Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017

4 281 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 11:03

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi Violympic Toán lớp vòng 11 năm 2016 - 20 17 Bài 1: Câu 1: 210 Câu 6: Câu 2: Câu 7: 10; Câu 3: Câu 8: 245 Câu 4: 124 Câu 9: 75 ... 20,12 - (-8 ,6x) - 9,9x = 11, 02 Trả lời: x = Câu 3: Cho tam giác ABC nhọn, có đường cao BD, CE cắt I Biết góc EID 101°, góc IBC 24° Số đo góc ABC ° Câu 4: Số giá trị x thỏa mãn ǀx - 2ǀ + ǀx - 8ǀ... Câu 9: 75 Câu 5: 100 Câu 10: -3 ; Câu 1: B Câu 4: A Câu 2: Câu 5: D Bài Câu 3: 35 Bài Câu 1: 225 Câu 6: 45 Câu 2: Câu 7: -4 Câu 3: 928 Câu 8: Câu 4: 8100 Câu 9: Câu 5: -2 ; Câu 10: 1;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay