Mẫu hóa đơn bán buôn nhanh vn

1 627 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017, 01:02

13/2/2017 Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, contentEditor { LOGO_DOANH_NGHIEP }{ TEN_DOANH_NGHIEP } Của hàng: { TEN_CUA_HANG } Địa chỉ: { DIA_CHI_CUA_HANG } ĐT: { SDT_CUA_HANG } Website: { WEBSITE_DOANH_NGHIEP } PHIẾU GIAO HÀNG KIÊM BIÊN BẢN BÀN GIAO Số HĐ: { ID_HOA_DON } Ngày in: { NGAY_HIEN_TAI }   NV Kinh doanh: { TEN_KINH_DOANH } Khách hàng: { TEN_KHACH }  Điện thoại: { SDT_KHACH } Địa chỉ: { DC_KHACH } Danh sách sản phẩm bàn giao: STT Tên hàng ĐVT SL Đơn giá Chiết khấu VAT Thành tiền { TEN_SP } { STT_SP } { IMEI_SP_DESCRIPTION }/ Bảo hành:  { DVT_SP }{ SO_LUONG_SP }{ GIA_BAN_SP }{ GIAM_GIA_SP } { VAT_SP }{ TONG_TIEN_SP_SCK } { BAO_HANH_SP } Tổng tiền: { TONG_TIEN }    Bằng chữ: { TONG_TIEN_BANG_CHU } Khách hàng                         Kế toán                            Kỹ thuật                        Thủ kho                           Giám đốc Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của An Phương! https://nhanh.vn/store/template/design?storeId=13085&type=5&depotId=&carrierId= 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hóa đơn bán buôn nhanh vn, Mẫu hóa đơn bán buôn nhanh vn, Mẫu hóa đơn bán buôn nhanh vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay