Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

3 213 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 22:02

TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I HỌ VÀ TÊN:………………… MÔM: TOÁN LỚP 4 THỜI GIAN: 60 PHÚT ĐIỂM LỜI PHÊ Bài 1: Viết vào chỗ trống (1 điểm) Viết số Đọc số 705986301 ………………… . …………………………………………………………………………… Hai trăm triệu, hai trăm linh chín nghìn, sáu trăm bốn mười lăm Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 1 đ) a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;… là dãy số tự nhiên b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy số tự nhiên d/ 0; 1; 3; 5; 7; 9; 2; 4; 6; 8; … là dãy số tự nhiên e/ 0; 1; 3; 2; 4; 5; 7; 6; 8; 9; …là dãy số tự nhiên Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 3 đ ) 1. Số bé nhất trong các số: 796312, 786312, 796423, 762543 là: A. 796312 B. 786312 C. 796423 D. 762543 2. Năm 1284 thuộc thế kỷ thứ mấy ? A. X B. XI C. XII D. XIII 3. Trung bình cộng của các số: 173; 146; 131 là: A. 300 B. 150 C. 277 D. 305 4. 5 tạ 70 kg = ? kg A. 570 kg B. 5070 kg C. 750 kg D. 5007 kg 5 . 48 : ( 2 x 4) = ? A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 6. Chữ số 7 trong số 347856 chỉ: A. 70 B. 700 C. 7000 Câu 4 (1 điểm) Hình tứ giác ABCD A B a, Nêu tên cặp cạnh song song với nhau…………………… b, Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau…………………… c, Góc nhọn………………………………………………… d, Góc tù…………………………………………………… D C Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 81836 –24679 b. 56496 + 3828 c. 308 x 27 d. 5850 : 25 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1 đ ) 208 x 97 + 208 x 3 Bài 5: (1 điểm) Lớp em có tất cả 25 bạn. Trong đó số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 3 bạn. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HẾT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I MÔM: Chính tả THỜI GIAN: 15 PHÚT CỬA SỔ Cửa sổ là mắt của nhà Nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài. Cửa sổ là bạn của người Giơ lưng che cả khoảng trời bão mưa. Cửa sổ còn biết làm thơ Tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em. Tắt đèn, cửa mở vào đêm Trời cao thành bức tranh riêng treo tường. Cho em màu sắc hương thơm Nhận về nắng gió bất thường ngày đêm. PHAN THỊ THANH NHÀN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I MÔM: Tập làm văn THỜI GIAN: 40 PHÚT Tả một đồ chơi mà em thích nhất. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: HÌNH HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3,5 điểm) Không vẽ hình, giải thích tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF trường hợp sau: 1) AB = 4,5cm, BC = 6cm, AC = 9cm DE = 1,5cm, EF = 2cm, DF = 3cm;   700 , B   650 D   700 , F  450 2) A   550 DE = 3cm, DF = 2cm, D   550 3) AB = 6cm, AC = 4cm, A Câu (5,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH 1) Chứng minh rằng: Tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC 2) Chứng minh rằng: AH2 = HB.HC AB AC = BC AH 3) Biết AB = 6cm, AC = 8cm Tính BC, AH, HB, HC Câu (1,5 điểm) Cho tam giác ABC, phân giác góc A cắt cạnh BC D Chứng minh rằng: AD2 < AB.AC VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP Câu Đáp án 1) Ta có Câu Điểm AB BC AC   3 DE EF DF 0,5   ABC đồng dạng với  DEF (c.c.c) 0,5   450 2) Tính C 0,5  D   650 ; C   F  450 A 0,5   ABC đồng dạng với  DEF (g.g) 0,5 AB AC  D   550   A DE DF 0,5 3) Ta có   ABC đồng dạng với  DEF (c.g.c) 0,5 Vẽ hình 0,25 1) Xét HBA ABC có:   CAB   900 ; B  chung AHB  HBA đồng dạng với ABC (g.g) 0,5 0,5 2) Xét HBA HAC có:   CHA   900 ; HBA   HAC  AHB ) (cùng phụ với C Câu 0,5  HBA đồng dạng với HAC (g.g)  HA HB   HA  HB.HC HC HA 2 0,5 Do ABC vuông nên: SABC  AB.AC  BC.AH 0,5  AB.AC  BC.AH (có thể chứng minh dựa vào phần 1) 0,5 3) Áp dụng định lí Pytago vào ABC vuông tính BC = 10cm 0,5 Theo 2) AB.AC  BC.AH  AH  AB.AC 6.8   4,8 (cm) BC 10 Áp dụng định lí Pytago vào ABH vuông tính HB = 3,6cm 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ HC = BC – HB = 10 – 3,6 = 6,4 (cm) Câu 0,25 Vẽ hình 0,5   ABC  Trên cạnh AC lấy E cho ADE 0,25 Chứng minh ABD đồng dạng với ADE (g.g) 0,25 AD AB   AD  AB.AE AE AD 0,25 mà AE < AC nên AD  AB AC 0,25  Chú ý: Giáo viên chia nhỏ biểu điểm Học sinh làm cách khác, chấm điểm tối đa Bài kiểm tra định kì cuối học kì 2 Môn toán - lớp 1 Thời gian làm bài: 40 phút 1. Viết các số 36, 63, 69, 84 theo thứ tự: a. Từ bé đến lớn: b. Từ lớn đến bé: 2. Viết số thích hợp vào ô trống Số liền trớc Số đã biết Số liền sau 20 45 63 77 99 3. điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 25 52 40 40 + 0 72 78 55 44 59 81 89 98 95 90 56 - 0 56 78 80 + 7 36 38 - 8 4. Tính 50 + 30 = 27 + 2 = 90 - 40 = 15 + 2 + 3 = 29 - 5 = 87 - 2 - 4 = 5. Đặt tính rồi tính 63 + 35 31 + 46 87 - 24 79 - 27 6. Tæ mét h¸i ®îc 23 b«ng hoa, tæ hai h¸i ®îc 26 b«ng hoa. Hái c¶ hai tæ h¸i ®îc bao nhiªu b«ng hoa ? Gi¶i PHÒNG GD & ĐT EAKAR ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II Trường TH mạc Thò Bưởi Năm học 2010 – 2011 Môn : Toán Bài 1 ( 1đ) a. Viết số nhỏ nhất có 5 chữ số ? b.Viết số lớn nhất có 5 chữ số ? Bài 2( 1đ) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 4246 ; 68503 ; 9678 ; 20465 ; 38527 . Bài 3 ( 2đ) Đặt tính rồi tính 32564 + 3729 2418 x 4 86247 – 52629 8496 : 6 Bài 4 ( 2đ) Tính giá trò của biểu thức 1031 x 6 + 2718 57353 – 1672 : 4 Bài 5( 1đ) Điền số ? 4m 6dm = ……… dm 5m 37cm = …… cm Bài 6 ( 2đ) Một đội công nhân làm đường. Trong 5 ngày làm được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường ? Bài 7 ( 1đ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng a/ x – 1945 = 80 a. x = 1885 b. x = 2025 c. x = 1865 b/ x : 3 = 1408 a. x = 636 b. x = 4224 c. x = 3704 PHỊNG GDĐT TRẢNG BÀNG CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Thị Trấn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KỲ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014 Mơn thí: Tốn 6 Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ: Câu 1 (2đ): Phát biểu quy tắc cộng hai phân số khơng cùng mẫu? áp dụng: Tính: a) 5 1 6 3 + − b) 1 4 8 5 + Câu 2 (2đ): Tam giác ABC là gì? Viết kí hiệu. Hãy vẽ tam giác ABC với số đo các cạnh lần lượt là AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Tìm số đo của góc BAC ? Câu 3 (2đ): Thực hiện phép tính: a) 1 5 : 3 9 − b) 1 1 0,5 1 : 2 5 5   −  ÷   c) 5 2 5 9 8 11 8 11 − − + + + d) 3 3 3 8 . . 7 11 7 11 − − + Câu 4 (1đ): Tìm x, biết a) 5 1 6 3 x − = b) 4 1 1 5 5 4 x+ = Câu 5 (1đ): Chiều dài hình chữ nhật bằng 6,25m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Câu 6 (2đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho: · 0 35xOt = , · 0 70xOy = . a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy khơng? Vì sao? b) So sánh · xOt và · yOt . c) Tia Ot có là tia phân giác của · xOy khơng? Vì sao? Hết ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU HỎI NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 1/Phát biểu đúng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu Áp dụng : Tính a) 5 1 1 6 3 2 − + = − b) 1 4 37 8 5 40 + = b/ Phát biểu đúng:Tam giác ABC là gì?Viết kí hiệu. vẽ đúng tam giác ABC với số đo các cạnh lần lượt là AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm . Tìm · 0 90BAC = Thực hiện phép tính a) 1 5 3 : 3 9 5 − − = b) 1 1 1 1 1 7 0,5 1 : 2 1 : 2 5 5 2 5 5 22 −     − = − =  ÷  ÷     c) 5 2 5 9 5 5 2 9 8 11 8 11 8 8 11 11 7 7 0 11 11 − − − − + + + = + + + − − = + = d) 3 3 3 8 3 3 8 . . . 7 11 7 11 7 11 11 3 11 3 3 . .( 1) 7 11 7 7 − − − −   + = +  ÷   − − = = − = Tìm x, biết (1đ) a) 5 1 1 1 6 3 6 x x− = → = b) 4 1 1 3 2 5 5 4 4 x x+ = → = − Chiều rộng hình chữ nhật 6,25. 60% = 3,75 cm Chu vi hình chữ nhật (6,25 +3,75).2 = 20 cm (1đ) (0.5đ) (0.5đ) (1đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) Câu 6 Vẽ hình đúng a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy. Vì · · 0 0 (35 70 )xOt xOy< < b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy Ta có: · ¶ · · · · 0 35 xOt tOy xOy yOt xOt yOt + = → = → = c) Tia Oy có là tia phân giác của · xOy · · · · · ;xOt yOt xOy xOt yOt+ = = (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) Bài kiểm tra định kì cuối học kì 2 Môn toán - lớp 1 Thời gian làm bài: 40 phút 1. Viết các số 36, 63, 69, 84 theo thứ tự: a. Từ bé đến lớn: b. Từ lớn đến bé: 2. Viết số thích hợp vào ô trống Số liền trớc Số đã biết Số liền sau 20 45 63 77 99 3. điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 25 52 40 40 + 0 72 78 55 44 59 81 89 98 95 90 56 - 0 56 78 80 + 7 36 38 - 8 4. Tính 50 + 30 = 27 + 2 = 90 - 40 = 15 + 2 + 3 = 29 - 5 = 87 - 2 - 4 = 5. Đặt tính rồi tính 63 + 35 31 + 46 87 - 24 79 - 27 6. Tæ mét h¸i ®îc 23 b«ng hoa, tæ hai h¸i ®îc 26 b«ng hoa. Hái c¶ hai tæ h¸i ®îc bao nhiªu b«ng hoa ? Gi¶i VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: SỐ HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu (2,0 điểm) Rút gọn phân số: 1) 8 12 2) 15 60 3) 16 72 4) 35 14.15 Câu (3,0 điểm) Thực phép tính: 1) 7  12 12 2) 2  3)  4) 15 21 14 20 Câu (3,0 điểm) Tìm x, biết 1) x   2) x   3) 1 1 x   4)  :x  Câu (2,0 điểm) 1) Tính tổng tất phân số có mẫu số 12 nhỏ 2) Tính nhanh : A   1 1     24 48 80 120 1 1 lớn 12 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án 1) 8 2  12 2) 15 1  60 0,5 3) 16  72 0,5 4) 35 5.7   14.15 7.2.3.5 0,5 1) 7   7    12 12 12 0,5 0,25  2 12 0,25  1 0,25 2) Câu Điểm 2 4    6 0,25    4  0,25  1 0,25 (3,0 điểm) 3)  20      15  15  0,25    20  15 0,25  11 15 0,25 4)  15 21  15  21  14 20 14.20  3 2.4 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  9 0,25 1) x    x   Câu (3,0 điểm) 0,25 x  4 0,25 x 0,25 4 2) x    x   x 0,25  8 0,25 0,25 x 3) 1 1 1 1 x    x   2 0,25 1  x  x 0,25 1 0,25 4) 5  :x   :x   6 0,25  1 :x  6 0,25  x  5 1) Gọi PS có mẫu số 12 nhỏ Câu (2,0 điểm) x  x  Z 12 Ta có 1 x 1 6 x 1    < < 12 12 12 12 12  6  x  1  x  5; 4; 3; 2 0,25 1 1 lớn 12 0,25 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổng phân số là: 2 3 4 5  2    3   4    5  14 7       12 12 12 12 12 12 2) A   1 1     2.4 4.6 6.8 8.10 10.12 0,25 0,25 11 1 11 1 11 1 11  1 1   1                           10   10 12  0,25 11 1 1 1 1  11   1             1     4 6 8 10 10 12   12  0,25 5  1  12 24 0,25 Chú ý: Giáo viên chia nhỏ biểu điểm, học sinh làm cách khác, chấm điểm tối đa Đề ôn tập thi kì môn Toán, Tiếng Anh lớp năm học 2015-2016 trường THCS Lê Lợi – Bình Thuận Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra kì Môn Toán TRƯỜNG THCS – THPT LÊ LỢI ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ II Tổ Toán Tin NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TOÁN LỚP Thời gian làm 90 phút Bài (2 điểm) Thực phép tính (bằng cách hợp lí ) a) -419-(2016 – 419) b) -17-(-37).4 c) -47.69 +31.(-47) d) (-13)+(-14).(-5) Bài (2.5 điểm) Tìm x, biết: a) 3x + 40 = b) 15- (x-10) = -22 c) x/8 = 9/-4 d) |x-2|-4 =-4 Bài (1 điểm) Lập tất cặp phân số từ đẳng thức: 3.15 = 5.9 Bài (1 điểm) Rút gọn phân số sau đến tối giản: Bài (1 điểm) Vẽ góc xOy yOz hai góc kề (nhưng không bù nhau).Vẽ ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP Câu Đáp án 1) Ta có Câu Điểm AB BC AC   3 DE EF... 6,4 (cm) Câu 0 ,25 Vẽ hình 0,5   ABC  Trên cạnh AC lấy E cho ADE 0 ,25 Chứng minh ABD đồng dạng với ADE (g.g) 0 ,25 AD AB   AD  AB.AE AE AD 0 ,25 mà AE < AC nên AD  AB AC 0 ,25  Chú ý: Giáo... ABC vuông tính BC = 10cm 0,5 Theo 2) AB.AC  BC.AH  AH  AB.AC 6 .8   4 ,8 (cm) BC 10 Áp dụng định lí Pytago vào ABH vuông tính HB = 3,6cm 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay