một số chức năng khác

19 286 2

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,281 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

. giấy (thẳng đứng, nằm ngang). Bài 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Tin học 10 3 Nội dung bài mới Ngắt trang và đánh số trang 2 Ví dụ 4 In văn bản 3 3 Định dạng. chuẩn bị hai câu hỏi sau: • Để tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ, ta thực hiện các bước nào? • Khi soạn thảo văn bản, chức năng Autocorrect giúp được gì? Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: một số chức năng khác, một số chức năng khác, một số chức năng khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay