“Một số biện pháp rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5”

19 794 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017, 06:41

1.Cơ sở đề xuất giải pháp.1.1. Sự cần thiết hình thành giải pháp.Trường Tiểu học có vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”, là nơi tổ chức tự giác quá trình phát triển của trẻ, là công trình văn hóa giáo dục bền vững, nơi diễn ra cuộc sống thực tế của trẻ. Học sinh Tiểu học là những chủ nhân tương lai của đất nước, bậc Tiểu học là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng để các em bước vào ngưỡng cửa của tương lai. Ngoài những môn học Toán, Tiếng việt,...các em còn được học môn Thể dục. Thể dục: giúp các em phát triển cân đối thể hình, hoàn thiện các chức năng của cơ thể, tăng cường sức khỏe, góp phần vào giáo dục phẩm chất, ý chí, đạo đức và thẩm mỹ cho các em. 1 Cơ sở đề xuất giải pháp 1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp Trường Tiểu học có vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nghiệp “trồng người”, nơi tổ chức tự giác trình phát triển trẻ, công trình văn hóa giáo dục bền vững, nơi diễn sống thực tế trẻ Học sinh Tiểu học chủ nhân tương lai đất nước, bậc Tiểu học viên gạch đặt móng để em bước vào ngưỡng cửa tương lai Ngoài môn học Toán, Tiếng việt, em học môn Thể dục Thể dục: giúp em phát triển cân đối thể hình, hoàn thiện chức thể, tăng cường sức khoẻ, góp phần vào giáo dục phẩm chất, ý chí, đạo đức thẩm mỹ cho em Để phát triển tốt thể lực, không thực tốt kĩ thuật thể dục phát triển chung, tham gia tốt vào trò chơi vận động mà phải rèn luyện thể lực Do thể lực cho học sinh việc làm quan trọng mà nhà giáo dục Thể chất quan tâm tổ chức kỳ thi, hội khoẻ phù đổng, đại hội TDTT cho học sinh giáo viên từ cấp sở đến cấp quốc gia, khu vực 1.2 Tổng quan giải pháp Chương trình thể dục đưa nhằm bước đầu giúp học sinh ý thức việc rèn luyện thể dục thể thao có ảnh hưởng bậc Tiểu học, tất học sinh biên soạn phân bố thời gian để học sinh luyện tập rèn luyện tư tập thể dục rèn luyện chung, nhằm mục đích chung khích lệ tinh thần học tập, tinh thần đoàn kết, hoạt động tập thể nâng cao tính tích cực, tự giác kỷ luật cho học sinh Vấn đề cần phải đòi hỏi học sinh phải nỗ lực nhiều phụ thuộc nhiều vào phương pháp giảng dạy, thể lực học sinh cho phù hợp với đối tượng, khu vực nhằm phát huy tính tích cực học sinh GDTC trình sư phạm, có phương pháp dạy TDTT chất phương pháp sư phạm mang đặc điểm GDTC Phát triển thể lực nội dung trình GDTC, hoạt động chuyên môn hóa nhằm chuẩn bị cho người học tập, lao động bảo vệ Tổ quốc Ví dụ phân ra: phát triển thể lực cho học sinh, vận động viên, Trong trình giảng dạy TDTT, giáo viên thường sử dụng phương pháp giảng dạy khác Các phương pháp dựa sở nguyên tắc phương pháp giảng dạy nói riêng phương pháp sư phạm giáo dục nói chung 1.3 Mục tiêu giải pháp Giải vấn đề rèn cho học sinh có thói quen có ý thức tập luyện thể dục thể thao hàng ngày thường xuyên để phát triển thể lực nữa, rèn luyện nề nếp học tập cho em Điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục thể chất phù hợp với trường cấp học trình độ đào tạo + Nâng cao tinh thần học tập giúp học sinh yêu thích học môn Thể dục + Học sinh có thể lực tốt nhất, thể phát triển hài hòa cân đối + Tạo cảm giác yêu sống, yêu quê hương bớt căng thẳng sau học Thể dục + Nâng cao thành tích tập luyện thi đấu cho học sinh 1.4 Căn đề xuất giải pháp Chúng ta biết TDTT lĩnh vực khoa học, kiến thức khoa học TDTT niềm tin mãnh liệt vào lợi ích, tác dụng kỳ diệu TDTT sức khoẻ người xây dựng cho nếp sống văn minh khoa học, nếp sống lành mạnh, ngày rèn luyện thân thể đặn Cho nên việc GDTC dao hai lưỡi, người giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện mà không nắm tình hình sức khoẻ, đặc điểm tâm sinh lý học sinh dễ đưa đến hậu khó lường, gây nguy hại đến sức khoẻ, tác động xấu đến phát triển tố chất học sinh Để thực chương trình giảng dạy cho học sinh tập luyện có hiệu quả, điều quan trọng có tính định phải có giáo viên thể dục có trình độ vững vàng, yêu thích TDTT, có sức khoẻ tốt Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, xin mạo muội đưa giải pháp sau: - Giáo viên thể dục phải thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu tiến trình giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học môn, phải thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệng, tham khảo giảng mẫu để rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ sư phạm Giáo viên tìm tòi phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn, không nên áp đặt, máy móc - Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên học lớp bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy chăm lo sức khoẻ học sinh * Giải pháp sở vật chất: - Để đảm bảo công tác GDTC cho học sinh đòi hỏi phải tăng cường thiết bị dụng cụ, phục vụ cho việc giảng dạy giáo viên việc tập luyện học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, học sinh chủ động học tập: - Mỗi năm nhà trường cần tham khảo với giáo viên thể dục để mua sắn thêm số thiết bị, dụng cụ học tập như: mua thêm nệm, xà nhảy cao, bóng chuyền, cầu đá… - Mỗi năm giáo viên thể dục phối hợp nhà trường học sinh tự làm thêm số thiết bị dụng cụ như: cờ, ván giậm nhảy, hố cát, sân bóng , góp phần làm giàu thêm sở vật chất nhà trường phục vụ tốt cho công tác giảng dạy GDTC cho học sinh - Thường xuyên cải tạo nâng cao mặt sân tập - Tiến tới xây dựng nhà tập đa để đảm bảo việc học tập, tập luyện thường xuyên cho học sinh thời tiết không thuận lợi 1.5 Phương pháp thực hiện, đối tượng phạm vi áp dụng Học sinh khối lớp trường Tiểu học Trường Sơn Thực có hiệu tập “Một số biện pháp Rèn kỹ phát triển thể lực cho học sinh lớp 5” + Nâng cao tinh thần học tập giúp học sinh yêu thích học môn Thể dục + Học sinh có thể lực tốt nhất, thể phát triển hài hòa cân đối + Tạo cảm giác yêu sống, yêu quê hương bớt căng thẳng sau học Thể dục + Nâng cao thành tích tập luyện thi đấu cho học sinh Quá trình hình thành nội dung giải pháp 2.1 Quá trình hình thành - Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung phương pháp học, tìm cách giảng dạy khoa học, phù hợp với nội dung học trình độ nhận thức học sinh - Giúp học sinh nắm cách hệ thống kiến thức bản, đơn giản, có quan hệ thực tiễn tập, kĩ thuật, lượng vận động phù hợp - Giúp học sinh vận dụng tương đối thành thạo kĩ thuật đơn giản vào tập luyện thi đấu - Giáo viên biết sáng tạo động tác, tập phù hợp với nội dung - Sử dụng đổi phương pháp dạy học môn Thể dục - Nắm mối quan hệ động tác đơn lẻ với động tác phức tạp - Giáo viên tăng cường kiểm tra, đánh giá nhận xét thường xuyên - Sau lần kiểm tra đánh giá, nhận xét tuyên dương kịp thời để gây hứng thú việc tự học, tự rèn luyện học sinh - Cuối kỳ giáo viên phải tổng kết, đánh giá, khen thưởng động viên kịp thời để em phát huy kỳ sau 2.2 Những cải tiến cho phù hợp với thực tiễn Bên cạnh việc sử dụng phương pháp giảng dạy chung như: Phương pháp sử dụng lời nói, trực quan giảng dạy TDTT áp dụng phương pháp mang tính đặc thù riêng Do tính chất riêng phương pháp giảng dạy TDTT, lựa chọn phương pháp giáo viên cần dựa hệ thống tập, kỹ thuật, chiến thuật, yêu cầu thể lực tình trạng thi đấu thể thao học sinh Khi thực tập kỹ thuật giảng dạy động tác thể dục thể thao, giáo viên sử dụng phương pháp riêng lẻ tổng hợp phương pháp Ví dụ: - Dùng lời nói để giải thích, hướng dẫn kỹ thuật động tác, phối hợp việc giải thích với làm mẫu trực tiếp kỹ thuật gián tiếp giới thiệu kỹ thuật qua tranh ảnh, phim, hình vẽ kỹ thuật - Thực tế hoạt động TDTT cho thấy, muốn đạt tới trình độ vận động cao, cần phải áp dụng hệ thống phương pháp tập luyện khác Yếu tố để tạo thành phương pháp khác lượng vận động nghỉ khác Khái niệm lượng vận động độ lớn định tác động động tác thể người tập, lượng vận động có liên quan trực tiếp đến việc tiêu hao lượng thể, tác động dẫn đến xuất mệt mỏi Mặt khác, trình vận động tiêu hao mệt mỏi hai nhân tố kích thích đến trình hồi phục thể 2.3 Nội dung giải pháp Trong trình GDTC phương pháp giảng giải làm mẫu phương pháp bản, nhằm giáo dục bồi dưỡng tri thức hiểu biết, kỹ thuật TDTT 2.3.1 Phương pháp giảng giải ( Phương pháp dùng lời nói ) Là phương pháp thường sử dụng trình giảng dạy Thể dục cho học sinh bậc Tiểu học Là phương pháp giáo viên dùng lời nói để giới thiệu kiến thức mới, động tác kỹ thuật TDTT, phân tích nội dung bản, nhiệm vụ học phương hướng chuyển động phận thể, mấu chốt kỹ thuật, để bước hoàn thành kỹ thuật, động tác nâng cao hiểu biết kiến thức có liên quan Một số yêu cầu cần ý áp dụng phương phỏp giảng giải là: - Giúp cho học sinh có nhận thức hiểu biết cảm nhận ( qua quan sát) đúng, thấy phần, cấu trúc, hướng chuyển động, yêu cầu kỹ thuật động tác Từ tạo điều kiện cho học sinh có khả phân tích kỹ thuật có biểu tượng đúng, làm sở cho việc thực hành xác kỹ thuật Giáo viên nên mô tả động tác lời nói, thực lúc với việc thực đúng, xác động tác mẫu - Lời giảng giải cần có sức thuyết phục để truyền thụ tri thức, tạo nên ý theo dõi học sinh Giúp học sinh sớm nắm kỹ thuật, cần nhấn mạnh điểm chủ yếu thực động tác Qua đó, bước củng cố kỹ thuật, nâng cao kỹ năng, kỹ xảo vận động Phòng tránh sai lầm thường mắc phải thực động tác đánh giá khả vận động học sinh - Lời giảng giải giáo viên cần ngắn gọn, xác, dễ hiểu cho thu hút ý, tập trung theo dõi học sinh Tránh dùng thuật ngữ chuyên môn “xa lạ” khó hiểu giảng giải kỹ thuật động tác cần liên hệ với hoạt động tự nhiên: chạy, nhảy, leo, trèo Có thể sử dụng thuật ngữ chuyên môn từ địa phương để giảng cho học sinh dễ hiểu dễ bắt chước, song phải đảm bảo tính sư phạm giáo dục - Trong giảng dạy tập luyện TDTD hình thức hỏi trả lời ( đàm thoại) có ý nghĩa giúp học sinh suy nghĩ, độc lập sáng tạo, phát huy tích cực em Từ đó, giúp học sinh hiểu xác phương hướng chuyển động kỹ thuật, động tác, gây hứng thú, giúp học sinh nắm quy tắc, đánh giá động tác đúng, sai bạn 2.3.2 Phương pháp làm mẫu Hoạt động GDTDTT loại hình có nội dụng giáo dục chuyên biệt Trong trình giảng dạy TDTT yêu cầu giáo viên hệ thống tri thức liên quan đến truyền thụ kiến thức cho học sinh mà phải làm mẫu đúng, xác động tác, kỹ thuật TDTT Làm mẫu thường thực lúc với việc giảng giải kỹ thuật tri thức khác có liên quan Lời giảng giải giáo viên cần ngắn, gọn, dễ hiểu làm mẫu động tác cần xác đúng, đẹp - Một số yêu cầu cần ý làm động tác mẫu: - Động tác làm mẫu giáo viên cần xác, đẹp hoàn chỉnh Và giáo viên làm mẫu động tác, kỹ thuật giúp học sinh nắm yếu lĩnh kỹ thuật, động tác - Khi giảng dạy động tác kỹ thuật mới, phức tạp giáo viên cần giảng giải - lần Làm mẫu lần thực động tác hoàn chỉnh, tốc độ chuyển động bình thường nhịp độ yêu cầu Học sinh qua quan sát hình thành trí nhớ hình ảnh, có khái niệm sơ phần kỹ thuật toàn động tác, gây cảm giác đúng, xác hứng thú, thích tập luyện theo Làm mẫu lần 2, Giáo viên thực động tác chậm, điểm mấu chốt kỹ thuật, giáo viên cần kết hợp với giảng giải thực động tác để học sinh nhớ lại điểm Làm mẫu lần giống lần cần ý thực hoàn chỉnh, chuẩn xác Trong trường hợp giáo viên cần phải làm mẫu thêm hai lần làm mẫu riêng phần kỹ thuật tuỳ thuộc vào độ khó động tác kỹ thuật trình độ tiếp thu học sinh - Khi hướng dẫn học sinh luyện tập tập thể dục tay không, thể dục đồng diễn, thể dục nhịp điệu, cờ, hoa giáo viên cần áp dụng nhiều hình thức làm mẫu khác nhau: làm mẫu theo kiểu “ soi gương ” hay thực động tác kỹ thuật đứng chiều với học sinh Khi giáo viên thực động tác bước nên làm động tác có chuyển động chậm để học sinh dễ thực theo Cần thực làm mẫu động tác tự nhiên bảo đảm tính phối hợp kỹ thuật nhịp nhàng - Giáo viên cần chọn vị trí đứng thích hợp để làm mẫu tất học sinh nhìn thấy chi tiết chuyển động động tác, kỹ thuật Tổ chức hoạt động theo nhóm, tổ, cặp hai học sinh Phân công nhóm, tổ học sinh làm theo kỹ thuật giáo viên hướng dẫn Số học sinh lại ý theo dõi, phát phần kỹ thuật sai, nhắc nhở, tự sửa chữa cho bạn Sau đổi nội dung tập luyện nhóm, tổ thay phiên quan sát, tập luyện sửa chữa động tác sai - Khi hướng dẫn thực động tác giáo viên làm mẫu, sử dụng dụng cụ phát tín hiệu âm ( còi, tiếng trống, tiếng vỗ tay ) để giúp học sinh hình thành cảm giác nhịp điệu đúng, phân phối điều hoà tốc độ vận động biết tập trung vào thời điểm cần gắng sức, nghỉ ngơi thả lỏng để gúp phần làm giảm bớt căng thẳng liên tục Ví dụ: Dạy học sinh động tác thăng Bài thể dục phát triển chung - Giáo viên cần nêu tên động tác, giảng giải, phân tích yếu lĩnh kỹ thuật động tác kết hợp làm mẫu (Nhịp hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, chân phải làm trụ, chân trái sau; Nhịp thăng bằng, hai tay dang ngang, chân trái thân người gần tạo thành đường thẳng song song với mặt đất; Nhịp trở nhịp 1; Nhịp trở TTCB Nhịp 5,6,7,8 tương tự Yêu cầu động tác hai tay dang ngang phải thẳng, chân thẳng khớp gối, mắt nhìn thẳng.) Tóm lại, sử dụng sáng tạo phương pháp giảng giải làm mẫu kỹ thuật động tác giảng dạy TDTT cho học sinh, có vị trí quan trọng Để phương pháp giảng giải, làm mẫu đạt hiệu cao, giáo viên cần phối hợp làm mẫu giảng giải với việc phân tích đặc điểm tâm, sinh lý học sinh, tình trạng sức khoẻ, vốn vận động, mức độ phức tạp kỹ thuật để điều chỉnh thời gian giảng giải, số lần làm mẫu, hình thức, phương pháp tổ chức giảng dạy mẫu cho phù hợp với đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện 2.4 Phương pháp giảng dạy hoàn chỉnh phân đoạn 2.4.1 Phương pháp giảng dạy động tác hoàn chỉnh - Đối với động tác đơn giản khó phân chia thành cử động nhỏ giảng dạy, giáo viên nên áp dụng phương pháp dạy động tác hoàn chỉnh ( nghĩa động tác không bị phân thành phận cử động riêng lẻ) Khả phân tích động tác, kỹ thuật học sinh phổ thông hạn chế, nên việc thực động tác thiếu xác, kết hợp cử động riêng lẻ khó khăn, tốc độ, biên độ động tác chưa có cảm giác phù hợp Vì vậy, giáo viên phải quan sát giúp đỡ học sinh để em tập động tác hoàn chỉnh Khi sử dụng phương pháp giảng dạy động tác hoàn chỉnh, giáo viên cần ý đến ưu, nhược điểm sau: * Về ưu điểm: - Học sinh tạo cảm giác toàn kỹ thuật, dễ dàng nắm kỹ thuật động tác, thực theo yêu cầu giáo viên * Về nhược điểm: - Khi giảng dạy động tác có kỹ thuật phức tạp, sử dụng phương pháp hiệu - Do đó, sử dụng phương pháp giảng dạy động tác hoàn chỉnh, giáo viên cần ý nhấn mạnh vào điểm chủ yếu cần thiết kỹ thuật, động tác, giảm bớt yêu cầu biên độ, cự li, trọng lượng, độ cao Phối hợp với động tác bổ trợ khác trình giảng dạy kỹ thuật động tác phức tạp 10 2.4.2 Phương pháp giảng dạy động tác phân đoạn - Khi giảng dạy động tác, tập khó phức tạp, giáo viên cần sử dụng phương pháp phân đoạn Đây phương pháp chia kỹ thuật động tác thành phần kỹ thuật động tác riêng lẻ, để hướng dẫn học sinh phần kỹ thuật Khi phần kỹ thuật học sinh thực thục, liên kết phần thành động tác hoàn chỉnh Ví dụ: - Dạy học sinh động tác phối hợp chạy - nhảy - mang vác Cần hướng dẫn học sinh đứng tư chuẩn bị, lấy đà, cách đánh tay, phối hợp nhảy với chuyển động toàn thân động tác kết thúc, đích Hướng dẫn học sinh tập luyện phần kỹ thuật, thực chi tiết kỹ thuật động tác sau đó, hướng dẫn cách liên kết chi tiết kỹ thuật thành động tác phối hợp chạy nhảy - mang vác Với yêu cầu: Nhanh, mạnh, bảo đảm kỹ thuật Khi sử dụng phương pháp giảng dạy động tác phân đoạn giáo viên cần ý đến ưu, nhược điểm sau: * Ưu điểm: - Học sinh dễ nắm chi tiết phần động tác, thích hợp với việc dạy động tác khó, phức tạp, có yêu cầu cao kỹ thuật * Nhược điểm: - Chia động tác nhiều phần chi tiết, kỹ thuật riêng lẻ, học sinh gặp khó khăn thực toàn kỹ thuật - Do đó, giảng dạy cần nêu rõ điểm mấu chốt, tính liên kết từ phần kỹ thuật chi tiết sang phần khác, mối quan hệ phần toàn kỹ thuật, tạo cho học sinh có biểu tượng phối hợp xác động tác, kỹ thuật - Phương pháp dạy động tác, kỹ thuật hoàn chỉnh phân đoạn sử dụng trình giảng dạy TDTT mang lại hiệu tốt Giáo viên cần phân biệt khai thác hợp lý ưu, khuyết điểm, biết phối hợp hai phương pháp để 11 giải nhiệm vụ giáo dục cụ thể học, nội dung tập luyện mang lại hiệu tốt 2.4.3 Phương pháp tập luyện hình thức tập luyện, phương pháp thực hành Trong trình giáo dục TDTT sử dụng phương pháp thực hành, dùng hình thức luyện tập, tạo nên tác động trực tiếp thể học sinh Thông qua trình tập luyện học sinh hình thành tri thức, nắm vững kết cấu, chuyển động động tác, cảm giác bắp, thần kinh, hoàn thiện kỹ vận động phát triển kỹ thể chất toàn diện Phương phỏp tập luyện sử dụng cỏc TDTT hỡnh thức khỏc Thực tế giảng dạy TDTT thường sử dụng loại hỡnh sau: 2.4.4 Hình thức tập luyện lặp lại - Đây phương pháp tập luyện với hình thức luyện tập kỹ thuật, động tác lặp lại nhiều lần Hình thức tập luyện có ưu điểm kỹ thuật, động tác sớm hình thành, tạo cho việc thực xác Học sinh nắm kỹ thuật vận động Nếu không thường xuyên tập luyện lặp lại để hình thành kỹ kỹ thuật, động tác - học sinh nắm được, sau thời gian bị phá vỡ Do đó, cần tập luyện lập lại kỹ thuật, động tác học, buổi tập, ngoại khoá nhà - Việc áp dụng phương pháp luyện tập lặp lại thường góp phần hình thành thói quen vận động, đường liên hệ tạm thời vỏ não, giúp học sinh thực kỹ hoạt động sống: Đi, chạy, nhảy, ném, leo, trèo, nắm bắt 2.4.5 Hình thức tập luyện biến đổi - Đây hình thức tập luyện kỹ thuật, động tác có điều chỉnh, thay đổi yêu cầu, mức độ, mục tiêu Và điều kiện Sử dụng phương pháp thực có biến đổi nhằm tạo cho học sinh khả làm quen, nhanh chóng thích ứng, giải điểm mấu chốt, quan trọng kỹ thuật Khi hướng dẫn tập luyện với động tác phức tạp, giáo viên nên chia động tác thành 12 phần chi tiết khác (theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp) Sau giáo viên hướng dẫn để học sinh biết, phối hợp phần riêng lẻ thành động tác hoàn chỉnh điều kiện không giống tăng dần mức độ khó khăn, phức tạp, song đảm bảo yêu cầu vừa sức với đối tượng - Khi học sinh nắm vững tập giáo viên tăng khoảng cách, thay đổi độ cao, thấp dụng cụ, thay đổi điều kiện bổ trợ, nâng cao yêu cầu chất lượng kỹ thuật, qua nâng cao, củng cố hoàn thiện kỹ vận động 2.4.6 Hình thức trò chơi thi đấu - Rèn luyện TDTT thông qua hình thức trò chơi vận động thi đấu tạo không khỏ hưng phấn, phấn khởi, nhiệt tình tham gia luyện tập học sinh Trong vui chơi vận động thi đấu có hướng dẫn, điều khiển giáo viên mục tiêu giáo dục thực hiện, góp phần thúc đẩy hoàn thiện nhân cách sức khoẻ học sinh Đây hình thức phù hợp với lứa tuổi học sinh - Trong trình tổ chức trò chơi, giáo viên hướng dẫn học sinh tập, bắt trước động tác linh hoạt người động tác kéo gỗ, chèo thuyền, cuốc ruộng người lao động Qua đó, giáo dục học sinh yêu quý gắn bó với thiên nhiên, với người thân - Khi hướng dẫn trò chơi, giáo viên cần lựa chọn trò chơi có tốc độ thu hút ý cao học sinh, đảm bảo tính nhịp điệu, vừa sức động tác bắt trước phù hợp với lứa tuổi học sinh Giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh vui chơi cần đảm bảo kỹ thuật, động tác Ví dụ: - Khi chơi “ chạy tiếp sức” động tác chạy phải thực kỹ thuật, chạy nửa bàn chân trên, kết hợp với đánh tay, thở nhịp nhàng, luôn ý quan sát để kịp thời gian đưa tín vật cho bạn ( Cờ, bóng gậy) - Trong trình nghiên cứu phải lựa chọn biên soạn trò chơi giáo viên phối hợp nội dung với chuyện kể ngắn có tính giáo dục cao Cần phối hợp hoạt động trò chơi với thi đấu, hay tổ chức dạng thi đấu Chú ý 13 đến mức độ hứng thú, nhiệt tình tham gia học sinh để xác định mục đích yêu cầu giáo dục khác - Hình thức thi đấu sử dụng học sinh nắm vững động tác, kỹ thuật, ví dụ trò chơi “ bóng chuyền 6” Qua hướng dẫn, giáo dục học sinh biết sử dụng kỹ vận động chơi thi đấu đạt hiệu giáo dục góp phần phát triển sức khoẻ - Đối với học sinh Tiểu học thể phát triển bước hoàn thiện, tình trạng tâm lý chưa ổn định, em ham chơi vận động sức dẫn đến mệt mỏi, nên trình tổ chức tập luyện, thi dấu, giáo viên cần ý số điểm sau: - Nên tổ chức hình thức thi đấu đa dạng, phong phú, tránh phức tạp, bảo đảm an toàn phương tiện, không nên để nhiều thời gian vào việc điều hành đội ngũ, xắp xếp tổ chức - Yêu cầu bảo đảm lượng vận động vừa sức cần tránh lặp lại nhiều lần, gây mệt mỏi, sức phòng tránh chấn thương 2.4.7 Phương pháp sửa chữa động tác sai Khi tập luyện TDTT học sinh không tránh khỏi thực động tác, kỹ thuật có sai sót, nên việc áp dụng phương pháp sửa chữa động tác, kỹ thuật sai cần thiết, góp phần kịp thời giúp cho học sinh thực đúng, xác kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp thu kỹ thuật nhanh phòng tránh chấn thương * Một số nguyên nhân dẫn đến thực sai kỹ thuật động tác: - Do học sinh chưa nắm yêu cầu, kỹ thuật cách tiến hành tập luyện, tập luyện thiếu dũng cảm, chưa tự tin, lo nắng, hồi hộp, sợ xệt - Việc chuẩn bị thể lực, sức khoẻ, vốn kỹ vận động thấp xa so với yêu cầu cần thực động tác Học sinh khuyết tật, bẩm sinh thể sau thời gian ốm, mệt, bị chấn thương - Giáo viên sử dụng phương pháp nội dung tập luyện chưa phù hợp với đối tượng học sinh, dụng cụ sân bãi không đảm bảo quy cách phù hợp 14 an toàn, thời tiết khí hậu khắc nhiệt số ảnh hưởng ngoại cảm khác: Học sinh thiếu tập chung học tập, tính tổ chức, tính kỷ luật thấp 2.4.8 Cách sửa chữa - Trước tiên, giáo viên cần nghiên cứu quan sát kỹ lưỡng để sớm phát nguyên nhân đưa tới thiếu sót, cần điều chỉnh nội dung học, vận dụng phương pháp sửa chữa sai lầm cho kịp thời phù hợp với đối tượng - Trong sửa chữa động tác sai cần gắn liền với việc động viên rèn luyện cho học sinh tinh thần dũng cảm, tự tin, mạnh dạn, làm quen với điều kiện khó khăn tập luyện - Phương pháp sửa chữa động tác sai tập luyện TDTT cho học sinh cần áp dụng hình thức phong phú Những thiếu sót tư thế, kỹ thuật, chi tiết riêng lẻ, ý thức Cần nhắc nhở nhẹ nhàng lời nói Nếu có sai động tác kỹ thuật, nên cho ngừng tập giáo viên làm mẫu lại giảng giải chậm để học sinh xem Có thể thực động tác sai học sinh, để học sinh thấy thiếu sót - Sự giúp đỡ trực tiếp, uốn nắn kỹ thuật, nhắc nhở nhẹ nhàng lúc giáo viên có tác động to lớn động viên em khắc phục khó khăn tâm sửa chữa động tác sai Giáo viên sử dụng dụng cụ tập luyện, tiếng hô, tiếng vỗ tay, nhịp gõ để nhắc nhở em thời điểm chủ yếu cần thay đổi hay giữ vững kỹ thuật, động tác giúp học sinh nhớ nắm vững thời điểm dùng sức, xây dựng cảm giác xác, sử dụng sức mạnh bắp trình thực hiện, hoàn thành kỹ thuật, tập 2.4.9 Biện pháp phối, kết hợp với gia đình địa phương Phối kết hợp với gia đình chế độ phần ăn hàng ngày em, ý cho em ăn đủ chất dinh dưỡng Liên hệ với quyền địa phương tạo cho em có sân chơi thể dục thể thao hàng năm tổ chức cho em lần hội thao xã vào dịp 26/3 2.4.10 Một số yêu cầu vận dụng phương pháp 15 Hệ thống phương pháp giáo dục TDTT nói chung đa dạng phong phú Xuất phát từ mục tiêu giáo dục thực trạng nhà trường phổ thông cấp trình độ vận động học sinh, trình giảng dạy TDTT, giáo viên sử dụng số phương pháp, cần ý yêu cầu sau: - Khi tiến hành lựa chọn phương pháp giảng dạy TDTT cần bảo đảm tính vừa sức , phù hợp với trình độ vận động học sinh, điều kiện sở vật chất, dụng cụ tập luyện có yếu tố bảo đảm khác như: thời tiết, khí hậu, thiết bị bảo hiểm, hỗ trợ phương tiện, y tế - Cần phối hợp phương pháp giảng dạy: Lời nói trực quan làm mẫu, phương pháp tập luyện vận động học sinh Song cần ý tránh gây tình trạng căng thẳng, tiêu phí thời gian để giải thích phương pháp, cách thức tập luyện, gây cho học sinh ức chế, xuất mệt mỏi tự tin - Khi áp dụng phương pháp cần ý đến ảnh hưởng tốt mối quan hệ hợp lý phương pháp giáo dục Các phương pháp sử dụng phải có tác động giáo dục toàn diện: kỹ thuật, thể lực, phẩm chất đạo đức cho học sinh Cần có liên hệ chặt chẽ với giáo viên môn khác, để phối hợp bồi dưỡng vốn tri thức, hiểu biết có liên quan đến hoạt động giảng dạy TDTT Khi sử dụng phương pháp giảng dạy TDTT cần có phối hợp sử dụng hiệu phương pháp sư phạm khác để giúp phần nâng cao hiệu giáo dục chung Dựa vào thực tế giảng dạy TDTT nhà trường cấp Tiểu học, nghiên cứu phương pháp giáo dục TDTT nói chung, giáo viên lựa chọn số phương pháp để áp dụng cho phù hợp với đối tượng giáo dục, nhằm bảo đảm thực tốt chương trình kế hoạch dạy học Ngoài ra, giáo viên sử dụng số phương pháp giảng dạy khác, cần ý việc sử dụng phương pháp phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục thể chất, nhiệm vụ nội dung chương trình cần đạt, mức độ yêu cầu giáo dục: kỹ thuật, thể lực, chiến thuật trình độ thi đấu 16 Sự phân loại mang tính tương đối, trình giảng dạy TDTT việc sử dụng phương pháp riêng lẻ tổng hợp phương pháp nhằm giải nhiệm vụ giảng dạy cụ thể Giáo viên cần nghiên cứu sáng tạo phân loại sử dụng phương pháp Các phương pháp giảng dạy TDTT sử dụng lúc hợp lý yếu tố có tác động trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung trình độ vận động học sinh nói riêng Hiệu 3.1 Thời gian áp dụng giải pháp Trong suốt năm học 2015 - 2016 học kì I năm học 2016-2017, 3.2 Hiệu đạt BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CUỐI NĂM Nằm Năm Tổng học số HS Tuổi Phân ngửa gập Bật xa loại bụng 30 chỗ giây 2015 - 2016 42 10 Chạy Chạy 30m tùy sức XPC phút Tốt Đạt 3.3 Khả triển khai, áp dụng giải pháp - Đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho học sinh khối trường Tiểu học Trường Sơn Áp dụng phương pháp dạy học vào tập luyện thu hút học sinh luyện tập gây tính tích cực cho học sinh, số nhận thức chậm có tiến định, góp phần khích lệ học sinh đảm bảo tăng cường số lượng học sinh đến lớp - Kết cụ thể đạt kinh nghiệm rút áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: + Qua việc rèn kĩ phát triển thể lực cho khối giúp học sinh tự tin tập luyện phát huy tố chất tập luyện TDTT 17 + Học sinh yêu sống, hưng phấn, thoải mái tiếp tục học môn học khác sau học tiết học Thể dục 3.4 Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng giải pháp - Có khả ứng dụng triển khai cho tất trường Tiểu học có giáo viên dạy chuyên môn Thể dục - Hướng phát triển sáng kiến kinh nghiệm nhằm: + Nâng cao lực dạy học cho giáo viên tạo hứng thú yêu thích học tập môn Thể dục cho học sinh + Học sinh hiểu tầm quan trọng ý nghĩa việc học Thể dục + Bồi dưỡng học sinh có tố chất Thể dục - Giúp học sinh phát huy khả phát triển thể lực tốt thân Các em biết ý nghĩa việc rèn luyện Thể dục thể thao - Giúp học sinh thêm yêu sống , yêu quê hương , đất nước hưng phấn , thoải mái tiếp tục học môn học khác sau học tiết học Thể dục - Góp phần đào tạo người có đủ đức- trí -thể- mĩ, xây dựng môi trường học tập thân thiện - Thúc đẩy công tác tự học tự bồi dưỡng để nâng cao lực dạy học cá nhân giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đại - Nâng cao phương pháp hình thức tổ chức dạy học cho giáo viên Kết luận đề xuất, khuyến nghị 4.1 Kết luận - Trong trình giảng dạy thấy em có tiến bộ, kết chưa tốt song em biết bước hiểu yêu cầu môn nhận thức vai trò môn Thể dục việc phát triển tố chất thể lực góp phần phát triển toàn diện cho học sinh Từ giảng dạy sử dụng phương pháp khác thấy học sinh có thay đổi ý thức kỷ luật tập luyện vui chơi dẫn đến tỷ lệ chuyên cần học sinh đến lớp ngày đảm bảo ổn định mức ban đầu 18 - Ngoài để dạy tốt giáo viên phải có kiến thức, có kĩ sư phạm luôn đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Để học tốt học sinh phải có lòng đam mê, có hứng thú để tìm tòi khám phá điều mới, làm chủ kiến thức - Tôi nghĩ việc rèn kĩ phát triển thể lực thân vào tiết dạy thể dục lớp phù hợp trường tiểu học Trường Sơn thành phố Bà Rịa 4.2 Đề xuất, khuyến nghị Để tổ chức tốt học thể dục phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện học sinh kích thích tinh thần tự giác học sinh Nên bổ sung thêm số thiết bị phục vụ cho giảng dạy như: Cột bảng bóng rổ, xây dựng nhà đa dạy, tập luyện vui chơi học sinh giáo viên đạt kết tốt Phước Nguyên, ngày 01 tháng 01 năm 2017 Tác giả Nguyễn Văn Tấn 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Đồng Lâm - Đặng Đức Thao - Trần Đình Thuận - Vũ Thị Thư, sách giáo viên Thể dục Lớp 5, Nhà xuất giáo dục, 176 trang PGS TS Phạm Khắc Học, 2004, Giáo trình điền kinh, Nhà xuất Thể dục thể thao Hà Nội, 452 trang Phạm Nguyên Phùng - Hoàng Thị Thuận, Giáo trình Thể dục, Nhà xuất Thể dục thể thao Hà Nội, 144 trang Sách hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn tiểu học lớp Nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy lớp Nhà xuất giáo dục 20 [...]... cho học sinh + Học sinh hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học Thể dục + Bồi dưỡng những học sinh có tố chất về Thể dục - Giúp học sinh phát huy được khả năng phát triển thể lực tốt nhất của bản thân Các em biết được ý nghĩa của việc rèn luyện Thể dục thể thao - Giúp học sinh thêm yêu cuộc sống , yêu quê hương , đất nước và hưng phấn , thoải mái tiếp tục học các môn học khác sau khi học tiết... + Học sinh yêu cuộc sống, hưng phấn, thoải mái tiếp tục học các môn học khác sau khi học tiết học Thể dục 3.4 Kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng giải pháp - Có khả năng ứng dụng và triển khai cho tất cả các trường Tiểu học có giáo viên dạy chuyên môn Thể dục - Hướng phát triển của sáng kiến kinh nghiệm là nhằm: + Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên và tạo hứng thú yêu thích học tập môn Thể dục cho. .. đã thu hút được học sinh luyện tập và gây được tính tích cực cho học sinh, một số nhận thức chậm nay đó có sự tiến bộ nhất định, góp phần khích lệ học sinh đảm bảo và tăng cường số lượng học sinh đến lớp - Kết quả cụ thể đạt được và kinh nghiệm rút ra khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: + Qua việc rèn kĩ năng phát triển thể lực cho ở khối 5 giúp học sinh tự tin khi trong tập luyện và phát huy tố chất... đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh Để học tốt học sinh phải có lòng đam mê, có hứng thú để tìm tòi và khám phá những điều mới, làm chủ kiến thức của mình - Tôi nghĩ rằng việc rèn kĩ năng phát triển thể lực của bản thân vào các tiết dạy thể dục lớp 5 là phù hợp tại trường tiểu học Trường Sơn thành phố Bà Rịa 4.2 Đề xuất, khuyến nghị Để tổ chức tốt một giờ học thể dục phù hợp... của môn Thể dục đối với việc phát triển các tố chất thể lực góp phần phát triển toàn diện cho học sinh Từ khi giảng dạy và sử dụng các phương pháp khác nhau tôi thấy học sinh đã có sự thay đổi về ý thức kỷ luật trong tập luyện cũng như vui chơi dẫn đến tỷ lệ chuyên cần học sinh đến lớp ngày càng được đảm bảo và ổn định hơn mức ban đầu 18 - Ngoài ra để dạy tốt giáo viên phải có kiến thức, có kĩ năng sư... tình tham gia của học sinh để xác định mục đích yêu cầu giáo dục khác nhau - Hình thức thi đấu được sử dụng khi học sinh cơ bản đó nắm vững động tác, kỹ thuật, ví dụ trò chơi “ bóng chuyền 6” Qua các hướng dẫn, giáo dục học sinh biết sử dụng các kỹ năng vận động trong khi chơi và thi đấu đạt hiệu quả giáo dục và góp phần phát triển sức khoẻ - Đối với học sinh Tiểu học do cơ thể phát triển đang từng bước... 2016 và học kì I năm học 2016-2017, 3.2 Hiệu quả đạt được BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CUỐI NĂM Nằm Năm Tổng học số HS Tuổi Phân ngửa gập Bật xa tại loại bụng 30 chỗ giây 2015 - 2016 42 10 Chạy Chạy 30m tùy sức XPC 5 phút Tốt Đạt 3.3 Khả năng triển khai, áp dụng giải pháp - Đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho học sinh khối 5 trường Tiểu học Trường Sơn Áp dụng các phương pháp dạy học đó vào... bị thể lực, sức khoẻ, vốn kỹ năng vận động còn thấp xa so với yêu cầu cần thực hiện động tác Học sinh khuyết tật, bẩm sinh hoặc cơ thể sau thời gian ốm, mệt, bị chấn thương - Giáo viên sử dụng phương pháp và nội dung tập luyện chưa phù hợp với đối tượng học sinh, dụng cụ sân bãi không đảm bảo quy cách phù hợp và 14 an toàn, do thời tiết khí hậu khắc nhiệt và một số ảnh hưởng ngoại cảm khác: Học sinh. .. trong tập luyện - Phương pháp sửa chữa động tác sai trong tập luyện TDTT cho học sinh cần áp dụng các hình thức phong phú Những thiếu sót về tư thế, kỹ thuật, các chi tiết riêng lẻ, ý thức Cần nhắc nhở nhẹ nhàng bằng lời nói Nếu có sai về động tác kỹ thuật, nên cho ngừng tập giáo viên làm mẫu lại và giảng giải chậm để học sinh xem Có thể thực hiện động tác sai của học sinh, để học sinh thấy được thiếu... tránh khỏi thực hiện động tác, kỹ thuật có sai sót, nên việc áp dụng phương pháp sửa chữa động tác, kỹ thuật sai là rất cần thiết, sẽ góp phần kịp thời giúp cho học sinh thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp thu kỹ thuật mới nhanh và phòng tránh chấn thương * Một số nguyên nhân dẫn đến thực hiện sai kỹ thuật và động tác: - Do học sinh chưa nắm được yêu cầu, kỹ thuật cách tiến hành tập ... Phương pháp thực hiện, đối tượng phạm vi áp dụng Học sinh khối lớp trường Tiểu học Trường Sơn Thực có hiệu tập “Một số biện pháp Rèn kỹ phát triển thể lực cho học sinh lớp 5” + Nâng cao tinh thần học. .. cho học sinh + Học sinh hiểu tầm quan trọng ý nghĩa việc học Thể dục + Bồi dưỡng học sinh có tố chất Thể dục - Giúp học sinh phát huy khả phát triển thể lực tốt thân Các em biết ý nghĩa việc rèn. .. khích lệ học sinh đảm bảo tăng cường số lượng học sinh đến lớp - Kết cụ thể đạt kinh nghiệm rút áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: + Qua việc rèn kĩ phát triển thể lực cho khối giúp học sinh tự tin
- Xem thêm -

Xem thêm: “Một số biện pháp rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5”, “Một số biện pháp rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5”, “Một số biện pháp rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn