Tổng hợp lý thuyết toán lớp 10, 11 và lớp 12 luyện thi đại học

27 278 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2017, 21:43

... c)x+bc −b c (a x2 +b x+c )2 11 (um ) = mum−1 u 12 u =− u u2 √ u 13 ( u) = √ u Lớp học Thầy Đặng-Chung cư Tân Tạo A-Bình Tân ĐT: 0987 536 210 KIẾN THỨC CƠ BẢN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 14 (sin u) = u cos... Chỉnh hợp Nếu kí hiệu số chỉnh hợp chập k n phần tử Akn Akn = n! (n−k)! , 0≤k≤n Lớp học Thầy Đặng-Chung cư Tân Tạo A-Bình Tân ĐT: 0987 536 210 TOÁN 6 -12- LTĐH Trang 15 Tổ hợp Nếu kí hiệu số tổ hợp. .. i −a −i −a Lớp học Thầy Đặng-Chung cư Tân Tạo A-Bình Tân ĐT: 0987 536 210 KIẾN THỨC CƠ BẢN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Cách tìm bậc hai số phức w Trường hợp w = a số thực tìm bậc hai Trường hợp w = a +
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết toán lớp 10, 11 và lớp 12 luyện thi đại học, Tổng hợp lý thuyết toán lớp 10, 11 và lớp 12 luyện thi đại học, Tổng hợp lý thuyết toán lớp 10, 11 và lớp 12 luyện thi đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay