Bao cao nhom ba quan tri du an

36 300 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2017, 00:39

hiện nay phần mềm quản lý điểm là đề tài được nhiều bạn sinh viên quan tâm đến. vì sự thông dụng của nó nên được nhiều bạn rất cần đến. mình đã xây dựng các bước để hoàn thành một dự án phần mềm. mong rằng tài liệu này giúp ích cho cách bạn. và mình cũng có cả phần mềm. Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa Khoa: CNTT BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN Đề Tài: Quản Lý Điểm Sinh Viên Giáo Viên Hướng Dẫn: Th.s Ngô Thị Ngọc Thắm Nhóm Thực Hiện: Nhóm Phạm Văn Khánh Vũ Văn Vinh Lê Nhật An TP.HCM Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa Khoa: CNTT ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN Đề Tài: Quản Lý Điểm Sinh Viên Giáo Th.s Ngô Thị Nhóm Viên Hướng Dẫn: Ngọc Thắm Thực Hiện: Nhóm Phạm Văn Khánh Vũ Văn Vinh Lê Nhật An TP.HCM Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016 Mục Lục Lời mở đầu Chương I: Báo Cáo Ý Tưởng 1) 2) Tổng quan dự án Công bố dự án Chương II: Lập kế Hoạch Và Phân Tích Rủi Ro 1) 2) Lập kế hoạch dự án 1.1 Nhân 1.2 Mô tả hệ thống 1.3 Sơ đồ WBS 1.4 Bảng công việc 1.5 Bảng phân công công việc 1.6 Bảng kế hoạch 1.7 Sơ đồ pert 1.7.1 Đường găng công việc găng dự kiến 1.7.2 Thời gian hoàn thành dự kiến thời gian rút ngắn 1.7.3 Chi phí dự kiến 1.7.4 Tính chi phí tối thiểu dự án 1.8 Sơ đồ gantt 1.8.1 tính số nhân công tối thiểu dự án Phân tích rủi ro 2.1 Bảng phân tích rủi ro Chương III: Thực Hiện Dự Án 1) 2) Quy trình quản lý dự án Diễn tiến trình thực 2.1 Khởi động dự án 2.2 lập kế hoạch 2.3 Thông qua phê duyệt csdl simpleQLD 2.4 Nhìn lại tổng thể phần mềm Lời mở đầu Ngày nay,cả giới chứng kiến bùng nổ cách mạng công nghệ thông tin.Công nghệ thông tin chứng tỏ vị trí xuất lĩnh vực, nơi, chốn đời sống.Có thể nói, kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ công nghệ thông tin mà có không vai trò ngày công nghệ phần mềm Thật vậy, ngày nhiều dự án phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc, hoạt động công ty, tổ chức như: chương trình quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý bãi biển, quản lý hệ thống bán hàng, quản lý trang trại chăn nuôi… chúng thể tầm quan trọng tổ chức Sự thành công hay thất bại dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng.đó trình nhận thức hệ thống thực vận dụng sáng tạo phương pháp công nghệ để tạo thiết kế cho hệ thống thông tin tổ chức.Quản lý dự án hàm chứa tính khoa học nghệ thuật Trong học kỳ (học kỳ năm học 2016-2017), chúng em tìm hiểu kỹ quy trình sản xuất phần mềm, trình quản lí dự án… nhờ môn học quản lý dự án cô Ngô Thị Ngọc Thắm giảng dạy lớp.Đây môn học thú vị khó Để nắm vững nội dung môn học quy trình thực thực tế trình quản lý dự án hệ thống thực cần phải bắt tay vào làm hệ thống thực chúng em lựa chọn đề tài: “Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên” trường Đại Học Trần Đại Nghĩa Trong suốt trình tìm hiểu phân tích thiết kế, hạn chế mặt kiến thức nghiệp vụ, kỹ quản trị dự án mặt thời gian tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu đè tài nên trình quản lý dự án hệ toán quản lý điểm sinh viên chúng em sau không tránh khỏi nhiều sai sót.Chính chúng em mong cô bảo.Chúng em xin chân thành cảm ơn Cấu trúc tài liệu chia làm phần chính: Chương I: Báo Cáo Ý Tưởng Chương II: Lập kế hoạch dự án phân tích rủi ro Chương III: Thực dự án Chương IV: Đóng dự án Chương I: 1) Tổng quan dự án Khách hàng Địa khách hàng Đơn vị thực Tên dự án Đơn vị cấp dự án Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mục tiêu dự án Mục đich Phạm vi dự án Thời gian dự kiến Số người tham gia Trường ĐH Trần Đại Nghĩa Đường Nguyễn Oanh,Gò vấp, TP.HCM Nhóm Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên Bộ môn quản trị dự án Quản lý thông tin sinh viên Quản lý môn học mà sinh viên tham gia Quản lý điểm sinh viên Quản lý việc update, tìm kiếm kết học tập sinh viên Xây dựng hoàn chỉnh phần mêm quản lý điểm sinh viên tối ưu nhất, tiện dụng cho người dùng Dự án quản lý điểm,update,tìm kiểm, điểm sinh viên khóa học chuyên ngành cụ thể sinh viên trường Đại Học Trần Đại Nghĩa tuần người Sản phẩm bàn giao cho khách hàng: STT Sản phẩm Thông tin đăng nhập hệ thống phần mềm Phần mềm ứng dụng hoàn thiện Ngày bàn giao Nơi bàn giao Bộ môn quản trị dự án 2) Công bố dự án QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM ( Số 01 Ngày 01/11/2016 ) Tên dự án Mã dự án Các thông tin Chủ đầu tư Thời gian Giám đốc dự án Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa QLDA003 Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa 1/11/2016-3/1/2017 TS.Ngô Thị Ngọc Thắm-Chủ nhiệm Môn quản trị dự án Quản trị viên Phạm văn khánh Quy mô dự án -Nhân lực: người -Thời gian: tuần Mục đích, mục tiêu, phạm vi yêu cầu Mục đích: • Xây dựng phần mềm phục vụ việc quản lý điểm sinh viên, thời gian tuần Mục tiêu: • Xây dụng phần mềm, giúp cho việc quản lý linh hoạt, hiệu tối ưu • Giảm tải công việc tay • Tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót trình quản lý điểm • Xây dựng phần mềm tiện lợi dễ sử dụng Phạm vi: Ranh giới dự án: • Dự án quản lý điểm,update,tìm kiểm, điểm sinh viên khóa học khóa học cụ thể sinh viên trường Đại Học Trần Đại Nghĩa • Dự án không quản lý đầy đủ thông tin lý lịch sinh viên Những người liên quan đến dự án: Nhóm sinh viên làm dự án: 1) Phạm Văn Khánh 2) Vũ Văn Vinh Lê Nhật An Người sử dụng sản phẩm dự án: người quản lý điểm sinh viên trường đại học Trần Đại Nghĩa Các điểm mốc thời gian quan trọng:  Tuần 1: nhận đề tài nắm rõ yêu cầu đề tài  Tuần 2: Khảo sát đưa mô tả quy trình yêu cầu khách hàng  Tuần 3: phần tích thiết kế hệ thống  Tuần 4+5: Lập trình test đơn vị  Tuần 6: kiểm thử bảo trì cài đặt  Tuần 7: dự phòng  Tuần 8: Báo cáo, bảo vệ kết thúc dự án 3) Chương II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO Lập kế hoạch dự án 1.1) Nhân sự: 1) STT Sơ yếu lí lịch Thành viên 1(TV1) Họ tên: Phạm Văn Khánh Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/05/1995 Nơi sinh: Nghệ An Địa chỉ: 42/13 Văn chung Tân bình TP.HCM Số điện thoại: 0975925223 Email: phamvankhanhvm@gmail.com Thành Viên 2(TV2) Họ tên: Vũ Văn Vinh Giới tính: Nam Ngày sinh:17/06/1993 Nơi sinh: TPHCM Địa chỉ: Số điện thoại: 0968339746 Email: Thành viên 3(TV3) Họ tên: Lê Nhật An Giới tính: Nam Ngày Sinh: Nơi Sinh: Địa Chỉ: Số điện Thoại: Email: 1.2) Mô tả hệ thống: Tast Quản Lý: Quản lý thông tin sinh viên: Lưu thông tin sinh viên họ tên, giới tính,dân tộc, nơi sinh cho phép thêm sinh viên cập nhật sinh viên xóa sinh viên khỏi lớp học mà sinh viên học Quản lý môn học sinh viên: Lưu thông tin môn học học kỳ cho phép thêm môn học mới, cập nhật xóa môn học học kỳ mà môn học tồn Quản lý điểm sinh viên (quản lý điểm theo hệ thống tín chỉ) Lưu thông tin điểm sinh viên điểm lớp(diemTB),và điểm thi sinh viên(diemThi) cho phép thêm điểm cho môn, sửa điểm môn trực tiếp datagridview, xóa điểm sinh viên cụ thể chọn sinh viên muốn xóa datagridview Quản lý Lớp Học: Lưu thông tin mã lớp tên lớp khoa mà phần mêm quản lý (khoa công nghệ thông tin Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa) cụ thể lưu thông tin lớp khoa CTTT(14DDS04032 &14DDS04031) cho phép thêm lớp mới,cập nhật xóa lớp danh sách lớp Tast Danh Muc: Sinh Viên: Hiện thị tất thông tin sinh viên tất sinh viên cho phép người quản lý tìm kiếm sinh viên theo tên theo mã sinh viên Lớp: Hiện thị thông tin lớp học mà phần mềm quản lý gồm có mã lớp tên lớp Môn Học: Hiển thị tất môn học năm học mà khóa học mà sinh viên tham gia Bảng Điểm Chi Tiết: Hiển thị thông tin ( mã môn ,tên môn,số tín ,điểm TB,Điểm Thi,Điểm kết thúc môn (Điểm KTM), Điểm số quy đổi theo hệ 4, điểm chữ quy đổi từ Điểm KTM ( nều Điêm KTM>=8.5 điểm chữ =A,nếu Điểm KTM>=7 điểm chữ =B, Điểm KTM>=5.5 điểm chữ =C, Điểm KTM>=4.5 điểm chữ C, Điểm KTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao nhom ba quan tri du an, Bao cao nhom ba quan tri du an, Bao cao nhom ba quan tri du an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay