Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp

22 271 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2017, 11:54

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP” A- PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Lý chọn đề tài Mục tiêu giáo dục tiểu học hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài tình cảm, trí tuệ, thể chất kỹ để học tiếp Trung học sở vào sống lao động Để thực mục tiêu đặt nhà trường phải tiến hành nhiều hoạt động giáo dục với nguyên lý "Học đôi với hành", "Nhà trường gắn liền với xã hội" Vì vậy, với hoạt động dạy học lớp, hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học có vị trí đặc biết quan trọng trình giáo dục trẻ em Thông qua hoạt động giáo dục lên lớp tri thức, kỹ lĩnh hội có điều kiện để củng cố, mở rộng, khơi sâu Đồng thời em trực tiếp rèn luyện hành vi ứng xử, phẩm chất nhân cách điều kiện tốt để em hòa nhập sống Giữa hoạt động dạy học môn học hoạt động giáo dục lên lớp có mối liên hệ mật thiết với nhau, tác động bổ xung lẫn nhau, tạo cho trình giáo dục trẻ em đảm bảo phát triển toàn diện Khi hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức thực với hình thức hoạt động cụ thể, đa dạng, hấp dẫn tạo nhiều khả thuận lợi cho hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam phù hợp với yêu cầu thời đại Ở bậc tiểu học, việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp có khả lúc hướng tới ba đích Đó là, giáo dục ý thức (tri thức, niềm tin…), giáo dục thái độ, tình cảm (những rung động, xúc cảm…) giáo dục hành vi, kỹ cho học sinh Cũng từ đặc điểm hiếu động, thích hoạt động tính hồn nhiên học sinh tiểu học hội tốt để em phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo trình tham gia hoạt động Với ý nghĩa đó, nhiều năm qua, quan tâm tìm hiểu tổng kết thực tiễn trình dạy học nội dung " Nâng cao hiệu hoạt động giáo dục lên lớp thông qua hình thức hội thi " Năm cánh ngoan" trường Tiểu học Cẩm Vân I" để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nhằm góp phần tìm phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp phù hợp, bước nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nhà trường 2/ Nhiệm vụ đề tài Đề tài nêu giải số vấn đề về: - Cơ sở lý luận việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học - Tìm hiểu thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân - Một số kinh nghiệm rút từ việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học Cẩm Vân 3/ Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận -Trao đổi, vấn - Tổng kết hoạt động thực tiễn B PHẦN NỘI DUNG A/ VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC I Hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Hoạt động giáo dục lên lớp hai đường thực trình giáo dục trẻ em, bao gồm hoạt động nhà trường tổ chức vào thời gian lên lớp Đó hoạt động tổ chức môn học Hoạt động giáo dục lên lớp tiếp nối thống hữu với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách toàn diện học sinh Theo luận điểm tâm lý học, hoạt động giao tiếp nhân tố chủ yếu hình thành phát triển nhân cách, nhà trường, hoạt động vui chơi, văn nghệ, hái hoa dân chủ,… quan hệ không thường nhật học sinh điều kiện để em rèn luyện hành vi, thái độ, tình cảm củng cố kiến thức cách chắn Hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức mối quan hệ tập thể, tập thể diễn hình thức hoạt động da dạng, phong phú mối quan hệ giao tiếp cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm ảnh hưởng xã hội, mối quan hệ xã hội thông qua nhóm tác động đến người Ngược lại, cá nhân tác động tới cộng đồng, tới xã hội, cá nhân khác,…cũng thông qua nhóm, qua tập thể Tác động tập thể đến nhân cách cá nhân qua hoạt động Đối với học sinh tiểu học, thời gian hoạt động lên lớp chiếm phần lớn, lứa tuổi học sinh tổ chức hoạt động theo nội dung tốt, hợp lý, cách lúc hoạt động giáo dục lên lớp đem lại tác dụng tích cực, phát triển khiếu, tính tình, sở thích, hứng thú,…của em Thông qua hoạt động giáo dục lên lớp, học sinh nắm cách cư xử người với người, quy tắc đạo đức, cung cách làm việc, thái độ thật thà, tinh thần tập thể, tính sáng tạo,…Ngoài ra, hoạt động giáo dục lên lớp phát triển em khả ghi nhớ, trí tưởng tượng, cá tính, lòng dũng cảm, kiên trì, sức lao động bền bỉ, dẻo dai Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh, tổ chức cho em thực tham gia vào hoạt động văn hóa, xã hội Chính điều ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển nhân cách học sinh tiểu học Mặt khác, qua hoạt động giáo dục lên lớp, giúp em củng cố khắc sâu kiến thức học môn học lớp phát triển, bồi dưỡng lực tổ chức quản lý…Trong hoạt động em tự khẳng định trước xã hội, nên dạng hoạt động có sức hấp dẫn mạnh trẻ em vốn hiếu động, ham muốn tham gia sinh hoạt tập thể muốn tự khẳng định Do vậy, trình giáo dục nhà trường dựa lợi để lôi cuốn, thu hút em tổ chức khéo léo sinh động, đa dạng, thường xuyên hoạt động giáo dục lên lớp đem lại hiệu vô to lớn Nhất hoạt động lại em tổ chức, tự nguyện tham gia tham gia có ý nghĩa giáo dục mạnh mẽ II/ Mục tiêu, nội dung hình thức tổ chức hoạt giáo dục lên lớp a/ Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Hoạt động giáo dục lên lớp nhằm mục tiêu: - củng cố, khắc sâu kiến thức học qua môn học lớp - Phát triển hiểu biết học sinh lĩnh vực khác đời sống xã hội, từ làm phong phú thêm vốn tri thức em - Hình thành phát triển học sinh kỹ ban đầu, bản, cần thiết phù hợp với phát triển chung trẻ ( kỹ giao tiếp, kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ nhận thức,…) - Góp phần hình thành phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh việc tham gia vào hoạt động trị xá hội Trên sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đắn với tượng tự nhiên xã hội, thái độ trách nhiệm công việc chung b/.Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học là: - Phản ánh sống học tập, sinh hoạt rèn luyện cho học sinh tiểu học nhà trường, gia đình cộng đồng - Những thông tin cập nhật lĩnh vực khác đời sống xã hội phù hợp với nhận thức học sinh tiểu học - Tạo hội để học sinh tiểu học phát triển khả hoạt động giáo dục lên lớp Những nội dung thể loại hình hoạt động sau đây: + Hoạt động văn hóa - Nghệ thuật + Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao + Hoạt động thực hành khao học + hoạt động lao động công ích + Hoạt động Đội thiếu niên + Các hoạt động mang tính xã hội Với nội dung phong phú, đa dạng vậy, song nội dung năm học thường tổ chức lồng ghép gắn với chủ điểm cụ thể c/.Các chủ điểm Giáo dục NGLL năm học: - Tháng 9-10 : Truyền thống nhà trường - Tháng 11 : kính yêu thầy cô - Tháng 12: Yêu đất nước Việt Nam - Tháng 01-02 : Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc - Tháng 03 : Yêu quý mẹ cô - Tháng 04 : Hòa bình hữu nghị - Tháng 05 : Bác hồ kính yêu - Tháng 6-7-8 : Hoạt động hè d/ Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Mỗi loại hình hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm nhiều hình thức hoạt động khác Các loại hình hoạt động giáo dục lên lớp với hình thức hoạt động chúng thực chủ yếu qua hoạt động theo chủ điểm ( với ngày cao điểm tháng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5,…), tiết sinh hoạt cuối tuần tiết sinh hoạt cờ đầu tuần Ngoài ra, hoạt động da dạng, hấp dẫn Đội TNTP Đội nhi đồng Hồ Chí Minh đường thực hoạt động giáo dục lên lớp có hiệu giáo dục cao B/ KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG VÀ THỰC TIỄN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP I/ Tình hình nhà trường Trường Tiểu học Cẩm Vân 1, trường có bề dày truyền thống dạy học Đội ngũ cán giáo viên giàu nhiệt tình, tâm huyết với nghề Phần lớn học sinh chăm ngoan, tích cực học tập rèn luyện, gia đình quan tâm, chăm lo 10 Trong nhiều năm qua, nhà trường tổ chức đoàn thể liên tục đạt danh hiệu thi đua từ cấp tỉnh trở lên Năm 2002, công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn Các hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức thường xuyên năm học vói nhiều hình thức phong phú đa dạng, thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi báo tường, tổ chức giao lưu Quyền bổn phận trẻ em… Năm học 2006 - 2007 toàn trường có khối lớp với 416 học sinh Để gây hứng thú hoạt động cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục lên lớp mà không bị đơn điệu, nhàm chán, vận dụng đổi phương pháp dạy học, quan tâm tới hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh khối lớp nhằm thu hút toàn thể học sinh tham gia, quan tâm đến việc xây dựng chương trình tổ chức hội thi "Năm cánh ngoan "phù hợp với khối lớp II Xây dựng chương trình hội thi ' Năm cánh ngoan" 1) Mục tiêu hội thi Việc tổ chức hội thi "Năm cánh ngoan" nhằm mục đích: - Củng cố, khắc sâu kiến thức học, từ nâng cao vốn hiểu biết - Tạo hứng thú, phấn khởi học tập em 11 - Phát huy vai trò làm chủ hoạt động, phát huy quyền tham gia, sở phát triển lòng nhân ái, tình bạn bè giúp đỡ lẫn học tập - Rèn luyện, phát triển kỹ ( hoạt động tập thể, kỹ giao tiếp, kỹ nhận thức kỹ điều khiển hoạt động tập thể, …) Với mục đích đó, từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Đội Thiếu niên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp hàng tháng với hình thức hội thi qua nội dung cụ thể sau: A Phần chào hỏi : - Không tính điểm ( Thời gian tối đa phút) Các đội chơi tự giới thiệu thân, đội mình, lớp B Phần nội dung thi: - Tính điểm 1/ Phần thi " chúng em kể chuyện" - Đại diện đội bắt thăm kể câu chuyện xung quanh chủ đề, chủ điểm tháng gắn với nội dung học lớp - Thời gian trình bày: Tối đa phút - Thang điểm : 10 - Xong phần thi, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm 12 2/ Phần thi " Nhớ lịch sử" -Người dẫn chương trình đưa gợi ý nhân vật, kiện lịch sử, sau gợi ý(thời gian 30 gây) đội chơi quyền đưa đáp án Nếu trả lời tính điểm theo mức sau: + Trả lời sau gợi ý thứ : 10 điểm + Trả lời sau gợi ý thứ hai : điểm + Trả lời sau gợi ý thứ ba : điểm Nếu trả lời sai không tính điểm quyền trả lời - Phần thi người dẫn chương trình cho điểm trực tiếp trả lời * Phần thi dành cho khán giả: -Người dẫn chương trình đưa câu hỏi nhân vật, kiện lịch sử, sau câu hỏi đặt cổ động viên quyền giơ tay trả lời câu hỏi Nếu trả lời cộng vào điểm thi đua lớp 3/ Phần thi " Chúng em vẽ" Người dẫn chương trình đưa chủ đề vẽ tranh - Trong thời gian phút thành viên đội tham gia vẽ chung tranh - Sau thời gian phút, đội trình bày nội dung, ý tưởng tranh ( thời gian không phút) 13 - Các đội trình bày xong, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm 4/ Phần thi "Tiếng Việt em" - Đại diện đội chơi bắt thăm chọn đề (ghép từ, tìm từ,…) - Trong thời gian phút, đội trình bày vào bảng riêng Hết thời gian trình bày, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm (Mỗi từ tìm tính điểm) 5/ Phần thi " Ai nhanh đúng" - Đại diện đội chơi bắt thăm chọn đề toán - Trong thời gian phút, đội cử đại diên trình bày giải vào bảng riêng - Hết thời gian trình bày , đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm - Thang điểm 10 * Điểm đội tổng số điểm đạt qua phần thi 2) Tiến hành Tổ chức hội thi - Mỗi lớp chọn học sinh tham gia dự thi ( em không tham gia lần) - Liên đội xây dựng kế hoạch hội thi, triển khai nội dung, thể lệ đến khối lớp, chi đội 14 - Các khối chủ động thiết kế câu hỏi, nội dung thi, đáp án, thang điểm theo phần thi thống - Mỗi tháng tổ chức lần theo chủ điểm - Thành lập ban giám khảo gồm : + Đại diện ban giám hiệu + Đại diện BCH chi đoàn + Đại diện khối chuyên môn III/ Những kết đạt Với chương trình hội thi xây dựng đây, Năm học 2006-2006 khối lớp phối hợp với hoạt động Đội Thiếu niên tổ chức chủ điểm Qua thực tiễn tổ chức hoạt động chủ điểm thu hút đông đảo học sinh tích cực tham gia, tạo hứng thú học tập em, Khích lệ cho em tìm hiểu, sưu tầm mở rộng kiến thức kết là: - Hoạt động giáo dục lên lớp vào nề nếp theo chủ điểm - Các hoạt động thi đua học tập lớp, khối diễn sôi - Hoạt động giáo dục lên lớp khẳng định vai trò đường góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh 15 Nói tóm lại là, với hình thức hội thi "Năm cách ngoan" gúp em có điều kiện để củng cố kiến thức học lớp đồng thời dịp để em khẳng định trước tập thể Qua tạo cho em niềm khích lệ to lớn, xây dựng đông học tập đắn, bước góp phần nâng cao chất lượng học tập, hiệu giáo dục nhà trường C/ PHẦN KẾT LUẬN I/ Kết luận chung Từ lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp năm vừa qua việc tổ chức hội thi "Năm cánh ngoan" trường Tiểu học Cẩm Vân I năm học 2006 - 2007, rút số kết luận sau đây: 1/ Hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học hoạt động thiếu Chỉ có thông qua hoạt động giáo dục lên lớp gúp em phát huy hết khả sáng tạo, trí tưởng tượng 2/ Lứa tuổi học sinh tiểu học có đầy đủ khả để tổ chức tham gia hoạt động giáo dục lên lớp, hình thức hội thi với nội dung đa dạng phong phú 3/ Để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp hội thi "Năm cách ngoan" đòi hỏi phải có chuẩn bị chu đáo , xây dựng kế hoachtừng tháng, học kỳ 16 suốt năm học Đồng thời phải thiết kế chi tiết cho hoạt động lập kế hoạch dạy học lớp 4/ Muốn cho hoạt động giáo dục lên lớp đạt hiệu cao trước hết phải hút học sinh mà phải tranh thủ quan tâm lực lượng giáo dục khác Đoàn niên, Hội phụ huynh, hội khuyến học…và đặc biệt phối hợp nhịp nhàng với hoạt động Đội Thiếu niên D/ PHẦN PHỤ LỤC (Nội dung hội thi "Năm cánh ngoan" số chủ điểm khối lớp ) chủ điểm :"Yêu quý mẹ cô" khối lớp 1) Mục tiêu hội thi - Củng cố, khắc sâu kiến thức học môn học - Tạo hứng thú, phấn khởi học tập học lớp em - Phát huy vai trò làm chủ hoạt động, phát huy quyền tham gia, sở phát triển lòng nhân ái, tình bạn bè giúp đỡ lẫn học tập - Rèn luyện, phát triển kỹ ( hoạt động tập thể, kỹ giao tiếp, kỹ nhận thức kỹ điều khiển hoạt động tập thể, …) 2) Nội dung cụ thể : 17 A Phần chào hỏi : - Không tính điểm ( Thời gian tối đa phút) Các đội chơi lớp 5A, 5B, 5C 5D tự giới thiệu thân, đội mình, lớp B Phần nội dung thi: - Tính điểm 1/ Phần thi " chúng em kể chuyện" - Đại diện đội bắt thăm kể câu chuyện sau: 1) Kể câu chuyện nghe đọc có nội dung ca ngợi người phụ nữ VN 2) Kể câu chuyện mà em chứng kiến tham gia có nội dung nói việc làm tốt 3).Hãy kể nữ anh hùng dân tộc mà em biết - Thời gian trình bày: Tối đa phút - Thang điểm : 10 - Xong phần thi, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm 2/ Phần thi " Nhớ lịch sử" -Người dẫn chương trình đưa gợi ý nhân vật, kiện lịch sử 18 1) Đây ai? a Là người quê tỉnh Thanh Hóa b Năm 248 tham gia lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Ngô c Là người khẳng khái nói : "Tôi muốn cưỡi gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển Đông chẳng thèm làm tì thiếp người sau gợi ý (thời gian 30 gây) đội chơi quyền đưa đáp án Nếu trả lời tính điểm theo mức sau: + Trả lời sau gợi ý thứ : 10 điểm + Trả lời sau gợi ý thứ hai : điểm + Trả lời sau gợi ý thứ ba : điểm Nếu trả lời sai không tính điểm quyền trả lời - Phần thi người dẫn chương trình cho điểm trực tiếp trả lời 3/ Phần thi " Chúng em vẽ" Người dẫn chương trình đưa chủ đề vẽ tranh : "Vẽ mẹ cô" - Trong thời gian phút thành viên đội tham gia vẽ chung tranh - Sau thời gian phút, đội trình bày nội dung, ý tưởng tranh ( thời gian không phút) 19 - Các đội trình bày xong, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm + Đúng chủ đề : điểm + Hình mảng cân đối, thể rõ mảng :3 điểm + Màu sắc hài hòa : điểm + Trình bày nội dung ý tưởng : điểm 4/ Phần thi "Tiếng Việt em" - Đại diện đội chơi bắt thăm chọn yêu cầu sau: 1) Tìm từ chứa tiếng "thương" 2) Tìm từ nghĩa với "dịu dàng" 3) Tìm từ chứa tiếng "giáo" - Trong thời gian phút, đội trình bày vào bảng riêng Hết thời gian trình bày, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm +Mỗi từ tìm tính điểm 5/ Phần thi " Ai nhanh đúng" - Đại diện đội chơi bắt thăm chọn đề toán đề sau: 20 1) 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người ? (Mức làm người nhau) 2) Một xe tải chở 300 bao gạo, bao 50 kg Nếu chất lên xe loại bao 75 kg xe chở nhiều bao? 3) Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m ? - Trong thời gian phút, đội cử đại diện trình bày giải vào bảng riêng - Hết thời gian trình bày , đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm - Thang điểm 10 + Giải : điểm (tính cụ thể cho lời giải, phép tính) + Trình bày đẹp, không sai lỗi tả : điểm * Điểm đội tổng số điểm đạt qua phần thi 21 22 ... 6-7-8 : Hoạt động hè d/ Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Mỗi loại hình hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm nhiều hình thức hoạt động khác Các loại hình hoạt động giáo dục lên lớp với... dục lên lớp hai đường thực trình giáo dục trẻ em, bao gồm hoạt động nhà trường tổ chức vào thời gian lên lớp Đó hoạt động tổ chức môn học Hoạt động giáo dục lên lớp tiếp nối thống hữu với hoạt động. .. hình thức tổ chức hoạt giáo dục lên lớp a/ Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Hoạt động giáo dục lên lớp nhằm mục tiêu: - củng cố, khắc sâu kiến thức học qua môn học lớp - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp , Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp , Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn