bai 15 thuy quyen cac nhan to anh huong den che do nuoc song

36 939 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 18:08

THỦY QUYỂN MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT I-THỦY QUYỂN II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT THỦY QUYỂN MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT I-THỦY QUYỂN 1-Khái niệm Thủy lớp nước Trái Đất Nước biển, đại dương, nước lục địa nước khí Lên cao gặp lạnh, từ nước lại 1.Tôi nước sông,hồ,biển…… biến thành hạt nước nhỏ li ti Tôi bay vào không khí Trên cao,nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với thành đám mây Mây đen Hạt nước nhỏ li ti Hạt mưa Hơi nước Nước sông, hồ,biển Nước sông, hồ,biển THỦY QUYỂN MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT I-THỦY QUYỂN 1-Khái niệm 2-Vòng tuần hoàn nước Vĩ độ cao, địa hình cao 2-Tuần hoàn nước Vĩ Trái Đấtđịa hình độ thp, thấp khí hậu ôn đới Vòng tuần hoàn lớn Nhiệt độ thấp Vòng tuần hoàn nhỏ THỦY QUYỂN MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT I-THỦY QUYỂN II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm Nhiệt đới - địa hình thấp KH ôn đới Ôn đới lạnh sông bắt nguồn từ núi cao Sông amazon *Vùng nhiệt đới, địa hình thấp khu vực ôn đới - Nguồn cung cấp nước chủ yếu nước mưa - Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa - Nước ngầm: điều hoà chế độ nước sông III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT Đặc điểm Diện tích lưu vực Chiều dài Hướng chảy Nơi bắt Nguồn Nguồn cung cấp chủ yếu S Nin S.Amadôn S.Iênitxêy BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN THẾ GiỚI Sông Nin B.Đ ịa Trun g Chiều dài Hải 200 Sa mạc Sa Ha Ra S Nile Ai Cập 6.685 Km Diện tích lưu vực 2.881.000 Km2 Hướng chảy 00 Hồ Vitoria Nam -> Bắc Nơi bắt nguồn 20 Hồ Vich to ri a -> Địa Trung Hải Nguồn cung cấp nước chủ yếu Nước mưa, nước ngầm Hồ Victoria - hồ nước nguy hiểm Sông Amazon Đại Tây Dương 00 zon a m S A nyA Dã đet 200 Trăn Anaconda xanh khổng lồ vắt vẻo Chiều dài 6.437 Km Diện tích lưu vực 7.170.000 Km2 Hướng chảy Tây -> Đông Nơi bắt nguồn Dãy Anđét -> Đại Tây Dương Nguồn cung cấp nước chủ yếu Nước Mưa Sông I-Ê Nit Xây Chiều dài 4102Km Diện tích lưu vực Bắc Băng Dương Nam -> Bắc Nơi bắt nguồn S I-Ê- Nit Hướng chảy -Xây 2.580.000 Km2 Hồ Bai Can-> Bắc băng Dương Nguồn cung cấp nước chủ yếu Băng tuyết tan Hồ Bai Can III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT Đặc điểm Diện tích lưu vực S Nin 2.881.000 Km2 S.Amadôn 7.170.000 Km2 S.Iênitxêy 2.580.000 Km2 Chiều dài 6.685 Km 6.437 Km 4102Km Hướng chảy Nam -> Bắc Tây -> Đông Nam -> Bắc Nơi bắt Nguồn Hồ Vich to ri Dãy Anđét -> a -> Địa Đại Tây Trung Hải Dương Nguồn cung cấp chủ Nước mưa, yếu nước ngầm Nước Mưa Hồ Bai Can -> Bắc Băng Dương Băng tuyết tan, nước ngầm VỀ NHÀ XEM TRƯỚC BÀI 16: SÓNG, THỦY TRỀU, DÒNG BIỂN - Amazon Sông I Ê Nit Xây CỦNG CỐ • Câu 1:Thuỷ lớp nước Trái Đất phân bố ở: a Các biển, đại dương b Trên lục địa c Trong khí d Tất ý Câu 2: Nguồn lượng cung cấp cho vòng tuần hoàn Nước Trái Đất là: a Năng lượng gió b Năng lượng thuỷ triều c Năng lượng xạ Mặt Trời Câu 3: Hai nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dong chảy sông là: a Độ dốc chiều rộng lòng sông b Độ dốc vị trí sông c Chiều rộng sông hướng chảy d Hướng chảy vị trí sông Câu 4: Sông có chiều dài lớn Thế Giới là: a Sông Nin b Sông Amadôn c Sông Trường Giang d Sông Missisipi Câu 5: Sông Nin chảy chủ yếu theo hướng: a Bắc – Nam b Đông – Tây c Đông Bắc – Tây Nam d Nam – Bắc Câu 6: Sông có diện tích lưu vực lớn giới là: a.Sông Amadôn b Sông Nin c Sông Trường Giang d Sông Vonga [...]... mạc Sa Ha Ra S Nile Ai Cập 6.685 Km Diện tích lưu vực 2.881.000 Km2 Hướng chảy 00 Hồ Vitoria Nam -> Bắc Nơi bắt nguồn 20 0 Hồ Vich to ri a -> Địa Trung Hải Nguồn cung cấp nước chủ yếu Nước mưa, nước ngầm Hồ Victoria - hồ nước nguy hiểm nhất thế Sông Amazon Đại Tây Dương 00 zon a m S A nyA Dã đet 200 Trăn Anaconda xanh khổng lồ vắt vẻo trên cây Chiều dài 6.437 Km Diện tích lưu vực 7.170.000 Km2 Hướng... nguồn S I-Ê- Nit Hướng chảy -Xây 2.580.000 Km2 Hồ Bai Can-> Bắc băng Dương Nguồn cung cấp nước chủ yếu Băng tuyết tan Hồ Bai Can III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT Đặc điểm Diện tích lưu vực S Nin 2.881.000 Km2 S.Amadôn 7.170.000 Km2 S.Iênitxêy 2.580.000 Km2 Chiều dài 6.685 Km 6.437 Km 4102Km Hướng chảy Nam -> Bắc Tây -> Đông Nam -> Bắc Nơi bắt Nguồn Hồ Vich to ri Dãy Anđét -> a -> Địa Đại Tây Trung Hải... dài 6.685 Km 6.437 Km 4102Km Hướng chảy Nam -> Bắc Tây -> Đông Nam -> Bắc Nơi bắt Nguồn Hồ Vich to ri Dãy Anđét -> a -> Địa Đại Tây Trung Hải Dương Nguồn cung cấp chủ Nước mưa, yếu nước ngầm Nước Mưa Hồ Bai Can -> Bắc Băng Dương Băng tuyết tan, nước ngầm VỀ NHÀ XEM TRƯỚC BÀI 16: SÓNG, THỦY TRỀU, DÒNG BIỂN - Amazon Sông I Ê Nit Xây CỦNG CỐ • Câu 1:Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất phân bố ở: a Các... Câu 2: Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là: a Năng lượng gió b Năng lượng thuỷ triều c Năng lượng bức xạ Mặt Trời Câu 3: Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dong chảy của sông là: a Độ dốc và chiều rộng của lòng sông b Độ dốc và vị trí của sông c Chiều rộng của sông và hướng chảy d Hướng chảy và vị trí của sông Câu 4: Sông có chiều dài lớn nhất Thế Giới là: ... vực 2.881.000 Km2 Hướng chảy 00 Hồ Vitoria Nam -> Bắc Nơi bắt nguồn 20 Hồ Vich to ri a -> Địa Trung Hải Nguồn cung cấp nước chủ yếu Nước mưa, nước ngầm Hồ Victoria - hồ nước nguy hiểm Sông Amazon... Bắc Nơi bắt nguồn S I-Ê- Nit Hướng chảy -Xây 2.580.000 Km2 Hồ Bai Can-> Bắc băng Dương Nguồn cung cấp nước chủ yếu Băng tuyết tan Hồ Bai Can III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT Đặc điểm Diện tích... Tây -> Đông Nam -> Bắc Nơi bắt Nguồn Hồ Vich to ri Dãy Anđét -> a -> Địa Đại Tây Trung Hải Dương Nguồn cung cấp chủ Nước mưa, yếu nước ngầm Nước Mưa Hồ Bai Can -> Bắc Băng Dương Băng tuyết tan,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 15 thuy quyen cac nhan to anh huong den che do nuoc song, bai 15 thuy quyen cac nhan to anh huong den che do nuoc song, bai 15 thuy quyen cac nhan to anh huong den che do nuoc song

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay