Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

21 160 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2017, 14:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN BÓNG CHUYỀN – HỌC PHẦN IV Thông tin giảng viên 1.1 Giảng viên phụ trách học phần: - Họ tên: Nguyễn Ngọc Long - Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng - Địa liên hệ: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học TDTT Đà Nẵng - Điện thoại: 0914177179 Email: bensonghan76@yahoo.com 1.2 Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần: TT Họ tên Trần Xuân Tầm Lê Hoàng Dũng Nguyễn Xuân Hùng Lê Hồng Thành Chức danh, học vị Thạc Sỹ Thạc Sỹ Tiến Sĩ Cử nhân Địa liên hệ (Email) Điện thoại Bộ môn bóng chuyền dungtdttdn@gmail.com HungBCTDTT@yahoo.com.vn Thanhlehong1010@gmail.com 0914112125 0905833688 0903591379 0905439254 Thông tin chung học phần - Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH BÓNG CHUYỀN - Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Volleyball - Mã học phần: DHCSN0652 - Số tín chỉ: 03 - Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy - Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc - Các học phần tiên (những học phần phải học trước học phần này): DHCSN0642 - Các học phần (những học phần học sau học phần này): DHCSN0662 - Giờ tín hoạt động:  Nghe giảng lý thuyết: 09 tiết (kể kiểm tra)  PPGD&TH : 36 tiết (kể kiểm tra)  Bài tập : 00 tiết  Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập ): 00 tiết  Tự học : 90 tiết - Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Mục tiêu học phần 3.1 Mục tiêu chung học phần • Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức kỹ số nội dung môn bóng chuyền, đồng thời bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức thi đấu làm trọng tài môn bóng chuyền Biết lựa chọn tập môn bóng chuyền học để phát triển thể chất nâng cao lực vận động Có thể tự nghiên cứu làm việc đáp ứng theo nhu cầu xã hội đòi hỏi • Kỹ năng: Có kỹ vận dụng kiến thức môn học bóng chuyền, ứng dụng, giảng dạy, huấn luyện trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Có lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với yêu cầu phát triển TDTT giai đoạn đổi Khả tư sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng yêu cầu cao • Thái độ: Sinh viên cần nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học; tích cực thực tốt nội dung học tập Đồng thời hiểu vai trò, ý nghĩa môn học lĩnh vực chuyên môn xã hội • Mục tiêu khác Sau tốt nghiệp tham gia học lớp huấn luyện viên lớp trọng tài Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức tham gia điều hành giải bóng chuyền hệ thống thi đấu Quốc gia Có phẩm chất người giáo viên, người cán TDTT, thấm nhuần giới quan chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực có trách nhiệm với xã hội 3.2 Mục tiêu nhận thức chi tiết Mục tiêu Nội dung Bậc I Thực hành Nội dung 1: Bài tập I.A.1 Nắm phối hợp chuyền giai đoạn bóng tập cách tự nhiên Nội dung 2: Bài tập I.A.1 Nắm phối hợp công giai đoạn tập cách tự nhiên Bậc Bậc I.B.1 Thực yêu cầu tập cách I.C.1 Thực yêu cầu tập cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.C.1 Thực tập động tác cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.C.1 Thực tập động tác cách I.B.1 Thực yêu cầu tập cách Nội dung 3: Bài tập I.A.1 Nắm I.B.1 Thực phối hợp đỡ phát giai đoạn yêu bước tập cầu tập Yêu cầu cần đạt nội dung giảng dạy Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập cách tự nhiên Nội dung 4: Bài tập I.A.1 Nắm phát bóng cao tay giai đoạn trước mặt tập cách tự nhiên Nội dung 5: Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác I.A.1 Nắm giai đoạn tập cách tự nhiên Nội dung 6: Bài tập I.A.1 Nắm đập bóng nhanh giai đoạn trước mặt tập cách tự nhiên Nội dung 7: Bài tập I.A.1 Nắm đập bóng nhanh sau giai đoạn đầu tập cách tự nhiên Nội dung 8: Bài tập phối hợp hiến thuật đội hình 1:5, 2:4, 3:3 I.A.1 Nắm giai đoạn tập cách tự nhiên cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.B.1 Thực I.C.1 Thực yêu tập cầu tập động tác cách cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.B.1 Thực I.C.1 Thực yêu tập cầu tập động tác cách cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.B.1 Thực I.C.1 Thực yêu tập cầu tập động tác cách cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.B.1 Thực I.C.1 Thực yêu tập cầu tập động tác cách cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.B.1 Thực I.C.1 Thực yêu tập cầu tập động tác cách cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn kỹ thuật để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm Nội dung 9: Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn Thi đấu làm trọng tài I.A.1 Nắm giai đoạn tập cách tự nhiên I.B.1 Thực tập cách Nội dung 10: Giới I.A.2 Nắm I.B.2 Biết vận thiệu luật thi đấu luật thi dụng luật thi đấu cách thức làm trọng tài đấu đề xử lý tình cụ thể tổ chức làm trọng tài Nội dung 11: Bồi I.A.3 Nắm I.B.3 Biết vận dưỡng phương pháp phương pháp dụng kiến giảng dạy giảng dạy kỹ thức học để thuật bóng giảng dạy cho chuyền đối tượng khác tốt nghiệp II Lý thuyết Bài 7: luật thi đấu I.A.1 Nắm I.B.1 Phân tích phương pháp luật thi luật thi đấu trọng tài bóng đấu phương phương pháp chuyền pháp trọng tài trọng tài bóng bóng chuyền chuyền Bài 8: Phương pháp I.A.1 Nắm tổ chức thi đấu bóng chuyền Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền I.B.1 Phân tích Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền I.C.1 Thực tập động tác cách thành thạo Có khả phân tích truyền đạt cho người khác I.C.2 Có sáng kiến tổ chức thi đấu giải cấp sở Cần nắm các giai đoạn tập để phân tích thị phạm I.C.3 Có sáng kiến giảng dạy, huấn luyện Cần nắm phương pháp để giảng dạy cho đối tượng khác I.C.1 Biên soạn giảng luật thi đấu phương pháp trọng tài bóng chuyền Cần nắm bắt bước tiến hành biên soạn giáo án giảng dạy I.C.1 Biên soạn giảng Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền Cần nắm bắt bước tiến hành biên soạn giáo án giảng dạy Cần nắm chất Luật để xử lý tình cho hợp lý Chú giải: - Bậc 1: Nhớ (A) - Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B) - Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) Tóm tắt nội dung học phần Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ phương pháp giảng dạy, huấn luyện phần kế hoạch huấn luyện thể thao dài hạn Trên sở trình tập luyện nâng cao thành tích thể thao, sinh viên tích lũy dần kinh nghiệm phương pháp giảng dạy, huấn luyện thi đấu môn thể thao tự chọn Nội dung chi tiết học phần 5.1 Thực hành: 5.1.1 Bài tập phối hợp chuyền bóng 5.1.2 Bài tập phối hợp công 5.1.3 Bài tập phối hợp đỡ phát bước 5.1.4 Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 5.1.5 Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác 5.1.6 Bài tập đập bóng nhanh trước mặt 5.1.7 Bài tập đập bóng nhanh sau đầu 5.1.8 Bài tập phối hợp chiến thuật đội hình 1:5, 2:4, 3:3 5.1.9 Thi đấu tập làm trọng tài 5.1.10 Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 5.2 Lý thuyết: 5.2.1 Luật thi đấu phương pháp trọng tài 5.2.2 Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền Tài liệu 6.1 Tài liệu [ ] Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h m T h ế V ợ n g ; Đ m C h í n h T h ố n g Giáo trình Bóng chuyền Nxb TDTT – Hà Nội 2006 [2] Đinh Văn Lẫm Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT Nhà xuất Đà Nẵng - Năm 2003 [3] Luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Nhà xuất TDTT – Hà Nội 2011 6.2 Tài Liệu Tham Khảo [1] Klesep Iu.N, Airianx A.G, Bóng chuyền, Dịch: Đinh Văn Lẫm, Xuân Ngà, Hữu Hùng, Nghiêm Thúc, Nxb TDTT, Hà Nội 1997 [2] Ngô Trung Lượng, Bóng chuyền Nhà xuất Nhân dân 1995 [3] H a r r e D ( 9 ) , H ọ c t h u y ế t h u ấ n l u y ệ n , D ị c h : T r n g A n h Tuấn, Bùi Thế Hiển, Nxb TDTT, Hà Nội [4] Văn Thái, Trọng Đức, Hướng dẫn tập luyện thi đấu bóng chuyền Nhà xuất TDTT [ ] Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h m T h ế V ợ n g ; Đ m C h í n h T h ố n g Giáo trình Bóng chuyền Nxb TDTT – Hà Nội 2006 [6] Đinh Văn Lẫm Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT Nhà xuất Đà Nẵng - Năm 2003 [7] Luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Nhà xuất TDTT – Hà Nội 2011 [8] Tài liệu liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (www.vfv.com) [9] Tài liệu liên đoàn Bóng chuyền giới (www.fivb.com) Hình thức tổ chức dạy - học - Các lý thuyết tổ chức nghe giảng lớp - Các thảo luận tổ chức theo nhóm để trao đổi sau tổ chức thảo luận chung cho lớp - Các thực hành tổ chức giảng dạy nhà tập - Các tự học tổ chức lớp, nhà tập nhà Giảng viên giao cho sinh viên nội dung tập để sinh viên chuẩn bị sau tổ chức tập luyện theo nhóm 7.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy học học phần Lên lớp Thực SV tự Nội dung PPGD& Tổng Lý Bài hành, thí nghiên cứu, Thực thuyết tập nghiệm tự học hành Bài tập phối hợp (4 tiết) (8tiết) (12 tiết) chuyền bóng Bài tập phối hợp (2 tiết) (4 tiết) (6 tiết) công Bài tập phối hợp (2tiết) (4 tiết) (6 tiết) đỡ phát bước Bài tập phát bóng (2 tiết) (4 tiết) (6 tiết) cao tay trước mặt Đập bóng với (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) dạng chuyền hai khác Bài tập Đập bóng (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) nhanh trước mặt Bài tập Đập bóng (2 tiết) (4 tiết) (6 tiết) nhanh sau đầu Bài tập phối hợp (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) chiến thuật đội hình 1:5, 2:4, 3:3 Phát triển thể lực: (6 tiết) (12 tiết) (18 tiết) Sức mạnh, sức bền chuyên môn Thi đấu tập 10 Luật thi đấu (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) phương pháp trọng tài 11 Phương pháp tổ (3 tiết) (6 tiết) (9 tiết) chức thi đấu bóng chuyền Kiểm tra (2tiết) (6 tiết) (16 tiết) (24 tiết) Tổng 36 0 90 135 7.2 Lịch trình cụ thể cho nội dung Lịch trình dạy-học Giáo án Nội dung Giáo án 1 Bài tập phối hợp chuyền bóng 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập đỡ bước 2.1 Đỡ phát vị trí số 5-6 lên số tổ chức công số 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng chuẩn vào vị trí 1.,5,6 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Thời gian, địa điểm thực Ghi Đọc giáo trình bóng chuyền[1] Từ trang 94 – 108 trang 192 – 218 02 tiết nhà tập bóng chuyền Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp chuyền bóng Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, bóng chuyền[1] bóng chuyền hướng dẫn chia nhóm thực Từ trang 94 – Bài tập đỡ bước 108 trang 192 2.1 Đỡ phát vị trí số 5-6 lên số tổ – 218 chức công số 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng chuẩn vào vị trí 1.,5,6 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập viên muốn hướng nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật dẫn tập luyện tự học có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Vị trí số di chuyển chéo vào bóng chuyền[1] bóng chuyền Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học vị trí số đập bóng trung bình trước mặt 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực 2.Bài tập đỡ bước 2.1 Đỡ phát vị trí số 5-6 lên số tổ chức công số 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng chuẩn vào vị trí 2,3,4 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Từ trang 94 – 108 trang 248 - 251 Đọc luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Vị trí số di chuyển chéo vào bóng chuyền[1] bóng chuyền vị trí số đập bóng trung bình Từ trang 94 – trước mặt 108 trang 192 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, – 218 hướng dẫn chia nhóm thực 2.Bài tập đỡ bước 2.1 Đỡ phát vị trí số 5-6 lên số tổ chức công số 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng chuẩn vào vị trí 2,3,4 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập viên muốn hướng nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật dẫn tập luyện tự học có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Vị trí số di chuyển sang vị trí bóng chuyền[1] bóng chuyền số đập bóng trung bình trước mặt Từ trang 94 – Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học 10 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng bay toàn sân 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành hai đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập 108, trang 135 – 137 trang 248 - 251 Đọc Luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Vị trí số di chuyển sang vị trí bóng chuyền[1] bóng chuyền số đập bóng trung bình trước mặt bóng chuyền[1] 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, Từ trang 94 – hướng dẫn chia nhóm thực 108, trang 135 Bài tập đập bóng với dạng 137 trang 192 chuyền khác – 218 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng bay toàn sân 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập viên muốn hướng nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật dẫn tập luyện tự học có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp chuyền bóng Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, bóng chuyền[1] bóng chuyền hướng dẫn chia nhóm thực bóng chuyền[1] Bài tập đập bóng với dạng Từ trang 94 – chuyền khác 108, trang 135 – 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, 137 trang 248 hướng dẫn chia nhóm thực - 25 Bài tập phát bóng cao tay Đọc luật bóng trước mặt chuyền bóng Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học 11 3.1 Nhảy phát bóng chuyền bãi biển 3.1.1 Giáo viên mô động [3] tác Giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp chuyền bóng Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, bóng chuyền[1] bóng chuyền hướng dẫn chia nhóm thực Từ trang 94 – Bài tập đập bóng với dạng 108, trang 135 chuyền khác 137 trang 192 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, – 218 hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Nhảy phát bóng 3.1.1 Giáo viên mô động tác Giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập viên muốn hướng nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật dẫn tập luyện tự học có yêu cầu Giáo án Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Chuyền di chuyển đan bóng chuyền[1] bóng chuyền chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) Từ trang 94 – đến vị trí số chuyền bóng biên số 108, trang 172 – số chủ công đập 175 trang 248 bóng - 251 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, Đọc luật bóng hướng dẫn chia nhóm thực chuyền bóng Bài tập đập bóng với dạng chuyền bãi biển chuyền khác [3] 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp chiến thuật 3.1 Đội hình đỡ phát bóng:1:5; 2:4; 3:3 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học 12 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 172 – 175 trang 192 – 218 Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 10 Bài tập phối hợp công 1.1 Chuyền di chuyển đan chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) đến vị trí số chuyền bóng biên số số chủ công đập bóng 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác 2.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp chiến thuật 3.1 Đội hình đỡ phát bóng:1:5; 2:4; 3:3 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án 11 Kiểm tra học trình: - Chuẩn bị tốt nội 02 tiết nhà tập - Giáo viên tự chọn nội dung kiểm dung thi kiểm tra bóng chuyền tra thông báo sinh viên giảng dạy buổi học Giáo án 12 Bài tập phối hợp công Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập 1.1 Chuyền di chuyển đan bóng chuyền[1] bóng chuyền chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) Từ trang 94 – đến vị trí số chuyền bóng trung 108, trang 85, bình trước mặt sau đầu trang 172 – 175 chủ công đập bóng trang 248 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, 251 hướng dẫn chia nhóm thực Đọc luật bóng Bài tập đập bóng nhanh trước chuyền bóng mặt, sau đầu chuyền bãi biển 2.1 Giáo viên mô động tác [3] Giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp chiến thuật 3.1 Đội hình đỡ phát bóng:1:5; 2:4; Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học 13 3:3 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 85, trang 172 – 175 trang 192 – 218 Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 13 Bài tập phối hợp công 1.1 Chuyền di chuyển đan chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) đến vị trí số chuyền bóng trung bình trước mặt sau đầu chủ công đập bóng 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập đập bóng nhanh trước mặt, sau đầu 2.1 Giáo viên mô động tác Giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp chiến thuật 3.1 Đội hình đỡ phát bóng:1:5; 2:4; 3:3 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 4.1 Các tập thả lỏng hồi phục Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 85, trang 164 – 166 trang 248 251 Đọc luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 14 Bài tập phối hợp công 1.1 Chuyền di chuyển đan chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) đến vị trí số chuyền bóng trung bình trước mặt sau đầu chủ công đập bóng 1.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập đập bóng nhanh trước mặt, sau đầu 2.1 Giáo viên mô động tác Giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay 14 trước mặt 3.1 Phát bóng bay toàn sân 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 164 – 166 trang 248 - 251 Đọc luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 15 Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp công 2.1 Chuyền di chuyển đan chuyền từ vị trí hàng sau số đến vị trí số chuyền bóng trung bình số biên cho chủ công đập bóng 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay trước mặt 3.1 Phát bóng bay toàn sân 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 164 – 166 trang 248 - 251 Đọc luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 16 Bài tập đập bóng với dạng chuyền khác 1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phối hợp công 2.1 Chuyền di chuyển đan chuyền từ vị trí hàng sau số đến vị trí số chuyền bóng trung bình số biên cho chủ công đập bóng 2.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Bài tập phát bóng cao tay 15 trước mặt 3.1 Phát bóng bay toàn sân 3.1.1 Giáo viên giới thiệu tập, hướng dẫn chia nhóm thực Thi đấu tập làm trọng tài 4.1 Lớp chia thành đội, ứng dụng nội dung học vào thi đấu tập Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Đọc giáo trình 04 tiết nhà tập bóng chuyền[1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 164 – 166 trang 214 – 218 Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 17 Kiểm tra kỹ thuật thể lực 18 Chuyền bóng cao tay trước mặt từ số sang 4.(5 quả) Đỡ phát bóng từ số lên số (5 quả) Đập bóng trung bình số (5 quả) Phát bóng bay 2m cuối sân (5 quả) Bật cao có đà (m) (Chấm theo Brem điểm) Ngoài học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện có yêu cầu Giáo án 1, Lý thuyết: Đọc trước tài liệu 03 tiết giảng 2, Bài 7: Luật thi đấu phương pháp [1] Từ đường trọng tài bóng chuyền trang 248 – 251 Đọc luật bóng chuyền bóng chuyền bãi biển [3] Giáo án 4, Bài 8: Phương pháp tổ chức thi đấu Đọc trước tài liệu 04 tiết giảng 5, 6, bóng chuyền [1] Từ đường trang 236 – 247 Sinh viên tự Ở nhà lên thư viện nghiên cứu nghiên cứu, Tự học Ngoài học tài liệu tự học Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện nội dung nghiên cứu, Tự tập luyện kỹ thuật thể lực để kiểm tra tự học Các phương pháp giảng dạy học tập học phần 8.1 Phương pháp dạy: Lấy người học làm trung tâm, giảng viên đưa tập, phân tích, mô hướng dẫn sinh viên tập luyện quan sát sau góp ý chỉnh sửa 16 8.2 Phương pháp học: Sinh viên cần đọc tài liệu trước, chuẩn bị nội dung nhằm trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ vấn đề giảng viên đưa Chính sách học phần yêu cầu khác giảng viên * Nghiên cứu tài liệu, thực đầy đủ nhiệm vụ giao hoàn thành thời hạn Thực đầy đủ kiểm tra + Yêu cầu giảng viên - Lên lớp giờ, soạn giáo án giảng đầy đủ trước lên lớp - Yêu cầu điều kiện sở vật chất, sân bãi dụng cụ đầy đủ đáp ứng yêu cầu tập luyện - Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu, phương tiện để đảm bảo cho học tập + Yêu cầu sinh viên - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo cho học tập - Tham gia học tập lớp, quy định thời gian chất lượng tập nhà - Tham gia học tập giờ, đủ thời gian quy định Thực theo quy chế 43 Bộ Giáo dục & Đào tạo, hướng dẫn riêng nhà trường (Đảm bảo 70% tổng số lên lớp) - Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sẽ, quy định 10 Thang điểm đánh giá Thang điểm đánh giá phận kết thúc học phần: - Điểm học phần: Điểm trung bình chung điểm thi kết thúc nội dung điểm phận - Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân 11 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học phần 11.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20% 17 - Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên học giờ, trang phục, quy định lên lớp - Hình thức, nội dung thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh 11.2 Kiểm tra kỳ: (trọng số) 20% - Mục tiêu: Đánh giá khả tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành động tác kỹ thuật, ứng dụng tốt trình tập luyện thi đấu Trên sở giúp cho giảng viên sinh viên sơ kết kiến thức, kỹ tiếp thu sau nửa học kỳ làm sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy giảng viên phương pháp học sinh viên kỳ - Nội dung kiểm tra: + Chuyền bóng trước mặt từ số sang (5 quả) + Đỡ phát bóng từ số lên số (5 quả) - Hình thức kiểm tra: Thực hành - Yêu cầu: Chuyền đỡ bóng cao quy định - Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm môn) Nội dung1: Chuyền bóng trước mặt từ số sang số (5 quả) 5.0 điểm * Yêu cầu: + Bóng cao mép lưới 1,5m kỹ thuật, rơi vào vị trí số 1.0 điểm + Bóng cao mép lưới 1,5m kỹ thuật, rơi biên số 4.0.8điểm + Bóng rơi vào vị trí số 4; kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới 0.6 điểm + Bóng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào số 0.4 điểm + Bóng kỹ thuật chuyền qua lưới 0.2điểm + Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng: 0.0 điểm * Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ không 10 lần thực (Lần thứ 11 phạm quy) Bóng từ vị trí số đưa lên vị trí quy định người chuyền hai Nội dung Đỡ phát bóng từ số lên số (5 quả) 5.0 điểm 18 * Yêu cầu: + Bóng cao rơi vào vị trí số 3: 1.0 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 2: 0.8 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 4: 0.6 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 6: 0.4 điểm + Bóng thấp rơi vị trí số 0.2 điểm + Đệm bóng phạm luật 0.0 điểm *Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ không 10 lần thực (Lần thứ 11 phạm quy) Bóng phát tung từ sân đối diện - Thời gian kiểm tra: Giáo án 11 11.3 Thi cuối kỳ: (trọng số) 60% - Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết học tập kiến thức, kỹ thuộc học phần học - Hình thức thi: Thực hành - Nội dung thi: + Chuyền bóng trước mặt từ số sang 4.(5 quả) + Đỡ phát bóng từ số lên số (5 quả) + Đập bóng trung bình số (5 quả) + Phát bóng bay 2m cuối sân (5 quả) + Bật cao có đà (cm) - Yêu cầu: Thực theo quy định - Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm môn) Nội dung1: Chuyền bóng trước mặt từ số sang số (5 quả) điểm * Yêu cầu: + Bóng cao mép lưới 1,5m kỹ thuật, rơi vào vị trí số 0.5 điểm + Bóng cao mép lưới 1,5m kỹ thuật, rơi biên số4 0.4điểm + Bóng rơi vào vị trí số 4; kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới 0.3 điểm + Bóng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào số 0.2 điểm + Bóng kỹ thuật chuyền qua lưới 0.1điểm + Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng: 0.0 điểm 19 * Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ không 10 lần thực (Lần thứ 11 phạm quy) Bóng từ vị trí số đưa lên vị trí quy định người chuyền hai Nội dung Đỡ phát bóng từ số lên số (5 quả) 2.0 điểm * Yêu cầu: + Bóng cao rơi vào vị trí số 3: 0.4 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 2: 0.3 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 4: 0.2 điểm + Bóng cao rơi vào vị trí số số 6: 0.1 điểm + Đỡ bóng phạm luật 0.0 điểm *Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ không 10 lần thực (Lần thứ 11 phạm quy) Bóng phát tung từ sân đối diện Nội dung Đập bóng trung bình số (5 quả) 2.5 điểm * Yêu cầu: + Bóng đánh lực mạnh, không chạm lưới rơi toàn sân 0.5 điểm + Bóng đánh lực mạnh, chạm mép lưới rơi toàn sân 0.4 điểm + Bóng đánh lực trung bình rơi toàn sân 0.3 điểm + Bóng đánh lực nhẹ rơi toàn sân 0.2 điểm + Bóng đánh lực nhẹ, chạm lưới nhẹ rơi toàn sân 0.1 điểm + Bóng đánh ngoài, chạm cọc Ăng ten, không sang sân 0.0 điểm * Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ không 10 lần thực (Lần thứ 11 phạm quy) Nội dung 4: Phát bóng bay 2m cuối sân (5 quả) 2.0 điểm *Yêu cầu: + Bóng rơi 2m cuối sân, lực mạnh không phạm luật 0.4 điểm + Bóng rơi 3m cuối sân, lực mạnh không phạm luật 0.3 điểm + Bóng rơi 4m cuối sân, lực mạnh không phạm luật 0.2 điểm + Bóng rơi qua sân, lực nhẹ không phạm luật 0.1 điểm + Bóng sân, không sang sân, dẫm vạch 0.0 điểm * Lưu ý: Đứng vào khu vực phát bóng thực quả, không giây Nội dung 5: Bật với có đà (cm) 1.0 điểm 20 Điểm 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Nam ≤66 cm 67-68 cm 69-70 cm 71-72 cm 73-74 cm ≥75cm Nữ ≤46 cm 47-48 cm 49-50 cm 51-52 cm 53-54 cm ≥55cm * Yêu cầu: - Thực lần - Lỗi (phạm quy): 0.0 điểm - Thời gian thi: Theo lịch phòng đào tạo 11.4 Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ - Kiểm tra kỳ: Giáo án 11 - Thi cuối kỳ: Theo kế hoạch 12 Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết Phê duyệt Ngày 12 tháng 12 năm 2014 Trưởng khoa GDTC Đã ký Th.s Võ Văn Vũ Xác nhận Ngày tháng 12 năm 2014 Trưởng môn Ngày tháng 12 năm 2014 Giảng viên Đã ký Đã ký TS Nguyễn Ngọc Long TS Nguyễn Ngọc Long 21 [...]... giáo trình 02 tiết ở nhà tập 1.1 Chuyền 2 di chuyển đan bóng chuyền[ 1] bóng chuyền chuyền từ vị trí hàng sau (1,6,5) Từ trang 94 – đến vị trí số 3 chuyền bóng biên số 108, trang 172 – 4 và số 2 để cho chủ công đập 175 và trang 248 bóng - 251 1.1.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, Đọc luật bóng hướng dẫn và chia nhóm thực hiện chuyền và bóng 2 Bài tập đập bóng với các dạng chuyền bãi biển chuyền khác nhau... số 4 (5 quả) 5.0 điểm * Yêu cầu: + Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 4 1.0 điểm + Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên số 4. 0.8điểm + Bóng rơi vào vị trí số 4; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới 0.6 điểm + Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 4 và 3 0 .4 điểm + Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới 0.2điểm + Chuyền bóng. .. điểm * Yêu cầu: + Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 4 0.5 điểm + Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên s 4 0 .4 iểm + Bóng rơi vào vị trí số 4; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới 0.3 điểm + Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 4 và 3 0.2 điểm + Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới 0.1điểm + Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng:... dung đã học vào trong thi đấu tập Ngoài giờ học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện nếu có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập bóng chuyền[ 1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 1 64 – 166 và trang 248 - 251 Đọc luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển [3] Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện các bài tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 16 1 Bài tập đập bóng. .. tài bóng chuyền trang 248 – 251 Đọc luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển [3] Giáo án 4, Bài 8: Phương pháp tổ chức thi đấu Đọc trước tài liệu 04 tiết trên giảng 5, 6, 7 bóng chuyền chính [1] Từ đường trang 236 – 247 Sinh viên tự Ở nhà hoặc lên thư viện nghiên cứu nghiên cứu, Tự học Ngoài giờ học tài liệu tự học Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện các nội dung nghiên cứu, Tự tập luyện kỹ thuật và thể. .. luyện thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật dẫn tập luyện nếu tự học có yêu cầu Giáo án 7 1 Bài tập phối hợp chuyền bóng Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập 1.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, bóng chuyền[ 1] bóng chuyền hướng dẫn và chia nhóm thực hiện bóng chuyền[ 1] 2 Bài tập đập bóng với các dạng Từ trang 94 – chuyền khác nhau 108, trang 135 – 2.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, 137 và trang 248 hướng dẫn và chia... Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập bóng chuyền[ 1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 1 64 – 166 và trang 248 - 251 Đọc luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển [3] Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện các bài tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật tự học Giáo án 15 1 Bài tập đập bóng với các dạng chuyền khác nhau 1.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, hướng dẫn và chia nhóm thực hiện... 137 và trang 248 - 251 Đọc Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển [3] Ngoài giờ học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện nếu có yêu cầu Giáo án 6 1 Bài tập phối hợp tấn công Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập 1.1 Vị trí số 2 di chuyển sang vị trí bóng chuyền[ 1] bóng chuyền số 3 đập bóng trung bình trước mặt bóng chuyền[ 1] 1.1.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, Từ trang 94 – hướng dẫn và chia nhóm thực... hướng dẫn và chia nhóm thực hiện 3 Bài tập phối hợp chi n thuật 3.1 Đội hình đỡ phát bóng: 1:5; 2 :4; 3:3 3.1.1 Giáo viên giới thiệu bài tập, hướng dẫn và chia nhóm thực hiện 4 Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền chuyên môn 4. 1 Các bài tập thả lỏng hồi phục Ngoài giờ học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện nếu có yêu cầu Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập bóng chuyền[ 1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang... hướng dẫn và chia nhóm thực hiện 4 Thi đấu tập và làm trọng tài 4. 1 Lớp chia thành 2 đội, ứng dụng các nội dung đã học vào trong thi đấu tập Ngoài giờ học, sinh viên muốn hướng dẫn tập luyện nếu có yêu cầu Đọc giáo trình 04 tiết ở nhà tập bóng chuyền[ 1] bóng chuyền Từ trang 94 – 108, trang 1 64 – 166 và trang 2 14 – 218 Sinh viên tự Ngoại khóa tập luyện các bài tập nghiên cứu, Tự tập luyện thể lực và bài ... (2 tiết) (4 tiết) (6 tiết) cao tay trước mặt Đập bóng với (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) dạng chuyền hai khác Bài tập Đập bóng (4 tiết) (8 tiết) (12 tiết) nhanh trước mặt Bài tập Đập bóng (2 tiết) ... nghiệm tự học hành Bài tập phối hợp (4 tiết) ( 8tiết) (12 tiết) chuyền bóng Bài tập phối hợp (2 tiết) (4 tiết) (6 tiết) công Bài tập phối hợp ( 2tiết) (4 tiết) (6 tiết) đỡ phát bước Bài tập phát bóng. .. Các học phần tiên (những học phần phải học trước học phần này): DHCSN0 642 - Các học phần (những học phần học sau học phần này): DHCSN0662 - Giờ tín hoạt động:  Nghe giảng lý thuyết: 09 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng), Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng), Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 4 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay