BÀI THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thơ Thiền thời Lý Trần

57 737 2
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 15:29

... Mục lục • Mở rộng thơ, thiền khái quát lại vẻ đẹp thơ thiền thời Lý – Trần –Mở rộng thơ, thiền –Vẻ đẹp thơ thiền thời Lý – Trần Chương 1: Bối cảnh lịch sử văn hóa thời Lý – Trần 1.1 Bối cảnh... hóa thời Lý – Trần 1.1 Bối cảnh lịch sử - văn hóa thời Lý – Trần 1.2 Sơ lược Phật giáo Thiền tông thời Lý – Trần 1.3 Mối quan hệ thơ thiền Mục lục • Chương 2: Con người thiên nhiên thơ thiền Lý. .. nhiên thơ thiền Lý – Trần 2.1 Con người thơ thiền 2.2 Thiên nhiên thơ thiền Mục lục • Chương 3: Ngôn ngữ, không gian thời gian thơ thiền Lý – Trần 3.1 Không gian nghệ thuật 3.2 Thời gian nghệ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thơ Thiền thời Lý Trần, BÀI THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thơ Thiền thời Lý Trần, BÀI THUYẾT TRÌNH: Tìm hiểu về thơ Thiền thời Lý Trần, Chương 2: Con người và thiên nhiên trong thơ thiền Lý – Trần, Chương 3 Ngôn ngữ, không gian và thời gian trong thơ thiền Lý – Trần, Mở rộng & Khái quát lại vẻ đẹp thơ thiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay