Slide lập trình hướng đối tượng C

19 393 4

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,956 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:08

Slide lập trình hướng đối tượng C 18/09/12 21:191Hà Văn SangBộ môn: Tin học TC – KTKhoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài ChínhTel: 0982.165.568Email: sanghv@hvtc.edu.vnWebsite: http://www.hvtc.edu.vn/sanghvLập trình hướng đối tượng 18/09/12 21:192CHƯƠNG II18/09/12 21:193/201. Lịch sử của C++C++ được xây dựng trên nền của CC được phát minh bởi Dennis Ritchie năm 1972C dùng để viết hệ điều hành UNIXLịch sử của C và Unix gắn liền với nhauUNIX được hoàn thành với C18/09/12 21:194/201. Lịch sử của C++ (tiếp)C++ được đưa ra bởi Bjarne StroustrupPhiên bản đầu tiên ra mắt năm 1980, với tên “C with class” Phiên bản thương mại đầu tiên vào năm 1985 Ansi và ISO đưa ra phiên bản C++ chuẩn C++ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng18/09/12 21:195/201. Lịch sử của C++ (tiếp)Ưu điểm:Được sử dụng rộng rãi Là sự mở rộng của C Hỗ trợ lập trình hướng đối tượngCó nhiều thư viện mẫu chuẩn STL18/09/12 21:196/202. Mở rộng của C++Một số mở rộng của C++ so với C:Đơn giản chỉ là 2 dấu ++?Từ khóa mớiDữ liệu, khai báo biếnChuyển kiểu, tham chiếu, cấp phát bộ nhớ …18/09/12 21:197/202.1. Lời chú thíchCó hai cách chú thích:Cách 1: /* */Ví dụ: /* chu thich tren nhieu dong*/Cách 2: //Ví dụ: // Chu thich tren mot dong18/09/12 21:198/202.2. Từ khóa mớiMột số từ khóa mới:•Nếu trong chương trình viêt bằng C có tên trùng  thay đổi lạiasm catch classdelete friend inlinenew operator privateprotected public templatethis throw tryvirtual18/09/12 21:199/202.3. Kiểu dữ liệu char và intDữ liệu kiểu char:sizeof(‘A’)=sizeof(int)=2sizeof(‘A’)=sizeof(char)=1Trong C hằng kí tự có kiểu int 2 byteTrong C++ hằng kí tự có kiểu char 1 byte18/09/12 21:1910/202.4. Khai báo biếnC++ cho phép khai báo biến:• Tại bất cứ đâu• Trước khi sử dụngCó hiệu lực trong phạm vi chương trình kể từ vị trí nó xuất hiệnVí dụ: tìm số lớn nhất trong dãy[...]... privateprotected public templatethis throw tryvirtual 18/09/12 21:193/201. Lịch sử c a C+ + C+ + đư c xây dựng trên nền c a C  C đư c phát minh bởi Dennis Ritchie năm 1972 C dùng để viết hệ điều hành UNIXLịch sử c a C và Unix gắn liền với nhauUNIX đư c hoàn thành với C 18/09/12 21:1918/20Bài tập (week 2-tiếp)•Sử dụng TC++ để lập trình: 4. Xây dựng chương trình thao t c với phân số:... nhớVẫn c thể dùng hàm malloc(), calloc(), free() C+ + sử dụng thêm hai toán tử:new: để c p phát bộ nhớ C pháp: new tên_kiểudelete: để giải phóng bộ nhớ C pháp: delete con_trỏ 18/09/12 21:1914/202.8. Biến tham chiếuKhái niệm:Giống như một bí danh c a biến kh c Cho phép hàm thao t c tr c tiếp trên biến đư c truyền C pháp: Kiểu &Biếnthamchiếu = Biến;Ví dụ: int a, &x=a;x=1; // a=1cout<<x;... rộng c a C+ +Một số mở rộng c a C+ + so với C: Đơn giản chỉ là 2 dấu ++?Từ khóa mớiDữ liệu, khai báo biếnChuyển kiểu, tham chiếu, c p phát bộ nhớ … 18/09/12 21:1919/20Qui c ch nộp bàiGửi tới địa chỉ: sanghv@gmail.comCC: sanghv@hvtc.edu.vnTiêu đề: [Lớp][BT2][Stt][Họ và tên]Ví dụ:[K43/41.01][BT2][14][Lê hồng Vũ]Hạn nộp: 23h59’ ngày 22/01/2008 18/09/12 21:194/201. Lịch sử c a C+ + (tiếp) C+ +... (tiếp) C+ + đư c đưa ra bởi Bjarne StroustrupPhiên bản đầu tiên ra mắt năm 1980, với tên C with class” Phiên bản thương mại đầu tiên vào năm 1985 Ansi và ISO đưa ra phiên bản C+ + chuẩn C+ + hỗ trợ lập trình hướng đối tượng 18/09/12 21:1915/202.9. Hằng tham chiếu C pháp:const Kiểu &hằngthamchiếu = Biến(hằng);Ví dụ: int n=10;const int &m = n; 18/09/12 21:1913/202.7. C p phát... Vào ra trong C+ +Dòng xuất, nhập dữ liệu: C pháp:cout<<bt1<<…<<btn;cin>>biến1>>biến >>biếnn;Chú ý:Phải khai báo #include <iostream.h>Dùng cin.ignore(1) để bỏ kí tự ‘\n’Ví dụ: nhập 2 số sau đó in ra tổng và tích 18/09/12 21:198/202.2. Từ khóa mớiMột số từ khóa mới:•Nếu trong chương trình viêt bằng C có tên trùng  thay đổi lạiasm catch classdelete... C 18/09/12 21:1918/20Bài tập (week 2-tiếp)•Sử dụng TC++ để lập trình: 4. Xây dựng chương trình thao t c với phân số: nhập, in, tối giản, c ng, tích hai phân số5. Xây dựng chương trình thao t c với vec tơ:-Nhập 2 vec tơ-In-Tính tổng, tích hai vectơ . …18/09/12 21:197/202.1. Lời chú thíchCó hai c ch chú thích: C ch 1: /* ..*/Ví dụ: /* chu thich tren nhieu dong*/ C ch 2: //Ví dụ: // Chu thich tren mot dong18/09/12. trình hướng đối tượng 18/09/12 21:192CHƯƠNG II18/09/12 21:193/201. Lịch sử c a C+ +C+ + đư c xây dựng trên nền c a C C đư c phát minh bởi Dennis Ritchie
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide lập trình hướng đối tượng C, Slide lập trình hướng đối tượng C, Slide lập trình hướng đối tượng C

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay