Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non (Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi)

250 1,571 0
  • Loading ...
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 19:43

TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON (Từ lọt lòng đến tuổi) Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) LỜI NÓI ĐẦU TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON sách viết phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến tuổi, nhằm giới thiệu với sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học sư phạm Cao đẳng sư phạm Mầm non vấn đề bản, có hệ thống tâm lý học trẻ em tuổi mầm non, có tính đến việc sinh viên làm quen với hệ thống khái niệm tâm lý học đại cương Cuốn sách biên soạn dựa đúc kết thành tựu tâm lý học trẻ em nước, bao gồm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị nhà tâm lý học tiếng giới Trong sách này, quy luật chung phát triển trẻ em với quy luật đặc điểm trẻ lứa tuổi (từ lọt lòng đến 15 tháng; tư 15 tháng đến 36 tháng; từ 36 tháng đến 72 tháng) trình bày theo quan điểm tâm lý khoa học: coi trẻ em thực thể tự nhiên phát triển Sự phát triển trình đứa trẻ lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội văn hoá loài người sáng tạo nên, hoạt động nó, trình thường xuyên hướng dẫn người lớn Cuốn sách ý đến vai trò chủ đạo giáo dục, đồng thời phân tích ý nghĩa có tính chất nguyên tắc vai trò định hoạt động, đặc biệt dạng hoạt động chủ đạo giai đoạn phát triển Tư tưởng tác giả trình bày môn Tâm lý học trẻ em tuổi mầm non khoa học mà đối tượng phát triển tâm lý thân đặc điểm tâm lý Căn vào tình thời đó, thình bày giai đoạn lứa tuổi, mặt phát triển tâm lý, tác giả dành vị trí trung tâm cho vấn đề có liên quan đến trình phát triển, tiền đề xuất phát phát triển, điều kiện phát triển, cấu tạo tâm lý nảy sinh trình phát triển kết cuối giai đoạn phát triển Những tài liệu mang tính chất mô tả liên quan đến đặc điểm lứa tuổi trẻ em sử dụng chừng mực cần thiết để giúp cho người đọc hiểu rõ thêm trình phát triển Khác với tâm lý học trẻ em theo chức luận, sách này, tác giả trình bày phát triển trẻ không theo chức riêng lẻ mà theo giai đoạn phát triển Trong giai đoạn bao gồm phát triển nhiều chức tâm lý mối quan hệ qua lại chúng ảnh hưởng hoạt động chủ đạo, bật lên đặc điểm tâm lý đặc trưng cho lứa tuổi, giúp bạn đọc hiểu cách toàn vẹn đứa trẻ giai đoạn phát triển; đồng thời thấy trình phát triển từ lọt lòng tuổi, để từ rút phương pháp, đường giáo dục phù hợp cho giai đoạn phát triển toàn tiến trình lớn lên thành người trẻ em Cuốn Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non" vừa giáo trình dùng trường Đại học Cao đẳng sư phạm mầm non, vừa sách cần cho cán đạo, nghiên cứu, giáo viên ngành giáo dục mầm non, đồng thời sách cần cho tất quan tâm đến phát triển trẻ thơ với lòng mong muốn giáo dục trẻ đạt tới mức phát triển tối ưu, bậc cha mẹ Các tác giả sách mong đón nhận ý kiến nhận xét, đóng góp để bổ khuyết cho lần xuất sau CÁC TÁC GIẢ Chương I II - TS Nguyễn Như Mai Chương III - PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết - TS Đinh Kim Thoa Chương IV, V, VI, VII, VIII, IX - PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM, MỐI LIÊN HỆ CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC Đối tượng tâm lý học trẻ em Những đặc điểm quy luật phát triển tâm lý học trẻ em đối tượng tâm lý học trẻ em Tâm lý học trẻ em nghiên cứu kiện quy luật phát triển hoạt động, phát triển trình phẩm chất tâm lý hình thành nhân cách trẻ phát triển Là ngành khoa học tâm lý, tâm lý học trẻ em tuân theo nguyên tắc, sở lý luận luận thuyết tạo nên phương pháp luận tâm lý học đại cương Nhưng phát triển tâm lý trẻ em chịu tác động quy luật riêng có đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt tâm lý học trẻ em Những nghiên cứu tâm lý học trẻ em hướng vào đặc điểm quy luật riêng biệt phát triển trẻ em Tâm lý học lứa tuổi mầm non phận tâm lý học trẻ em Nó nghiên cứu quy luật, đặc điểm lứa tuổi trình tâm lý, khả lứa tuổi việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử - xã hội, nhân tố chủ đạo phát triển tâm lý v.v trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi Nhiệm vụ tâm lý học trẻ em Đối tượng tâm lý học trẻ em quy định nhiệm vụ Làm sáng tỏ quy luật đặc điểm phát triển, tìm hiểu nguyên nhân quy định phát triển nhiệm vụ quan trọng tâm lý học trẻ em Xuất phát từ quan niệm phương pháp biện chứng tâm lý, phát triển, nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em nghiên cứu đặc điểm hoạt động phản ánh phát triển trẻ em giai đoạn khác đời sống trẻ em; nghiên cứu xem phát triển trình tâm lý, đặc điểm hoạt động tâm lý hình thành nhân cách trẻ diễn qua thời kỳ, giai đoạn phát triển định chịu tác động yếu tố Để giải vấn đề đòi hỏi phải phân tích chu đáo tất điều kiện, yếu tố, hoàn cảnh quy định phát triển trẻ tác động tương hỗ chúng, phân tích mâu thuẫn xảy cách có quy luật trình đứa trẻ chuyển từ trình độ phát triển sang trình độ khác giải trình phát triển trẻ Con người trở thành Người không chế di truyền sinh học mà chế lĩnh hội văn hoá Bằng hoạt động, tác động văn hoá xã hội, người hình thành, phát triển, hoàn thiện Cơ chế thực với vai trò quan trọng tính tích cực hoạt động trẻ chịu ảnh hưởng thường xuyên hệ thống giáo dục dạy học người lớn tiến hành Tuy không để bỏ qua vai trò yếu tố tự nhiên phát triển tâm lý trẻ em Tâm lý học trẻ em nghiên cứu đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao trẻ em giai đoạn phát triển khác nhằm tìm sở khoa học tự nhiên phát triển tâm lý, tìm hiểu xem yếu tố di truyền có ảnh hưởng không có, ảnh hưởng mức độ phát triển tâm lý trẻ em Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non có nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm mang tính quy luật chuyển đoạn tiến trình phát triển trẻ từ lọt lòng đến tuổi Ý nghĩa tâm lý học trẻ em Việc giải nhiệm vụ đặt làm cho tâm lý học trẻ em có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn V.I Lê nin rằng: lịch sử phát triển trí tuệ trẻ em ánh vực tri thức từ hình thành nên lý luận chung nhận thức phép biện chứng Có thể nói, thành tựu tâm lý học trẻ em phận cấu thành nhận thức luận phép biện chứng triết học vật biện chứng Qua phát triển trẻ em rút quy luật phát triển vật nói chung đồng thời phát triển trẻ em bộc lộ rõ ràng quy luật Sự phát triển tâm lý trẻ có nguồn gốc, động lực bên việc nảy sinh giải mâu thuẫn Ở lứa tuổi mầm non, mâu thuẫn mong muốn khả năng, biết chưa biết, làm không làm trình trẻ tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá giới xung quanh mâu thuẫn có ý nghĩa quan trọng phát triển tâm lý trẻ Sự phát triển tâm lý dạng vận động động lực mâu thuẫn Những bước nhảy vọt phát triển tâm lý kết tích luỹ kinh nghiệm, hiểu biết sở hoạt động giao tiếp Những tri thức, kinh nghiệm không tổ chức lại theo cách riêng, theo cấu riêng, trẻ em biến đổi chất phát triển Sự chuyển sang chất lượng có kế thừa trình độ phát triển có Chẳng hạn trình độ phát triển nhân cách đạt trẻ em mẫu giáo kết kế thừa trình độ phát triển lứa tuổi trước, lứa tuổi ấu nhi Nghiên cứu kỹ càng, tỷ mỹ trình nhận thức giới xung quanh trẻ em giúp hiểu sâu sắc rõ ràng chất chung nhận thức người Tìm hiểu điều kiện quy luật phát triển tâm lý trẻ em làm sáng tỏ luận thuyết hình thành phát triển tâm lý theo quan điểm biện chứng, đồng thời vạch vai trò mối quan hệ muôn màu muôn vẻ người giới xung quanh với Những yếu tố, điều kiện bên bên ảnh hưởng tới hình thành phát triển toàn nhân cách trẻ em chức làm rõ cách nghiên cứu phát sinh trình tâm lý Tâm lý học đại cương - khoa học đặc điểm quy luật tâm lý chung người có mối quan hệ mật thiết với tâm lý học trẻ em Những thành tựu nghiên cứu tâm lý học đại cương trình, trạng thái thuộc tính tâm lý, thành phần nhân cách làm sở cho nghiên cứu mặt tâm lý học trẻ em Mặt khác, tâm lý học đại cương nghiên cứu người trưởng thành mà trình thuộc tính tâm lý người lớn nảy sinh phát triển Nhiều quy luật tâm lý người lớn hiểu không nghiên cứu nguồn gốc phát sinh chúng Có thể nói tâm lý học trẻ em phương pháp đặc biệt để nghiên cứu tâm lý - phương pháp phát sinh, mà nhờ quy luật tâm lý học đại cương xác lập Những thành tựu giải phẫu sinh lý lứa tuổi tâm lý học trẻ em sử dụng Tâm lý học macxit rằng: Tâm lý chức não Hoạt động bình thường hệ thần kinh điều kiện quan trọng phát triển tâm lý Nếu hoàn thiện hoạt động não hệ thần kinh có phát triển bình thường tâm lý Nhà tâm lý cần phải biết trình phát triển hoàn thiện diễn Sự hiểu biết đặc điểm quy luật phát triển tâm lý trẻ em giúp nhà giáo dục có phương pháp giáo dục có hiệu cho lứa tuổi định, cho em sở vận dụng hiểu biết vào việc theo dõi, giáo dục em Những phương pháp giáo dục sở thành tựu tâm lý học trẻ em nhằm đảm bảo cho phát triển tâm lý, nhân cách trẻ đạt hiệu cao mà nhằm phát tiềm trí tuệ chức tâm lý cao cấp khác lứa tuổi Với tâm lý học trẻ em, nhà giáo dục biến dự kiến tương lai trẻ em thành thực, tạo điều kiện cần thiết cho phát triển mặt em Hiểu tâm lý học trẻ em làm cho thân nhà giáo dục trở nên hoàn thiện Người có kiến thức tâm lý học người biết quan sát tinh tế, hiểu trẻ, có sở để khắc phục thiếu xót phát triển khả thân để hình thành phát triển phẩm chất lực tốt đẹp cho trẻ Trong công tác giáo dục mầm non, từ việc tổ chức đời sống cho trẻ đến việc giáo dục trẻ hình thức hoạt động nơi lúc phải dựa vào đặc điểm phát triển trẻ suốt thời kỳ tuổi mầm non Tâm lý học giúp nhà giáo dục nắm vững đặc điểm phát triển, từ xây dựng nhãn quan khoa học để thực tốt công tác giáo dục mầm non Bởi tâm lý học coi môn khoa học giữ vị trí trung tâm khoa học giáo dục mầm non Các môn hợp thành hệ thống khoa học giáo dục mầm non xây dựng sở tri thức phát triển trẻ tâm lý học trẻ em cung cấp Thiếu hiểu biết đó, hệ thống khoa học giáo dục mầm non hết tính chất khoa học Vì vậy, tâm lý học trẻ em coi môn khoa học sở khoa học giáo dục mầm non Đối với giáo viên mầm non, để có nghiệp vụ sư phạm tốt người cần nắm vững khoa học tâm lý nhằm làm chủ trình học tập rèn luyện để trở thành người giáo viên có nghề vững vàng Do đó, tâm lý học phải coi môn nghiệp vụ Tóm lại, hệ thống khoa học giáo dục mầm non, tâm lý học trẻ em vừa khoa học bản, vừa khoa học sở lại vừa khoa học nghiệp vụ Rõ ràng tâm lý học trẻ em giáo dục học có quan hệ tương hỗ mật thiết với K.Đ.Usinxki viết: "Nếu muốn giáo dục người mặt trước hết giáo dục học phải hiểu biết người mặt" (trích theo 27) Giáo dục học có nhiệm vụ bảo đảm phát triển toàn diện trẻ chuẩn bị cho trẻ bước vào sống Để làm nhiệm vụ giáo dục học phải biết quy luật chung phát triển, biết ảnh hưởng điều kiện, phương tiện phương pháp giáo dục phát triển Nếu hiểu biết này, ảnh hưởng giáo dục hiệu phải nhiều thời gian mò mẫm tìm đường tốt Nhưng nhà giáo dục cần tri thức tâm lý học nhà tâm lý học giải nhiệm vụ mà giáo dục học Sự phát triển ý thức toàn nhân cách người trưởng thành không đến cách ngẫu nhiên Nhưng nguyên nhân nằm nội dung tổ chức sống cho trẻ phạm trù giáo dục học II PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Các nguyên tắc đạo phương pháp Phương pháp quan trọng công trình nghiên cứu Công trình nghiên cứu đạt kết tìm cách thích hợp điều kiện cụ thể để đến đối tượng nghiên cứu, dẫn tới tư tưởng khoa học Phương pháp sản phẩm khoa học, đồng thời công cụ khoa học Trong nghiên cứu trẻ em, việc sử dụng phương pháp cần ý nguyên tắc sau: a) Phải coi hoạt động nguồn gốc toàn văn hoá loài người, giới tinh thần người Hoạt động nơi tinh thần, tâm lý thực chức chúng sống thực người Hoạt động động lực phát triển tâm lý, nghiên cứu tâm lý trẻ em hoạt động thân trẻ b) Phải tính đến tính chất tổng thể, hoàn chỉnh, trọn vẹn đối tượng nghiên cứu Khi nghiên cứu tượng tâm lý không tách khỏi toàn đời sống tâm lý người, nghiên cứu đặc điểm loại tượng tâm lý không tách khỏi đặc điểm khác Hơn phải đặt đối tượng nghiên cứu vào mối quan hệ với loại tượng khác V I Lê nin viết: "Toàn tất mặt tượng, thực quan hệ mặt - hợp thành chân lý" c) Muốn thấy tính chất tổng thể hoàn chỉnh, trọn vẹn đối tượng nghiên cứu phải xếp tượng nghiên cứu vào hệ thống Cuộc sống người có nhiều hoạt động, hoạt động tương ứng với động cơ, người có nhiều động Do cần phải tìm hệ thống động xét động thời điểm định động Tương tự vậy, phải tìm hệ thống mục đích xem Lấy việc lời trẻ nhỏ làm ví dụ, ta thấy có hệ thống động cơ: từ chỗ lời để ăn kẹo, để khỏi bị mắng đến lời muốn làm vui lòng bố mẹ Theo quan điểm hệ thống, tượng nghiên cứu theo thứ bậc khác Nghiên cứu tâm lý phân tích tâm lý bậc Có thể bậc: cử động, thao tác, hành động hoạt động theo quan điểm hoạt động; bậc: cá thể, nhân cách theo quan điểm nhân cách tâm lý người Các nghiên cứu nên xem xét toàn tượng tâm lý mức độ hoạt động nhân cách, tức đặt tượng nghiên cứu vào mối quan hệ thành tố tạo thành hoạt động, mối quan hệ vừa sản phẩm hoạt động người d) Cần nghiên cứu, xem xét tượng tâm lý nảy sinh, biến đổi phát triển Các tượng tâm lý không bất biến Nghiên cứu tượng tâm lý phải thấy khứ, tương lai nó, đồng thời phải thấy tính ổn định thời điểm định, điều kiện định Các phương pháp nghiên cứu Bất kỳ khoa học dựa kiện thu thập nghiên cứu Những tượng thực giới khách quan nhà nghiên cứu thu lượm cách chu đáo nghiên cứu xem xét cách kỹ lưỡng, sâu sắc để tìm quy luật, nguyên nhân chúng làm sở khoa học Tuỳ khoa học mà nội dung kiện khác Những phương thức dùng để thu lượm, giải thích kiện gọi phương pháp khoa học Phương pháp phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu Những phương pháp tâm lý học trẻ em phương thức vạch rõ kiện đặc trưng cho phát triển trẻ Sự kiện tâm lý có đặc điểm riêng biệt Tâm lý người tượng tinh thần, biểu trình tâm lý trạng thái tâm lý Chỉ nghiên cứu tâm lý người thông qua kiện tâm lý Các kiện tâm lý tạo nên bên biểu bên người Do kiện tâm lý phong phú nội dung, hình thức, phức tạp cấu trúc nên việc thu thập kiện phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu Hành vi trẻ bộc lộ nhiều mặt đời sống tâm lý em Nếu nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu phát triển hoạt động trẻ phải quan tâm đến hành vi có liên quan đến mặt Những hành vi nguồn tài liệu phong phú để nghiên cứu đặc điểm thuộc tính tâm lý định trẻ Như vậy, sau xác định mục đích nghiên cứu mình, nhà nghiên cứu phải xác định kiện cần phải thu thập Nhà nghiên cứu hiểu trẻ em nghiên cứu kiện thu thập đáng tin cậy Ở trẻ em, trạng thái tâm lý biểu khác điều kiện, hoàn cảnh khác Nhà nghiên cứu có nhiều kiện kết luận họ chất tâm lý tượng tâm lý đáng tin cậy nhiêu Trong so sánh, đối chiếu, thiết lập mối quan hệ kiện, nhà nghiên cứu có khả tìm quy luật tâm lý riêng trẻ nhiều trẻ nhiều lứa tuổi khác Những kiện đời sống tâm lý trẻ em nói phong phú, thể thường xuyên sống hàng ngày trẻ Nhưng vậy, ấn tượng hàng ngày dễ bị lẫn lộn hình thành qua trình lĩnh hội tri thức khoa học thông qua hoạt động học tập trường phổ thông II TIẾN VÀO BƯỚC NGOẶT TUỔI Bước ngoặt tuổi Trong trình phát triển trẻ em xã hội đại, nhà tâm lý học coi thời điểm lúc trẻ tròn tuổi bước ngoặt quan trọng Phía bên đứa trẻ bé nhỏ phát triển để hoàn thiện cấu trúc tâm lý người, với hoạt động chủ đạo vui chơi mà chưa thể thực nghĩa vụ xã hội Còn phía bên học sinh thực nghĩa vụ xã hội trao cho, hoạt động học tập nghiêm túc Đứng mặt phát triển tư bên cột mốc đứa trẻ có biểu tượng vật, sang phía bên hình thành khái niệm khoa học vật Theo J.Piaget, phía bên cột mốc thời kỳ tiền thao tác sang bên thời kỳ thao tác, có nghĩa trẻ sử dụng thao tác đảo ngược để tiến hành tư trừu tượng Bước vào trường phổ thông, bước ngoặt đời sống đứa trẻ Đó chuyển qua lối sống với điều kiện hoạt động mới, chuyển qua địa vị xã hội, chuyển qua quan hệ với người lớn bạn bè tuổi Tuổi mẫu giáo lớn thời kỳ trẻ phát tiến vào bước ngoặt với biến đổi hoạt động chủ đạo Hoạt động vui chơi vốn giữ vai trò chủ đạo suốt thời kỳ mẫu giáo, yếu tố hoạt động học tập bắt đầu nảy sinh để tiến tới giữ vị trí chủ đạo giai đoạn sau bước ngoặt tuổi Bởi Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại có lý cho rằng, tuổi bước ngoặt hạnh phúc Sau tuổi trẻ em đến với thầy với bạn, đến với văn minh nhà trường có thêm không có, có khứ năm qua sống thường ngày gia đình trường mẫu giáo Qua trò chơi, tí một, trẻ chuyển quan hệ xã hội khách quan vào nhân cách mình, tạo đời sống nội tâm trải nghiệm Kết tạo cách nhìn nhận thân mình: hình thành ý thức cá nhân Nhờ trẻ nhận vị trí nhỏ bé đời sống xã hội (người lớn) chưa biết Sự đánh giá bước tiến chất trình phát triển tâm lý, tạo khủng hoảng lúc 6-7 tuổi (48) Những câu hỏi giới xung quanh dồn dập nảy sinh mà trẻ tìm câu trả lời đích thực trò chơi Do hoạt động vui chơi ý nghĩa chủ đạo nhiều công trình nghiên cứu, người ta xác định trẻ tuổi có phát triển mạnh mẽ hình thái chức não Trọng lượng não trẻ tuổi đạt tới 90% trọng lượng não người lớn Trình độ tổ chức vùng khác não, khả tích tụ máu não trẻ em tuổi đủ chín muồi để lĩnh hội xử lý lượng thông tin lớn phức tạp Đó điều kiện thuận lợi để trẻ em thực loại hoạt động mới, tức hoạt động học tập Do đó, bước ngoặt tuổi kiện quan trọng, khiến nhà giáo dục cần phải quan tâm, mặt để giúp trẻ hoàn thiện thành tựu phát triển tâm lý suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để làm quen dần với hoạt động học tập sống trường phổ thông Trình độ chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông Việc chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý trẻ đến học tập trường phổ thông nhiệm vụ quan trọng vào bậc giáo dục mẫu giáo, đặc biệt độ tuổi mẫu giáo lớn Trình độ chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lí cho việc học tập trường phổ thông hình thành nét tâm lý đặc trưng cho học sinh Những nét tâm lý hình thành thân hoạt động học tập ảnh hưởng việc giáo dục giáo dưỡng nhà trường phổ thông, kết phát triển trẻ mẫu giáo tiền đề nét tâm lý ấy, đủ để thích nghi bước đầu với điều kiện học tập có hệ thống trường phổ thông Thuộc vào loại tiền đề này, trước hết phải kể đến lòng mong muốn trở thành người học sinh thực thụ Lòng mong muốn biểu vào cuối tuổi mẫu giáo, tuyệt đại đa số trẻ em Trẻ bắt đầu ý thức việc tham gia vào trò chơi để làm giống người lớn trò đùa Địa vị người lớn mà đứa trẻ lúc tự thấy vươn lên lại địa vị người học sinh, học tập trở thành nhiệm vụ thực Hầu hết trẻ em trước ngày tựu trường hồi hộp mong cho chóng đến ngày Tất nhiên hoạt động học tập hấp dẫn em đến đâu, mà nhiều trẻ mẫu giáo đặc điểm bên sống học sinh lại có phần hấp dẫn hơn, có cặp sách, có hộp bút, có góc học tập, có trống vào lớp, giáo viên cho điểm v.v Sức hấp dẫn nét bề có ý nghĩa tích cực, khêu gợi lòng khao khát trẻ muốn thay đổi vị trí xã hội Một mặt quan trọng trình độ chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho việc học tập cho trình độ phát triển ý chí trẻ đủ sức để điều chỉnh hành vi tuân theo nội quy nhà trường thực yêu cầu giáo viên hay tập thể lớp đề ra, tự giác tuân theo quy định nơi công cộng Tính chủ định hoạt động tâm lý cần tăng tiến để trẻ kiên trì theo đuổi mục đích học tập tiếp nhận tri thức khoa học có hệ thống Vấn đề có nhiều khó khăn trẻ đến trường trình học tập tính chủ định trình tâm lý tăng tiến rõ rệt Những hoạt động trí tuệ quan sát, trí nhớ, tư v.v… cần phải đạt tới mức độ định để lĩnh hội tri thức khoa học cách dễ dàng Đứa trẻ bước vào trường học cần phải có vốn tri thức định giới xung quanh, giới hữu sinh, giới vô sinh, người lao động họ, nhiều mặt đời sống xã hội, chuẩn mực đạo đức hành vi Nhưng quan trọng số lượng tri thức mà chất lượng Cần làm cho tri thức trẻ xác hoá, rõ ràng hệ thống hoá biểu tượng hình thành trước Đó chưa phải tri thức khoa học thực sự, tri thức kiện tản mạn xô bồ, mà tri thức tiền khoa học, Vưgốtxki gọi tri thức "tiền khái niệm" Đặc biệt cần giúp trẻ có phương pháp nắm bắt kiện có hiệu phù hợp với tình độ phát triển trẻ Đặc biệt khơi dậy trẻ lòng ham hiểu biết, muốn khám phá điều lạ giới tự nhiên sống xã hội Những đứa trẻ ham thích tìm hiểu thường em mong học, mong làm nghĩa vụ người học sinh để hiểu biết nhiều thứ Cần phải khơi dậy trẻ hứng thú nhận thức hứng thú thân nội dung trí thức thu nhận lĩnh vực văn hoá Hứng thú nhận thức hình thành thời gian dài trước trẻ đến trường, suốt thời kỳ mẫu giáo Những kết nghiên cứu cho thấy rằng, em gặp nhiều khó khăn việc học tập lớp đầu bậc tiểu học em thiếu khối lượng tri thức kỹ xảo cần thiết cuối tuổi mẫu giáo, mà lại em biểu tính thụ động trí tuệ, tính ham hiểu biết thói quen suy nghĩ trước vấn đề lạ học tập sinh hoạt hàng ngày Trình độ phát triển ngôn ngữ coi điều kiện quan trọng việc tính hội tri thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Bởi lứa tuổi mẫu giáo, việc trẻ em sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ coi yêu cầu nghiêm túc Trước đến trường trẻ phải biết nói mạch lạc giao tiếp với người xung quanh, biết sử dụng ngôn ngữ phương tiện để tư duy, để giao tiếp Cuối cùng, trình độ chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho việc học tập trường phổ thông bao gồm phẩm chất nhân cách giúp trẻ nhanh chóng gia nhập vào tập thể lớp, tìm vị trí tập thể đó, có ý thức trách nhiệm tham gia vào hoạt động chung Đó động xã hội hành vi, cách ứng xử với người xung quanh, kỹ xác lập trì mối quan hệ qua lại lẫn với bạn lứa tuổi Hiện nhiều người quan niệm trình độ chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ đến trường phổ thông chỗ phải đọc thông viết thạo, biết tính toán Do họ chủ trương cho trẻ học chữ, học tính thật sớm Làm họ hy vọng đứa trẻ học giỏi Trong thực tế nhà trường em học sớm học sinh giỏi Một số em học trước bước nên sinh chủ quan, chán học phải học lại điều biết Một số khác lúc đầu tỏ vững vàng có sẵn số "vốn tri thức", sau lên lớp lại xuất sắc, em không nắm phương thức hoạt động học tập Ngoài lại có em học trước tri thức không xác nên lại bị số thời gian để "cải tạo" lại vốn tri thức có Việc chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ em đến trường phổ thông cần phải thực trò chơi dạng hoạt động có sản phẩm (như nặn, vẽ, thủ công) hoạt động múa hát, đọc thơ, kể chuyện Chính hoạt động lần trẻ nảy sinh động xã hội tích cực hành vi, hình thành hệ thống thứ bậc động cơ, hình thành phát triển hành động trí tuệ, phát triển kỹ thiết lập mối quan hệ với bạn bè v.v Dĩ nhiên việc không diễn cách tự phát mà phải có hướng dẫn thường xuyên người lớn CÂU HỎI ÔN TẬP 1) Sự hoàn thiện tiếng mẹ đẻ trẻ mẫu giáo lớn biểu ý nghĩa nó? 2) ý thức thân trẻ mẫu giáo lớn xác định rõ ràng mặt nào? 3) Phân tích đặc điểm phát triển tư trẻ mẫu giáo lớn 4) Phê phán chủ trương đẩy mạnh cách giả tạo phát triển trí tuệ trẻ mẫu giáo (chuyển nhanh sang tư trừu tượng - tư khái niệm) 5) Phân tích bước ngoặt tuổi việc chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông KẾT LUẬN Từ lúc lọt lòng tuổi quãng đời có tầm quan trọng đặc biệt trình phát triển chung trẻ em Đúng L.N Tônxtôi nhận định nhấn mạnh ý nghĩa thời kỳ đó, rằng: "Tất mà đứa trẻ có sau trở thành người lớn thu nhận thời thơ ấu Trong quãng đời lại mà thu nhận dược đáng phần trăm mà thôi" Với nhạy cảm, trực giác nhà văn, ông nêu phép so sánh sau: "Nếu từ đứa trẻ tuổi đến người lớn, khoảng cách bước từ đứa trẻ sơ sinh đến đứa trẻ tuổi khoảng dài kinh khủng", để nhấn mạnh tầm quan trọng giáo dục tiền học đường (tức giáo dục mầm non)" Trẻ em thời kỳ có đặc điểm dễ uốn nắn có nhịp độ phát triển nhanh Nhịp độ phát triển nhanh không thấy năm tháng sau Chính vậy, nhà giáo dục (các bậc cha mẹ, cô nuôi dạy trẻ) cần phải quan tâm đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ mặt không để phạm sai lầm giáo dục, trẻ thơ "sai li dặm" Từ lọt lòng đến tuổi chặng đường phát triển đầu tiên, buổi bình minh đời Ở giai đoạn phát triển này, trẻ em có đặc điểm, quy luật phát triển độc đáo, không giống giai đoạn phát triển sau Giáo dục trẻ em lứa tuổi mặt giúp trẻ bớt ngây dại, khôn lớn dần lên, mặt khác lại phải giữ vẻ hồn nhiên, ngây thơ chúng Tránh lối giáo dục áp đặt, gò trẻ em vào chuẩn người lớn, biến chúng thành "người già sớm" Đặc biệt tránh "phổ thông hoá", rập khuôn kiểu giáo dục học sinh Điều quan trọng cần phải nắm vững đặc điểm quy luật phát triển giai đoạn để giúp trẻ phát triển thuận lợi Ví người trồng cây, giai đoạn đầu phải tạo mầm non bụ bẫm, mềm mại sau phát triển khoẻ khoắn, tạo còi cọc, nhiệm vụ giáo dục mầm non tương tự Trong giáo trình phát triển trẻ em trình bày theo lứa tuổi (sơ sinh, hài nhi, ấu nhi, mẫu giáo) để nêu lên quy luật chung phát triển độ tuổi đời người Hiểu biết quy luật chung để giúp vào việc xây dựng sở ban đầu nhân cách cho trẻ giúp cho trẻ phát triển thì, lứa Tuy nhiên, đằng sau quy luật phát triển chung người lại hoàn cảnh cụ thể Mỗi em bé trở thành người theo đường riêng sống đời riêng với đặc điểm mà riêng có Những đặc điểm quy định, phương diện bên đời mà phát triển bên với tất tính đa dạng độc đáo Những đặc điểm riêng có từ ngày đứa trẻ có mặt đời phát triển theo thời gian để trở thành nhân cách không giống khác Mỗi em bé có điều kiện phát triển riêng yếu tố thể chất hoàn cảnh phát triển, đặc biệt mối quan hệ đứa trẻ với môi trường bên Do em bé có đặc điểm riêng biệt, có đường phát triển riêng Mỗi em bé người riêng biệt Chính mà giáo dục trẻ em lứa tuổi cần tránh lối giáo dục đồng loạt đúc từ khuôn ra, cần tôn trọng cá tính đứa trẻ, tìm phương pháp giáo dục thích hợp cho đứa trẻ, bảo đảm cho em bé trở thành Từ lọt lòng đến tuổi, phát triển trẻ chưa phải lĩnh hội tri thức đường truyền thụ theo phương pháp nhà trường, mà tiếp nhận văn hoá đường cảm nhận qua chắt lọc ngấm dần cách tự nhiên từ chất người sống hàng ngày, trẻ bé việc cảm nhận văn hoá lúc đầu theo đường vô thức, ý thức xuất sau Nhân lõi văn hoá mà trẻ tiếp nhận tình yêu thương người với trẻ thơ phát triển thuận lợi sống tình yêu thương người gần gũi xung quanh Gia đình môi trường văn hoá người tạo dựng sở tình yêu thương đùm bọc lẫn người ruột thịt, người mẹ đóng vai trò trung tâm người có ảnh hưởng sớm nhất, trực tiếp Văn hoá gia đình dòng văn hoá bất nguồn từ lòng nhân người mẹ Do gia đình môi trường phù hợp với phát triển trẻ thơ Sống gia đình hàng ngày trẻ "học ăn, học nói, học gói, học mở" tức học làm người cách tự nhiên nhẹ nhàng Bởi vậy, nhà trẻ, trường mẫu giáo cần tổ chức cho gần giống với sống gia đình, cô mẹ, cháu Chính tên trường "Mẫu giáo" (Ecol matemelle) rõ môi trường giáo dục theo phương thức người mẹ cần cho lớn lên trẻ năm tháng đời TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN I - KINH ĐIỂN Ph.Ăng ghen - Phép biện chứng tự nhiên - Nxb Sự thật - 1964 C.Mác - Tư - I - Nxb Sự thật - 1973 C.Mác Ăng ghen - Tuyển tập, tập II Nxb Sự thật - 1971 C.Mác Hệ tư tưởng Đức Nxb Sự thật - 1989 C.Mác Bản thảo kinh tế triết học năm 1844 - Nxb Sự thật - 1989 C.Mác Góp phần phê phán kinh tế - trị học - Nxb Sự thật - 1964 C.Mác Ăng ghen - Tuyển tập, tập I Nxb Sự thật - 1970 Hegel Bách khoa toàn thư triết học - Nxb Tư tưởng Mockva - 1974 V.I.Lê nin Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán - Nxb Sự thật - 1964 10 V.I Lê nin Bút ký triết học - Nxb Sự thật - 1963 11 V.I.Lê nin Toàn tập, tập 20 - Nxb Sự thật - 1977 12 Hồ Chí Minh Về vấn đề giáo dục - Nxb Giáo dục - 1990 PHẦN II - TÂM LÝ HỌC NGA, XÔ VIẾT 13 L.S.Vưgotsky Sự phát triển chức tâm lý cấp cao - Nxb Viện Hàn lâm khoa học giáo dục Liên bang Nga – 1960 14 A.N.Lêônchiep Sự phát triển tâm lý trẻ em - Trường Sư phạm mẫu giáo Trung ương III TP Hồ Chí Minh 15 A.N.Lêônchiep Hoạt động - ý thức - nhân cách - Nxb Giáo dục Hà Nội 1989 16 A.N.Lêônchiep Những vấn đề phát triển tâm lý Nxb Giáo dục M - 1981 17 X.L.Rubinstêin Những vấn đề tâm lý học đại cương - M -1973 18 P.IUa.Ganpêrin Công trình nghiên cứu tư tâm lý học Liên Xô M - 1966 19 D.B Encônin Tâm lý học trẻ em - M - 1960 20 Đ.B.Encômn Tâm lý học trò chủ M - Nxb Sư phạm - 1978 21 Đ.B.Encônin vấn đề phân kỳ phát triển tâm lý tuổi thơ - Trong tạp chí "Những vấn đề tâm lý học" 22 L.I.Boovitz Nhân cách hình thành nhân cách lứa tuổi trẻ em M - 1968 23 L.A - Venger Chuẩn đoán phát triển trí tuệ trẻ em trăm tuổi học M - 1968 24 A.B Zapôrôjets Những sở giáo dục trước tuổi học M - 1980 25 A.B Zapôrôjets Tâm lý học (dùng trường sư phạm mẫu giáo) Nxb GD - HN - 1970 26 Tâm lý học Liên Xô (nhiều tác giả) Nxb Tiến M - 1978 27 A.V.Pêtrôpxky Tâm lý học lứa tuổi sư phạm - Nxb GD 1982 28 A.A.Liublinxkaia Tâm lý học trẻ em - Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh 29 V.X.Mukhina Tâm lý học mẫu giáo Nxb Giáo dục Hà Nội 1980 30 V.X.Mukhina Lớn lên thành người Trường SPMGTW III 1984 31 M.G.Zarôsepxky L.I.Anstưphêrôva Sự phát triển tâm lý học tư sản đại Nxb Giáo dục M - 1974 PHẦN III - TÂM LÝ HỌC PHƯƠNG TÂY 32 J.Piaget La Naissance de I'intelligence choz I'ènant se édition, Daclachaux et Niestlé - Neuchâtel - 1966 33 J.Piaget et Barbel Inhelder psgchologie de I ènant PUF Piris - 1973 34 Hênh - Wallon Những nguồn gốc tính cách trẻ em Paris - 1954 35 Trần Thông Các giai đoạn khái niệm giai đoạn phát triển trẻ tâm lý đại - Pans - 1972 36 V.Spock Nuôi dạy - Nxb Phụ nữ - 1982 37 J.P.Charrier Phân tâm học - Nxb - Sài gòn - 1972 38 Maurice Debesse (chủ biên) Tâm lý học trẻ em - Paris 1956 39 S.Freud Phân tâm học nhập môn Nxb trẻ Sài Gòn 1972 40 J.Piaget Tâm lý học giáo dục học Nxb Giáo dục 1986 41 Fischer Những khái niệm tâm lý hoá xã hội Nxb Thế giới 1992 42 E.I.Xecmiatcơ 142 Tình huônggiáo dụ gia đình 43 Francis L.ILg Louise B.Ames - Hiểu nuôi dạy - Nxb Tổng hợp Khánh Hoà 1990 PHẦN IV - TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM 44 Phạm Minh Hạc - Lê Khanh - Trần Trọng Thuỷ Tâm lý học tập - H.Nxb Giáo dục - 1988 45 Phạm Minh Hạc Nhập môn tâm lý học - Nxb Giáo dục 1980 46 Hồ Ngọc Đại Tâm lý học dạy học Nxb GD - 1983 47 Hồ Ngọc Đại Bài học Nxb Giáo dục - 1985 48 Hồ Ngọc Đại Kính gửi bậc cha mẹ Nxb GD - 1992 49 Nguyễn Kế Hào Con em Nxb GD 50 Nguyễn Khắc Viện Phát triển tâm lý năm đầu (trình bày dịch) Nxb Khoa học xã hội - 1989 51 Nguyễn Khắc Viện Lòng trẻ Nxb Phụ nữ - 1990 52 Nguyễn Khắc viện Nguyễn Thị Nhất: Tuổi Mầm non - Tâm lý giáo dục 53 Vũ Thị Chín cộng Chỉ số phát triển sinh lý - Tâm lý từ đến tuổi Nxb Khoa học XH - 1989 54 Nguyễn ánh Tuyết Giáo dục trẻ mẫu giáo nhóm bạn bè Nxb GD Hà Nội 1987 55 Nguyễn ánh Tuyết - Nguyễn Hoàng Yến Những điều cần biết phát triển trẻ thơ Nxb Sự thật 1992 56 Đỗ Thị Xuân Đặc điểm tâm lý trẻ em 6,7 tuổi Nxb GD 1974 57 Trần Trọng Thuỷ Khoa học chẩn đoán tâm lý Nxb GD - 1992 MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương I Nhập môn tâm lý học trẻ em I Đối tượng, nhiệm vụ ý nghĩa tâm lý học trẻ em Mối liên hệ tâm lý học trẻ em với khoa học khác II Phương pháp tâm lý học trẻ em Chương II Lịch sử phát triển tâm lý học trẻ em I Sự nảy sinh phát triển ban đầu tâm lý học trẻ em II Dòng phái nguồn gốc sinh học nguồn gốc xã hội phát triển tâm lý học trẻ III Sự phát triển tâm lý học trẻ em Nga Xô viết (Liên Xô cũ) IV Tâm lý học trẻ em nước phương Tây V Tâm lý học trẻ em Việt Nam Chương III Quy luật phát triển tâm lý trẻ em I Sự phát triển tâm lý trẻ em II Những quy luật phát triển tâm lý trẻ em III Phân định thời kỳ phát triển theo lứa tuổi PHẦN HAI CÁC TRÌNH ĐỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM TUỔI MẦM NON (Từ lọt lòng đến tuổi) Chương IV Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em năm I Đặc điểm phát triển trẻ sơ sinh (từ lọt lòng - tháng) II Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi (2 - 15 tháng) Chương V Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ ấu nhi (15 tháng đến 36 tháng) I Sự phát triển hoạt động trẻ ấu nhi II Sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi ảnh hưởng hoạt động với đồ vật III Xuất tiền đề hình thành nhân cách Chương VI Các dạng hoạt động trẻ mẫu giáo (từ đến tuổi) I Hoạt động vui chơi II Các dạng hoạt động khác trẻ mẫu giáo Chương VII Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) I Sự thay đổi hoạt động chủ đạo II Sự hình thành ý thức thân III Một bước ngoặt tư IV Sự xuất động hành vi Chương VIII Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) I Hoàn thiện hoạt động vui chơi hình thành "xã hội trẻ em" II Giai đoạn phát triển mạnh tư trực quan - hình tượng III Sự phát triển đời sống tình cảm IV Sự phát triển động hành vi hình thành hệ thống thứ bậc động Chương IX Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn (5 - tuổi) I Hoàn thiện cấu trúc tâm lý người II Tiến vào bước ngoặt tuổi Kết luận Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo //-TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Tác giả: NGUYỄN ÁNH TUYẾT (Chủ biên) NGUYỄN THỊ NHƯ MAI – ĐINH THỊ KIM THOA Nhà Xuất Đại học Sư Phạm Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Tổng biên tập LÊ A Biên tập: ĐINH VĂN QUANG Bìa trình bày: PHẠM VIỆT QUANG In 3500 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm, Xí nghiệp in Tổng cục CNQP Số đăng ký KHXB: 35-2008/CXB/147 – 70/ĐHSP ngày 27/12/07 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non (Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi), Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non (Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi), Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non (Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay