Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính)

4 253 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 15:50

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: MÔN PHIÊN DỊCH Học viện Tài Khoa: Ngoại ngữ Thông tin giảng viên S T T Họ tên Năm sinh Bộ môn: Lý thuyết tiếng & Dịch Học hàm, học vị Nơi tốt nghiệp Phạm Thị Lan Phương 1967 Thạc sỹ Đại học Hà nội Trần Minh Thu 1990 Thạc sĩ Học viện Tài Chuyên môn Phiên dịch & GD tiếng Anh Tài Giảng chính, trợ giảng Giảng Giảng Số ĐT liên hệ E.mail 09120097 phuongpha 43 mlan@gma il.com 09338862 Minhthutra 38 n238@gma il.com Thông tin chung môn học - Tên môn học: Phiên dịch - Mã môn học: - Số tín chỉ: 05 - Môn học: - Bắt buộc - Học phần cốt lõi: Ngữ pháp - Các môn học trước: Lý thuyết dịch, Ngữ âm - Các yêu cầu môn học: Sinh viên dự lớp theo quy định Học viện làm tập nhà đầy đủ, nghiêm túc theo yêu cầu giáo viên - Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 48 tiết + Làm tập lớp: + Thảo luận: + Thực hành, thực tập: 32 tiết + Hoạt động theo nhóm: + Tự học: 160 tiết - Địa Khoa/ môn phụ trách môn học: Bộ môn Lý thuyết tiếng & dịch, khoa Ngoại ngữ, tầng nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, Đông ngạc, Từ liêm, Hà nội Mục tiêu môn học Xây dựng phát triển kỹ phiên dịch cho sinh viên năm thứ để kết thúc môn học, họ đảm nhiệm cách hiệu tự tin công việc phiên dịch môi trường làm việc tiếng Anh với người nói tiếng Anh Cụ thể là: - Về mặt kiến thức: nắm kiến thức từ vựng cần thiết chủ đề thường gặp sống môi trường làm việc tiếng Anh với người nói tiếng Anh - Về mặt kỹ năng: nắm kỹ phiên dịch để chuyển tải cách trung thực chuyên nghiệp nội dung thông điệp mà người nói muốn chuyển tải - Về mặt thái độ: hiểu vai trò tầm quan trọng phiên dịch viên Yêu thích có ý thức đạo đức nghề nghiệp - Về mặt phương pháp học: tiếp tục tự học nâng cao trình độ cách tự nghiên cứu tài liệu để mở rộng kiến thức vốn từ vựng tự luyện dịch phòng Lab với máy ghi âm mà không cần giúp đỡ hay giám sát giáo viên Tóm tắt nội dung môn học Vì phiên dịch đòi hỏi phải vận dụng nhiều kỹ tổng hợp nên luyện dịch không thiết kế theo kỹ riêng Tuy nhiên, lên lớp, giáo viên phải nói với sinh viên kỹ trọng tâm ý luyện lên lớp Cụ thể là: a Kỹ chuyển tải thông điệp b Kỹ ghi nhớ đoạn dài c Kỹ luyện giọng d Kỹ ghi e Kỹ phản ứng gặp từ f Kỹ sử dụng ngôn ngữ phi cử Nội dung chi tiết môn học Môn học giảng dạy học kỳ (6 7) xoay quanh mảng chủ đề với độ khó tăng dần: - Các vấn đề văn hoá, trị,quân sự, ngoại giao, xã hội chung - Các vấn đề kinh tế, kinh doanh quốc tế, tài chính, kế toán-kiểm toán, thuế-hải quan, ngân hàng, bảo hiểm… Mỗi mảng chủ đề gồm đơn vị học Mỗi gồm luyện dịch tháp tùng, luyện dịch đuổi Anh-Việt, luyện dịch đuổi Việt-Anh Giáo viên biên soạn sưu tầm luyện dịch ứng với mảng chủ đề lớn để giúp học sinh luyện kỹ nói Chủ đề CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Chủ đề CHÍNH TRỊ NGOẠI GIAO Chủ đề KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chủ đề CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP Chủ đề TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG Chủ đề KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN Chủ đề NGÂN HÀNG, TIỀN TỆ, BẢO HIỂM Chủ đề THUẾ, HẢI QUAN Tài liệu học tập - Giáo trình chính: Giáo trình phiên dịch Khoa Ngoại ngữ biên soạn - Sách tham khảo: “Conference Interpreting Explained” (Roderick Jones, St Jerome Publishing, Manchester, UK, 2002); Tài liêu tham khảo từ nguồn khác: báo, băng, đĩa CD, internet… Hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học Nội dung Lên lớp Lý thuyết Cộng Thực Tự học, tự hành, thí nghiên cứu, nghiệm chuẩn bị Bài tập Thảo luận Chủ đề 1: CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 20 30 Chủ đề 2: CHÍNH TRỊ NGOẠI GIAO Chủ đề 3: KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chủ đề 4: CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP Chủ đề 5: TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG Chủ đề 6: KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN Chủ đề 7: NGÂN HÀNG, TIỀN TỆ, BẢO HIỂM Chủ đề 8: THUẾ, HẢI QUAN Tổng cộng 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 48 20 30 32 160 240 Chính sách môn học yêu cầu khác giảng viên Đây môn học có đặc thù riêng nên yêu cầu sinh viên việc lên lớp đầy đủ phảirèn luyện thường xuyên, làm tập đầy đủ có ý thức tự tìm tài liệu từ nguồn khác để luyện dịch Khi học lớp, sinh viên phải làm quen với phương pháp học tập tích cực tham gia đánh giá chất lượng chuẩn bị theo phương pháp peer review Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập môn học Phân chia mục tiêu cho hình thức kiểm tra – đánh giá 9.1 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Giáo viên thường xuyên theo dõi đánh giá trình học tập sinh viên, kết hợp sử dụng phương pháp peer review 9.2 Kiểm tra – đánh giá định kì -Tham gia học tập lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị tốt tích cực thảo luận…): 10% - Phần tự học, tự nghiên cứu ( hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân / tuần; tập cá nhân / học kì,…): 20% - Kiểm tra – đánh giá kì: 20% - Kiểm tra – đánh giá cuối kì: 50% 9.3 Tiêu chí đánh giá loại tập Mỗi dịch cho điểm theo mức độ sau (từ thấp đến cao): Sinh viên rõ ràng khả chuyển tải thông điệp Câu cụt đứt quãng Không có cấu trúc hay từ vựng rõ ràng Mắc lỗi thường xuyên nghiêm trọng khiến mục đích chuyển tải thông điệp bị thất bại Phát âm sai, ngữ điệu, nói nhỏ Ngôn ngữ cử yếu Phản xạ chậm, nói không trôi chảy Có chút khả dịch, cấu trúc diễn đạt yếu, từ vựng sơ sài Nhiều lỗi nghiêm trọng khiến người nghe cảm thấy khó hiểu hiểu sai ý người nói Nói thiếu trôi chảy, phát âm có lỗi hiểu được, ngữ điệu Ngôn ngữ cử yếu Không có khả ghi nhớ Khả dịch vừa phải Có số chỗ dịch sai Cấu trúc câu từ vựng đơn giản Tuy có nhiều lỗi, song sinh viên chuyển tải thông điệp Chỉ trôi chảy câu ngắn đơn giản Phát âm được, ngữ điệu chưa rõ Ngôn ngữ cử hạn chế Khả ghi nhớ Sinh viên có khả dịch Có khả dùng mẫu câu từ vựng phức tạp hơn, mắc lỗi nhỏ ngữ pháp từ vựng, lỗi không gây hiểu lầm Phản xạ tốt, nói tương đối trôi chảy Phát âm rõ, có ngữ điệu Ngôn ngữ cử tốt Khả ghi nhớ yếu Chưa linh hoạt tự tin xử lý tình Sinh viên có tiềm trở thành phiên dịch tốt, thể tự tin, linh hoạt thoải mái việc sử dụng hai ngôn ngữ Dịch xác tự nhiên Sinh viên biết sử dụng cấu trúc lỗi diễn đạt hay (kể thành ngữ), biết sử dụng từ vựng phức tạp phong phú (kể thuật ngữ chuyên ngành) Tuy mắc lỗi, lỗi nhỏ không thường xuyên Phản xạ nhanh, nói trôi chảy Phát âm tốt, có ngữ điệu Ngôn ngữ cử tốt Khả ghi nhớ Biết phản ứng xử lý tốt gặp từ 9.4 Lịch thi, kiểm tra (kể thi lại): Lịch thi kiểm tra Ban Đào tạo thông báo Ý kiến lãnh đạo Học viện Trưởng môn Th.S Phạm Thị Lan Phương ... trình phiên dịch Khoa Ngoại ngữ biên soạn - Sách tham khảo: “Conference Interpreting Explained” (Roderick Jones, St Jerome Publishing, Manchester, UK, 2002); Tài liêu tham khảo từ nguồn khác: báo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính), Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay