SKGP MOT SO BIEN PHAP GIUP TRE 5 6 TUOI HOC TOT MON LAM QUEN CHU CAI GV NGUYEN THI TRANG ANH

11 788 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017, 10:48

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo dục phải đào tạo ra dược những con người mới xã hội chủ nghĩa và con ngưởi đó phải được phát triển toàn diện. Đúng như vậy, giáo dục mầm non là khâu đầu tiên, sự hình thành và phát triển tâm sinh lý nói chung và hoàn thiện con người nói riêng phải được bắt đầu từ lứa tuổi mầm non. Nó là tiền đề, là nền tảng phát triển sau này của trẻ. Tuỳ theo mỗi độ tuổi mà giáo dục khác nhau. Ở tuổi mẫu giáo trẻ mới bắt đầu trong quá trình học nói, học phát âm, nhận biết về chữ cái. Chính vì vậy, hoạt động làm quen với chữ cái giúp trẻ nhận biết và phát âm về chữ cái. Qua đó, giúp trẻ phát huy được tính tích cực cá nhân, hình thành tư duy, khả năng ghi nhớ có chủ đích, những nhận biết và phát âm đúng có khả năng hoạt động nghệ thuật sáng tạo, góp phần không nhỏ vào việc cho trẻ học tốt chữ cái Tiếng việt. Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5- tuổi học tốt môn làm quen với chữ A PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài: Để thực tốt mục tiêu xã hội mục đích Đảng ta “Dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” trước hết nhiệm vụ giáo dục phải đào tạo dược người xã hội chủ nghĩa ngưởi phải phát triển toàn diện Đúng vậy, giáo dục mầm non khâu đầu tiên, hình thành phát triển tâm sinh lý nói chung hoàn thiện người nói riêng phải lứa tuổi mầm non Nó tiền đề, tảng phát triển sau trẻ Tuỳ theo độ tuổi mà giáo dục khác Ở tuổi mẫu giáo trẻ bắt đầu trình học nói, học phát âm, nhận biết chữ Chính vậy, hoạt động làm quen với chữ giúp trẻ nhận biết phát âm chữ Qua đó, giúp trẻ phát huy tính tích cực cá nhân, hình thành tư duy, khả ghi nhớ có chủ đích, nhận biết phát âm có khả hoạt động nghệ thuật sáng tạo, góp phần không nhỏ vào việc cho trẻ học tốt chữ Tiếng việt Vì từ đầu năm học chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5- tuổi học tốt môn làm quen với chữ cái” góp phần giúp trẻ nhận biết phát âm chữ cái, có sở ban đầu kỹ nghe đọc, viết phát âm 29 chữ để trẻ tự tin bước vào lớp II/ Mục đích phương pháp nghiên cứu: Mục đích: - Nghiên cứu biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ trước hết cung cấp cho trẻ có số nhận biết hình dạng chữ cách phát âm, phát triển ngôn ngữ, hình thành cho trẻ khả nhận biết phát âm chữ Tiếng việt Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ - Nhằm tìm số biện pháp, hình thức để giúp trẻ làm quen với chữ cách nhẹ nhàng, trẻ tham gia học thoải mái, tự nhiên hoạt động không gò bó để việc cung cấp cho trẻ kĩ nhận biết phát âm chữ đạt kết tốt - Giúp giáo viên có phương pháp tốt việc cho trẻ làm quen với chữ trường Mầm non Phương pháp: - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dùng lời, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non Nghiên cứu tài liệu có liên quan tới đề tài - Trong trình thực lựa chọn phương pháp hình thức phù hợp với điều kiện lớp, nhận thức trẻ đặc biệt phù hợp với tâm lý trẻ III/ Giới hạn đề tài: - Nghiên cứu biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với chữ độ tuổi 5- tuổi trẻ lớp 5- tuổi trường Mầm non Hoa Đào - Nghiên cứu thời gian từ tháng đến tháng 11 năm học 2014-2015 IV/ Các giả thiết nghiên cứu: - Việc giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ cần thiết với lứa tuổi, đặc biệt trẻ em lứa tuồi Mầm non - Có thể tìm phương pháp tốt việc giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ V/ Cơ sở lý luận, sở thực tiễn: Cơ sở lý luận: - Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai xã hội Trẻ em hôm công dân giới ngày mai, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ trách nhiệm nhà nước toàn xã hội, gia đình - Để xây dựng người đòi hỏi toàn xã hội phải quan tâm đặt mục tiêu cho ngành giáo dục đào tạo nguồn nhân lực lâu dài, giúp Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cho học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh - Thực nhiệm vụ đem chữ đến cho trẻ thông qua việc nhận biết phát âm chữ cái, phương pháp truyền thống đọc, phát âm theo cô, truyền sử dụng thời gian dài - Chữ với trẻ em kho tàng kiến thức đọc, cách viết chữ, câu từ - Tổ chức hướng dẫn trẻ làm quen với chữ nhiệm vụ quan trọng trường mầm non Sự tiếp xúc thường xuyên với chữ phát triển trẻ ngôn ngữ, phát âm chuẩn, tố chất ban đầu đọc, viết Tiếp xúc với chữ cái, trẻ học tiếng mẹ đẻ: học cách phát âm đúng, tích lũy vốn từ nghệ thuật, học mẫu câu hoàn hảo sinh động, giàu sức biểu cảm Thông qua đó, em yêu mến, trân trọng tiếng nói dân tộc, hứng thú bước vào hoạt động khác - Chữ góp phần phát triển trí tuệ, tình cảm đạo đức, làm phong phú đời sống tinh thần cho trẻ Trẻ dùng ngôn ngữ nói để thể ý tưởng tình cảm trẻ thông qua hoạt động ngày Để làm cho trình phát triển có phương hướng, mục đích, người làm công tác giáo dục, dạy học cần phải nắm quy luật làm sở cho trình - Nhằm đáp ứng mục tiêu ngành giáo dục xây dựng văn hoá học đường từ lứa tuổi Mầm non, giáo dục Mầm non giai đoạn tiến trình giáo dục đời người, góp phần xây dựng tảng ban đầu nhân cách người - Như vấn đề giáo dục nhân cách người mục tiêu cao cho đời người, cần chuẩn bị sớm cho hệ trẻ, từ lúc vào đời Nhưng phải chuẩn bị thích hợp với lứa tuổi, đặc biệt lứa tuổi “Học mà chơi, chơi mà học” Trong thời đại có nhiều phương tiện cho người sử dụng để nhận thức giới mà chữ hoạt động vị trí cao Đó lực gợi mở, kiến thức vô tận để người tìm hiểu Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ giới Bởi trẻ, trẻ em có một đời dài để tìm hiểu thực tìm hiểu Từ giá trị lành mạnh có ích, đến khả gợi thức trí tưởng tượng, tư duy, đường thuận lợi thích hợp chữ góp phần chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Cơ sở thực tiễn: - Việc dạy trẻ làm quen với chữ giúp trẻ hoạt động trí tuệ phát triển, hình thành sở ban đầu kỹ nghe đọc, nói Tiếng Việt Việc cho trẻ làm quen với chữ cho trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái, đồng thời phải giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, hai nhiệm vụ cần tiến hành song song - Cô giáo người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc rèn luyện phát triển ngôn ngữ rõ ràng trẻ Vì ngôn ngữ cô cần chuẩn để cháu phát âm hay nói theo Một điều đáng quan tâm trẻ lứa tuổi có thay đổi đáng kể mặt tâm sinh lý, bước ngoặt đời tuổi trẻ chuẩn bị bước sang trường Tiểu học - Quan sát trò chuyện khuyến khích trẻ phát âm, diễn đạt ngôn ngữ lời nói thông qua chữ mà trẻ làm quen - Để bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo thị ngành Mầm non, mạnh dạn đưa số biện pháp để thực tốt công tác giúp trẻ làm quen với chữ trẻ Mẫu giáo trường Mầm non VI/ Kế hoạch thực hiện: - Dựa đặc điểm tình hình địa phương trường lớp trẻ lớp 5- tuổi trường Mầm non Hoa Đào - Luôn theo dõi, ghi chép lại nhận biết phát âm trẻ thu thập - Luôn quan sát trò chuyện trẻ Khuyến khích động viên trẻ kịp thời - Luôn có thông tin trẻ từ phụ huynh Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ PHẦN B: NỘI DUNG I/ Thực trạng mâu thuẫn: Tôi giáo viên phụ trách lớp Mẫu giáo lớn gồm 28 cháu Khi thực vận dụng chương trình nhiều gặp số thực trạng mâu thuẫn sau: * Thuận lợi: - Ban giám hiệu quan tâm sâu sát, giúp đỡ động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoạt động - Bản thân nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, biết lắng nghe ý kiến tất người đóng góp, học hỏi kinh nghiệm từ phía đồng nghiệp để kịp thời điều chỉnh thân mình, tích cực chịu khó học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Trẻ khỏe mạnh tích cực hoạt động Các cháu học trường bán trú, cháu học ngày * Khó khăn: - Trẻ thiếu tự tin, chưa thực mạnh dạn phát âm, chưa thể hết khả diễn đạt - Trẻ 5- tuổi vốn ngôn ngữ hạn chế cách diễn đạt, chưa biết sử dụng từ ngữ điệu giọng giao tiếp - Một số trẻ chưa có vốn từ phong phú Phát âm chưa rõ - Giáo viên lúng túng thực biện pháp để giúp trẻ làm quen tốt với môn chữ - Đồ dùng học tập trường hạn chế, truyền thụ kiến thức cho trẻ gặp nhiều khó khăn II/ Các biện pháp giải vấn đề: Cô giáo người trực tiếp đưa chữ đến với trẻ: - Câu từ cô phải xác, rõ ràng, không nói lắp, nói ngọng, phát âm phải chuẩn Do cô cần nắm tâm lí trẻ, đặc điểm ngôn ngữ trẻ, Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ phương pháp để phát triển ngôn ngữ trẻ, phương pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ giúp trẻ đỡ lúng túng khó khăn phát âm Đặc biệt với cô giáo mầm non phải yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm, phải chủ động linh hoạt sáng tạo giúp trẻ hoạt động - Trình bày cách phát âm, phát âm rõ, đảm bảo trình tự cấu trúc chữ - Đối với chữ khó phát âm, cô cần chuẩn bị tốt lời hướng dẫn dạy trẻ cách phát âm cô, cô cần giải thích cách đọc, phát âm cho trẻ hiểu, cô tập trước cho trẻ phát âm Tạo môi trường chữ xung quanh trẻ: - Để giúp trẻ sống môi trường chữ - Được thường xuyên tiếp cận với chữ Ví dụ: Ở lớp chọn góc phòng thoáng, đủ ánh sáng để làm góc chữ cho trẻ, có nhiều kiểu loại chữ Ở bậc thềm lớp, có dán chữ để trẻ quan sát, đọc chữ, tìm hiểu thêm Tận dụng hoạt động ngày trẻ trường mầm non: - Cô giáo cần tận dụng thời điểm ngày như: đón trả trẻ, sinh hoạt chiều, vui chơi, trước trẻ ngủ, dạo chơi tham quan, góc Ví dụ: Tận dụng đón trả trẻ, công việc nhắc trẻ chào ba mẹ, giữ vệ sinh thường trò chuyện với trẻ theo chủ điểm chương trình học Cho trẻ kể tên chữ trẻ học trẻ biết Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ - Làm quen chữ qua học khác: Trong học tích hợp môn làm quen chữ học chưa học Ví dụ: Giờ học làm quen văn học thơ “ Em yêu nhà em”, cho trẻ tìm chữ học tựa đề thơ Kết hợp với phụ huynh: - Luôn trao đổi với phụ huynh học, chữ trẻ lớp để nhà phụ huynh khuyến khích trẻ đọc, phát âm chữ học trẻ nhà - Ngoài cô giáo phụ huynh, người xung quanh có ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát âm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Họ cần sử dụng ngôn ngôn ngữ có ý thức dạy sửa phát âm, lỗi ngôn ngôn ngữ cho trẻ Đồng thời ngôn ngữ họ phải xác cho trẻ học theo ông, bà, bố, mẹ người tiếp xúc nhiều với trẻ cần giữ vai trò cô giáo giúp đỡ trẻ trẻ gặp khó khăn quan tâm sửa sai, nói mẫu trẻ nói sai Ví dụ: Cháu Lợi phát âm chữ “ă” chưa xác, cô trao đổi với phụ huynh nhà hỗ trợ, khuyến khích cho cháu phát âm III/ Hiệu áp dụng: - Thuộc nhiều, nhanh: 85%- 90% Khi chưa áp dụng 60%-65% - Nhận biết phát âm đúng: 70%- 80% Khi chưa áp dụng 45%- 50% - Tô viết chữ cái: 75%- 85% Khi chưa áp dụng 45%- 50% PHẦN C: KẾT LUẬN I/ Ý nghĩa đề tài công tác: - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ tự tin giao tiếp sống trẻ Trẻ nói lưu loát, phát âm Ngôn ngữ trở nên mạch lạc - Hình thành biểu tượng chữ cho trẻ Tạo tự tin cho trẻ phát âm, góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ - Lôi trẻ em trở với tiếng mẹ đẻ - Giúp trẻ hứng thú tham gia vào tiết học, tham gia vào hoạt động học tập - Góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ - Giúp cho người giáo viên có phương pháp tốt công tác qua việc giúp trẻ làm quen tốt với môn làm quen chữ II/ Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển: - Giáo viên cần nắm vững nội dung, kĩ cho trẻ làm quen với chữ - Giáo viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình trẻ, lớp - Giáo viên phải nghiên cứu tài liệu để đổi việc cho trẻ làm quen chữ Luôn bồi dưỡng, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm để xử lý tình hoạt động cho trẻ làm quen với chữ Luôn tìm tòi khám phá nhiều ý tưởng hay phục vụ cho hoạt động mà áp dụng cho hoạt động khác - Tạo môi trường chữ lớp đẹp mắt - Luôn động viên trẻ kịp thời, giúp trẻ phát huy, trẻ yếu mạnh dạn, tự tin Là cô giáo gần gũi yêu thương thường xuyên trò chuyện với trẻ, trẻ yêu cô mến cô dễ dàng trao đổi Qua giúp nhạy bén việc giáo dục trẻ, thực công tác giáo dục truyền tải đến trẻ chữ tốt - Tuyên truyền với phụ huynh công tác giáo dục hoạt động học ngày trẻ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, gia đình trẻ để giúp trẻ học tốt III/ Đề xuất, kiến nghị: * Đối với nhà trường: - Mong nhà trường tiếp tục tạo điều kiện nhiều nữa, mua sắm, đầu tư thêm nhiều tài liệu, trang cấp nhiều đồ dùng trực quan phong phú để Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ giáo viên thuận tiện việc chuyển tải đến trẻ kiến thức làm quen chữ - Tạo điều kiện vật chất tối thiểu cần thiết bàn ghế quy cách để trẻ làm quen chữ viết hợp lý - Nên tổ chức họp phụ huynh thường xuyên để trao đổi với phụ huynh lời nói, phát triển ngôn ngữ ngày trẻ mà có phương pháp rèn luyện, dạy văn học cho trẻ cho phù hợp - Tạo điều kiện tốt cho giáo viên tiếp cận nguồn thông tin đại chúng, tiếp cận công nghệ thông tin tốt để có thêm nhiều nguồn thông tin hay tư liệu từ giáo viên có thêm kinh nghiệm để giúp trẻ học tốt môn làm quen chữ * Đối với Phòng giáo dục: Tôi mong Phòng Gíáo Dục- Đào Tạo tổ chức thêm nhiều lớp học chuyên đề cho trẻ làm quen chữ cái, lớp tập huấn cho giáo viên Mầm non thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nắm yêu cầu kĩ việc dạy trẻ làm quen chữ để giáo viên rèn luyện dạy cho trẻ xác linh hoạt với ứng dụng thông tin- tin học để giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm việc dạy trẻ làm quen chữ cho trẻ trường Mầm non Xác nhận, đánh giá, xếp loại đơn vị Suối nghệ, ngày 23 tháng 01 năm 2015 Tôi xin cam đoan SKKN thân viết, không chép nội dung người khác Người viết THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ( Ký tên, đóng dấu) Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ * Tài liệu tham khảo: - Tâm lý giáo dục mầm non - Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ em 10 Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen chữ MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I Lí Do Chọn Đề Tài .1 II Mục Đích Và Phương Pháp Nghiên Cứu 1 Mục Đích Nghiên Cứu Phương Pháp Nghiên Cứu III Giới Hạn Của Đề Tài IV Các Giả Thiết Nghiên Cứu V Cơ Sở Lý Luận, Cơ Sở Thực Tiễn Cơ Sở Lý Luận .2 Cơ Sở Thực Tiễn VI Kế Hoạch Thực Hiện B: PHẦN NỘI DUNG I Thực Trạng Và Những Mâu Thuẫn Thuận lợi Khó khăn thách thức .5 II Các Biện Pháp Giải Quyết Vấn Đề .5 III Hiệu Quả Áp Dụng C KẾT LUẬN I Ý Nghĩa Của Đề Tài Đối Với Công Tác II Bài Học Kinh Nghiệm, Hướng Phát Triển Bài Học Kinh Nghiệm Hướng Phát Triển III Đề Xuất Kiến Nghị Tài Liệu Tham Khảo 10 11 Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh [...]... 2 1 Cơ Sở Lý Luận .2 2 Cơ Sở Thực Tiễn 2 VI Kế Hoạch Thực Hiện 4 B: PHẦN NỘI DUNG 5 I Thực Trạng Và Những Mâu Thuẫn 5 1 Thuận lợi 5 2 Khó khăn và thách thức .5 II Các Biện Pháp Giải Quyết Vấn Đề .5 III Hiệu Quả Áp Dụng 7 C KẾT LUẬN 7 I Ý Nghĩa Của Đề Tài Đối Với Công Tác 7 II Bài Học Kinh Nghiệm,...Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 I Lí Do Chọn Đề Tài .1 II Mục Đích Và Phương Pháp Nghiên Cứu 1 1 Mục Đích Nghiên Cứu 1 2 Phương Pháp Nghiên Cứu 2 III Giới Hạn Của Đề Tài 2 IV Các Giả Thi t Nghiên Cứu 2 V Cơ Sở Lý Luận, Cơ Sở Thực Tiễn ... Nghiệm, Hướng Phát Triển 8 1 Bài Học Kinh Nghiệm 8 2 Hướng Phát Triển 8 III Đề Xuất Kiến Nghị 8 Tài Liệu Tham Khảo 10 11 Người thực hiện : Nguyễn Thị Trang Anh ... dụng: - Thuộc nhiều, nhanh: 85% - 90% Khi chưa áp dụng 60 %- 65 % - Nhận biết phát âm đúng: 70%- 80% Khi chưa áp dụng 45% - 50 % - Tô viết chữ cái: 75% - 85% Khi chưa áp dụng 45% - 50 % PHẦN C: KẾT LUẬN... giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ giáo viên thuận tiện việc chuyển tải đến trẻ kiến thức làm quen chữ - Tạo điều kiện vật chất tối thi u cần thi t bàn ghế quy cách để trẻ làm quen chữ... chuyện với trẻ theo chủ điểm chương trình học Cho trẻ kể tên chữ trẻ học trẻ biết Người thực : Nguyễn Thị Trang Anh Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ - Làm quen
- Xem thêm -

Xem thêm: SKGP MOT SO BIEN PHAP GIUP TRE 5 6 TUOI HOC TOT MON LAM QUEN CHU CAI GV NGUYEN THI TRANG ANH, SKGP MOT SO BIEN PHAP GIUP TRE 5 6 TUOI HOC TOT MON LAM QUEN CHU CAI GV NGUYEN THI TRANG ANH, SKGP MOT SO BIEN PHAP GIUP TRE 5 6 TUOI HOC TOT MON LAM QUEN CHU CAI GV NGUYEN THI TRANG ANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay