SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT

21 194 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 15:37

... vo thit k bi dy mụn GDCD trng THPT( tỏc gi Nguyn Th Hi Yn - Trng PTDT ni trỳ THCS &THPT Bc H - Lo Cai, nm hc 2011- 2012) Sỏng kin kinh nghim: To hng thỳ cho hc sinh gi hc mụn GDCD ( tỏc gi Hong... dũ thỏi hc 18 Bng im 19 Trn Th i - Giỏo viờn Trng THPT s Bc H I Túm tt Mụn giỏo dc cụng dõn (GDCD) trng trung hc ph thụng (THPT) khụng nhng trang b cho hc sinh kin thc ph thụng c bn,... cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H khụng ? Gi thuyt nghiờn cu: S dng phng phỏp trũ chi ging dy mụn GDCD s nõng cao kt qu hc ca hc sinh lp 10 trng THPT s Bc H III PHNG PHP Khỏch th
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT , SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT , SKKN phương pháp trò chơi trong giảng dạy GDCD ở trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay