Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

3 229 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 16:04

... cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 12 năm 20 16 - 2017 Bài Câu 1: Câu 6: A Câu 2: 20 16 Câu 7: Câu 3: B Câu 8: C Câu 4: 26 Câu 9: B... 5: B Câu 10: 18 Câu 1: Câu 6: 65 Câu 2: - 32 Câu 7: 50 Câu 3: 60 Câu 8: 25 Câu 4: - 30 Câu 9: - 25 Bài Câu 5: 500 Bài Câu 1: C Câu 4: Câu 2: Câu 5: - Câu 3: - 128 Câu 6: ... - -1 5ǀ = Câu 5: Giá trị nhỏ C = ǀ2x + 220 16 + 5.102 Câu 6: BCNN (5; 13) Câu 7: Số nhỏ có dạng Câu 8: ǀ25 - 2.52ǀ = Câu 9: Giá trị nhỏ A = ǀx - 1ǀ - 25 Bài 3: Đừng để điểm rơi Câu 1: Khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay