NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện

34 253 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 11:32

... 310 600 (V) Câu 97: Cho Z = 6+j8 môđun số phức Z bằng: A 20 C 10 B 15 D Câu 98: Cho Z = + j môđun Z bằng: A 2 C B D Câu 99: Cho Z = 6+j8 môđun số phức Z bằng: C 20 C 10 D 15 D Câu 100: Cho Z... j3 Câu 87: Cho phức Z1 = -5+j6 Z2 = 8-j6 Tìm phức hiệu Z = Zi Z2 A Z = j12 B Z = -13+j12 C Z = D Z = -5 Câu 88: Cho Z1 = 10 < 37 Z2 = < 530 Tính Z1/Z2 A 50 < 900 C < 900 B 50 < 90 D < 90 Câu. .. Id = Ip C Id trễ pha Ip tơng ứng góc D câu a c 30 Câu 4: Nguồn pha đấu tam giác đối xứng, ta có: B Ud sớm pha với Up góc 300 A Ud = Up D Id = Ip C Ud = Up Câu 5: Khi nguồn ba pha đối xứng đấu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện , NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện , NGÂN HÀNG câu hỏi kỹ THUẬT điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay