Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm

163 243 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 01:24

Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm Tiết: CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn - Biết dạng đồ thị phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn Kĩ năng: - Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Vôn kế, ampe kế, dây dẫn, nguồn điện, công tắc Học sinh: Mỗi nhóm : dây điện trở, ampe kế, vôn kế, công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm GV: cho HS quan sát sơ đồ giải thích TG (15’) NỘI DUNG I Thí nghiệm Sơ đồ mạch điện: SGK HS: nhóm quan sát sau lắp ráp thí nghiệm theo sơ đồ tiến hành đo GV: quan sát giúp đỡ HS HS: tổng hợp kết vào bảng GV: giải thích khác kết nhóm HS: dựa vào kết TN để nhận xét mối quan hệ cường độ dòng điện hiệu điện Tiến hành thí nghiệm: C1: Kết đo Lần đo Hiệu điện (V) 1.5 4.5 Cường độ dòng điện (A) 0.3 0.6 0.9 1.2 => tăng (giảm) hiệu điện hai đầu dây dẫn cường độ dòng điện tăng (giảm) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG NỘI DUNG Hoạt động 2: Nghiên cứu đồ thị biểu diễn phụ thuộc I vào U (10’) II Đồ biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện Dạng đồ thị: Đồ thị đường thẳng qua gốc tạo độ O C2: GV: đưa dạng đồ thị phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện HS: nắm bắt thông tin vẽ đồ thị theo kết nhóm GV: nhận xét đồ thị HS HS: đưa kết luận mối quan hệ cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận Kết luận: SGK_tr chung cho phần Hoạt động 3: Vận dụng (10’) HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 HS: chia làm nhóm để thảo luận với câu C4 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C4 HS: suy nghĩ trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C5 III Vận dụng C3: - điểm 1: 2,5V - 0,5A - điểm 2: 3,5V - 0,7A - điểm M: …V - …A 5’ C4: Kết đo Lần đo Hiệu điện (V) 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0 Cường độ dòng điện (A) 0.1 0.125 0.2 0.25 0.3 C5: cường độ dòng điện tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm: + Nêu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn? + Nêu dạng đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn? - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập SBT Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập 1.1 đến 1.4 (Tr4_SBT) - Chuẩn bị cho sau Các loại dây điện trở, bảng tính U theo kết bảng bảng I * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………       Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C Tiết: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết định nghĩa điện trở định luật Ôm Kĩ năng: - Phát biểu viết biểu thức định luật Ôm Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Các loại điện trở Học sinh: - Máy tính bỏ túi, loại dây điện trở, bảng tính U theo kết bảng bảng I III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu mối quan hệ cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn? Đáp án: hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng (giảm) lần cường độ dòng điện tăng (giảm) nhiêu lần Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Điện trở dây dẫn TG (15’) HS: thảo luận với câu C1 NỘI DUNG I Điện trở dây dẫn Xác định thương số U/I dây dẫn: C1: Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho U = I U - bảng 2: = 20 I - bảng 1: câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C1 C2: - dây dẫn U/I không thay đổi - hai dây dẫn khác U/I khác HS: suy nghĩ trả lời C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C2 GV: cho HS quan sát điện trở thực tế giải thích định nghĩa điện trở Điện trở: HS: nghe nắm bắt thông tin sau nêu R= ý nghĩa điện trở U gọi điện trở dây dẫn I - đơn vị điện trở Ôm, kí hiệu Ômega ( Ω ) GV: tổng hợp ý kiến sau đưa kết với 1Ω = luận chung cho phần Hoạt động 2: Định luật Ôm (5’) GV: nêu thông tin hệ thức đinh II Định luật Ôm Hệ thức định luật: luật Ôm giải thích I= HS: nắm bắt thông tin thử phát biểu định luật chung cho phần HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 HS: thảo luận với câu C4 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận U R U : hiệu điện I : cường độ dòng điện R : điện trở dây dẫn Phát biểu định luật: SGK GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận Hoạt động 3: Vận dụng 1V 1A (10’) III Vận dụng U ⇒ U = I R thay số: R U = 0,5.12 = 6(V ) C3: từ I = C4: ta có U = U nên I U R2 R2 = = = (lần) I R1 U R1 dòng điện chạy qua bóng đèn thứ lớn qua bóng đèn HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG NỘI DUNG chung cho câu C4 Củng cố: (8’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập SBT Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập 2.1 đến 2.4 (Tr5,6_SBT) - Chuẩn bị cho sau - Mỗi nhóm : Các dây điện trở, ampe kế, vôn kế, công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối - Báo cáo thực hành * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C Tiết: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế Kĩ năng: - Xác định điện trở dây dẫn ampe kế vôn kế Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc thực hành II Chuẩn bi: Giáo viên: - Ampe kê, vôn kế, dây dẫn, nguồn điện Học sinh: - Mỗi nhóm : Các dây điện trở, ampe kế, vôn kế, công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối - Báo cáo thực hành III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: phát biểu định luật viết hệ thức định luật Ôm? Đáp án: cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đăt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn U I= R U : hiệu điện I : cường độ dòng điện R : điện trở dây dẫn Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Nội dung trình tự thực hành GV: hướng dẫn HS bước thực hành TG (7’) NỘI DUNG I Nội dung trình tự thực hành vẽ sơ đồ mạch điện HS: nắm bắt thông tin mắc mạch điện theo sơ đồ GV: phát dụng cụ hướng dẫn HS cách thay đổi U từ -> V đo I sử dụng tương ứng HS: nắm bắt thông tin chuẩn bị lắp ráp thí nghiệm Hoạt động 2: Thực hành hoàn thành báo cáo 28’ II Thực hành HS: tiến hành thực hành theo hướng dẫn GV: quan sát giúp đỡ nhóm thực Mẫu : Báo cáo thực hành hành sủa lỗi HS mắc phải HS: thực hành lấy kết ghi vào báo cáo thực hành GV: thu nhận xét kết thực hành nhóm Củng cố: (4’ ) - Giáo viên hệ thống lại nội dung thực hành - Nhận xét học Hướng dẫn học nhà: (1’) - Xem lại trình tự thực hành - Chuẩn bị cho sau Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc điện trở mẫu có giá trị Ω , 10 Ω , 16 Ω * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………       Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C Tiết: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch nối tiếp Kĩ năng: - Tính điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Ampe kế, nguồn điện, điện trở, dây dẫn Học sinh: Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc điện trở mẫu có giá trị Ω , 10 Ω , 16 Ω III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: Kiểm tra: (0’) Giờ trước thực hành nên không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Tìm hiểu U I đoạn mạch nối tiếp HS: nhớ lại kiến thức học lớp đưa hệ thức 1+2 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần GV: giới thiệu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp TG (10’) NỘI DUNG I Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch nối tiếp Nhớ lại kiến thức lớp 7: I = I = I (1) U = U1 + U (2) Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG HS: suy nghĩ trả lời C1 C1: R1, R2 ampe kế mắc nối tiếp với GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C1 HS: suy nghĩ trả lời C2 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C2 Hoạt động 2: Điện trở tương đương U1 U = R1 R2 U R ⇒ = (3) U R2 C2: ta có I = I ⇔ (15’) HS: tham khảo SGK sau nêu thông tin điện trở tương đương GV: tổng hợp ý kiến sau đưa kết luận chung cho phần Rtd = R1 + R2 7’ HS: suy nghĩ trả lời C4 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C4 HS: suy nghĩ trả lời C5 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C5 Thí nghiệm kiểm tra: Kết luận: HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 3: Vận dụng II Điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp Điện trở tương đương: SGK Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: C3: HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 HS: làm TN kiểm tra Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần NỘI DUNG SGK (10’) III Vận dụng C4: - công tắc mở đèn không sáng mạch điện bị hở - công tắc đóng, cầu chì đứt đèn không sáng mạch điện bị hở - công tắc đóng, dây tóc đèn đứt, đèn không hoạt động mạch điện bị hở C5: có hai điện trở: R12 = R1 + R2 = 20 + 20 = 40(Ω) có thêm điện trở R3 nt R12: R123 = R12 + R3 = 40 + 20 = 60(Ω) Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập SBT Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập 4.1 đến 4.7 (Tr8_SBT) - Chuẩn bị cho sau Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………       ĐOẠN MẠCH SONG SONG Tiết: NS: 07/9/2011 ND: 10/9/2011 I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cường độ dòng điền hiệu điện đoạn mạch song song Kĩ năng: - Tính điện trở tương đương đoạn mạch song song Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Ampe kế, vôn kế, điện trở, nguồn điện Học sinh: Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Kiểm tra: Câu hỏi: cho mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp nhau, cho : R1 = 10 Ω ; R12 = 15 Ω Hỏi R2 bao nhiêu? Đáp án: R1 nt R2 nên ta có: R12 = R1 + R2 ⇒ R2 = R12 − R1 thay số ta được: R2 = 15 − 10 = 5Ω Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: I U đoạn mạch song song HS: nhớ lại kiến thức học lớp I Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch song song Nhớ lại kiến thức lớp 7: đưa hệ thức 1+2 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận I = I + I (1) U = U = U (2) chung cho phần Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: GV: giới thiệu đoạn mạch gồm điện trở C1: R1 R2 mắc song song với - Ampe kế vôn kế để xác định cường độ dòng điện mắc nối tiếp hiệu điện đoạn mạch HS: suy nghĩ trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C1 HS: suy nghĩ trả lời C2 C2: ta có: U = U ⇔ I R1 = I R2 ⇒ I R2 = I R1 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C2 Hoạt động 2: Điện trở tương đương II Điện trở tương đương đoạn mạch song song ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Tiết: 65 CHƯƠNG IV: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG NS: 20/4/2012 ND: 23/4/2012 I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết lượng dạng lượng Kĩ năng: - Nắm chuyển hóa dạng lượng Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Tranh vẽ, bảng 1, pin, đinamô xe đạp, bóng đèn … Học sinh: III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: (4’) NỘI DUNG I Năng lượng: HS: suy nghĩ trả lời C1 + C2 C1: trường hợp b + c vật có lượng học GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau C2: trường hợp a biểu nhiệt đưa kết luận chung cho câu C1 + * Kết luận 1: C2 HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 2: (15 phút) GV: cho HS quan sát hình 59.1 HS: quan sát trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 SGK II Các dạng lượng chuyển hóa chúng: C3: - Thiết bị A: (1): Điện (2): Quang - Thiết bị B: (1): Điện (2): Cơ - Thiết bị C: (1): Nhiệt (2): Cơ - Thiết bị D: (1): Hóa (2): Quang - Thiết bị E: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HS: lấy kết C3 để hoàn thành C4 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận NỘI DUNG (1): Quang (2): Nhiệt C4: chung cho phần HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 3: (15 phút) HS: thảo luận với câu C5 Đại diện nhóm trình bày * Kết luận 2: SGK III Vận dụng: C5: - Nhiệt cung cấp để đun nóng nước là: Q1 = m.c.∆t thay số ta được: Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho Q1 = 2.4200.(80 − 60) = 504000( J ) câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận - Gọi Q2 nhiệt dòng điện cung cấp để đung nóng nước chung cho câu C5 - áp dụng phương trình Qthu = Qtảo ta có Q2 = Q1 − 504000( J ) Củng cố: (8’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG Tiết: 66 NS: 23/4/2012 ND: 26/4/2012 I Mục tiêu: Kiến thức:- Biết chuyển hóa lượng tượng nhiệt Kĩ năng:- Nắm định luật bảo toàn chuyển hóa lượng Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Bộ thí nghiệm biến đổi thành động Học sinh: - Ôn lại kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu chuyển hóa dạng lượng? Đáp án: ta nhận biết vật có lượng có khả thực công (cơ năng) hay làm nóng vật khác (nhiệt năng) Và ta nhận biết điện năng, quang năng, hóa chúng chuyển hóa thành hay nhiệt Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: (20’) GV: làm TN cho HS quan sát NỘI DUNG I Sự chuyển hóa lượng tượng Cơ - Nhiệt - Điện: Biến đổi thành động ngược lại Hao hụt năng: a, Thí nghiệm: Hình 60.1 HS: quan sát thảo luận với câu hỏi từ C1  C3 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: đọc kết luận SGK C1: - Khi viên bi chuyển động từ A đến C: Thế  Động - Khi viên bi chuyển động từ C đến B: Động  Thế C2: điểm A lớn điểm B C3: - Thiết bị thí nghiệm không cho ta thêm lượng so với ban đầu - Trong trình viên bi chuyển động, có nhiệt b, Kết luận 1: SGK Biến đổi thành nhiệt ngược HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GV: cho HS quan sát thí nghiệm hình 60.2 HS: quan sát trả lời câu C4 + C5 GV: gọi HS khác nhận xét NỘI DUNG lại Hao hụt năng: * Thí nghiệm: Hình 60.2 C4: - Với máy phát điện: Cơ  Điện - Với động điện: Điện  Cơ HS: nhận xét, bổ xung cho GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần C5: Thế A lớn B Có hoa hụt phần chuyển hóa thành nhiệt * Kết luận 2: SGK HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 2: (5’) II Định luận bảo toàn lượng: GV: cung cấp thông tin định luận bảo SGK toàn chuyển hóa lượng HS: nắm bắt thông tin Hoạt động 3: (8’) HS: suy nghĩ trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C6 HS: suy nghĩ trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau III Vận dụng: C6: trình chuyển hóa lượng động có phần bị chuyển hóa thành nhiệt Vì lượng bị hao hụt dần, chế tạo động vĩnh cửu C7: dùng bếp củi cải tiến có vách ngăn nhiệt thoát môi trường so với bếp củi thông thường, dùng bếp cải tiến tốn củi so với bếp thông thường đưa kết luận chung cho câu C7 Củng cố: (5’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  Tiết: 67      SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG – NHIỆT ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN Ngày soạn: 07/05/2011 Ngày dạy: 09/05/2011 I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết vai trò điện sản xuất đời sống - Biết số nhà máy điện: Nhiệt điện Thủy điện Kĩ năng: - Nắm cấu tạo nguyên lý hoạt động nhà máy Nhiệt điện Thủy điện Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Tranh vẽ cấu tạo nhà máy Nhiệt điện Thủy điện Học sinh: - Ôn lại kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu định luận bảo toàn lượng? Đáp án: Năng lượng không tự sinh tự mà chuyển hóa từ dạng sang dạng khác truyền từ vật sang vật khác Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (7’) I Vai trò điện đới sống sản xuất: C1: Điện sử dụng trong: - Sinh hoạt gia đình - Nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện … C2: - Điện  Cơ: quạt điện, máy bơm nước, máy sát thóc … - Điện  Nhiệt: Bóng đèn, nồi cơm điện, bàn … - Điện  Quang: Bóng tuýp, đèn LED, đèn laze … - Điện  Hóa: mạ điện, sơn điện … C3: điện chuyển hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ nhờ dây dẫn điện Việc vận chuyển nhanh chóng tốn so với việc vận chuyển nhiên liệu than đá, dầu hỏa, khí đốt HS: suy nghĩ trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C1 HS: suy nghĩ trả lời C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C2 HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 Hoạt động 2: (10’) HS: quan sát thảo luận với câu C4 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận II Nhiệt điện: C4: - Lò than  Nồi hơi: Nhiệt năng Nhiệt - Trong Tua bin: Nhiệt  Cơ - Máy phát điện: Cơ năng Điện * Kết luận 1: chung cho câu C4 HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 3: (10’) HS: quan sát trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C5 SGK III Thủy điện: C5: - ống dẫn nước: Thế  Động - Tua bin: Động  Động - Máy phát điện: Động  Điện HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HS: suy nghĩ trả lời C6 NỘI DUNG C6: mùa khô lượng nước giảm nên nước giảm làm cho công suất nhà máy Thủy điện giảm theo GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C6 HS: đọc kết luận SGK Hoạt động 4: (8’) GV: yêu cầu HS tóm tắt đề HS: lên bảng tóm tắt GV: lưu ý phân biệt độ cao h1 h2 tính toán HS: nắm bắt thông tin GV: hướng dẫn HS trả lời C7 HS: trả lời theo hướng dẫn GV GV: gọi HS khác nhận xét HS: nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần * Kết luận 2: SGK IV Vận dụng: C7: S = (km2) = 106 (m2) h1 = (m) A=? h2 = 200 (m) d = 104 (N/m3) Giải: - áp dụng công thức: d= P → P = d V ⇔ P = d S h1 V thay số ta được: P = 10 4.106.1 = 1010 ( N ) - áp dụng: A = P.h2 thay số: A = 200.1010 = 2.1012 ( J ) Vậy lượng điện mà lớp nước cung cấp 2.1012 (J) Củng cố: (4’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (1’) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau Tiết: 68 ĐIỆN GIÓ – ĐIỆN MẶT TRỜI – ĐIỆN HẠT NHÂN Ngày soạn: 13/05/2011 Ngày dạy: 16/05/2011 I Mục tiêu: Kiến thức:- Biết cách sử dụng tiết kiệm điện Kĩ năng: - Nắm cấu tạo nguyên lý hoạt động nhà máy điện gió, pin mặt trời, nhà máy điện hạt nhân Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Tranh vẽ nhà máy điện, pin mặt trời, dây dẫn, quạt điện Học sinh: - Ôn lại kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu nguyên tắc biến đổi lượng nhà máy nhiệt điện thủy điện? Đáp án: nhà máy nhiệt điện lượng nhiên liệu chuyển hóa thành điện Còn nhà máy thủy điện nước hồ chứa chuyển hóa thành điện Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: (5’) HS: nêu tượng chứng tỏ gió có lượng NỘI DUNG I Máy phát điện gió: - gió làm đổ cối, nhà cửa, làm đắm thuyền …  gió có GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần C1: lượng gió  động cánh quạt HS: suy nghĩ trả lời C1  động Roto  điện GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau Stato đưa kết luận chung cho câu C1 Hoạt động 2: (10’) GV: hướng dẫn HS trả lời C2 HS: thảo luận với câu C2 II Pin mặt trời: C2: - tổng điện sử dụng là: 2750 (W) - ta thấy: Đại diện nhóm trình bày m2 pin sinh x m2 pin sinh Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu 140 W 2750 W trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C2 Hoạt động 3: (5’) Vậy: x= 1.2750 = 19,6(m ) 140 III Nhà máy điện hạt nhân: HS: đọc nêu thông tin nhà máy điện SGK hạt nhân GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần Hoạt động 4: (10’) IV Sử dụng tiết kiện điện năng: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C3 HS: suy nghĩ trả lời C4 NỘI DUNG C3: - Điện  Cơ: quạt điện, máy bơm nước, máy sát thóc … - Điện  Nhiệt: Bóng đèn, nồi cơm điện, bàn … - Điện  Quang: Bóng tuýp, đèn LED, đèn laze … C4: dùng động điện máy phát điện tốn lượng hiệu suất chúng cao (96%) GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đưa kết luận chung cho câu C4 Củng cố: (8’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau Tiết: 68 ÔN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn tập lại kiến thức trọng tâm học học kỳ II Kĩ năng: - Giải thích số tượng có liên quan Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế NS: 01/05/2012 ND: 03/05/2012 - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi + tập Học sinh: - Ôn lại kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: (10’) I Lý thuyết: NỘI DUNG - Nêu định nghĩa tượng khúc xạ ánh sáng? GV: nêu hệ thống câu hỏi để học sinh tự ôn tập - Nêu quan hệ góc tới góc khúc xạ? - Nêu khác tính chất loại thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ? HS: suy nghĩ trả lời câu hỏi - Phân biệt mắt máy ảnh? - Nêu mối quan hệ ánh sáng trắng ánh GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu hỏi phần sáng màu? - Nêu định luật bảo toàn chuyển hóa lượng? Hoạt động 2: (25’) GV: nêu đầu gợi ý - Các tia sáng đặc biệt chiếu qua thấu kính II Bài tập: Bài 1: Vẽ ảnh vật AB? a, tia nào? - Sau qua thấu kính tia ló có đặc điểm nào? HS: suy nghĩ trả lời GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung HS: nhận xét, bổ xung cho b, GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần GV: nêu đầu Bài 2: Vẽ ảnh vật AB ? nhận xét đặc điểm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HS: suy nghĩ trả lời NỘI DUNG ảnh A’B’ ? GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung HS: nhận xét, bổ xung cho GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: thảo luận với Bài 3: Cho hình vẽ Đại diện nhóm trình bày Tính chiều cao khoảng cách ảnh đến thấu Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu kính biết: Vật AB cao 2cm, khoảng cách từ vật trả lời đến thấu kính 24cm, tiêu cự thấu kính GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận 12cm chung cho Củng cố: (7’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau * Những lưu ý, kinh nghiệm rút sau dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………      Ngày giảng: Tiết: 70 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II I Mục tiêu: Kiến thức: - Đánh giá kiến thức học sinh Kĩ năng:  - Đánh giá khả vận dụng kiến thức học sinh Thái độ: - Có ý thức độc lập suy nghĩ, trung thực - Nghiêm túc kiểm tra II Chuẩn bi: Giáo viên: - Đề kiểm tra Học sinh: - Bút, nháp, thước kẻ … III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: Lớp: Tổng: Vắng: Kiểm tra: Bài mới: A Ma trận chiều: Mức độ Chủ đề Sự khúc xạ ánh sáng Thấu kính Máy ảnh Định luật bảo toàn lượng Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1 0,5 2 1 0,5 1 3 4 4,5 3,5 1 10 B Câu hỏi: Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) (Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho đúng) Câu 1: Khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm mặt phẳng: D Mặt phẳng chứa tia tới E Mặt phẳng chứa pháp tuyến điểm tới F Mặt phẳng vuông góc điểm tới G Mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến điểm tới Câu 2: Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước, gọi i r góc tới góc khúc xạ Kết luận sau đúng: a i > r c i < r b i = r d i = 2r Câu 3: Thấu kính Hội tụ có đặc điểm : a Phần rìa mỏng phần c Phần rìa phần b Phần rìa dày phần d Phần rìa suốt phần Câu 4: ảnh vật phim máy ảnh có đặc điểm: a ảnh thật, ngược chiều, lớn vật b, ảnh thật, chiều, lớn vật c, ảnh thật, ngược chiều, nhỏ vật d ảnh thật, chiều, nhỏ vật Câu 5(1đ): Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: ảnh vật tạo thấu kính ảnh chiều nhỏ vật Câu 6(1đ): Nối cột A cột B cho đúng: A: khoảng cách từ vật → TKHT Nối B: đặc điểm ảnh d > 2f a ảnh thật, ngược chiều, nhỏ vật f < d < 2f b ảnh ảo, chiều, lớn vật d>f c ảnh thật, ngược chiều, lớn vật + … + … + … Phần II: Trắc nghiệm tự luận (6 điểm) Câu (1đ): Nêu định luận bảo toàn lượng? Câu (2đ): Cho hình vẽ sau: Xác định loại thấu kính, tiêu điểm, quang tâm thấu kính Câu (3đ): Cho hình vẽ sau: a, Vẽ ảnh A’B’ AB b, Cho vật cao 2(cm) cách thấu kính 24 (cm) Tính chiều cao khoảng cách từ ảnh đến thấu kính biết tiêu cự thấu kính (cm) C Đáp án + Biểu điểm: Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu → câu : 0,5 điểm/ câu câu 1: câu 2: d c câu 3: câu 4: a c Câu (1 điểm): …… phân kỳ …… ảo …… Câu (1 điểm): 1+a 2+c 3+b Phần II: Trắc nghiệm tự luận (5 điểm) Câu (1đ): Định luận bảo toàn lượng: Năng lượng không tự sinh tự mà chuyển hóa từ dạng sang dạng khác, truyền từ vật sang vật khác Câu (2đ): Cho hình vẽ sau: Vì cho ảnh thật nên thấu kính thấu kính hội tụ Câu (3đ): vẽ điểm, tính điểm a, b, Tóm tắt: h = 2cm d = 24cm f = 8cm h’ = ? d’ = ? Giải: - xét ∆ ABF ~ ∆ KOF ta có: AB AF = KO OF thay số ta được: 24 − 16 = ⇔ = ⇒ KO = 1cm KO KO mà KO = A’B’ nên ảnh cao 1cm - xét ∆ ABO ~ ∆ A’B’O ta có: thay số ta được: AB AO = A' B ' A' O 24 = ⇒ A' O = 12cm A' O Đáp số: h’ = 1cm ; d’ = 12cm     HẾT   [...]... bảng 1 3 điện trở giống hệt nhau (chỉ khác ở vật liệu) III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: 2 Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu mối quan hệ giữa điện trở vào tiết diện của dây dẫn? Đáp án: điện trở của các dây dẫn có cùng chi u dài và cùng được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG... II Chuẩn bi: 1 Giáo viên: - Công tơ điện, máy khoan, mỏ hàn, tranh mẫu 2 Học sinh: - Bàn là, nồi cơm điện, bảng 13.1 III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: Câu hỏi: bóng đèn thắp sáng nhà em lúc làm việc bình thường có cường độ dòng điện là bao nhiêu? Đáp án: nhà em dùng bóng thắp sáng 75W để thắp sáng nên khi bóng sáng bình thường...       Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C Tiết: 9 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết được sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 2 Kĩ năng: - Rút ra được công thức tính điện trở 3 Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học II Chuẩn bi: 1 Giáo viên: - Ampe kế, vôn kế, công tăc, dây... Nghiêm túc trong giờ học II Chuẩn bi: 1 Giáo viên: - Nguồn điện, công tắc, điện trở, ampe kế, vôn kế 2 Học sinh: Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V Nguồn điện, dây dẫn, công tắc, bảng 1 3 điện trở giống hệt nhau (chỉ khác ở tiết diện) III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: : 2 Kiểm tra: (4’) Câu... (chỉ khác ở tiết diện) * Những lưu ý, kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Ngày giảng: Lớp: 9A 9B 9C Tiết: 8 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết được sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện... Giáo viên: - Bài tập + đáp án 2 Học sinh: - Ôn lại các kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: : 2 Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu công thức của định luật Ôm và điện trở của dây dẫn? Đáp án: công thức: I = U l và R = ρ R S 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Làm bài 1 TG (5’) GV: hướng dẫn HS làm bài... (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: 2 Kiểm tra: (0’)- Giờ trước bài tập nên không kiểm tra 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Công suất định mức của các dụng cụ điện TG (10’) GV: làm thí nghiệm cho HS quan sát HS: quan sát và lấy kết quả trả lời C1 NỘI DUNG I Công suất định mức của các dụng cụ điện 1 Số vôn và số oát trên dụng cụ điện: C1: khi đèn sáng càng... nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn GV: tổng hợp ý kiến và hướng dẫn HS làm thí nghiệm kiểm tra Hoạt động 2: Thí nghiệm NỘI DUNG I Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn C1: 1 1 1 2 R = + = ⇒ R2 = R2 R R R 2 1 1 1 1 3 R = + + = ⇒ R3 = R3 R R R R 3 C2: điện trở của các dây dẫn cùng chi u dài và được làm từ một loại vật liệu tỉ lệ nghịch với tiết diện... thực tế - Nghiêm túc trong giờ học II Chuẩn bi: - Xem lại các kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: 2 Kiểm tra: Câu hỏi: nêu công thức tính công suất và điện năng của dòng điện? Đáp án: U2 R điện năng của dong điện: A = p.t công suất điện: p = U I = I 2 R = 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động... ĐCNN 0,1V Nguồn điện, quạt điện, công tắc, dây dẫn Biến trở, báo cáo thực hành III Tiến trình tổ chức day - học: 1 Ổn định: Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: 2 Kiểm tra: Câu hỏi: nêu các công thức tính công suất điện của dụng cụ điện mà em biết? Đáp án: công suất của dụng cụ điện có thể được tính theo các công thức sau: p = U I = I 2 R = A U2 ; p= t R 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG ... (chỉ khác tiết diện) III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: : Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu mối quan hệ điện trở vào chi u dài... (chỉ khác vật liệu) III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng: Kiểm tra: (4’) Câu hỏi: nêu mối quan hệ điện trở vào tiết diện... II Chuẩn bi: Giáo viên: - Bài tập + đáp án Học sinh: - Ôn lại kiến thức có liên quan III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1’) Lớp: 9A Tổng: Vắng: Lớp: 9B Tổng: Vắng: Lớp: 9C Tổng: Vắng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm, Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm, Giáo án vật lý lớp 9 chi tiết đầy đủ cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay