HOẠT ĐỘNG NGLL chủ đề: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

16 6,067 225
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2017, 00:25

HOẠT ĐỘNG  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Chủ đề: “ THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC” PHẦN THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Theo em hòa bình có ý nghĩa người, dân tộc toàn nhân loại? Câu 2:Theo em niên cần làm để góp phần bảo vệ dân tộc? Câu 3: Nêu tóm tắt vai trò Liên Hiệp Quốc? Câu 4: ASEAN thành lập vào thời gian nào? Hiện ASEAN có thành viên, kể tên? Câu 1: Theo em hòa bình có ý nghĩa người, dân tộc toàn nhân loại? Đáp án: - Hòa bình tôn trộng, hợp tác, thân thiện, giúp đõ tiến bộ, phát triển.Hòa bình mang lại hạnh phúc cho người, dân tộc - Hòa bình điều kiện, môi trường thuận lợi cho người phát triển góp phần xây dựng xã hội văn minh, hạn phúc.Vì hòa bình phải giữ gìn, bảo vệ giá, trách nhiệm người dân tộc Câu 2:Theo em niên cần làm để góp phần bảo vệ dân tộc? Đáp án: Đâu cần niên có, đâu khó có niên - Tích cực học tập,nâng cao hiểu biết.Rèn luyện kĩ giao tiếp.ứng xử lịch sự,có văn hóa Nhận thức tình hữu nghị, hợp tác dân tộc, quốc gia giới Có thái độ cảm thông,chia sẻ ủng hộ tình hữu nghị dân tộc - Góp phần tham gia giải vấn đề toàn cầu: bình đẵng dân tộc quyền người, bảo vệ môi trường, khắc phục đói nghèo, bệnh tật, nâng cao chất lượng sống, góp phần vào hợp tác phát triển bền vững Câu 3: Nêu tóm tắt vai trò Liên Hiệp Quốc? Đáp án: Là quan hợp tác quốc tế nhằm trì hòa bình an ninh giới, thúc đẩy giúp đỡ tiến phát triển kinh tế, xã hội dân tộc LHQ giữ vị trí bật, có vai trò quan trọng hàng đầu đời sống trị giới LHQ trở thành diễn đàn đấu tranh hợp tác điều kiện chung sống hòa bình quốc gia có chế độ trị-xã hội khác Câu 4: ASEAN thành lập vào thời gian nào? Hiện ASEAN có thành viên, kể tên? Đáp án: Ngày 8/8/1967 Có 10 thành viên:Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore,Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanma, Campuchia.) Ô CHỮ V A N B H I R O S N I L I H O A O C A U I M A N H T H U A N H O A B I N H L U A G A O E N H I E P Q U O C Câu 1: Phong tục, tập quán phần của…………….Việt Nam Câu 2: Đây biểu tượng hòa bình Câu 3: Thành phố chịu thảm họa bom nguyên tử Câu 4: Nhà máy điện hạt nhân Việt Nam xây dựng tỉnh nào? Câu 5: Đây niềm khát vọng nhân loại? Chim bồ câu biểu tượng cho khác vọng Câu 6: Việt Nam xếp thứ TG xuất khẩu………… Câu 7: Một tổ chức quốc tế có mục đích trì hòa bình an ninh giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc tiến hành hợp tác quốc tế nước sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng quyền tự dân tộc CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THEO DÕI PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 1: Việt Nam gia nhập LHQ năm nào? Năm 1977 Câu 2: Trụ sở LHQ đặt đâu? Niu Oóc-Mỹ Câu 3: WHO tổ chức LHQ? Tổ chức y tế giới Câu 4: Hiện ASEAN có thành viên? 10 thành viên Câu 5: Việt Nam gia nhập thức ASEAN năm nào? Năm 1995 Câu 6: Khi thành lập ASEAN gồm thành viên? thành viên Câu 7: ASEAN thành lập ngày tháng năm nào? 8/8/1967 Câu 8: Nhìn cờ đoán tên nước Mỹ Indonesia Thái Lan [...]... Việt Nam xếp thứ 3 trên TG về xuất khẩu………… Câu 7: Một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THEO DÕI PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 1: Việt Nam gia nhập LHQ năm nào?... viên Câu 5: Việt Nam gia nhập chính thức ASEAN năm nào? Năm 1995 Câu 6: Khi mới thành lập ASEAN gồm mấy thành viên? 5 thành viên Câu 7: ASEAN được thành lập ngày tháng năm nào? 8/8/1967 Câu 8: Nhìn cờ và đoán tên nước Mỹ Indonesia Thái Lan ... Theo em hòa bình có ý nghĩa người, dân tộc toàn nhân loại? Đáp án: - Hòa bình tôn trộng, hợp tác, thân thiện, giúp đõ tiến bộ, phát triển .Hòa bình mang lại hạnh phúc cho người, dân tộc - Hòa bình... kĩ giao tiếp.ứng xử lịch sự,có văn hóa Nhận thức tình hữu nghị, hợp tác dân tộc, quốc gia giới Có thái độ cảm thông,chia sẻ ủng hộ tình hữu nghị dân tộc - Góp phần tham gia giải vấn đề toàn cầu:... tật, nâng cao chất lượng sống, góp phần vào hợp tác phát triển bền vững Câu 3: Nêu tóm tắt vai trò Liên Hiệp Quốc? Đáp án: Là quan hợp tác quốc tế nhằm trì hòa bình an ninh giới, thúc đẩy giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG NGLL chủ đề: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác, HOẠT ĐỘNG NGLL chủ đề: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác, HOẠT ĐỘNG NGLL chủ đề: Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn