Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên

16 672 6
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 20:04

PHẦN I. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn tình huống.Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra cho nước ta những cơ hội và thách thức không nhỏ. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì việc phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhân tố con người là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý trường học là lực lượng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng.Nghị quyết số 29NQTW của ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dụcđào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”. Với sự triển khai, quán triệt Nghị quyết từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua đa số các giáo viên tại trường THCS A đều thực hiện tốt những quy định của ngành, có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Song trên thực tế vẫn còn giáo viên thiếu ý thức trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nền nếp, kỷ cương của ngành giáo dục mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học sinh trường THCS A.Từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của bản thân kết hợp với những kiến thức lý luận được trang bị trong khoá học tôi mạnh dạn đề xuất trình bày tiểu luận: “Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên” để làm tiểu luận cuối khóa lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. 2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS, với một tình huống cụ thể về trường hợp giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, đưa ra các phương án có thể giải quyết tình huống từ đó đề xuất phương án giải quyết sao cho phù hợp với thực tế nhưng có tác dụng giáo dục và đảm bảo tính nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của ngành giáo dục.3. Nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tế xảy ra tình huống. Nghiên cứ các văn bản liên quan: Luật giáo dục, Luật viên chức, Luật lao động, ... vận dụng để giải quyết tình huống. Đề xuất biện pháp tối ưu xử lý tình huống.4. Phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu các phương án giải quyết tình huống giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn trong năm học 2015 2016 ở trường THCS A huyện V, tỉnh Thái Nguyên. PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn tình Trong xu hội nhập toàn cầu hóa, với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đặt cho nước ta hội thách thức không nhỏ Để thực thành công nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh việc phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nhân tố người động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân nhà giáo cán quản lý trường học lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng Nghị số 29-NQ/TW ban chấp hành Trung ương khóa XI khẳng định: “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục-đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học” Với triển khai, quán triệt Nghị từ Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo năm qua đa số giáo viên trường THCS A thực tốt quy định ngành, có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ Song thực tế giáo viên thiếu ý thức việc thực quy chế chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm việc thực nhiệm vụ giao Điều không ảnh hưởng đến nếp, kỷ cương ngành giáo dục mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hiệu giáo dục toàn diện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học sinh trường THCS A Từ vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy quản lý thân kết hợp với kiến thức lý luận trang bị khoá học mạnh dạn đề xuất trình bày tiểu luận: “Giải tình vi phạm quy chế chuyên môn giáo viên” để làm tiểu luận cuối khóa lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Mục đích nghiên cứu Trên sở thực tiễn quản lý hoạt động dạy - học trường THCS, với tình cụ thể trường hợp giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, đưa phương án giải tình từ đề xuất phương án giải cho phù hợp với thực tế có tác dụng giáo dục đảm bảo tính nghiêm túc việc thực quy định ngành giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tế xảy tình - Nghiên văn liên quan: Luật giáo dục, Luật viên chức, Luật lao động, vận dụng để giải tình - Đề xuất biện pháp tối ưu xử lý tình Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phương án giải tình giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn năm học 2015 - 2016 trường THCS A - huyện V, tỉnh Thái Nguyên PHẦN II NỘI DUNG I Nêu tình Hoàn cảnh tạo tình Trường THCS A thuộc xã L, xã đặc biệt khó khăn huyện V, tỉnh Thái Nguyên thành lập ngày 01/12/1999 Số cán giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016 24 đồng chí Trường có chi Đảng, có tổ chức Công Đoàn, Đoàn niên, Liên Đội 02 tổ chuyên môn Tổng số lớp học: 07 (02 lớp 6; 02 lớp 7; 02 lớp 8; 01 lớp 9) với số học sinh 176 em Với nhiệt tình thương yêu em học sinh vùng núi, vùng sâu, vùng xa thầy cô giáo, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên đơn vị đến xóm vận động em độ tuổi đến trường lớp Các cán bộ, giáo viên nhà trường cố gắng học tập nâng cao trình độ trị chuyên môn nghiệp vụ Năm học 2015-2016, số cán giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, chuẩn 87,5 % Hiện 12,5% (03 giáo viên) tiếp tục theo học đại học hệ vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trong năm gần đây, trường THCS A có chuyển biến tích cực việc xây dựng đội ngũ giáo viên, chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn ngày nâng cao, đa số giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết với nghề Bên cạnh số giáo viên mang tư tưởng chủ nghĩa bình quân, thiếu ý thức phấn đấu chí vi phạm quy chế chuyên môn, 2 vi phạm nội quy ngành quy định quan Những vi phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xử lý cần có mềm dẻo, hợp tình, hợp lý Tình vi phạm sau ví dụ cụ thể Mô tả tình Kiểm tra toàn diện giáo viên hoạt động thường xuyên nhà trường nhằm thúc đẩy, tư vấn cho đội ngũ nâng cao phương pháp, hiệu dạy học Thực kế hoạch Ban Kiểm tra nội trường THCS A, thời điểm tháng 02/2016 tổ Xã hội tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm giáo viên Phạm Thị H thông qua hồ sơ hoạt động giảng dạy thực tế Đồng chí Phạm Thị H, sinh năm 1984, giáo viên dạy môn Tiếng Anh đào tạo từ trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, giảng dạy trường THCS A từ năm Hiện gia đình cô sống Thành phố Thái Nguyên, nhà cách trường 40 km, lại hàng ngày phương tiện xe buýt xe máy Những năm trước, cô người có chuyên môn vững vàng, có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, người quý mến, học sinh tin tưởng Tuy nhiên, điều đáng nói là, qua hoạt động tra, dự tiết dạy lớp đồng chí Phạm Thị H tổ chuyên môn nhận thấy hiệu dự mức trung bình Đáng buồn sáng ngày 18/02/2016, Ban kiểm tra nội tiến hành kiểm tra hồ sơ thấy chất lượng hồ sơ không đảm bảo: dự đồng nghiệp không đảm bảo quy định; sổ tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ghi chép sơ sài mang tính đối phó Điều đặc biệt chưa soạn trước lên lớp, cập nhật tiết dạy không xác, có dạy giáo án; kiểm tra đánh giá học sinh chưa thường xuyên, chưa quy chế… Qua kết tra, đồng chí H vi phạm quy chế chuyên môn Từ trường công tác, lần đồng chí Phạm Thị H mắc phải sai lầm nghiêm trọng Tổ chuyên môn đề nghị lãnh đạo nhà trường có hình thức kỷ luật để giáo dục đảm bảo tính nghiêm túc việc thực quy định ngành Tình đặt ra, khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ: cần phải có hình thức xử lý cho với quy định ngành, phù hợp với thực tế? Đây toán khó, người quản lý phải giải cho vẹn tình, hợp lý? Vừa phải giải tốt mối quan hệ quan quản lý với giáo viên, phải đảm bảo thực kỷ cương, quy chế ngành quy định quan Muốn vậy, cần tìm hiểu, phân tích kĩ nguyên nhân 3 hậu tình đưa lại, có xác định mục tiêu phương án để giải tình có hiệu II Phân tích sở lí luận thực tế tình Cơ sở lý luận Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dụ đào tạo khẳng định: “ Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực giáo dục bắt buộc năm từ sau năm 2020” Với quán triệt triển khai Nghị quyết, năm qua ngành Giáo dục Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu quan trọng Điều thể quy mô trường lớp, chất lượng dạy học công tác xã hội hóa giáo dục có thay đổi theo hướng tích cực Tuy nhiên, ngành Giáo dục Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên bộc lộ yếu số mặt, có vấn đề như: thiếu nghiêm túc việc thực nhiệm vụ công việc giao số cán cán bộ, giáo viên nhân viên Thực trạng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hiệu giáo dục mà ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách học sinh lòng tin phụ huynh nghiệp giáo dục đào tạo Điều luật Giáo dục năm 2005 nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” Điều đòi hỏi cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên 4 Phân tích diễn biến tình Qua tìm hiểu nhận thấy đồng chí Phạm Thị H thực nhiệm vụ giao năm học 2015 - 2016 khác với năm học trước Các nhiệm vụ giao hoàn thành mức đạt yêu cầu, bên cạnh tâm lý đồng chí H có phần không ổn định, trình lên lớp thường xuyên nghe điện thoại nhà trường nhắc nhở nhiều lần Do nhà cách xa trường 40km, hàng ngày đồng chí H không lại tập thể mà chọn phương án lại xe buýt Chồng làm Quản lý nhà máy gang thép Thái Nguyên, thường xuyên sớm muộn, không quan tâm nhiều tới gia đình Hai đồng chí H nhỏ chưa thể tự chăm sóc được, bên cạnh mẹ chồng già thường xuyên bị ốm Điều ảnh hưởng lớn đến sống, tinh thần đồng chí H, không an tâm công tác, thường không để ý đến công việc dẫn đến vi phạm quy chế chuyên môn Nguyên nhân dẫn đến tình * Thứ nhất: Thuộc trường THCS A Điều thể trình quản lý Ban giám hiệu, Công đoàn trường tổ chuyên môn chưa thường xuyên quan tâm, động viên, chưa thực kiểm tra thường xuyên nên xảy tình giáo viên H vi phạm quy chế chuyên môn Lãnh đạo nhà trường buông lỏng quản lý nên để giáo viên nhà trường vi phạm quy chế chuyên môn Chưa tổ chức có hiệu phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt nhà trường nên chưa khơi dậy cố gắng vươn lên đội ngũ giáo viên, giáo viên trẻ Công tác kiểm tra nội đơn vị chưa tiến hành thường xuyên Trong công tác quản lý ban giám hiệu, tổ chuyên môn mang tính chủ quan năm học trước giáo viên H thực nghiêm túc quy định ngành giáo viên có ý thức việc thực nhiệm vụ giao *Thứ hai: Thuộc giáo viên Phạm Thị H Trong lúc toàn ngành giáo dục tập trung nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giáo viên Phạm Thị H hoàn cảnh gia đình nên vi phạm quy chế chuyên môn ngành, chưa thực tốt yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên Mặt khác, hoạt động dạy học, đời sống sinh hoạt thầy cô giáo gương sáng để học sinh noi theo mà đồng chí H 5 lại có biểu thiếu phấn đấu, sức thuyết phục trước đồng nghiệp học sinh; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà trường, bạn bè đồng nghiệp * Thứ ba: Do hoàn cảnh gia đình giáo viên H Giáo viên H có trở ngại sống gia đình nên ảnh hưởng đến công tác Bên cạnh quan tâm lãnh đạo tổ chức Công đoàn nhà trường giáo viên H toàn thể giáo viên nhân viên đơn vị chưa sâu sát, thiết thực Từ nguyên nhân phân tích trên, để xác định mục tiêu phương án giải tình cần phải phân tích thêm hậu Hậu tình Việc vi phạm quy chế chuyên môn không soạn bài, chất lượng số công tác nhà trường phân công hạn chế dẫn đến hậu sau: Vì không chuẩn bị trước nên dạy chất lượng, việc chuyển tải kiến thức tới học sinh đảm bảo theo chuẩn kiến thức - kỹ năng, nhiều học sinh không nắm nội dung kiến thức học, em học sinh trung bình yếu, từ dẫn đến rỗng kiến thức xảy tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp Mặt khác, em không học cô hành vi, tư cách, phẩm chất tốt đẹp, biểu thiếu trách nhiệm cô H ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách em học sinh trình tiếp xúc với cô giáo Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thân cô giáo H thiếu cố gắng, ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đánh tôn trọng học sinh, bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh Trước hết, thân giáo viên H phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với sai phạm ảnh hưởng nhiều mặt nghiệp thân Sai phạm quy chế chuyên môn cô giáo H làm ảnh hưởng đến uy tín trường THCS A nói riêng mà ảnh hưởng tới uy tín ngành giáo dục huyện V nói chung Quy chế ngành không thực nghiêm túc từ sở ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ trị toàn ngành năm học Tình trên, thấy cô giáo Phạm Thị H vi phạm đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Cụ thể, vi phạm Chỉ thị số 40/CT-TƯ ngày 15/6/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, 6 nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Không thế, cô H vi phạm Điều nhiệm vụ nhà giáo - Luật giáo dục 2005 Nếu biện pháp ngăn chặn, cảnh tỉnh thân cô giáo Phạm Thị H tự loại khỏi đội ngũ người Đảng Nhà nước tin tưởng giao cho trọng trách giáo dục hệ trẻ tương lai đất nước sau Từ phân tích nguyên nhân hậu qủa tình đưa lại, việc xác định mục tiêu giải tình vấn đề quan trọng để từ đưa phương án xử lý tối ưu III Xác định mục tiêu xử lý, giải Mục tiêu xử lý tình Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường THCS A đoàn kết thống cao công việc thực nhiệm vụ trị đơn vị, đáp ứng với nhu cầu đổi phát triển ngành đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế việc giải tình cần hướng tới mục tiêu sau: Thứ nhất, Qua việc xử lý tình huống, lãnh đạo nhà trường phải làm cho giáo viên H thấy khuyết điểm công việc giao việc chấp hành quy định ngành đơn vị Qua việc xử lý, để giáo viên H thấy rõ khuyết điểm yếu thân, từ có ý thức rèn luyện mặt để có biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao Thứ hai, Giữ nghiêm quy chế ngành, Luật viên chức Pháp luật Nhà nước Qua giải tình trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên - nhân viên thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Các cấp quản lý có biện pháp việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành học tập thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ngành Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh-kiểm tra cấp Tăng cường công tác kiểm tra nội trường học nhằm tăng cường kỷ cương, nếp ngăn chặn, khắc phục tượng tiêu cực hoạt động nhà trường Thứ ba, Giải tình đảm bảo hợp tình, hợp lý nguyên nhân tình Qua việc xử lý bước đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường THCS A nói riêng cán bộ, giáo viên nhân 7 viên ngành, cấp học nói chung thấy tính nghiêm minh việc chấp hành luật pháp quy định ngành, từ tự nhìn nhận, tự đánh giá lại công việc thân để có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Đồng thời để giữ lấy lòng tin phụ huynh người làm công tác ngành giáo dục Thứ tư, Sau xử lý vi phạm giáo viên H, chất lượng giáo dục nhà trường nâng lên Đề xuất biện pháp xử lý, giải Về sở pháp lý, vào văn pháp luật có liên quan để giải tình sau: Luật lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; Chỉ thị số: 33/CTTTg ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích Giáo dục; Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Các phương án xây dựng lựa chọn để giải tình cần phải mục tiêu xác định Do đó, tác giả đề xuất phương án giải sau: 2.1 Xây dựng phương án a Phương án 1: Hội ý Ban giám hiệu; họp Hội đồng sư phạm rõ sai phạm cô giáo Phạm Thị H đồng thời phê bình, góp ý nhắc nhở cô H * Ưu điểm: Phương án phù hợp với hoàn cảnh gia đình thân cô Phạm Thị H Bởi lần cô H bị mắc khuyết điểm có nguyên nhân khách quan hoàn cảnh gia đình tạo nên Tạo điều kiện cho cô H có hội phấn đấu vươn lên khắc phục sai lầm khuyết điểm Không ảnh hưởng tới thành tích chung nhà trường danh dự, uy tín cô Phạm Thị H * Nhược điểm: 8 Thiếu nghiêm minh pháp luật quy chế ngành, đồng thời làm giảm lòng tin cấp nhà trường, tạo tiền lệ Hơn nữa, thiếu tính răn đe để làm gương cho cô giáo H giáo viên khác trường Dạy học công việc quan tâm toàn xã hội, đòi hỏi nhà trường công việc liên quan đến công tác giáo dục phải thực cách chu đáo, nghiêm túc Sai phạm cô H, không xử lý thấu đáo, kỷ cương, phép nước gây lòng tin nhân dân nhà trường Giải theo cách học cần thiết phải chấp hành pháp luật quy định ngành không giáo viên Phạm Thị H mà với giáo viên khác Đồng thời, học sinh trường phải tiếp tục gánh chịu tiết dạy chất lượng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường b Phương án 2: Căn vào Luật giáo dục văn pháp lý có liên quan đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo tạm đình công tác giảng dạy cô giáo Phạm Thị H tháng * Ưu điểm: Với hình thức kỷ luật cảnh cáo tạm đình công tác sai phạm giáo viên H có tác dụng răn đe cao người khác Kỷ cương, nề nếp trường THCS A thực nghiêm túc Hình thức kỷ luật giúp cho cán bộ, giáo viên nhân viên khác việc thực công việc giao tốt * Nhược điểm: Thực phương án hợp lý, không hợp tình Bởi xử lý tình quản lý hành không túy vào văn pháp luật mà vào thực tế Đây lần giáo viên H vi phạm hoàn cảnh gia đình Mặc dù thực theo phương án này, giáo viên H khắc phục khuyết điểm nhanh nảy sinh biểu tiêu cực, bất mãn, không tâm phục, phục Bên cạnh đó, bị đình công tác nên ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng vốn có vấn đề Nếu thực theo phương án không làm giáo viên H mà làm cho số cán bộ, giáo viên nhân viên trường không đồng tình không hợp tình c Phương án 3: Căn vào văn pháp lý có liên quan Luật giáo dục; Luật lao động; Luật viên chức; Hiệu trưởng kỷ luật giáo viên H với hình thức khiển trách, tạo điều kiện cho giáo viên H sửa chữa khuyết điểm nâng cao 9 tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ giao * Ưu điểm: Xử lý theo phương án phù hợp với văn pháp luật hành Đảm bảo có mức độ kỷ luật mức với vi phạm giáo viên H để từ giáo viên H thấy tính nghiêm minh pháp luật cần thiết phải xử lý hành vi mình, thực nghiêm túc quy định định pháp luật quy định ngành có tinh thần trách nhiệm, cố gắng việc hoàn thành công việc giao Với mức kỷ luật khiển trách, đủ để giáo viên H cảnh tỉnh thân trước vi phạm mắc phải, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên H cố gắng phấn đấu vươn lên công việc, hoàn thành nhiệm vụ nhà trường tin tưởng giao cho Hình thức kỷ luật khiển trách giáo viên H có tác dụng làm học để cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường THCS A mà cán bộ, giáo viên nhân viên trường khác; Nhất người có tư tưởng bình quân, học hỏi để nắm bắt quy định pháp luật quy định ngành Với hình thức kỷ luật khiển trách giáo viên H, thể tính nghiêm minh pháp luật quy chế ngành Xa xử lý tình có lý, có tình, tạo hội để người mắc sai lầm, khuyết điểm có điều kiện để sửa chữa phấn đấu vươn lên sống công việc * Nhược điểm: Chưa động viên kịp thời giáo viên H để vượt qua hoàn cảnh khó khăn gia đình để thực tốt nhiệm vụ công việc khác nhà trường giao cho 2.2 Lựa chọn phương án tối ưu Sau phân tích ưu điểm nhược điểm phướng án, vào văn pháp luật có liên quan theo điểm Điều 16 Luật viên chức quy định: “Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập” giáo viên H vi phạm Điều 16 Luật viên chức Hay theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức Thì giáo viên H bị kỷ luật khiển trách, bị mức kỷ luật cảnh cáo Nhưng theo Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 10 10 08/8/2006 tổ chức hoạt động tra giáo dục, quy định Điều 1: “Thanh tra giáo dục thực quyền tra phạm vi quản lý Nhà nước giáo dục, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý vi phạm” Như vậy, bên cạnh việc xử lý vi phạm ngành Giáo dục, việc phát huy nhân tố tập thể mặt tích cực người cán bộ, giáo viên nhân viên phải coi trọng nghiệp vụ tra Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng vai trò, vị trí, mục đích tra giáo dục “Với đối tượng tra, tra giáo dục tác động tới ý thức, hành vi người, nâng cao tinh thần trách nhiệm động viên, thúc đẩy việc thực nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm” (Quản lý Giáo dục Đào tạo - 2, Hà Nội 2002, trang 134) Như để giúp giáo viên H nâng cao tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn thực tốt nhiệm vụ thực phương án 3, tức xử lý với mức khiển trách phù hợp Hay phương án tối ưu để xử lý tình sai phạm quy chế giáo viên Phạm Thị H IV Lập kế hoạch tổ chức thực Các nội dung chủ yếu * Thứ nhất: Ban giám hiệu, chủ tịch Công đoàn nhà trường, tổ trưởng tổ Xã hội họp để thống kế hoạch hướng giải sai phạm giáo viên H, đồng thời yêu cầu giáo viên H viết tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật * Thứ hai: Tổ Xã hội họp kiểm điểm giáo viên H báo cáo kết lên Ban giám hiệu nhà trường * Thứ ba: Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm giáo viên H, đồng thời Hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm rút kinh nghiệm cho giáo viên H cho hội đồng sư phạm nhà trường * Thứ tư: Hội đồng kỷ luật trường họp đề xuất hình thức kỷ luật giáo viên H Căn vào văn bản, hồ sơ hội đồng trường THCS A qua ý kiến phân tích thành viên hội đồng, Hiệu trưởng chủ tịch Hội đồng trường THCS A định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách với giáo viên H * Thứ năm: Hiệu trưởng vào đề nghị Hội đồng kỷ luật, định kỷ luật thông báo hình thức kỷ luật giáo viên H hội đồng sư phạm nhà trường 11 11 * Thứ sáu: Kiểm tra lại toàn trình, tiến hành thủ tục xử lý vi phạm giáo viên Phạm Thị H * Thứ bẩy: Họp hội đồng sư phạm trường THCS A để rút kinh nghiệm, học từ tình kết hợp làm công tác giáo dục tư tưởng toàn trường Lịch trình công việc theo thời gian Thời gian Nội dung công việc Người thực Thực nội dung thứ Bí thư chi bộ, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng CM 22/02/2016 Thực nội dung thứ hai Tổ Xã hội 24/02/2016 Thực nội dung thứ ba Hội đồng sư phạm Thực nội dung thứ tư Hội đồng kỷ luật trường giáo viên Phạm Thị H 27/02/2016 Thực nội dung thứ năm Ban giám hiệu HĐSP 01/3/2016 Báo cáo kết giải tình Ban giám hiệu HĐSP 20/02/2016 26/02/2016 Ghi PHẦN III KẾT LUẬN Kết luận Quản lý hành hoạt động quan trọng, hoạt động thực thi quyền hành pháp nhà nước, tác động có tổ chức quyền lực pháp luật nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người máy hành nhà nước từ trung ương đến địa phương để trì phát triển xã hội Quản lý nhà nước hoạt động giáo dục hiểu điều chỉnh có tính pháp quyền máy nhà nước hoạt động Giáo dục Đào tạo 12 12 xã hội Sự điều chỉnh thực theo dải tần đủ rộng, bao quát tầm hoạt động vĩ mô cấp quốc gia, đến tầm hoạt động vi mô cấp quyền sở gần dân Sự điều chỉnh diễn hình thức quy phạm pháp luật, hoạt động pháp luật hành áp dụng vào Giáo dục Đào tạo Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước cần phải nâng cao chất lượng Giáo dục Đào tạo Để nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn nay, đòi hỏi phải có đồng chế sách, ý thức trách nhiệm giáo viên, với công tác quản lý, quản lý trường Chất lượng giáo viên yếu tố định đến chất lượng giáo dục nhà trường Giáo viên lực phẩm chất dù sở vật chất trường học có đầu tư đầy đủ, chương trình, nội dung sách giáo khoa có đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khó hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó Để tăng cường quản lý nhà nước công tác giáo dục, tăng cường nếp, kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục tiêu cực giáo dục việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà yếu tố hàng đầu, đồng thời phải khơi dậy phát huy niềm tự hào, tự trọng nghề nghiệp thầy cô giáo Là người cán quản lý đơn vị trường học, xuất phát từ ý thức trách nhiệm cán phụ trách chuyên môn, thân từ thực tế tình để phân tích, đánh giá, xác minh mục tiêu, mạnh dạn tìm giải tốt để giải tình Hy vọng rằng, với hướng dẫn, góp ý tận tình thầy cô giáo trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên giúp có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tự tin giải tình quan, đơn vị Kiến nghị Đối với quan Đảng, Nhà nước: Cần ban hành văn hành hướng dẫn cụ thể luật Lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức đến tận tay cán công chức, viên chức để họ hiểu việc cần làm, hành vi bị cấm Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra thực chế độ báo cáo định kỳ Nâng cao hiệu lực quản lý quy chế chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện cán bộ, giáo viên nhân viên để tham mưu cho UBND huyện bố trí phân công hợp lý cán bộ, giáo viên trường học huyện 13 13 Đối với trường THCS A Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội trường học, thường xuyên kiểm tra việc thực chuyên đề kiểm tra toàn diện cán bộ, giáo viên nhân viên Sinh hoạt chuyên môn định kỳ đặn có chất lượng Đánh giá sát ưu khuyết điểm cán bộ, giáo viên nhân viên Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để tạo động lực cho cán bộ, giáo viên nhân viên đơn vị Chi bộ, Công đoàn, Đoàn niên nhà trường xuyên động viên cán bộ, giáo viên nhân viên trẻ trường có cố gắng vươn lên công tác Đối với cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường: Cần nắm vững nội dung loại văn luật pháp, văn liên quan đến ngành, quy định ngành Tập trung hoàn chỉnh loại hồ sơ thiếu, giữ gìn phát huy trách nhiệm người giáo viên, thực tốt vận động phong trào thi đua ngành đơn vị phát động Trên toàn nội dung tiểu luận: “Giải tình vi phạm quy chế chuyên môn giáo viên” Từ kiến thức, lý luận trang bị, thực tế công tác đạo quản lý chuyên môn hoạt động đơn vị thân xác định: xử lý tình quản lý nhà nước việc làm khó Trong trình viết xử lý tình không tránh khỏi hạn chế, khuyết điểm Kính mong thầy cô giáo, bạn đọc góp ý để viết hoàn thiện hơn, vận dụng có hiệu thực tế công tác ………… , tháng năm 2016 Người viết tiểu luận ……………… 14 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà xuất Chính trị quốc gia - Hà Nội 2011; Luật giáo dục 2005; Chỉ thị số: 33/CT-TTg ngày 08/09/2006 Thủ tướng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích Giáo dục; Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 phủ chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020; 15 15 Luật viên chức 2010; Luật lao động 2012; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo 16 16 [...]... trách nhiệm của người giáo vi n, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành và đơn vị phát động Trên đây là toàn bộ nội dung tiểu luận: Giải quy t tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo vi n” Từ những kiến thức, lý luận đã được trang bị, những thực tế công tác chỉ đạo quản lý về chuyên môn và các hoạt động tại đơn vị bản thân tôi luôn xác định: xử lý tình huống trong... động của thanh tra giáo dục, quy định tại Điều 1: “Thanh tra giáo dục thực hiện quy n thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về giáo dục, nhằm đảm bảo vi c thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm Như vậy, bên cạnh vi c xử lý các vi phạm trong ngành Giáo dục, vi c phát huy các nhân tố trong tập thể và mặt tích cực trong mỗi người cán bộ, giáo vi n và nhân vi n đều... vụ của mình thì thực hiện phương án 3, tức xử lý với mức khiển trách là phù hợp nhất Hay đây là phương án tối ưu để xử lý tình huống sai phạm quy chế của giáo vi n Phạm Thị H IV Lập kế hoạch tổ chức thực hiện 1 Các nội dung chủ yếu * Thứ nhất: Ban giám hiệu, chủ tịch Công đoàn nhà trường, tổ trưởng tổ Xã hội họp để thống nhất kế hoạch và hướng giải quy t sai phạm của giáo vi n H, đồng thời yêu cầu giáo. .. Lao động; Luật giáo dục; Luật vi n chức đến tận tay mọi cán bộ công chức, vi n chức để họ hiểu được những vi c cần làm, những hành vi bị cấm 2 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Nâng cao hiệu lực quản lý về quy chế chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n để tham... tạo động lực cho cán bộ, giáo vi n và nhân vi n trong đơn vị Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường xuyên động vi n các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n trẻ trong trường có cố gắng vươn lên trong công tác 4 Đối với cán bộ, giáo vi n và nhân vi n trong nhà trường: Cần nắm vững nội dung các loại văn bản về luật pháp, nhất là các văn bản liên quan đến ngành, các quy định của ngành Tập trung hoàn... với giáo vi n H Căn cứ vào các văn bản, hồ sơ của hội đồng trường THCS A và qua ý kiến phân tích của các thành vi n trong hội đồng, Hiệu trưởng là chủ tịch Hội đồng trường THCS A quy t định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách với giáo vi n H * Thứ năm: Hiệu trưởng căn cứ vào đề nghị của Hội đồng kỷ luật, ra quy t định kỷ luật và thông báo hình thức kỷ luật giáo vi n H trong hội đồng sư phạm. .. nhiệm của mỗi giáo vi n, cùng với công tác quản lý, nhất là quản lý của các trường Chất lượng giáo vi n là yếu tố quy t định đến chất lượng giáo dục của nhà trường Giáo vi n kém về năng lực và phẩm chất thì dù cơ sở vật chất trường học có được đầu tư đầy đủ, chương trình, nội dung sách giáo khoa có đổi mới đi nữa cũng không thể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khó có thể hoàn thành trọng trách của. .. hợp lý cán bộ, giáo vi n tại các trường học trong huyện 13 13 3 Đối với trường THCS A Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, thường xuyên kiểm tra vi c thực hiện chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với cán bộ, giáo vi n và nhân vi n Sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất lượng Đánh giá sát ưu khuyết điểm đối với các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n Xây dựng... thời yêu cầu giáo vi n H vi t bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật * Thứ hai: Tổ Xã hội họp kiểm điểm giáo vi n H và báo cáo kết quả lên Ban giám hiệu nhà trường * Thứ ba: Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm giáo vi n H, đồng thời Hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm và rút kinh nghiệm cho giáo vi n H và cho cả hội đồng sư phạm nhà trường * Thứ tư: Hội đồng kỷ luật của trường họp... trách chuyên môn, bản thân tôi đã đi từ thực tế của một tình huống để phân tích, đánh giá, xác minh mục tiêu, và mạnh dạn tìm ra giải tốt nhất để giải quy t tình huống Hy vọng rằng, với sự hướng dẫn, góp ý tận tình của các thầy cô giáo trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên giúp tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tự tin trong giải quy t các tình huống tại cơ quan, đơn vị 2 Kiến nghị 1 Đối với các cơ quan ... động vi n, chưa thực kiểm tra thường xuyên nên xảy tình giáo vi n H vi phạm quy chế chuyên môn Lãnh đạo nhà trường buông lỏng quản lý nên để giáo vi n nhà trường vi phạm quy chế chuyên môn Chưa... đấu chí vi phạm quy chế chuyên môn, 2 vi phạm nội quy ngành quy định quan Những vi phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vi c xử lý cần có mềm dẻo, hợp tình, hợp lý Tình vi phạm sau... bộ, giáo vi n nhân vi n đơn vị Chi bộ, Công đoàn, Đoàn niên nhà trường xuyên động vi n cán bộ, giáo vi n nhân vi n trẻ trường có cố gắng vươn lên công tác Đối với cán bộ, giáo vi n nhân vi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên, Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên, Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay