Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên KHTN Hà Nội lần 2 có lời giải và định dạng mcmix

21 437 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2017, 07:23

File word Đề thi thử THPT QG 2017 trường chuyên KHTN lần 2. Duy nhất hiện nay có cấu trúc 4 phần:+ Nội dung đề căn chỉnh đẹp, có thể in ngay.+ Bảng đáp án để dễ chấm.+ Lời giải chi tiết từng câu.+ Định dạng McMix để xáo trắc nghiệm. Xem thêm tại: http:banfileword.com ... 20 -C 21 -B 22 -A 23 -C 24 -C 25 -C 26 -A 27 -C 28 -B 29 -C 30-D 31-A 32- A 33-B 34-D 35-D 36-C 37-D 38-D 39-D 40-B 41-D 42- C 43-A 44-B 45-D 46-A 47-D 48-B 49-C 50-B ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 20 17 THPT CHUYÊN... 2x ⇒ − x = 2 x Nhận xét: Vế trái hàm nghịch biến, Vế phải hàm đồng biến nên phương trình có nghiệm nghiệm Banfileword.com BỘ ĐỀ 20 17 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 20 17 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ... - HẾT - Trang D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 20 17 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 20 17 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1-A 2- A 3-C 4-B 5-D 6-B 7-C 8-D 9-A 10-A 11-B 12- B 13-C 14-D 15-A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên KHTN Hà Nội lần 2 có lời giải và định dạng mcmix, Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên KHTN Hà Nội lần 2 có lời giải và định dạng mcmix, Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên KHTN Hà Nội lần 2 có lời giải và định dạng mcmix

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay