Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

5 180 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2017, 10:45

... viên giảng dạy Họ tên: Lê Hùng Phong Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ Thời gian, địa điểm làm việc: 951 Bình Giả, phường 10, thành phố Vũng Tàu Địa liên hệ email: phong. lehung@gmail.com Điện... để hiểu sâu kiến thức học đồng thời nâng cao kỹ mô trình lắp ráp - Biết cách tạo vẽ kỹ thuật 2D theo tiêu chuẩn - Biết cách xây dựng hình biểu diễn (gồm hình chiếu, hình cắt, hình trích, ghi kích... 5.5, Chương Kiểm tra, đánh giá kết học tập học phần Sinh viên phải tham dự lớp học 80% số tiết theo quy định học phần Tích cực tham gia thảo luận học lớp 5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu), Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu), Đề cương chi tiết học phần Thiết kế, mô phỏng hệ thống máy (Đại học Bà Rịa Vũng Tàu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn