Khả biểu hiện: - Số lượng - Chất lượng - Cơ cấu Diện tích & sản lượng lúa VN, 2000 PP khoanh vùng: a Đối tượng biểu hiện: đối tượng không phân bố khắp lãnh thổ mà phát triển khu vực đònh b Khả biểu hiện: - Sự phân bố - Số lượng Quan sát đồ khí hậu Việt Nam, cho biết người ta dùng PP để biểu đối tượng đòa lí đồ Quan sát đồ khí hậu Việt Nam, cho biết người ta dùng PP để biểu đối tượng đòa lí đồ Phiếu học tập: Phương pháp PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động PP chấm điểm PP khoanh vùng PP đồ - biểu đồ Đối tượng biểu Nội dung biểu Phiếu học tập: Phương pháp Đối tượng biểu PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động Các đối tượng đòa lí phân bố theo điểm cụ thể Biểu di chuyển đối tượng đòa lí Nội dung biểu Loại hình, vò trí đòa lí, số lượng chất lượng đối tượng Hướng, tốc độ, số lượng đối tượng di chuyển Phiếu học tập: Phương pháp Đối tượng biểu Nội dung biểu PP chấm điểm Biểu phân bố Sự phân bố, số không đồng lượng đối đối tượng đòa lí tượng PP khoanh vùng Đối tượng không phân bố khắp lãnh thổ PP đồ biểu đồ Giá trò tổng cộng đối tượng đòa lí đơn vò lãnh thổ Sự phân bố, số lượng đối tượng Số lượng, chất lượng, cấu đối tượng BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP, ĐỜI SỐNG I.Vai trò BĐ học tập đời sống Trong học tập: Là phương tiện để học tập, rèn luyện kĩ địa lí lớp, nhà trả lời câu hỏi kiểm tra 2.Trong đời sống: Bản đồ phương tiện sử dụng rộng rãi:       II Sử dụng đồ, Atlat học tập 1.Một số vấn đề cần lưu ý q trình học tập địa lí sở đồ a.Chọn đồ phải phù hợp với nội dung cần tìm hiểu b.Đọc đồ phải tìm hiểu tỉ lệ, kí hiệu đồ:đọc kĩ bảng giải c Xác định phương hướng đồ: 2.Hiểu mối quan hệ yếu tố địa lí đồ,Atlat -Dựa vào đồ phối hợp nhiều đồ liên quan để phân tích mối quan hệ, giải thích đặc điểm đối tượng -KN: Atlat Địa lí tập hợp đồ , sử dụng thường phải kết hợp đồ nhiều trang Atlat có nội dung liên quan với để tìm hiểu giải thích đối tượng, tượng địa lí [...]... cho biết người ta dùng những PP nào để biểu hiện các đối tượng đòa lí trên bản đồ Phiếu học tập: Phương pháp PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động PP chấm điểm PP khoanh vùng PP bản đồ - biểu đồ Đối tượng biểu hiện Nội dung biểu hiện Phiếu học tập: Phương pháp Đối tượng biểu hiện PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động Các đối tượng đòa lí phân bố theo những điểm cụ thể Biểu hiện sự di chuyển của... & sản lượng lúa VN, 20 00 5 PP khoanh vùng: a Đối tượng biểu hiện: các đối tượng không phân bố trên khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất đònh b Khả năng biểu hiện: - Sự phân bố - Số lượng Quan sát bản đồ khí hậu Việt Nam, cho biết người ta dùng những PP nào để biểu hiện các đối tượng đòa lí trên bản đồ Quan sát bản đồ khí hậu Việt Nam, cho biết người ta dùng những PP nào để biểu hiện... Hướng, tốc độ, số lượng của các đối tượng di chuyển Phiếu học tập: Phương pháp Đối tượng biểu hiện Nội dung biểu hiện PP chấm điểm Biểu hiện sự phân bố Sự phân bố, số không đồng đều của các lượng của đối đối tượng đòa lí tượng PP khoanh vùng Đối tượng không phân bố trên khắp lãnh thổ PP bản đồ biểu đồ Giá trò tổng cộng của một đối tượng đòa lí trên một đơn vò lãnh thổ Sự phân bố, số lượng của đối tượng... trả lời câu hỏi kiểm tra 2. Trong đời sống: Bản đồ là 1 phương tiện được sử dụng rộng rãi:       II Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập 1.Một số vấn đề cần lưu ý trong q trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ a.Chọn bản đồ phải phù hợp với nội dung cần tìm hiểu b.Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ, kí hiệu của bản đồ:đọc kĩ bảng chú giải c Xác định được phương hướng trên bản đồ: 2. Hiểu được mối quan hệ giữa...3/ PP chấm điểm: Bản đồ phân bố dân cư châu Á a Đối tượng biểu hiện: các đối tượng phân bố không đồng đều, bằng những điểm chấm b Khả năng biểu hiện: - - Sự phân bố - - Số lượng Em hãy cho biết phương pháp ... dùng PP để biểu đối tượng đòa lí đồ Quan sát đồ khí hậu Việt Nam, cho biết người ta dùng PP để biểu đối tượng đòa lí đồ Phiếu học tập: Phương pháp PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động PP chấm... ký hiệu đường chuyển động PP chấm điểm PP khoanh vùng PP đồ - biểu đồ Đối tượng biểu Nội dung biểu Phiếu học tập: Phương pháp Đối tượng biểu PP ký hiệu PP ký hiệu đường chuyển động Các đối tượng... Đối tượng biểu Nội dung biểu PP chấm điểm Biểu phân bố Sự phân bố, số không đồng lượng đối đối tượng đòa lí tượng PP khoanh vùng Đối tượng không phân bố khắp lãnh thổ PP đồ biểu đồ Giá trò tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD, Bai 2 mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD, Bai 2 mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD, Phương pháp bản đồ - biểu đồ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay