skkn một số PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 5 TUỔI

17 544 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 20:29

1|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương PHÒNG GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4- TUỔI GIÁO VIÊN: HÀ THANH HUYỀN Tháng năm 2014 2|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: I Lí chọn đề tài: Lênin viết “Ngôn ngữ công cụ tư duy, chìa khóa người nhận thức để lĩnh hội kiến thức” sống người, việc hình thành phát triển xã hội loài người, ngôn ngữ phương tiện để phát triển tư duy, phương tiện giữ gìn, bảo tồn truyền đạt phát triển kinh nghiệm xã hội loài người, ngôn ngữ công cụ biểu đạt tư tưởng, tình cảm, công cụ giao tiếp thành viên xã hội Không có ngôn ngữ, giao tiếp được, chí tồn được, đứa trẻ sinh thể yếu ớt cần đến chăm sóc, bảo vệ người lớn Ngôn ngữ làm cho đứa trẻ trở thành thành viên xã hội loài người Ngôn ngữ công cụ hữu hiệu để trẻ bày tỏ nguyện vọng từ nhỏ để người lớn chăm sóc, điều khiển, giáo dục điều kiện quan trọng để trẻ tham gia vào hoạt động hàng ngày việc hình thành nhân cách trẻ sau Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mục đích tự thân Có ngôn ngữ, tư trẻ phát triển Đây hai mặt trình biện chứng có tác động qua lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến (Galperin: Ngôn ngữ giữ vai trò định phát triển tâm lý trẻ em) Ngôn ngữ phát triển làm cho tư phát triển Ngôn ngữ trẻ phát triển dần theo lứa tuổi, điều giúp trẻ tìm hiểu tượng vật gần gũi xung quanh trẻ, trẻ hiểu lời giải thích, gợi ý người lớn trẻ tự khẳng định môi trường Việc phát triển ngôn ngữ làm phong phú đời sống tinh thần trẻ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp trẻ với người xung quanh Ngôn ngữ phương tiện để trẻ trao đổi ý nghĩ giao lưu trò chuyện lúc chơi, phát triển khả tư trí tưởng tượng trẻ Thông qua ngôn ngữ, trẻ nhận thức hay, đẹp sống xung quanh trẻ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng công tác chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ trường mầm non Hoạt động phát triển ngôn ngữ nhằm giúp trẻ hình thành phát triển lực ngôn ngữ nghe, nói, tiền đọc tiền viết, mà giúp trẻ phát triển khả tư duy, nhận thức, tình cảm… cầu nối giúp trẻ bước vào giới lung linh, huyền ảo, rực rỡ sắc màu xã hội loài người Vì trẻ phát âm đúng, diễn đạt câu nói mạch lạc, làm quen với chữ viết tiếng việt, chuẩn bị sẳn sàng bước vào lớp yêu cầu trọng tâm phát triển ngôn ngữ cho trẻ trường mầm non Tuy nhiên, để làm tốt điều yếu tố giáo viên giữ vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy trình phát triển cách tích 3|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương cực người giáo viên hướng dẫn trẻ để ngôn ngữ trẻ phát triển tốt Chính mà việc tìm số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ việc làm cần thiết quan trọng trình chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ tham gia hoạt động tập thể, giao tiếp với người xung quanh nên ngôn ngữ trẻ có phần hạn chế Ngoài ra, trẻ mầm non thường phát âm không xác chẳng hạn như: ( Lá- ná; cá rô- cá nhô, không - hông, lên - nên, thương – thươn Hoặc trẻ thường phát âm sai “ch” “tr”, “ l” “n”, “x” “s”, nhiều lúc trẻ dùng câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ… dùng lời nói chưa mạch lạc.…nên trẻ chưa tự tin giao tiếp, lời nói trẻ chưa mạch lạc, nói câu chưa đủ ý số trẻ bày tỏ ý tưởng ngôn ngữ chưa thật tốt, tham gia vào hoạt động chơi trẻ chưa mạnh dạn dùng ngôn ngữ nói để nói lên ý tưởng nhóm chơi, học Việc trẻ phát âm không chủ yếu quan phát âm trẻ chưa linh hoạt, trẻ chưa biết cách điều chỉnh thở, ngôn ngữ cho phù hợp với nội dung nói Để giúp trẻ khắc phục yếu tố trẻ cần phải luyện tập lâu dài, thường xuyên, lúc, nơi, lồng ghép nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ linh hoạt hoạt động Nhận thức tầm quan trọng vai trò to lớn việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thực nhiệm vụ giáo dục Tôi trăn trở làm để khắc phục phần với thực trạng trẻ 4-5 tuổi trường mầm non nghiên cứu đề tài “Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Trường Mầm non Ánh Dương – Đà Nẵng” II Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên phát huy tối đa tính tích cực trẻ họat động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Trẻ học tập, vui chơi theo phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học”, tạo điều kiện cho trẻ phát huy hết tiềm sẵn có để hình thành kỹ cần thiết cho sống Giúp trẻ phát triển toàn diện mặt phát triển III Đối tượng nghiên cứu: Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Trường Mầm non Ánh Dương – Đà Nẵng IV phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp quan sát, điều tra 4|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Phương pháp đàm thoại Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Phương pháp nghiên cứu thực tiễn V Phạm vi nghiên cứu: Qua đề tài nghiên cứu: Tại lớp chồi trường Mầm non Ánh Dương – Đà Nẵng I PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lí luận: I.1 Một số khái niệm ngôn ngữ Ngôn ngữ có vai trò lớn việc phát triển trí tuệ cho trẻ Trẻ có nhu cầu tìm hiểu giới xung quanh Thông qua ngôn ngữ, lời nói người lớn, trẻ làm quen với vật, tượng hiểu đặc điểm, tính chất, cấu tạo công dụng … chúng trẻ học từ tương ứng (từ hình ảnh trực quan vào nhận thức trẻ lúc) Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết giới xung quanh Từ ngôn ngữ giúp cho việc củng cố biểu tượng hình thành Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ góp phần thực mục tiêu giáo dục trẻ Từ mục tiêu chung đó, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ xác định mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ để giao tiếp tư Kiến thức ngôn ngữ học kiến thức sở giúp cho nhà giáo dục hiểu nhiệm vụ, tìm phương pháp hữu ích để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Với trẻ ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng nhất, không phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với người xung quanh, hình thành cảm xúc tích cực mà thông qua ngôn ngữ trẻ thực nhu cầu mong muốn thân Trẻ có ngôn ngữ tốt giải thích điều trẻ biết với bạn bè người thân, trẻ dễ dàng diễn tả tâm trạng, nhu cầu sống để người khác hiểu muốn gì? không phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc mà phương tiện giúp trẻ lĩnh hội kiến thức sau Ngôn ngữ sinh phát triển xã hội loài người Ngôn ngữ lao động hai yếu tố định đời, tồn phát triển người xã hội Ngôn ngữ trở thành đối tượng nhiều ngành khoa học như: Xã hội học, ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học…Vậy chất ngôn ngữ học gì? - Trước hết, ngôn ngữ tượng xã hội 5|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Ngôn ngữ sinh xã hội ý muốn nhu cầu - người ta phải giao tiếp với trình sống, tồn phát triển Bên xã hội loài người ngôn ngữ phát sinh Ngôn ngữ cacớ chung xã hội, cá nhân ngôn ngữ thiết chế xã hội chặt chẽ, giữ ghỡn, phát triển kinh nghiệm, truyền thống chung cộng đồng Thiết chế tập hợp thói quen nghe, nói hiểu tiếp thu cách dễ dàng liên tục từ thời thơ ấu Nú cỏớ bắt buộc người người Mặt khác, phân biệt ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chung cộng đồng dân tộc với biến dạng cộng đồng người nhỏ ( gọi tiếng địa phương)…cũng biểu sinh động, đa dạng tính xã hội ngôn ngữ Ngôn ngữ không mang tính di truyền, người ta có ngôn ngữ trình học tập, tiếp thu từ người sống xug quanh Ở trẻ em để có vốn ngôn ngữ định phải trải qua trình học tập lâu dài Ngôn ngữ tượng xã hội đặc biệt nú không phụ thuộc vào kiến trúc thượng tầng riêng xã hội sở hạ tầng bị phá vỡ kéo theo sụp đổ kiến trúc thượng tầng tương ứng ngôn ngữ nú Mặt khác ngôn ngữ không mang tính giai cấp, nú ứng xử bình đẳng với người xã hội Một số quan điểm phát triển ngôn ngữ trẻ em * Lý thuyết hành vi chủ nghĩa: O P Skinner tác phẩm Hành vi lời cho – ngôn ngữcủa trẻ hành vi khác hình thành thao tác định, “ bắt chước” quan trọng Những thao tác ngôn ngữ với giúp đỡ người lớn cho trẻ nhanh chóng trưởng thành ngôn ngữ * Lý thuyết tự nhiên chủ nghĩa Noam Chomxky cho rằng: Trẻ em đóng vai trò nhân tố phát triển nhân ngôn ngữ Ông coi n gụn ngữ có sở sinh học nú Thành tựu có người, người có quan sản sinh ngôn ngữ não bộ, cần có tác động thêm từ bên (môi trường nói năng) ngôn ngữ có hội xuất Dường suy nghĩ có sẵn, tập II Vai trò ngôn ngữ: 6|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Ngôn ngữ có vai trò vô quan trọng người, đặc trưng có xã hội loài người để phân biệt với loài động vật khác Ngôn ngữ sử dụng phương tiện tư duy, hay hiểu ngôn ngữ “cái vỏ” tư duy, phương thức biểu đạt muốn cho người khác hiểu suy nghĩ, nhu cầu, mong muốn thân thông qua lời nói Chính vậy, năm đầu đời trẻ việc phát triển ngôn ngữ đặc biệt bậc phụ huynh quan tâm Nhiều trường hợp phụ huynh thấy chậm nói phụ huynh cho mắc phải bệnh Nhưng bậc phụ huynh dựa vào để quy chụp cho chậm phát triển, mắc bệnh bẩm sinh câm, điếc hay mắc hội chứng tự kỉ, tăng động giảm ý Việc phát triển ngôn ngữ trẻ phụ thuộc vào lứa tuổi trẻ giai đoạn Vì vậy, cần tìm hiểu rõ biểu hiện, hành vi trẻ có phải dấu hiệu bị chậm nói hay không? Và nguyên nhân trẻ bị chậm nói đâu Nếu bạn – tuổi bạn thấy không chịu nói hay cách diễn đạt ngôn ngữ phụ huynh không cần lo lắng lứa tuổi chưa đáng lo ngại phụ huynh khắc phục nhược điểm thông qua việc giao lưu với thường xuyên, dạy từ câu đơn giản phân biệt người thân, tên đồ vật gia đình… Chúng ta biết ngôn ngữ nảy sinh từ nhu cầu giao tiếp, từ hoạt động giao tiếp người Điều có nghĩa việc trẻ cần giao lưu, trao đổi với người xung quanh năm đầu đời vô quan trọng Nếu trẻ không thường xuyên nói chuyện, không thường xuyên giao lưu với người khác trẻ nhiều vốn từ ngữ, cách biểu đạt mong muốn thân lời nói, mà hành động Ví dụ: Trẻ muốn lấy cam trẻ chưa dạy từ đó, chưa nghe từ trẻ phát âm được, lúc trẻ thỏa mãn mong muốn qua hành động tay, cầm tay người khác lấy đồ cho Chính nguyên nhân dẫn đến việc chậm phát triển ngôn ngữ trẻ Nếu việc trẻ thường xuyên dùng hành động để hướng người khác thỏa mãn mong muốn thân mà không chịu thể suy nghĩ, mong muốn lời nói phụ huynh cần phải lưu ý dành thời gian dạy con, hướng dẫn lúc đó, muốn lấy đồ vật gì, muốn làm phải nói Người ta thường nói “Câm liền với điếc” phản ứng bị gọi bất chợt, phản ứng bị quát to nguyên nhân dẫn đến khả chậm nói trẻ Vì trẻ không nghe thấy, không hiểu người khác nói trẻ làm theo, nói theo Trước tiên, phụ huynh cần kiểm tra khả phản xạ câu hỏi, phụ huynh kiểm tra cách “gọi tên bất ngờ”, nhờ làm việc xem phản ứng nào? Khi gọi bất ngờ có phản ứng quay lại hay không? Nếu trường hợp gọi nhiều lần, gọi thường xuyên mà phản ứng phụ huynh nên cho kiểm tra tai xem có vấn đề 7|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Hiện có nhiều sở, trung tâm chuyên giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ Nhưng phụ huynh nên hiểu rằng, nơi thích hợp dạy trẻ từ gia đình Vai trò ngôn ngữ quan trọng phát triển trẻ có nhiều phương pháp hiệu khắc phục nhược điểm ngôn ngữ trẻ mà bậc phụ huynh có thực II Nội dung cách thức thực Qua nghiên cứu, tham khảo tài liệu có liên quan đến phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thực trạng trẻ lớp chồi Qua thời gian thực thân nghiên cứu sốphương pháp để thực nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 trường mầm non Ánh Dương lựa chon sử dụng phương pháp sau: Thứ : Phương pháp trực quan Phương pháp trực quan gì? Phương pháp trực quan mở trước mắt trẻ giới xung quanh hình thành ngôn ngữ cho trẻ, phát triển nhận thức tư trẻ Vì phương pháp trực quan phương pháp chủ đạo trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ Phương pháp trực quan sử dụng lĩnh vực dạy nói cho trẻ như: Luyện phát âm, phát triển vốn từ, nói ngữ pháp, nói mạch lạc… tiến hành dạy lúc, nơi Trong phương pháp trực quan có nội dung như: Quan sát, tham quan Vậy quan sát gì? Quan sát dạy trẻ sử dụng giác quan để tích lũy dần kinh nghiệm, hình ảnh biểu tượng kĩ xảo ngôn ngữ Khi tổ chức hoạt động cho trẻ quan sát, cô sử dụng vật thật trẻ trực tiếp với vật cụ thể (trẻ nhìn, xem, sờ, ngửi… vật trước mặt trẻ) xem xét vật thật giúp trẻ nhận biết tri giác vật cách khái quát cụ thể chi tiết Điều giúp trẻ suy nghĩ mạch lạc biểu ấn tượng lời nói Thứ 2: Phương pháp tham quan thực tế: + Tham quan: Vậy tham quan gì? Tham quan đường đưa trẻ đến gần vật thật, tượng thiên nhiên từ mang lại cho trẻ nguồn không khí lành, trẻ tiếp xúc với nắng gió trẻ thỏa mãn nhu cầu vận động, vui chơi trời, trẻ giao tiếp với trẻ trực tiếp nhìn thấy, quan sát nói nên điều Ví dụ: Tôi cho trẻ tham quan, dạo chơi trời, hướng trẻ quan sát “Góc thiên nhiên bé”, cô cho trẻ quan sát loại hoa có bồn gợi hỏi trẻ loại hoa mà trẻ biết như; quan sát thấy bồn hoa có những? gồm loại hoa gì? Đặc điểm hoa mười nào? Hoa cúc sao?,… Để cho hoa tươi tốt phải làm gì? cho trẻ 8|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương trực tiếp quan sát đàm thoại trao đổi với trẻ trẻ khám phá được, tích lũy kinh nghiệm, hình ảnh, biểu tượng dùng phương tiện ngôn ngữ nói để củng cố diễn đạt lại Từ hình thành phát triển vốn từ, khơi gợi trẻ ý thức tự khám phá tìm tòi thay đổi môi trường thiên nhiên, xã hội quanh trẻ + Xem phim, băng hình, đĩa VCD, máy chiếu: Hình thức thường tổ chức cho trẻ xem đoạn video, băng, đĩa vào chơi trẻ đón trẻ sau hoạt động chiều với nội dung chuẩn bị sẳn Ví dụ: Trước, dạy trẻ tìm hiểu “ Một số động vật sống nước” mở video cho trẻ xem trước để trẻ quan sát, trao đổi, trò chuyện với đặc điểm, hình dáng, môi trường sống chúng Qua trẻ trao đổi với trẻ thấy vào tiết học trẻ nhớ lâu qua trao đổi ngôn ngữ trẻ phát triển Hoặc cho trẻ xem câu chuyện cổ tích, danh lam thắng cảnh,…khi trẻ xem câu chuyện cổ tích trẻ bắt chước lời thoại nhân vật truyện, trẻ tự kể kể chuyện sáng tạo theo trẻ nhớ sau xem qua video từ giúp trẻ tự tin, diễn đạt mạch lạc nhớ lâu Thứ ba: phương pháp đàm thoại: + Đàm thoại gì? Đàm thoại giao tiếp ngôn ngữ cô giáo trẻ Ví dụ: Tôi cho trẻ quan sát tranh gia đình Tôi đàm thoại với trẻ nội dung tranh đó, qua quan sát đàm thoại tranh trẻ phải lựa chọn câu từ phù hợp với nội dung tranh câu hỏi đặt cô để nói lên trẻ quan sát Cùng với dẫn dắt giúp đỡ cô giúp cho đứa trẻ biết ý nghĩa gia đình, yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình trẻ trẻ,… Mục đích đàm thoại cố hệ thống hóa công cụ ngôn ngữ tất trẻ thu nhận + Sử dụng lời nói mẫu: Lời nói mẫu sử dụng để củng cố, nhắc lại, xác hóa từ, câu hay đoạn văn + Giảng giải: Tôi dùng lời lẽ để giải thích cho trẻ hiểu biết chất, đặc điểm vật tượng Giảng giải áp dụng sử dụng từ trẻ biết để giải nghĩa từ trẻ chưa biết, giúp trẻ hiểu rõ ý nghĩa, nội dung từ Từ phát triển vốn từ trẻ không phát âm sai, trẻ cho trẻ Ví dụ: Câu nói “ Bà làm việc vất vả” câu truyện Tích Chu Tôi giảng giải cho trẻ biết từ “ vất vả” có nghĩa phải làm việc ngày đêm, quên ăn, quên ngủ 9|Page Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương + Chỉ dẫn: Tôi dùng lời nói trẻ biết cách làm cách đạt kết cuối công việc Ví dụ: Tôi hướng dẫn cho trẻ cách xếp đồ dùng, đồ chơi lớp nơi quy định Với hình thức làm với trẻ vài lần trẻ quen dần sau trẻ tự làm không cần đến dẫn Muốn biết trẻ thực đạt kết tốt trước trẻ thực yêu cầu trẻ phải nói lại yêu cầu mà đưa thực công việc Từ giúp trẻ có ý thức việc cất đồ dùng, đồ chơi nơi quy định trẻ sử dụng lời dẫn để dẫn cho bạn bạn chưa thực + Đánh giá, nhận xét lời nói trẻ, khen ngợi, tuyên dương: Ví dụ: Dạy trẻ đọc thơ “Hoa kết trái” trẻ xung phong lên đọc thơ, trẻ đọc thơ to, rõ ràng, diễn cảm trả lời câu hỏi cô Tôi động viên trẻ, khuyến khích khen ngợi tuyên dương trẻ kịp thời Với hình thức giúp cho trẻ thấy vui cô giáo bạn khen, học sau trẻ tiếp tục xung phong tham gia tích cực vào hoạt động cô nhằm khen, ngôn ngữ trẻ củng cố phát triển + Sử dụng câu hỏi: Để trẻ phát triển ngôn ngữ tốt điều cô giáo phải sử dụng hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khuyến khích, động viên trẻ trả lời Ví dụ: Trong học môn văn hoc: Đề tài: thơ “Hoa kết trái” - Các vừa đọc thơ gì? Hoa kết trái - Bài thơ sáng tác? - Trong thơ có loại hoa nào? - Bài thơ tác giả muốn nhắc nhở bạn nhỏ nào?, ? câu hỏi khó trìu tượng trẻ khó hiểu khuyến khích trẻ trả lời đồng thời đặt câu hỏi gợi mở giúp trẻ trả lời tốt Ví dụ: Giáo dục trẻ bảo vệ loại hoa thơ “ Hoa kết trái” đặt câu hỏi “ Con làm thấy bạn bẻ cành, hái hoa” trẻ phải suy nghĩ dùng ngôn ngữ để nói lên cảm nhận thấy bạn có hành vi không Với biện pháp trẻ phải tư suy nghĩ để tìm câu hỏi trả lời, bạn không trả lời bạn khác giúp đỡ bạn, lúc ngôn ngữ nói trẻ phát triển tốt, lời nói mạch lạc hơn, trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh + Đọc thơ (ca dao, tục ngữ, đồng dao…) cho trẻ nghe: Khi đọc thơ, ca dao, tục ngữ, đồng dao cho trẻ nghe giúp trẻ cảm nhận vần điệu, nhịp điệu Tiếng việt Thông qua việc cho trẻ nghe trẻ đọc đồng dao, ca dao, 10 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương tục ngữ nhiều lần luyện phát âm vần cho trẻ Nếu giáo viên sử dụng cho trẻ đọc nhiều lần, đồng thời khuyến khích động viên trẻ đọc giống cô sửa sai việc phát âm vần cho trẻ Như ngôn ngữ trẻ cố phát triển + Kể đọc chuyện: Là giúp trẻ làm quen với văn học, kể kể đầy đủ nội dung cốt truyện, tình tiết truyện thể tình cảm, hành động nhân vật, giọng kể với nhân vật truyện, phản ánh rõ ràng lời thoại nhân vật truyện Còn đọc truyện đọc lại nguyên văn câu truyện sau đàm thoại với trẻ nội dung nhân vật cốt truyện Nhằm giúp trẻ nhớ nội dung truyện, trẻ bắt chước giọng kể cô nhập vai vào nhân vật ngôn ngữ nói Trước cho trẻ kể truyện, thường cho trẻ xem tranh sau dùng lời nói tả lại tranh, hàng động nhân vật tranh Điều giúp trẻ biết kiện, hàng động nhân vật tranh Từ giúp trẻ tích lũy vốn từ học cách thể qua giọng đọc, giọng kể cô trẻ sử dụng ngôn ngữ hiểu biết để kể lại câu truyện Qua học có tác dụng làm giàu vốn từ (đặc biệt vốn từ nghệ thuật), phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, bồi dưỡng lực cảm thụ tác phẩm nghệ thuật diễn đạt ngôn ngữ văn học Thứ tư: Phương pháp thực hành Phương pháp thực hành trẻ phải trực tiếp tham gia vào hoạt động giao tiếp, sử dụng lời nói Với phương pháp đòi hỏi người giáo viên phải trọng vệc cho trẻ tích cực tham gia vào sử dụng lời nói trẻ Từ giúp trẻ phát âm đúng, phát triển ngôn ngữ, cố vốn từ, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc Thông qua đọc đồng dao, thơ, trao đổi ngôn ngữ qua hoạt động đóng vai theo chủ đề Ví dụ : Cho trẻ dọc đồng dao: “Lúa ngô cô đậu nành” Đậu nành anh dưa chuột Dưa chuột ruột dưa gang Dưa gang nàng dưa hấu Dưa hấu cậu lúa ngô Lúa ngô cô đậu nành Với đồng dao luyện cho trẻ từ khó “l”, “n” giúp cho trẻ phân biệt “l”, “n” phát âm * Thứ năm: Phương pháp sử dụng trò chơi Phương pháp sử dụng trò chơi sử dụng trò chơi để phát triển lời nói cho trẻ Trong phương pháp sử dụng trò chơi khác để tổ chức 10 11 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương cho trẻ nhằm mục đích phát triển lĩnh vực ngôn ngữ (luyện phát âm, phát triển vốn từ, nói ngữ pháp) Ví dụ 1: Trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ: Trò chơi dân gian “Chi chi chành chành” + Mục đích luyện phát âm vị từ, câu, phát âm điệu, cố vốn từ, phát triển ngôn ngữ + Cách chơi: Trong nhóm chơi (khoảng 5-6 trẻ), trẻ xòe bàn tay (làm cái) để trẻ khác đặt ngón trỏ vào tất trẻ đọc lời đồng dao: Lời: Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa đứt cương Ba vương ngũ đế Bắt dế tìm Ù ù ập Trẻ vừa đọc đồng dao vừa đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay trẻ làm Đến tiếng “ ập”của câu cuối trẻ làm nắm chặt bàn tay lại tất phải rút ngón tay trỏ thật nhanh Trẻ rút chậm bị nắm ngón tay thua thay trẻ “ làm cái” xòe tay để trẻ khác chơi * Tháng 09-10-11: Tôi tăng cường rèn luyện khả phát âm cho trẻ Việc rèn luyện máy phát âm cho trẻ là: Phát triển linh hoạt lưỡi, môi, hàm dưới, chuyển động nhịp nhàng linh hoạt máy phát âm giúp cho âm ngôn ngữ chuẩn Để làm việc trước tiên phải lựa chọn thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với học sinh lớp Sau tổ chức cho trẻ đọc theo cô Trước tiên giọng đọc cô phải diễn cảm, nét mặt, cử điệu cô quan trọng việc rèn luyện phát âm cho trẻ Khi đọc cô phải đọc to, rõ ràng giải thích từ khó cho trẻ hiểu trẻ phát âm sai cô phải sửa sai cho trẻ kịp thời Điều đặc biệt cô không nên nhắc nhắc lại sai trẻ, không nên quát mắng hay nạt trẻ mà phải nhẹ nhàng động viên hướng dẫn trẻ Ví dụ: Lúa nếp lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng Luyện thở ngôn ngữ cho trẻ luyện cho trẻ kĩ hít vào nhanh, ngắn thở nhịp nhàng, tạo điều kiện cho khẳ nói câu cách thoải mái trình diễn đạt Thở ngôn ngữ tạo điều kiện phát âm rõ nét, giữ 11 12 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương cường độ nói phù hợp Còn việc luyện giọng cho trẻ rèn luyện tính giọng nói: Cao độ, cường độ, âm sắc phương pháp để luyện giọng cho trẻ đọc kể diễn cảm nhiều cách khác Làm để rèn khả phát âm trẻ phải phát âm tất âm vị tiếng việt Tháng 12-01-02:Tôi tăng cường sửa lỗi phát âm trẻ +Nguyên nhân mà trẻ hay mắc lỗi máy phát âm trẻ chưa phát triển toàn diện Do môi trường giao tiếp, nuông chiều người lớn, tiếng địa phương nơi khác +Các lỗi trẻ thường hay mắc là:  Lỗi âm đầu : Con hươu thành hiu  Lỗi âm đệm : Thuyền thành tiền  Lỗi âm chính: khuyết thành khiết  Lỗi âm cuối: Máy may thành máy bai  Lỗi điệu Ghế thành nhế Để sửa lỗi phát âm cho trẻ trước tiên phải cho trẻ xem tranh, vật thật Việc sửa lỗi phát âm sai cho trẻ tiến hành thường xuyên lúc, nơi hoạt động ngày Khi trẻ phát âm sai không nên nhắc lại sai trẻ mà cần cung cấp âm yêu cầu trẻ nói lại Tháng 02-03-04-05 tiếp tục rèn luyện cho trẻ khả phát âm sửa lỗi phát âm sai trẻ Ở thời gian trẻ phát âm tương đối chuẩn lỗi phát âm trẻ giảm đáng kể Lúc đưa trò chơi : Trò chơi túi, kêu, nón kì diệu, biến để sữa lỗi phát âm cho trẻ Từ khắc phục lỗi phát âm sai trẻ PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON: Trường mầm non nơi tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn vẹn nhân cách cho trẻ, vai trò nhà giáo dục hoạt động tích cực nhân trẻ có ảnh hưởng to lớn đến phát triển trẻ nói chung phát triển ngôn ngữ trẻ nói riêng Song thực tế để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ giáo viên mầm non làm để cung cấp cho trẻ vốn từ phong phú, dạy trẻ phát âm chuẩn? Hay hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ giáo viên phát huy tính tích cực, tạo điều kiện cho trẻ luyên tập khả nói, phát âm xác, sử dụng từ để diễn đạt ý nghĩ tình khác hoạt động ngôn ngữ chưa ? 12 13 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Trẻ tham gia hoạt động tập thể, giao tiếp với người xung quanh nên ngôn ngữ trẻ có phần hạn chế Ngoài ra, trẻ mầm non thường phát âm không xác chẳng hạn như: ( Lá- ná; cá rô- cá nhô, không - hông, lên - nên, thương – thươn Hoặc trẻ thường phát âm sai “ch” “tr”, “ l” “n”, “x” “s”, nhiều lúc trẻ dùng câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ… dùng lời nói chưa mạch lạc.…nên trẻ chưa thật tự tin giao tiếp, lời nói trẻ chưa mạch lạc, nói câu chưa đủ ý số trẻ bày tỏ ý tưởng ngôn ngữ chưa thật tốt, tham gia vào hoạt động chơi trẻ chưa mạnh dạn dùng ngôn ngữ nói để nói lên ý tưởng nhóm chơi, học Việc trẻ phát âm không chủ yếu quan phát âm trẻ chưa linh hoạt, trẻ chưa biết cách điều chỉnh thở, ngôn ngữ cho phù hợp với nội dung nói Để giúp trẻ khắc phục yếu tố trẻ cần phải luyện tập lâu dài, thường xuyên, lúc, nơi, lồng ghép nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ linh hoạt hoạt động Khả phát âm trẻ chưa , khả tạo câu sử dụng từ chưa xác, thành phần câu thiếu, trật tự lộn xộn, chưa mạch lạc đặc điểm tâm sinh lý trẻ PHẦN IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trẻ phát huy tính tích cực hoạt động giao tiếp ngôn ngữ mình, trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp, diễn đạt lời nói rõ ràng mạch lạc, trẻ phát âm đúng, ngôn ngữ vốn từ trẻ phát triển tốt Kết thu được: Qua trình thực “Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi” trường mầm non Ánh Dương trình khảo sát thực biện pháp trẻ ngày hiệu nghiệm chất lượng cháu tuổi mẫu giáo – tuổi nâng lên rõ rệt Trong thời gian qua, để có kết nhà trường tạo điều kiện cho nhiều, giúp đỡ đồng nghiệp tôi, bậc phụ huynh giúp thực tốt đề tài Đó sân chơi lành mạnh thông qua học như; kể truyện, đọc thơ, giúp trẻ phát triển tốt ngôn ngữ mình, trẻ chủ động tham gia vào hoạt động lớp, tự tin giao lưu với người xung quanh PHẦN V KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:  Kết luận Ngôn ngữ có vai trò lớn người đặc biệt trẻ mầm non ngôn ngữ phương tiện hình thành phát triển nhận thức trẻ giới 13 14 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương xung quanh, tiếp thu khoa học bồi bổ tâm hồn, giúp hình thành phát triển nhân cách cho trẻ sau Ngôn ngữ phương tiện để phát triển tư duy, tình cảm, đạo đức, thẫm mĩ, thông qua ngôn ngữ trẻ lĩnh hội văn hóa dân tộc Phát triển ngôn ngữ nhiệm vụ quan trọng công tác giáo dục toàn diện cho trẻ Công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhà giáo dục mầm non Liên Xô tiếng E.I.TI Khe va xem khâu chủ yếu hoạt động trường mẫu giáo, tiền đề thành công công tác khác Chính mà việc lựa chọn phương pháp phù hợp để lồng ghép tổ chức hoạt động cho trẻ, nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt mục tiêu giáo dục trẻ mà giáo viên cần phải trọng hàng đầu Tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi rèn cho trẻ khả phát âm đúng, phát triển khả tạo câu sử dụng từ xác,…mạnh dạn, tự tin sử dụng ngôn ngữ nói để bày tỏ suy nghĩ với người khác cách mạch lạc, nội dung trẻ muốn trình bày Để cho công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ có hiệu kết mong đợi trình giảng dạy, đòi hỏi giáo viên cần phải tâm huyết với nghề, thường xuyên tìm tòi tạo trình tổ chức hoạt động cho trẻ Điều quan trọng phải thường xuyên sử dụng đồ dùng trực quan, phải biết lựa chọn sử dụng phương phát phát triển ngôn ngữ cho trẻ cách linh hoạt, lồng ghép sáng tạo, mục đích, phù hợp với hoàn cảnh đựa vào tình hình đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức trẻ Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần kiên trì, cần tiến hành lúc, nơi, hoạt động khác cần khoảng thời gian dài, cần phải thường xuyên tạo cho trẻ môi trường ngôn ngữ lành mạnh, phong phù Thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh công tác giáo dục trẻ nói chung phát triển ngôn ngữ cho trẻ nói riêng Có đạt kết tốt  Kiến nghị • Đối với phòng giáo dục: Để cho công tác tổ chức thực số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo có chất lượng PGD cần hỗ trợ kinh phí mua, cấp bổ sung thêm đồ dùng trang thiết bị dạy học mầm non Thường xuyên mở lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non • Đối với ban giám hiệu nhà trường: 14 15 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Cần quan tâm đến phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non từ giúp để giáo viên tư vấn cho giáo viên công tác chuyên môn nhằm phục vụ công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ • Đối với bậc phụ huynh: Tạo hội để trẻ giao lưu, giao tiếp: Việc tạo môi trường giao lưu cho trẻ quan trọng Tâm lý trẻ theo “cơ chế bắt chước” người khác việc trẻ giao lưu với người xung quanh giúp trẻ hình thành cho vốn từ ngữ phong phú Phụ huynh phải thường xuyên cho đến nơi có hoạt động tập thể, nói đông người, đến lớp học để trẻ có nhiêu hội để giao lưu, vui chơi tạo môi trường cho trẻ hoạt động giao tiếp Vai trò ngôn ngữ ảnh hưởng tới phát triển trẻ, công cụ để trẻ biểu đạt từ suy nghĩ thành lời nói, từ lời nói thành hành động Vị vậy, bậc phụ huynh cần tạo cho trẻ môi trường trải nghiệm tích cực để năm đầu đời trẻ có vốn từ vựng vững Tôi xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng,ngày 25 tháng 04 năm 2014 Người viết HÀ THANH HUYỀN 15 16 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.Nguyễn Thị Hòa giáo trình giáo dục tích hợp bậc mầm non nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội.( 2005) 2.Đinh Hồng Thái giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội.( 2005) 3.Nguyễn Ánh Tuyết giáo dục mầm non vấn đề lí luận thực tiễn 16 17 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương 17 [...]... trường mẫu giáo, là tiền đề trong sự thành công của công tác khác Chính vì thế mà việc lựa chọn các phương pháp phù hợp để lồng ghép trong tổ chức các hoạt động cho trẻ, nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất đó là một trong những mục tiêu giáo dục trẻ mà giáo viên cần phải chú trọng hàng đầu Tầm quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi là rèn cho trẻ khả năng phát. .. tâm sinh lý của trẻ PHẦN IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trẻ đã phát huy được tính tích cực trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ của mình, trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp, diễn đạt lời nói rõ ràng mạch lạc, trẻ phát âm đúng, ngôn ngữ vốn từ của trẻ phát triển rất tốt Kết quả thu được: Qua quá trình thực hiện Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi tại trường... khoa học và bồi bổ tâm hồn, giúp hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ sau này Ngôn ngữ còn là phương tiện để phát triển tư duy, tình cảm, đạo đức, thẫm mĩ, thông qua ngôn ngữ trẻ lĩnh hội được nền văn hóa của dân tộc Phát triển ngôn ngữ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện cho trẻ Công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ đã được nhà giáo dục mầm non Liên Xô nổi tiếng E.I.TI Khe... cần một khoảng thời gian dài, cần phải thường xuyên tạo cho trẻ môi trường ngôn ngữ lành mạnh, phong phù Thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục trẻ nói chung và phát triển ngôn ngữ cho trẻ nói riêng Có như vậy thì mới đạt được kết quả tốt nhất  Kiến nghị • Đối với phòng giáo dục: Để cho công tác tổ chức thực hiện một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo. .. Ánh Dương cho trẻ nhằm mục đích phát triển các lĩnh vực ngôn ngữ (luyện phát âm, phát triển vốn từ, nói đúng ngữ pháp) Ví dụ 1: Trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ: Trò chơi dân gian “Chi chi chành chành” + Mục đích luyện phát âm các vị trong từ, trong câu, phát âm các thanh điệu, cũng cố vốn từ, phát triển ngôn ngữ + Cách chơi: Trong nhóm chơi (khoảng 5- 6 trẻ) , một trẻ xòe bàn tay (làm cái) để trẻ khác... những lỗi phát âm cho trẻ Từ đó sẽ khắc phục được các lỗi phát âm sai của trẻ PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON: Trường mầm non là nơi tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn vẹn nhân cách cho trẻ, trong đó vai trò của nhà giáo dục và hoạt động tích cực của từng các nhân trẻ có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của trẻ nói chung và phát triển ngôn ngữ của từng trẻ nói... nhằm nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non • Đối với ban giám hiệu nhà trường: 14 15 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường Mầm non Ánh Dương Cần quan tâm đến phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non từ đó sẽ giúp để giáo viên và tư vấn cho giáo viên trong công tác chuyên môn nhằm phục vụ trong công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ • Đối với các bậc phụ huynh: Tạo cơ hội để trẻ có thể giao lưu,... thực tế để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ giáo viên mầm non đã làm gì để cung cấp cho trẻ vốn từ phong phú, dạy trẻ phát âm chuẩn? Hay khi hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ giáo viên đã phát huy được tính tích cực, đã tạo điều kiện cho trẻ được luyên tập khả năng nói, phát âm chính xác, sử dụng từ đúng để diễn đạt ý nghĩ của mình trong các tình huống khác nhau của hoạt động ngôn ngữ chưa ? 12... trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ Điều quan trọng hơn cả là phải thường xuyên sử dụng đồ dùng trực quan, phải biết lựa chọn và sử dụng các phương phát phát triển ngôn ngữ cho trẻ một cách linh hoạt, lồng ghép sáng tạo, đúng mục đích, phù hợp với từng hoàn cảnh và đựa vào tình hình đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức của trẻ Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần kiên trì, cần được tiến hành ở... học như; kể truyện, đọc thơ, giúp trẻ phát triển tốt về ngôn ngữ của mình, trẻ luôn chủ động tham gia vào các hoạt động trên lớp, tự tin giao lưu với mọi người xung quanh PHẦN V KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:  Kết luận Ngôn ngữ có vai trò rất lớn đối với con người đặc biệt là trẻ mầm non vì ngôn ngữ là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của trẻ về thế giới 13 14 | P a g e Hà Thanh Huyền – Trường ... phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ góp phần thực mục tiêu giáo dục trẻ Từ mục tiêu chung đó, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ xác định mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ để giao... đúng, ngôn ngữ vốn từ trẻ phát triển tốt Kết thu được: Qua trình thực Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi trường mầm non Ánh Dương trình khảo sát thực biện pháp trẻ. .. triển ngôn ngữ cho trẻ thực nhiệm vụ giáo dục Tôi trăn trở làm để khắc phục phần với thực trạng trẻ 4- 5 tuổi trường mầm non nghiên cứu đề tài Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 5 TUỔI, skkn một số PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 5 TUỔI, skkn một số PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 5 TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay