ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH

10 829 5
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2017, 21:47

... mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH mui + nc Este + NaOH... dng lng hoc rn; 6, gi tờn este phi gi tờn gc ancol trc 7, este cú th no hoc khụng no tựy vo gc hidrocacbon ; 8, este cũn c dựng pha sn S nhn xột sai l A B C D Cõu 18: cho cỏc nhn xột: 1, este tham... thy phõn axit, kim 2, este tỏc dng vi kim thun nghch ; 3, este khụng cú phn ng cng 4, este ch c iu ch t ancol v axit ; 5, este chỏy ch cho sp l CO2 , H2O 6, anờhit cú bc cũn este thỡ khụng; 7, ancol,
- Xem thêm -

Xem thêm: ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , ESTE PHAN DANG THEO MUC DO HOC SINH , Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay