SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông

37 199 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2016, 23:36

... Từ Sơn đạo bạn bè đồng nghiệp chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu công thuận tay cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng –... thành Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A Giải mục tiêu 1: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn từ lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật đập cầu công thuận tay cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT... dựng lựa chọn số tập bổ trợ nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu tập luyện thi đấu cho học sinh đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng –Văn Lâm –Hƣng Yên Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông , SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông , SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay