Bài 2: Chuyển động thẳng đều

15 422 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

. m / s 2 [ SI ] 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ĐỀU  Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia. : chuyển động là nhanh dần đều. 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Chuyển động thẳng đều, Bài 2: Chuyển động thẳng đều, Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn