SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP xây DỰNG nền nếp kỷ CƯƠNG TRONG TRƯỜNG mầm NON

15 275 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 08:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP KỶ CƢƠNG TRONG TRƢỜNG MẦM NON” TaiLieu.VN Page I- ĐẶT VẤN ĐỀ: “ Nước có quốc pháp – nhà có gia phong” – Tôi tâm đắc với câu nói Càng suy ngẫm, thấm thía thấy rằng: Trong công tác quản lý giáo dục nói chung quản lý giáo dục MN nói riêng tình thương, trách nhiệm trẻ nhỏ, “ Kỷ cương – nếp” nhà trường không đề cao, coi trọng kết công tác quản lý đạo không đạt mục tiêu đề Một nhà trường muốn hoạt động có quy củ, nếp có chất lượng cao cần có nhiều điều kiện , nhiều biện pháp tác động, ý thức hành động thành viên có ý nghĩa định thành công Trường MN Hoạ Mi từ ngày đầu thành lập, có nhiều khó khăn: Về CSVC, đội ngũ, cán quản lý thiếu yếu, đặc biệt xuất phát điểm trình độ đào tạo, trình độ văn hoá nhiều hạn chế Chưa xây dựng nội quy riêng nhà trường, GVNV chưa có ý thức cao việc thực quy chế ngành – Ban giám hiệu giải công việc theo cảm tính, thiên tình cảm, chưa tạo thành “ Nền nếp – kỷ cương” hoạt động Điều ảnh hưởng lớn đến việc thực QCCM, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ, tất làm chậm lại lên nhà trường Xuất phát từ thực trạng trên, với cương vị Hiệu trưởng nhà trường, thấy phải có tâm trách nhiệm lớn việc xây dựng hình thành ý thức thực “ Nền nếp – kỷ cương” cách tự giác thường xuyên cho đội ngũ CBGV hoạt động Trong năm gần đây, nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc Thành phố, đạt danh hiệu “ Trường chuẩn Quốc gia”, đội ngũ CBGV trường xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” để đạt mục tiêu đề Quá trình xây dựng “ Nền nếp kỷ cương” trường Hoạ Mi thân tích luỹ số kinh nghiệm Tôi xin trình bày số biện pháp dạng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : “Một số biện pháp xây dựng “Nền nếp – kỷ cương” trường MN” nhằm mục đích: + Tổng hợp lại toàn kinh nghiệm thân trình xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” trường Hoạ Mi + Nhắc lại biện pháp để lần đội ngũ cán GVNV nhà trường trì, củng cố nâng cao vấn đề “ Nền nếp – kỷ cương” giai đoạn - Giới hạn, phạm vi SKKN: Áp dụng trường MN Hoạ Mi – Quận Cầu giấy TaiLieu.VN Page II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1- Một số khái niệm liên quan: - Nền nếp : Là lề lối, nội quy, quy chế, thói quen làm việc quy định theo trật tự định, có xếp khoa học, quy củ làm tảng để thực công việc - Kỷ cương: Là kỷ luật hà khắc tiến hành theo luật định nghiêm túc, có quy định rõ ràng hình phạt không thực - Nền nếp – kỷ cương : Là quy định, quy chế bắt buộc phải thực theo điều khoản hình phạt không thực 2- Đặc điểm tình hình nhà trƣờng: 2.1: Đặc điểm chung nhà trường: Trường MN Hoạ Mi đóng khu tập thể Đồng Xa – Phường Mai Dịch – Quận Cầu giấy Trường liên tục đạt tiên tiến cấp Quận, 10 năm liền đạt tiên tiến xuất sắc TDTT , từ năm học 2002 – 2003 đến liên tục đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, nhiều Bằng khen UBNDTP Hà Nội, LĐLĐ Thành phố, TW ĐTNCSHCM Đặc biệt, với nhiều cố gắng vượt bậc nhà trường, tháng 11/2003 trường Bộ GD&ĐT công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia Quận Cầu giấy * Đặc điểm đội ngũ cán GVNV: - Tổng số có 52 cán GVNV, đó: BGH có 03 đ/c, GV có 31 đ/c, NV phục vụ có 18 đ/c - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH cao đẳng có: 31, Trung cấp: 16đ/c; Bảo vệ: 05 GV đứng lớp 100% đạt chuẩn – Trên chuẩn có 77,4% - Đặc điểm CSVC: + Có 14 lớp, bếp đảm bảo VSATTP – chiều, phòng chức tương đối đầy đủ + Trang thiết bị chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ đồng đại đồ dùng đồ chơi trường phong phú, đảm bảo an toàn – vệ sinh - đẹp, xếp hợp lý - Đặc điểm học sinh: TaiLieu.VN Page + Tổng số có 590 cháu/ 14 lớp Trong đó: Nhà trẻ lớp – 70 trẻ, MG bé lớp – 160, MG nhỡ lớp – 180 trẻ, MG lớn lớp – 180 trẻ.( Có 02 trẻ khuyết tật học hoà nhập trường) + Phụ huynh học sinh: Đa số có trình độ dân trí cao, ủng hộ hoạt động nhà trường 2.2 Đặc điểm ( Thực trạng) việc thực “ Nền nếp – kỷ cương” trường: - Nội quy, quy chế ngành, Điều lệ trường MN học tập tới 100% cán GV đầu năm học - Quy chế chuyên môn, chương trình, kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ, thực đổi 100% nhóm – lớp, chuyên đề triển khai thực tốt - Quy chế tuyển sinh thông báo công khai sau giao tiêu từ đầu tháng hàng năm Phân công BGH: đ/c trực hè người tuyển sinh - Tuyển dụng GVNV: Được thông báo công khai nhà trường số lượng tiêu chuẩn, tuyển dụng phải qua thử việc đánh giá nhận xét liên tịch nhà trường - Quy định lương – công tác tài : Thực nghiêm túc chế độ sách cấp, ngành Xét duyệt lương đối tượng, tiêu chuẩn Thu chi theo quy định cấp – Có quy chế chi tiêu nội thông qua HNCNVC hàng năm - Thực dân chủ hoá: Chính quyền Công đoàn - ĐTN lãnh đạo Chi xây dựng quy chế thực dân chủ nhà trường, quy chế làm việc BGH, quy chế phối hợp quyền Công đoàn - Mọi chủ trường nhà trường thông qua liên tịch hội đồng GV, Hiệu trưởng người phải định chịu trách nhiệm hoàn toàn định - Ý thức tự giác cán GV – NV khảo sát qua năm học gần đây: * Ý thức ( Bảng 1): Năm học TaiLieu.VN Xếp loại : Tốt Xếp loại : Khá Xếp loại : TB Yếu Page Số lượng 2002 – 2003 : 49 2003 – 2004: 50 2004 – 2005: 52 Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 53,1% 10 20,4% 13 26,5% 70% 13 26% 4% 76,9% 12 23,1% 0 26 BGH: 3/3 35 BGH: 3/3 40 BGH: 3/3 * Hành vi ( thói quen) thực ( Bảng 2): Xếp loại : Tốt Xếp loại : Khá Xếp loại : TB – Yếu Năm học Số lƣợng 2002 – 2003: 49 Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ 20 40,8% 24 49,9% 9,3% 70% 15 30% 0 80,7% 10 19,3% 0 BGH: 3/3 2003 – 2004: 50 35 BGH: 3/3 2004 – 2005: 52 42 BGH: 3/3 Nhận xét bảng bảng 2: - BGH gương mẫu từ lời nói tới việc làm TaiLieu.VN Page - GV chuẩn nhận thức hành vi, tỉ lệ GV đạt - tốt có chiều hướng tăng rõ sau áp dụng biện pháp tích cực thực “ Nền nếp – kỷ cương” Tuy nhiên số GV cắt xén thao tác – quy chế chuyên môn, đối phó kiểm tra - Nhân viên : Có nhiều cố gắng công tác, có tiến thực giấc làm việc, giao tiếp với người xung quanh, số nhân viên có sức ỳ, chưa tự giác, nhận lỗi lại tái phạm, năm sau chuyển biến tích cực 3- Phân tích điều kiện thuận lợi khó khăn nhà trƣờng: 3.1: Thuận lợi: - 100% BGH có ý thức có tâm xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” nhà trường - Tỉ lệ GV đạt tốt cao – Khi có khuyết điểm tiếp thu sửa chữa nhanh Đặc biệt đ/c tổ trưởng chuyên môn ý thức vai trò gương mẫu vị trí công tác - Mọi vấn đề lãnh đạo nhà trường đưa phù hợp, sát thực tế - > nhận ủng hộ cao tập thể 3.2: Khó khăn: - Lương thấp, cường độ làm việc cao, thời gian làm việc kéo dài - Động viên khen thưởng khiêm tốn, tư tưởng cào bình xét thi đua - Thực quy chế dân chủ: Đôi có GVNV chưa phân biệt rõ khác quyền lợi nghĩa vụ cán công chức - Ý thức hành vi mâu thuẫn số cán GVNV 4- Hệ thống biện pháp: 4.1: Xây dựng kế hoạch – đạo thực kế hoạch nghiêm túc: - Xây dựng kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt kế hoạch kim nam, dẫn đường lối cho người cán thực kế hoạch cách nhanh chóng Xây dựng kế hoạch tức ta tiến đến thành công nửa, kế hoạch giúp ta làm việc khoa học, không chồng chéo không bỏ sót việc - Xây dựng kế hoạch cách xác định đâu điểm yếu để tập trung thành mũi nhọn làm tháng, giai đoạn TaiLieu.VN Page Ví dụ: Năm học 2003 – 2004, xây dựng kế hoạch thực “ Nền nếp – kỷ cương”: Thời gian Nội dung xây dựng “ Nền nếp – kỷ cƣơng” - Học tập nhiệm vụ năm học Sở – PGD 8/2003 - Thông báo kết tuyển dụng GVNV hợp đồng tăng lớp, thay cô nghỉ thai sản - Học tập ôn luyện quy chế chuyên môn cho 100% GVNV 9/2003 - Điều chỉnh lại phân công cô - phối hợp lớp cô; lớp cô; chức cô tổ nuôi - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu thi đua trường, lớp, cá nhân… VV…VV *Kết quả: + 100% CBGVNV nắm nhiệm vụ năm học, nhận thức pháp lệnh ngành, 100% có trách nhiệm phải thực nghiêm túc + Mọi vấn đề thông suốt - > Không có thắc mắc khiêu kiện, sẵn sàng tương trợ giúp tiến + Tiếp tục phát huy điểm mạnh, thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục tồn 4.2 Bồi dưỡng cán giáo viên ( Nâng cao nhận thức): Trong xã hội nay, kiến thức người ngày phát triển mở rộng, cá nhân không bồi dưỡng, cập nhật thông tin thường xuyên trở thành lạc hậu, tụt hậu Bên cạnh đó, yêu cầu chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ MN ngày cao; CBGV dậm chân chỗ, ý thức học tập vươn lên không đảm đương nhiệm vụ Với suy nghĩ trên, bồi dưỡng cho CBGV sau: - Đối với đ/c Hiệu phó: Hiệu phó người giúp việc đắc lực cho Hiệu trưởng, tận tình giúp đỡ, bảo phân công rõ phù hợp với khả người để làm việc nhịp nhàng, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học - Đối với giáo viên: Bầu tổ trưởng chuyên môn có uy tín, vững vàng, nghiêm túc thực quy chế chuyên môn, nắm bắt sâu sát việc nhỏ khối – TaiLieu.VN Page lớp Đặc biệt GV, thường xuyên giáo dục, động viên kịp thời việc làm tốt, yêu cầu cao “ Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” cháu hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ GV người trực tiếp với cháu suốt thời gian trẻ trường, xây dựng mối quan hệ giao tiếp mực gần gũi, phối hợp chặt chẽ với CMHS việc thống nội dung, kiến thức, biện pháp chăm sóc – giáo dục trẻ Chất lượng hồ sơ, sổ sách, chương trình dạy kiểm tra thường xuyên Hiệu phó dạy phải chịu trách nhiệm mảng trước Hiệu trưởng - Đối với nhân viên phục vụ: Tận tình, liêm khiết, không vi phạm tiêu chuẩn trẻ Sử dụng kinh phí phụ huynh đóng góp hiệu quả, không lãng phí, đặc biệt tổ nuôi phải thực nghiêm túc công khai: giao nhận – chế biến – chia phần ăn, chăm sóc trẻ chu đáo Hiệu phó chăm sóc nuôi dưỡng phải chịu trách nhiệm mảng trước Hiệu trưởng - Đối với tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN tổ chức hoạt động độc lập thành viên quan trọng nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn - ĐTN hoạt động tích cực, thường xuyên phối hợp góp phần nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường - Tổ chức hội thảo cấp trường nội dung xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” để chị em trao đổi tìm điểm yếu, bàn bạc tìm cách khắc phục thiết thực, cụ thể Mời chuyên gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lòng yêu nghề, văn hoá giao tiếp ứng xử… * Kết : CBGVNV tiến rõ trình độ chuyên môn, tay nghề, sáng tạo, linh hoạt thực phương pháp đổi mới, học sinh mạnh dạn, thông minh Không tình trạng vi phạm QCCM, không khí thi đua, làm việc sôi nổi, đoàn kết , người có lỗi tự giác nhận bình xét thi đua từ tổ 4.3: Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc danh dự trường chuẩn Quốc gia ( Thực QCDC): Để làm điều này, đặc biệt ý tạo bầu không khí tâm lý đoàn kết, chân thành – dân chủ – tôn trọng người, phát huy sức mạnh tập thể, tạo điều kiện cho chị em không ngừng sáng tạo, tự giác hoạt động cách: - Tin tưởng trao quyền cho CBGVNV, khuyến khích chị em làm việc tự giác với suy nghĩ “ Mỗi người người – người mình”, làm việc dù vị trí với tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt đánh chị em hiểu rằng: thành tích chung tập thể có công sức đóng góp mình, tiến lên nhà trường, mang lại thành tích cho riêng Hiệu trưởng TaiLieu.VN Page - Tạo điều kiện cho GV tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn, nêu gương điển hình tiên tiến, việc làm tốt dù nhỏ Phát huy dạy tốt Tạo cảm giác: người tôn trọng nhà trường - Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, để GV mạnh dạn góp ý , lệ kế hoạch hoạt động ngày linh hoạt, sáng tạo, lên thời khoá biểu mở theo hướng đổi đảm bảo thống đạo nhà trường - Đội ngũ nhân viên phục vụ: Tuy không lên lớp trực tiếp lực lượng đóng góp 50% kết thành công chung nhà trường Tôi phân công lao động hợp lý, tạo điều kiện để chị em không xa rời chuyên môn, gần gũi cháu như: Tổ chức thi QCCM, thi làm đồ dùng dạy học đồ chơi cho 100% CBGVNV tham gia, hỗ trợ GV lớp hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá, hỗ trợ ăn – ngủ, vào lớp thay cô nghỉ… - Có biện pháp đặc biệt cá nhân đặc biệt: Đó chị em có hoàn cảnh khó khăn , nhà xa, tuổi lớn, chuyên môn yếu, nhận thức yếu, cá biệt có chị em có biểu chống đối, tuỳ tiện làm việc Tôi dùng biện pháp gặp riêng, tế nhị góp ý, khơi gợi điểm mạnh họ,biểu dương kịp thời tiến bộ, góp ý xây dựng chỗ, giải thắc mắc, tồn kịp thời, nghiêm khắc,khéo léo yêu cầu thực QCCM - Xây dựng nội quy, quy định chức trách, quyền hạn, nghĩa vụ làm việc từ BGH đến cấp 100% chị em trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng thông qua HNCNVC, thực công khai “Kế hoạch – tài – thi đua” nhà trường, hoạt động - Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, Ban đạo ( CSSK ban đầu, thực QCDC nhà trường, xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, xây dựng “ Nhà trường văn hoá…….”) , tổ chuyên môn giỏi giúp BGH đắc lực xây dựng tiết giỏi, tiết kiến tập Tăng cường kiểm tra đột xuất - Tăng cường vai trò tạo điều kiện để Ban TTND hoạt động tích cực, giúp BGH giải điều chỉnh kịp thời thắc mắc, lệch lạc thực nghị HNCNVC, thực nhiệm vụ cấp giao - Căn tiêu chuẩn quy chế “ Xây dựng nhà trường văn hoá- Nhà giáo mẫu mực – học sinh lịch” Sở GD&ĐT, xây dựng quy chế “Nhà trường văn hoáNhà giáo mẫu- Trẻ có nếp thói quen lễ giáo” trường MN Hoạ Mi * Kết quả:Với chuyển biến nhận thức tốt, hành vi CBGVNV tiến rõ, mẫu mực – cá nhân “ Đặc biệt” thể ý thức tự giác cao điều TaiLieu.VN Page chỉnh hành vi, văn hoá giao tiếp ứng xử, có nhiều cố gắng hoàn thành công tác giao, người làm theo ca phân công, tác phong, quan hệ với phụ huynh học sinh học sinh cải thiện, tiến rõ 4.4: Thực nghiêm túc quy trình quản lý ( Kế hoạch – Tổ chức – Chỉ đạo - Kiểm tra): Bản thân ghi nhớ học: “Làm quản lý mà không kiểm tra coi không quản lý”, phối hợp với đ/c BGH, tổ chức nhà trường để quản lý – đạo, nắm bắt tình hình hàng ngày cách: - Phân công tách nhiệm, trực giao ban nghiêm túc BGH – Yêu cầu đ/c phải xây dựng kế hoạch cụ thể tháng – tìm nguyên nhân thành công tồn tháng để rút kinh nghiệm kịp thời - Gương mẫu, nghiêm túc thực “ Kỷ cương quản lý, thực chất đánh giá, kiểm tra”, không chạy theo thành tích, phong trào – Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, sâu vào điểm yếu, tồn để có biện pháp sửa chữa nhanh chóng - BGH: Tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ, lực quản lý, đạo, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chu đáo, chịu trách nhiệm đến với nhiệm vụ giao Thẳng thắn góp ý xây dựng, không né tránh, đổ lỗi cho khách quan, từ bỏ thói quen làm việc dễ dãi, không tuân thủ nguyên tắc: Tập trung – Dân chủ * Kết quả: Với quy trình quản lý trên, nề nếp, tác phong làm việc, hiệu lực hiệu công tác quản lý đạo, thực nhiệm vụ đề đạt kết khả quan Năng lực, trình độ đ/c BGH tiến rõ Kết kiểm tra đánh giá BGH hoạt động nhà trường đảm bảo thực chất, công bằng, khách quan 4.5: Không ngừng phấn đấu, rèn luyện thân, nâng cao uy tín người lãnh đạo Tôi định hướng cho số mục tiêu cần phấn đấu: * Các phẩm chất đạo đức cần tu dưỡng: - Tính nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa - Có tinh thần trách nhiệm , có lòng vị tha, bao dung, gương mẫu công việc - Có lòng tốt tình yêu vô tư sáng người mẹ con; tình thương trách nhiệm , tận tuỵ người chị chị em toàn trường TaiLieu.VN Page 10 - Biết quan tâm giúp đỡ người, không thành kiến, biết cảm thông, không tự cao tự mãn, coi hết - Luôn cởi mở, chân tình đảm bảo nguyên tắc làm việc, mực người thủ trưởng: biết đòi hỏi hiệu công việc yêu cầu cao với người - Có ý thức việc thường xuyên rèn luyện phong thái diện mạo người Hiệu trưởng lúc nơi - Trung thực liêm khiết quản lý, đạo, không lãng phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thu – chi, công tác tài rõ ràng, minh bạch * Các phẩm chất lực: - Biết phân tích nhận định tình hình, xác định rõ nhu cầu mục tiêu ngắn dài hạn - Cụ thể nhiệm vụ, tiêu, đạo triển khai nghiêm túc nội dung chương trình, văn hướng dẫn cấp - Thực tốt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ phát triển toàn diện mặt - Biết chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường giáo dục cảnh quan sư phạm đẹp, phù hợp với trẻ MN - Thực dân chủ hoá thực chất hoạt động nhà trường - Giám sát chặt chẽ hoạt động tài nhà trường - Biết quản lý, bảo quản tốt hồ sơ hợp đồng GVNV - Thực nghiêm túc công tác kiểm tra, tra chuyên môn, đánh giá chất lượng công tác CBGVNV - Biết lắng nghe ý kiến cấp dưới, xử lý xác khách quan thông tin ngược dư luận nhà trường 5- Kết đạt đƣợc: Với tâm lớn BGH, đồng lòng cố gắng rèn luyện đội ngũ, với số biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, công tác “ Nền nếp – kỷ cương” trường Họa Mi đạt số kết sau: TaiLieu.VN Page 11 *Về nhận thức: - 100% CBGVNV ủng hộ có ý thức cao việc thực “ Nền nếp – kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” chăm sóc – giáo dục trẻ - 85% có ý thức tốt thực “Nền nếp – kỷ cương”, 15% có ý thức khá, không TB yếu *Về hành vi: - 84% GVNVthực nghiêm túc “ Nền nếp – kỷ cương” thực QCCM, nội quy – quy định ngành, trường - 16% thực đạt khá, chưa cẩn thận, không tình trạng vi phạm cố ý, bảo thủ - Kết kiểm tra toàn diện qua năm học ( 2003 – 2004 2004 – 2005): Nội dung Năm học 03 – 04: 11 lớp Năm học 04 – 05: 14 lớp Tốt - % Tốt - % Khá % Khá - % TB - % TB - % 1-KT toàn diện lớp 8= 72,7% 3= 27,3% 13 = 92,9% 1= 7,1% 2-KT toàn GVNV 28= 60,9% 16= 34,8% 2= 4,3% 45 = 91,8% 4= 8,2% diện - Các tổ chức trị, đoàn thể: Chi – Công đoàn - Đoàn niên – Hội CMHS hoạt động có nếp, sâu vào chất lượng, thật có vai trò lớn thúc đẩy phong trào thi đua nhà trường - Tập thể đội ngũ nêu cao ý thức tự giác, có trách nhiệm cao thực nhiệm vụ giao, đ/c tổ trưởng – khối trưởng có nhiều kinh nghiệm kiểm tra, đôn đốc, giải giúp việc đắc lực cho hiệu trưởng tổ - Nền nếp nhà trường củng cố trì thường xuyên, hoạt động có tiến rõ số lượng chất lượng, đoàn kiểm tra đột xuất kết tốt không tình trạng đối phó, tuỳ tiện làm việc, dù Hiệu trưởng vắng, hoạt động diễn nghiêm túc thường xuyên, tự giác, CMHS cấp tin tưởng TaiLieu.VN Page 12 *Năm học 2004 – 2005 đánh giá năm đạt nhiều thành công việc thực “ Nền nếp – kỷ cương” nhà trường Sau nhận xét đánh giá đoàn kiểm tra trường: - Học kỳ I: Quận tra toàn diện: Xếp loại tốt - Trường tra 08 GV: 8/8 xếp loại tốt – Quận tra GV: 6/6 xếp loại tốt - Kiểm tra công tác giáo dục thể chất cấp TP: xếp loại tốt - Liên ngành Sở GD – Sở YT kiểm tra yếu tố – nguy gây tai nạn thương tích cho trẻ MN: Xếp loại tốt - TTYT Quận – Chữ thập đỏ – PGD: Kiểm tra vệ sinh y tế học đường: Xếp loại tốt ( đánh giá đạt điểm cao Quận) - Các hội thi: Đạt giải ba thi GV giỏi TP, 02 huy chương Bạc, hội diễn văn nghệ TP, giải nhì “ Giáo viên tài duyên dáng” cấp Quận - Hiệu trưởng nhà trường khen xuất sắc thực vận động “ Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”5 năm - Được LĐLĐTP khen xuất sắc phong trào lao động giỏi CNVCLĐTĐ ( 1984 – 2004) - Bản thân đạt CSTĐ cấp Quận năm 2003, 2004, đại biểu người tốt việc tốt TP 2004; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm 2004 - Nhà trường tiếp tục đề nghị xét tặng danh hiệu trường tiên tiến xuát sắc năm học 2004 – 2005 6- Nguyên nhân thành công , học kinh nghiệm: 6.1: Nguyên nhân thành công: Công tác “ Nền nếp – kỷ cương” trường MN Hoạ Mi theo bước đầu thành công nhờ biện pháp: * Xây dựng kế hoạch đạo thực kế hoạch nghiêm túc * Bồi dưỡng đội ngũ toàn diện nhận thức hành vi * Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm việc danh dự trường chuẩn Quốc gia TaiLieu.VN Page 13 * Thực nghiêm túc quy trình quản lý người Hiệu trưởng *Không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện thân để có phẩm chất đạo đức phẩm chất lực người cán quản lý để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 6.2: Bài học kinh nghiệm: Để đạt thành công uy tín định công tác quản lý, có nhiều đường , nhiều nguyên nhân – Song theo tôi, để có uy tín định quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng phải không ngừng phấn đấu , tu dưỡng , rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, lực quản lý đạo toàn diện để có “ TÂM” mà phải có “ TẦM” nhìn xa, có chiến lược xây dựng nhà trường hướng, hoạt động đạt hiệu cao để đội ngũ GVNV coi gương sáng, học nhà trường Tôi thấy người Hiệu trưởng phải vầng trán nhà trường, nơi tập trung mối liên kết tổ chức nhà trường để phát huy sức mạnh tổng hợp thành viên – Có chất lượng nhà trường đạt đỉnh cao III- KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1- Cảm nghĩ: Khi xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” chặt chẽ nhà trường, nhận thấy: - Từng thành viên nhà trường vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng vào quản lý đạo BGH - Khi Hiệu trưởng định người hưởng ứng tích cực, chấp hành cách tự giác - Các hoạt động nhà trường diễn nếp, có chất lượng Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ, thân người nâng lên rõ nét 2- Một số đề xuất: * Với Sở GD&ĐT: - Lương ngành giáo dục MN khiêm tốn, lương Đại học không điều chỉnh theo cấp -> Chưa động viên GV - Trong năm học có nhiều hội thi trẻ, GV -> Vấn đề chuyên môn bị lơ TaiLieu.VN Page 14 - QCCM chặt chẽ gò bó, cho phép linh hoạt ( Ví dụ: Trẻ phải dùng 02 khăn cô không bao quát kịp thời trẻ lại dùng 01khăn -> Thành sai sót chuyên môn…) - Nhiều thói quen, nếp trẻ rèn dạy chu đáo trường MN lên lớp không trì * Với phòng giáo dục: - GV sinh con, thời gian chăm sóc nhỏ eo hẹp -> Có thể thông cảm có sơ xuất nhỏ - Các hoạt động khác ngành chiếm nhiều thời gian quyền, mà GV mầm non khó rời lớp làm việc khác phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ - Thưởng danh hiệu sơ kết, tổng kết, phong trào thi đua hạn chế, chưa xứng với nỗ lực phấn đấu tập thể cá nhân có thành tích TaiLieu.VN Page 15 [...]... 100% CBGVNV đều ủng hộ và có ý thức cao trong việc thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” trong chăm sóc – giáo dục trẻ - 85% có ý thức tốt trong thực hiện Nền nếp – kỷ cương , 15% có ý thức khá, không còn TB và yếu *Về hành vi: - 84% GVNVthực hiện nghiêm túc “ Nền nếp – kỷ cương trong thực hiện QCCM, các nội quy – quy định của ngành, trường - 16% thực hiện đạt khá, chưa cẩn... của từng CBGVNV - Biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, xử lý chính xác khách quan các thông tin ngược và dư luận trong nhà trường 5- Kết quả đạt đƣợc: Với sự quyết tâm lớn của BGH, sự đồng lòng cố gắng rèn luyện của đội ngũ, với một số biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, công tác “ Nền nếp – kỷ cương của trường Họa Mi đã đạt được một số kết quả sau: TaiLieu.VN Page 11... KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1- Cảm nghĩ: Khi đã xây dựng được “ Nền nếp – kỷ cương chặt chẽ trong nhà trường, tôi nhận thấy: - Từng thành viên trong nhà trường đều rất vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng vào sự quản lý chỉ đạo của BGH - Khi Hiệu trưởng ra quyết định nào đó đều được mọi người hưởng ứng tích cực, chấp hành một cách tự giác - Các hoạt động trong nhà trường diễn ra nền nếp, có chất lượng Tinh thần trách... Nguyên nhân thành công , bài học kinh nghiệm: 6.1: Nguyên nhân thành công: Công tác “ Nền nếp – kỷ cương của trường MN Hoạ Mi theo tôi bước đầu đã thành công nhờ các biện pháp: * Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc * Bồi dưỡng đội ngũ toàn diện về nhận thức và hành vi * Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm việc vì danh dự trường chuẩn Quốc gia TaiLieu.VN... xa, có chiến lược xây dựng nhà trường đi đúng hướng, hoạt động đạt hiệu quả cao để đội ngũ GVNV coi đó là một tấm gương sáng, một bài học ngay trong chính nhà trường của mình Tôi thấy người Hiệu trưởng phải là vầng trán của nhà trường, là nơi tập trung mọi mối liên kết các tổ chức trong nhà trường để phát huy sức mạnh tổng hợp của từng thành viên – Có như vậy thì chất lượng của nhà trường sẽ đạt được... hoạt động có nền nếp, đi sâu vào chất lượng, thật sự có vai trò rất lớn thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường - Tập thể đội ngũ nêu cao ý thức tự giác, có trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các đ/c tổ trưởng – khối trưởng đã có nhiều kinh nghiệm kiểm tra, đôn đốc, giải quyết giúp việc rất đắc lực cho hiệu trưởng ngay tại các tổ của mình - Nền nếp nhà trường được củng... bộ rõ về số lượng và chất lượng, các đoàn về kiểm tra đột xuất kết quả vẫn tốt do không còn tình trạng đối phó, tuỳ tiện trong làm việc, dù Hiệu trưởng đi vắng, mọi hoạt động vẫn diễn ra nghiêm túc thường xuyên, tự giác, được CMHS và cấp trên tin tưởng TaiLieu.VN Page 12 *Năm học 2004 – 2005 được đánh giá là năm đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương của nhà trường Sau... dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ phát triển toàn diện về mọi mặt - Biết chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường giáo dục và cảnh quan sư phạm đẹp, phù hợp với trẻ MN - Thực hiện dân chủ hoá thực chất trong mọi hoạt động của nhà trường - Giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính trong nhà trường - Biết quản lý, bảo quản tốt hồ sơ và hợp đồng GVNV - Thực hiện nghiêm túc công... Quận - Hiệu trưởng và nhà trường được khen xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “ Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”5 năm - Được LĐLĐTP khen xuất sắc phong trào lao động giỏi CNVCLĐTĐ ( 1984 – 2004) - Bản thân đạt CSTĐ cấp Quận năm 2003, 2004, đại biểu người tốt việc tốt TP 2004; được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm 2004 - Nhà trường tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu trường tiên tiến xuát sắc... phẩm chất đạo đức và phẩm chất năng lực của người cán bộ quản lý để hoàn thành được nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay 6.2: Bài học kinh nghiệm: Để đạt được thành công và uy tín nhất định trong công tác quản lý, có nhiều con đường , nhiều nguyên nhân – Song theo tôi, để có được uy tín nhất định trong quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng phải không ngừng phấn đấu , tu dưỡng , rèn luyện, nâng cao trình ... trình xây dựng “ Nền nếp kỷ cương trường Hoạ Mi thân tích luỹ số kinh nghiệm Tôi xin trình bày số biện pháp dạng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : Một số biện pháp xây dựng Nền nếp – kỷ cương ... nếp – kỷ cương trường MN” nhằm mục đích: + Tổng hợp lại toàn kinh nghiệm thân trình xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương trường Hoạ Mi + Nhắc lại biện pháp để lần đội ngũ cán GVNV nhà trường trì, củng... hoạt động Trong năm gần đây, nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc Thành phố, đạt danh hiệu “ Trường chuẩn Quốc gia”, đội ngũ CBGV trường xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương để
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP xây DỰNG nền nếp kỷ CƯƠNG TRONG TRƯỜNG mầm NON , SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP xây DỰNG nền nếp kỷ CƯƠNG TRONG TRƯỜNG mầm NON , SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số BIỆN PHÁP xây DỰNG nền nếp kỷ CƯƠNG TRONG TRƯỜNG mầm NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay