Chương I - Bài 1: Điểm. Đường thẳng

13 447 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Tel : 0905177397 Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét 1. Điểm : 1. Điểm : * Cách vẽ : * Cách vẽ : Chấm trên giấy một chấm nhỏ, ta được một điểm • • • BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét * Cách đặt tên : * Cách đặt tên : Dùng chữ cái in hoa để đặt tên • • • A B C BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét Trên hình vẽ, chúng ta có mấy điểm ? Ba điểm phân biệt : điểm A, điểm M, điểm N • • • A B C BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét Trên hình vẽ, chúng ta có mấy điểm ? Điểm này có tên gọi là gì ? Còn có tên gọi nào khác nữa không ? Điểm M và điểm N trùng nhau • M • N • BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét 2. Đường thẳng : 2. Đường thẳng : * Cách vẽ : * Cách vẽ : Dùng bút chì vạch theo mép thước thẳng BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét * Cách đặt tên : * Cách đặt tên : Dùng chữ cái thường để đặt tên a b BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét Khi kéo dài đường thẳng về hai phía, ta thấy nó bò giới hạn không ? Đường thẳng không bò giới hạn về hai phía * Nhận xét : BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét Bài tập Bài tập a • • • M A N Điểm nào nằm trên đường thẳng a ? Điểm A và điểm M nằm trên đường thẳng a Điểm nào không nằm trên đường thẳng a ? Điểm N không nằm trên đường thẳng a BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG BÀI : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG Điểm Đường thẳng Điểm thuộc đthẳng, không thuộc đthẳng Bài tập củng cố Cách vẽ Cách đặt tên Ba điểm phân biệt Hai điểm trùngnhau Cách vẽ Cách đặt tên Bài tập Bài tập về nhà Nhận xét 3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng : a • • A N Điểm A thuộc đường thẳng a Ký hiệu : A ∈ d Điểm N không thuộc đường thẳng a Ký hiệu : N ∉ d [...]... i m Cách vẽ BÀ I M ĐƯỜNG THẲNG BÀII :: I M ĐƯỜNG THẲNG B i tập củng cố Cách đặt tên B i 2/104/SGK Ba i m phân biệt Hai i m trùngnhau Đường thẳng Cách vẽ Hãy vẽ Hãy vẽ 3 i m A, B, C 3 đường thẳng a, b, c Cách đặt tên Nhận xét • B i tập i m thuộc thẳng, không thuộc thẳng B i tập củng cố B i tập về nhà a • A B • C b c i m Cách vẽ Cách đặt tên Ba i m phân biệt BÀ I M ĐƯỜNG THẲNG BÀII :: I M... I M ĐƯỜNG THẲNG B i tập củng cố B i 3/104/SGK Hai i m trùngnhau Cách vẽ Nhận xét B i tập i m thuộc thẳng, không thuộc thẳng B i tập củng cố B i tập về nhà p • B Đường thẳng Cách đặt tên n • A i m A thuộc những đường thẳng nào ? A∈n;A∈q m • q i m Cách vẽ Cách đặt tên Ba i m phân biệt Hai i m trùngnhau Đường thẳng Cách vẽ Cách đặt tên Nhận xét B i tập i m thuộc thẳng, không thuộc thẳng B i tập... phân biệt Hai i m trùngnhau Đường thẳng Cách vẽ Cách đặt tên Nhận xét B i tập i m thuộc thẳng, không thuộc thẳng B i tập củng cố B i tập về nhà BÀ I M ĐƯỜNG THẲNG BÀII :: I M ĐƯỜNG THẲNG B i tập củng cố B i 3/104/SGK n p • B • • A Những đường thẳng nào i qua i m B ? B∈n;B∈p;B∈m m q . thuộc đường thẳng a Ký hiệu : A ∈ d i m N không thuộc đường thẳng a Ký hiệu : N ∉ d B I : I M. ĐƯỜNG THẲNG B I : I M. ĐƯỜNG THẲNG i m Đường thẳng i m. đặt tên B i tập B i tập về nhà Nhận xét B I : I M. ĐƯỜNG THẲNG B I : I M. ĐƯỜNG THẲNG i m Đường thẳng i m thuộc thẳng, không thuộc thẳng B i tập củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I - Bài 1: Điểm. Đường thẳng, Chương I - Bài 1: Điểm. Đường thẳng, Chương I - Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay