SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN một số PHƯƠNG PHÁP rèn kĩ NĂNG làm văn MIÊU tả

15 238 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 08:34

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP NĂM” TaiLieu.VN Page PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: Tiếng Việt tiếng phổ thông dân tộc Việt Nam Trong nhà trường Tiểu học, Tiếng Việt đối tượng mà học sinh cần chiếm lĩnh Đồng thời, môn học gọi môn Tiếng Việt Môn Tiếng Việt bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành phát triển cho học sinh kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập giao tiếp môi trường hoạt động, góp phần rèn luyện thao tác tư Môn Tiếng Việt cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu tiếng Việt Học tập môn này, học sinh bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sáng tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam Trong chương trình Tiểu học mới, Tiếng Việt chia thành phân môn, phân môn có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh kĩ định Phân môn Tập làm văn phân môn mang tính tổng hợp cao nhất, có vai trò rèn cho học sinh bốn kĩ năng, quan kĩ nghe, nói, viết Đối với phân môn này, em rèn luyện lực trình bày dạng văn với nhiều thể loại khác Qua thực tế giảng dạy trường Tiểu học “C” Mỹ Đức, nhận thấy phân môn Tập làm văn phân môn khó phân môn môn Tiếng Việt Để thực mục tiêu phân môn Tập làm văn phải xây dựng kĩ nói viết thành thạo, em cần huy động tất kiến thức phân môn Tập đọc, Chính tả, Luyện từ câu, Kể chuyện,…Trong đó, em học yếu “ngán” học phân môn Với học sinh lớp Năm, việc rèn kĩ làm văn miêu tả cho em cần thiết Học tốt văn miêu tả điều kiện thuận lợi để học tốt môn học khác Tiểu học học tiếp lên lớp Việc giúp em hoàn thành tốt văn miêu tả góp phần nâng cao lực cảm thụ văn học mà giúp em khám phá đẹp qua việc xây dựng văn Nhằm góp phần đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học nhà trường nói chung, dạy cho học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm II Mục đích nghiên cứu: TaiLieu.VN Page Nghiên cứu đề tài, nhiều tham vọng mà nhằm mục đích đóng góp phần công sức vào công tác giáo dục nhà trường Với việc nghiên cứu đề tài, mong muốn có học kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy môn Tập làm văn trường Tiểu học “C” Mỹ Đức nói riêng, ngành giáo dục Huyện Châu Phú nói chung Điều có ý nghĩa đề tài thành công, đồng thời chất lượng học tập em học sinh nâng lên cách đáng kể Chỉ tiêu: Cuối năm học, 100% học sinh làm văn miêu tả theo yêu cầu Trên sở kiến thức, kĩ văn miêu tả học, em vận dụng tốt lớp III Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Nhằm sâu vào vấn đề dừng mức độ sáng kiến kinh nghiệm nên giới hạn đề tài phạm vi nghiên cứu việc dạy học kiểu văn miêu tả cho học sinh lớp Năm Với phạm vi nghiên cứu vậy, hi vọng thu nhiều kết khả quan, góp phần thực nhiệm vụ nhà giáo giai đoạn Đối tƣợng nghiên cứu: Học sinh lớp 5C Trường Tiểu học “C” Mỹ Đức Trong trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, có ý phân loại đối tượng học sinh theo trình độ Khá, Giỏi học sinh Trung bình, Yếu Nhiệm vụ nghiên cứu: Chọn đề tài để nghiên cứu, đề nhiệm vụ cho giai đoạn sau: a) Giai đoạn 1: (Năm học 2010- 2011) Điều tra phân loại đối tượng học sinh lớp 5C trường Từ mạnh dạn áp dụng biện pháp nhằm giúp học sinh yêu thích học tốt kiểu miêu tả chương trình Tiếng Việt lớp Năm b) Giai đoạn 2: (Năm học 2011- 2012) Phát triển sáng kiến kinh nghiệm thành đề tài nghiên cứu Tiếp tục áp dụng biện pháp nhằm giúp học sinh lớp Năm, học sinh trung bình- yếu yêu thích học tốt kiểu miêu tả TaiLieu.VN Page PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Đặc điểm tình hình trƣớc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Thuận lợi: a) Giáo viên: Đội ngũ giáo viên tích luỹ nhiều kinh nghiệm trình giảng dạy b) Học sinh: Đa số học sinh có đủ Sách giáo khoa đồ dùng học tập Hạn chế: a) Giáo viên: - Việc vận dụng dạy học tích hợp chưa giáo viên vận dụng triệt để nên lượng kiến thức, kĩ cung cấp cho em tiết Tập làm văn thường lớn, nhiều lúc dẫn đến tình trạng tải tiết học - Giáo viên có nhiều cố gắng việc đổi phương pháp dạy học ngại không dám “thoát li” gợi ý sách giáo khoa, sách tham khảo sợ sai không đủ thời gian cho tiết học b) Học sinh: - Học sinh chưa vận dụng kiến thức, kĩ học phân môn Tiếng Việt, môn học khác, lớp vào học tập môn Tập làm văn Chẳng hạn, dạy cho học sinh cấu tạo văn tả cảnh, giáo viên cần hướng dẫn em tìm hiểu văn mẫu để rút nhận xét Trong đó, dựa kiến thức học văn miêu tả lớp Bốn để hình thành cho em cấu tạo văn tả cảnh lớp Năm rõ ràng nhanh - Học sinh nhà trường đa số học sinh trung bình, yếu làm văn Với đối tượng này, việc học tập em gặp số khó khăn sau: + Tiếng Việt tiếng nói để giao tiếp em vốn Tiếng Việt lại hạn chế Trong đó, việc học kiểu miêu tả rong phân môn Tập làm văn lớp Năm lại yêu cầu vốn từ ngữ, lực tư lớn Vốn từ em chưa phong phú, chưa hiểu hết nghĩa từ nên việc vận dụng vào làm nhiều sai sót TaiLieu.VN Page + Chương trình Tiếng Việt có nhiều ưu điểm việc phát huy sáng tạo học sinh lại tương đối nặng đối tượng học sinh trung bình, yếu + Đôi lúc, nhiều nguyên nhân, số giáo viên lạm dụng phương pháp “làm mẫu” học sinh trung bình, yếu, từ dẫn đến tình trạng học sinh “coppy” học thuộc văn mẫu + Thời gian quy định tiết học nguyên nhân ảnh hưởng đến việc dạy Tập làm văn nhà trường Tiểu học + Trong lớp rải rác số học sinh yếu, cá biệt, có học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo Đây trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho em Với học sinh này, yêu cầu đặt câu văn rời rạc khó, nói đến việc hướng dẫn em đặt đoạn văn theo cầu + Trong địa bàn trường tôi, hầu hết học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em vừa học vừa phụ tiếp gia đình công việc đồng áng, mưu sinh Việc đảm bảo chuyên cần cho học sinh trung bình, yếu khó Các em hay nghỉ học với nhiều lí nhiều “không muốn đến lớp” Đi học không đều, việc tiếp thu em chắn bị ảnh hưởng nhiều + Kĩ làm văn miêu tả em học sinh yếu Các em chưa biết cách quan sát, thực làm văn miêu tả chưa quy trình, chưa biết cách chọn lọc chi tiết miêu tả đặc sắc để đưa vào văn, làm cho văn thành “một mớ hỗn độn” chi tiết thành “một liệt kê” với nhiều chi tiết - Với học sinh khá, giỏi, việc dạy học tập làm văn gặp số tồn sau: + Do lớp có nhiều đối tượng học sinh nên giáo viên thường sử dụng phương pháp làm mẫu để tạo đà giúp học sinh trung bình, yếu làm văn Phương pháp giúp học sinh yếu làm gợi ý Tuy nhiên, số học sinh học lại thường hay bắt chước câu, đoạn văn mẫu nên nhiều làm có câu, đoạn giống + Có chênh lệch lớn trình độ học sinh khá, giỏi học sinh trung bình, yếu nên giáo viên khó sử dụng phương pháp “hiện đại” để thực tốt nhiệm vụ giáo dục Nếu ý đến học sinh khá, giỏi bỏ qua học sinh trung bình, yếu Nhưng tập trung vào học sinh trung bình, yếu, kiên trì với đối tượng đạt yêu cầu văn lại ảnh hưởng đến phát triển số học sinh khá, giỏi TaiLieu.VN Page + Học văn miêu tả, làm văn miêu tả nhiều học sinh lại thiếu vốn sống thực tế nên dẫn đến số tình hay gặp dạy học văn miêu tả như: Học sinh làm nên bỏ giấy trắng làm văn ngắn- khoảng 4, dòng; em sử dụng gợi ý giáo viên hay sử dụng đoạn văn mẫu để viết + Một khó khăn nhiều học sinh viết chữ chưa đẹp, không nói xấu, sai tả Nhiều văn có chữ viết lem nhem, đầy vết bẩn Với văn đầy lỗi tả, tẩy xoá việc đọc lại bài, trau chuốt câu văn, sửa ý, sửa từ khó khăn, gian khổ c) Cha mẹ học sinh: Cha mẹ em quan tâm đến việc học hành em phải vất vả với việc đồng áng, mưu sinh, nhận thức chưa giáo dục, hiểu biết trình độ hạn chế,… II Một số biện pháp áp dụng nhằm giúp học sinh học tốt kiểu miêu tả phân môn Tập làm văn lớp Năm: Điều tra phân loại học sinh: Giáo viên điều tra, phân loại, nắm đối tượng học sinh: khiếu, trung bình, học sinh yếu học sinh cá biết Nắm đối tượng học sinh, giáo viên đề kế hoạch dạy học phù hợp, có biện pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Đồng thời, tạo điều kiện tốt góp phần phụ đạo học sinh yếu biết làm văn miêu tả, vận dụng làm văn hoàn chỉnh Rèn cho học sinh kĩ quan sát: Quan sát theo trình tự từ xa đến gần ngược lại, từ ngoài, từ bao quát đến chi tiết ngược lại Ghi chép điều quan sát Tổ chức quan sát đối tượng cụ thể Có thể hướng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tượng (buổi chào cờ đầu tuần, quang cảnh trước buổi học, chơi, thầy giáo, cô giáo, người thân,…); quan sát nhà (ngôi nhà em ở, buổi sum họp gia đình, quang cảnh đường nơi em vào buổi sáng, …); quan sát qua báo, đài ( ca sĩ biểu diễn, danh hài mà em thích, ….);… Chọn đề tài gần gũi, quen thuộc với học sinh: - Học sinh tiểu học vùng thuận lợi nói chung viết văn miêu tả quan sát qua tranh ảnh, phim,…Nhưng học sinh yếu trường tôi, đề tài xa lạ điều cần tránh Các em đến trường học tập ngôn ngữ Tiếng Việt tương đối hạn hẹp mà giáo viên lại yêu cầu em hình dung, tưởng tượng đặt TaiLieu.VN Page câu, viết văn miêu tả hoàn chỉnh với đối tượng mà em chưa nhìn thấy điều sức em Ví dụ: Đề sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập 2- trang 134: Tả khu vui chơi, giải trí mà em thích Với đề này, mạnh dạn thay đề khác (thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn tổ) - Tuy nhiên, nói nghĩa không cho học sinh có hội phát huy trí tưởng tượng Trong lớp học có nhiều đối tượng học sinh lớp tôi, đề cho em, tạo cho em quyền lựa chọn cách nhiều đề (từ đến đề) để đối tượng lớp tự chọn đề thích hợp cho mình, tránh áp đặt cho em Ví dụ: Khi đề tả người cho em làm kiểm ta viết, chọn bốn đề sau: a) Tả người thân gia đình em b) Tả người bạn lớp người bạn thân gần nhà em c) Tả ca sĩ hay nghệ sĩ hài mà em yêu thích d) Tả thầy giáo cô giáo mà em kính mến Với bốn đề trên, em chọn đối tượng miêu tả nhân vật quen thuộc, gần gũi Nhưng với vài học sinh khác, em chọn tả ca sĩ biểu diễn với nhiều chi tiết sống động mà em có dịp quan sát ti vi qua chương trình ca nhạc phim ảnh Hƣớng dẫn học sinh lập dàn ý: Đây việc làm khó Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước làm thành văn hoàn chỉnh Có lập dàn tìm ý, xếp ý, viết thành văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn sáng Sử dụng phƣơng pháp luyện tập theo mẫu: Gợi ý cho học sinh khá, giỏi làm bài, trình bày câu văn, đoạn văn Cả lớp theo dõi, nhận xét, giáo viên chốt lại Nhưng điểm mấu chốt giáo viên phải ý đối tượng học sinh, sửa chữa em, động viên sáng tạo em, dù nhỏ TaiLieu.VN Page Dựa đề văn cụ thể, giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức kĩ học đề văn để làm nhiều khác nhau, với đối tượng học sinh trung bình, yếu Ví dụ: Học văn tả người thân, học sinh tả ông nội Khi gặp đề văn yêu cầu tả người hàng xóm, học sinh sử dụng thứ tự miêu tả, bố cục, biện pháp nghệ thuật sử dụng đề trước để thực làm đề thứ hai Tất nhiên, giáo viên phải giúp học sinh tránh chép nguyên văn Cá thể hoá hoạt động dạy học: - Quan tâm đến đối tượng học sinh trung bình, yếu đồng thời đảm bảo phát triển lực cảm thụ văn học học sinh khá, giỏi Ví dụ: + Bài làm học sinh khá, giỏi: Ngoài nhà thân yêu gắn bó với tuổi thơ em trường em nhà thứ hai Đi đâu xa, em nhớ nhà nhà em lại nhớ đến trường thân yêu + Bài học sinh trung bình: Nằm cập bên đường làng trải đá trường thân yêu em + Bài làm học sinh yếu: Mỗi ngày em thường cắp sách đến trường quen thuộc em - Khi học sinh đặt câu nêu cảm nghĩ phần kết bài, giáo viên phải quan tâm đến em Đối với học sinh trung bình, yếu, giáo viên phải hướng dẫn cụ thể cho em gợi ý như: + Em nói tình cảm trường (yêu, ghét)? (Em yêu trường) + Em thể tình yêu việc làm ? (Em trồng cây, chăm sóc bồn hoa để trường em ngày đẹp hay Em không phá phách làm hỏng đồ đạc hay bẻ hoa nhà trường) - Tuyệt đối không hướng dẫn học sinh cách đồng loạt để em có câu văn nghĩa chung chung như: “Cô giáo em có mái tóc đen huyền, mượt nhung Đôi mắt cô đen sáng long lanh Nước da cô trắng mịn màng” hay “ Trường em mái ngói đỏ tươi Cột cờ cao chót vót Trên đỉnh cột cờ, cờ đỏ vàng bay phấp phới Giờ chơi, bạn ùa khỏi sân lớp bầy ong vỡ tổ” Phải hướng dẫn để học sinh tìm nét đặc sắc cảnh Những nét đặc sắc giúp người đọc hình dung cảnh vật cụ thể mà không lẫn lộn với cảnh vật khác Ví dụ: Để hướng dẫn học sinh tả trường thân yêu, cho học sinh quan sát, tìm ý TaiLieu.VN Page chọn chi tiết mà trường có: “ Ngôi trường em không giống trường tiểu học Đó trường kiên cố nằm ven kinh nhỏ cặp cánh đồng lúa rộng bát ngát Mùa vậy, trường nhận gió mát từ mặt kinh cánh đồng đưa tới Đây trường thân yêu xây dựng từ lâu rồi” Chấm thƣờng xuyên: Đi đôi với công việc chấm phải hướng dẫn học sinh sửa Phải giúp em phát điểm hay cần học tập điểm chưa hay, chưa đạt để sửa chữa văn Trên sở đó, em phải sửa lại làm cho hay hơn, Giáo viên cần tránh việc chê bai em không lạm dụng lời khen, tạo thờ học sinh lời khen khen nhiều, khen không lúc Kiểu lần em nói xong, nhiều lúc nhận xét bạn viết hoa đầu câu chưa, giáo viên nhận xét “Em giỏi lắm!” Làm giàu vốn từ cho học sinh: Nếu học kiểu kể chuyện, học sinh tái lại nội dung câu chuyện nghe, đọc đạt yêu cầu đề văn miêu tả đòi hỏi phải có vốn từ phong phú làm Thế giới quanh ta phong phú, đa dạng không ngừng biến đổi Người viết văn “vẽ” cảnh, người thân người thiếu vốn từ, vốn sống Làm giàu vốn từ cho học sinh có nghĩa giúp cho em nắm số từ gợi tả để dùng miêu tả Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm từ ngữ gợi tả mái tóc (vàng hoe, đen nhánh, bạc phơ, cháy nắng, óng ả, xoăn tít,…); khuôn mặt (bầu bĩnh, vuông chữ điền, trái xoan, khắc khổ,…); nước da ( trắng trẻo, trắng hồng, ngăm ngăm, bánh mật, đen sạm,…); dáng người ( nhỏ nhắn, gầy gò, đẫy đà, to khoẻ, cao cao,…); nụ cười ( khanh khách, sằng sặc, mủm mỉm, hả,…) Cho học sinh tìm từ hình thức như: quan sát thực tế (quan sát người bạn), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách, qua phân môn Tiếng Việt môn học khác qua hình thức trò chơi,… Giúp học sinh luyện viết câu: - Trước hết, học sinh phải viết câu văn ngữ pháp Đây yêu cầu (vì câu đơn vị lời nói) Đối với học sinh giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu TaiLieu.VN Page ngữ pháp, giàu hình ảnh, tạo sắc thái riêng đối tượng miêu tả Đối với học sinh trung bình, yếu, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu đúng, thể ý cần nói Ví dụ: Miêu tả mái tóc bạn: + Với học sinh yếu: Tóc bạn Loan đen huyền + Với học sinh trung bình: Bạn Loan có mái tóc đen huyền, dài ngang vai + Với học sinh khá, giỏi: Loan có mái tóc đen huyền, óng ả, xoã ngang vai mà lẫn lộn với bạn lớp - Biết dùng dấu câu đúng, dấu chấm dấu phẩy Ngắt câu diễn đạt rõ ràng, người đọc, người nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin Việc dạy cho em sử dụng dấu câu tiến hành từ lớp phải thường xuyên ôn luyện Giáo viên đưa trường hợp sử dụng dấu câu chưa để lớp nhận xét Ví dụ: + Trong lớp em mến bạn Loan + Cột cờ cao chót vót cờ đỏ vàng phấp phới tung bay + Sân trường mát rượi bóng bàng phượng Học sinh trao đổi, sửa chữa: + Trong lớp em, mến bạn Loan + Cột cờ cao chót vót, cờ đỏ vàng phấp phới tung bay + Sân trường mát rượi bóng bàng, phượng 10 Hƣớng dẫn học sinh tích luỹ vốn kiến thức văn học: Tích luỹ văn học điều kiện tối thiểu để học tốt môn Tiếng Việt, phân môn Tập làm văn Giáo viên cho học sinh sử dụng sổ tay tả để ghi chép tiếng khó, ghi trường hợp mắc lỗi tả sửa chữa Trong môn Tập làm văn, biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học Sổ tay văn học dùng cho em ghi chép ý hay, câu, đoạn văn hay Việc ghi chép không thiết học sinh làm văn mở sử dụng trước hết, qua lần ghi chép, em lần đọc, ghi nhớ, bắt chước, lâu dần thành thói quen Khi làm bài, từ ngữ, hình ảnh, ý văn tự động tái hiện, giúp học sinh vận dụng làm 11 Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu, cảm nhận hay, đẹp đoạn văn: TaiLieu.VN Page 10 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận hay, đẹp qua việc đọc đoạn văn thầy cô tiến hành qua nhiều tiết học Cảm nhận hay, đẹp, em hình thành cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, văn miêu tả Để hướng dẫn tìm hiểu cảm nhận hay, đẹp đoạn văn, giáo viên hướng dẫn em hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt ghi câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn Kết học sinh tự đặt câu hỏi như: + Đoạn văn miêu tả đặc điểm nhân vật ? + Đoạn văn dùng từ láy để miêu tả hình ảnh nhân vật ? + Có thể dùng hình ảnh so sánh cho đoạn văn ? 12 Rèn kĩ xếp, diễn đạt ý: Đề bài: Hãy miêu tả ngƣời bạn thân em Học sinh quan sát, viết nhanh giấy điều mà quan sát Ví dụ: + Bạn Thu Nga học chung lớp với em + Bạn chơi thân với em từ năm học lớp Một + Chúng em thân + Em cố gắng làm điều thật tốt để tình bạn chúng em mãi bền lâu + Những ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy nhớ + Bạn có nước da ngăm ngăm người gái đồng quê + Bạn hay phát biểu hiểu nhanh nên thầy bạn khen ngợi + Bạn hay cười + Mái tóc bạn không đen tóc em dài + Bằng tuổi với em cao em đầu + Nga viết chữ đẹp Bạn chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường đạt giải ba + Mỗi bạn cười, hai lúm đồng tiền má rõ khuôn mặt ngăm đen dễ thương TaiLieu.VN Page 11 + Bạn không gây gỗ với + Thầy cô thường lấy bạn để làm gương Sau tìm ý, cho em chọn sếp ý thành đoạn Mở bài, Thân bài, Kết phù hợp Ví dụ: * Đoạn mở bài: Em bạn Thu Nga chơi thân với từ năm lớp Ba Chúng em thân Đi học, em thường chung với bạn * Đoạn thân bài: Bằng tuổi với em cao em đầu Bạn có nước da ngăm ngăm người gái đồng quê quen dầm mưa dãi nắng Bạn hay cười, bạn cười, hai lúm đồng tiền má rõ khuôn mặt ngăm đen dễ thương Thu Nga có đôi mắt to đẹp với hàng lông mi dài, cong Đôi mắt bạn ánh lên vẻ hồn nhiên, chất phác Mái tóc bạn không đen tóc em dài Nga viết chữ đẹp, bạn chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường đạt giải ba Thầy thường lấy bạn làm gương cho chúng em noi theo để rèn chữ Ở lớp, thầy thường khen bạn hiểu nhanh Em chưa thấy bạn gây gỗ với * Đoạn kết bài: Mỗi vắng Thu Nga, ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy nhớ Em cố gắng làm điều thật tốt để tình bạn chúng em mãi bền lâu Giáo viên cần lưu ý cho học sinh mục đích đoạn văn Đoạn mở có tác dụng giới thiệu cho người đọc, người nghe biết xuất xứ nhân vật Đoạn thân tranh vẽ lời hình dáng, đường nét, cử chỉ, hoạt động, tính nết nhân vật Có chọn chi tiết đặc sắc, tiêu biểu ta nhận nhân vật mang cá tính riêng Bạn học sinh học sinh vùng nông thôn với đặc điểm riêng, cá tính riêng không lẫn lộn với bạn học sinh khác Đoạn kết mang đậm dấu ấn cá nhân người viết Không thể có đoạn kết chung cho học sinh Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nêu cảm xúc tự nhiên, chân thật, không sáo rỗng kiểu như: Em yêu quý bạn… III Kết quả: Sau năm học thực hiện, theo nhận định thân, chất lượng học tập kiểu miêu tả phân môn Tập làm văn lớp có chuyển biến rõ rệt- theo nhận TaiLieu.VN Page 12 xét Ban Giám Hiệu nhà trường Cụ thể, kết khảo sát năm học 2010- 2011 2011- 2012 sau: * Năm học 2010- 2011: Sĩ số lớplà 28 học sinh Giỏi Khá Yếu Trung bình Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Giữa HKI 10,7 25 13 51,8 12,5 Cuối HKI 17,8 32,1 11 39,4 10,7 Cuối năm 25 10 37,5 10 37,5 0 * Năm học 2011- 2012: Sĩ số lớplà 25 học sinh Giỏi Khá Yếu Trung bình Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Giữa HKI 28 12 48 20 Cuối HKI 12 32 11 44 12 Cuối năm 24 10 40 36 0 TaiLieu.VN Page 13 PHÀN 3: KẾT THÚC VẤN ĐỀ I Mức độ, phạm vi tác dụng sáng kiến kinh nghiệm: Sau thời gian áp dụng vào thực tế giảng dạy lớp Năm, qua kết kiểm tra cho thấy, đề tài thu số kết định Học sinh có chuyển biến rõ rệt việc học kiểu miêu tả chương trình Tập làm văn lớp Năm Đồng thời, thân rút số học kinh nghiệm sau: Trước hết, người thầy phải có lòng yêu nghề , yêu người, có ý thức trách nhiệm tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn giảng dạy Nhiệm vụ quan trọng bậc người giáo viên tiểu học phải nắm vững đối tượng học sinh, hiểu rõ trình độ lực, hoàn cảnh sở thích em tâm sinh lí lứa tuổi em Phân loại học sinh, người thầy áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với nhóm đối tượng học sinh, cá thể học sinh Giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, dự đồng nghiệp, tham dự đầy đủ lớp tập huấn chuyên môn…để nắm bắt thông tin nội dung, phương pháp chương trình môn Tiếng Việt Từ đó, giáo viên lập kế hoạch học cho cách khoa học, có tích hợp kiến thức môn học với Dạy tập làm văn theo quan điểm tích hợp kiến thức, kĩ trước với sau, phân môn Tiếng Việt với nhau, lớp với lớp Sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nhằm khuyến khích học sinh bộc lộ trí tuệ cảm xúc ngôn mà em tạo lập như: - Phương pháp phân tích ngôn ngữ: Trên sở văn mẫu, học sinh khai thác, nhận biết kết cấu văn, trình tự miêu tả - Phương pháp trực quan: Học sinh phải quan sát đối tượng miêu tả Các em có quan sát đối tượng thực tế lớp nhà, quan sát qua phim ảnh Vận dụng công nghệ thông tin dạy học, tạo điều kiện cho em quan sát đối tượng mà địa phương để mở rộng hiểu biết cho em - Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Dựa vào văn mẫu, học sinh tạo lập văn theo nét riêng em TaiLieu.VN Page 14 - Phương pháp thực hành giao tiếp: Tạo điều kiện cho đối tượng học sinh trình bày sản phẩm mình, tranh luận để tìm II Kiến nghị: Với kết ban đầu thu sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nhiệm “Một số phương pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm”, đề nghị Nhà trường tổ chức khảo nghiệm có ý kiến góp ý, đạo để tiếp tục hoàn chỉnh đề tài, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt nói riêng, chất lượng học tập cho học sinh lớp Năm nói chung Ngƣời viết TaiLieu.VN Page 15 [...]... - Phương pháp rèn luyện theo mẫu: Dựa vào văn bản mẫu, học sinh tạo lập các văn bản mới theo nét riêng của các em TaiLieu.VN Page 14 - Phương pháp thực hành giao tiếp: Tạo điều kiện cho mọi đối tượng học sinh được trình bày sản phẩm của mình, được tranh luận để tìm ra cái mới II Kiến nghị: Với những kết quả ban đầu thu được sau một thời gian áp dụng sáng kiến kinh nhiệm Một số phương pháp rèn kĩ năng. .. hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn Kết quả học sinh có thể tự đặt các câu hỏi như: + Đoạn văn này miêu tả đặc điểm gì của nhân vật ? + Đoạn văn này dùng những từ láy nào để miêu tả hình ảnh của nhân vật ? + Có thể dùng những hình ảnh so sánh nào cho đoạn văn ? 12 Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý: Đề bài: Hãy miêu tả một ngƣời bạn thân của em Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều mà mình quan... lập một kế hoạch bài học cho mình một cách khoa học, có sự tích hợp giữa kiến thức các môn học với nhau 4 Dạy tập làm văn theo quan điểm tích hợp kiến thức, kĩ năng giữa bài trước với bài sau, giữa các phân môn Tiếng Việt với nhau, giữa lớp dưới với lớp trên 5 Sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nhằm khuyến khích học sinh bộc lộ trí tuệ và cảm xúc của mình trong các ngôn bản mà các em tạo lập như: - Phương. .. năm 8 25 10 37,5 10 37,5 0 0 * Năm học 2011- 2012: Sĩ số lớplà 25 học sinh Giỏi Khá Yếu Trung bình Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Giữa HKI 1 4 7 28 12 48 5 20 Cuối HKI 3 12 8 32 11 44 3 12 Cuối năm 6 24 10 40 9 36 0 0 TaiLieu.VN Page 13 PHÀN 3: KẾT THÚC VẤN ĐỀ I Mức độ, phạm vi tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm: Sau một thời gian áp dụng vào thực tế giảng dạy ở lớp Năm,... như: - Phương pháp phân tích ngôn ngữ: Trên cơ sở các văn bản mẫu, học sinh khai thác, nhận biết kết cấu bài văn, trình tự miêu tả - Phương pháp trực quan: Học sinh phải được quan sát đối tượng miêu tả Các em có quan sát đối tượng trên thực tế ở lớp hoặc ở nhà, quan sát qua phim ảnh Vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tạo điều kiện cho các em quan sát những đối tượng mà ở địa phương không có... thời gian áp dụng vào thực tế giảng dạy ở lớp Năm, qua các kết quả kiểm tra cho thấy, đề tài đã thu được một số kết quả nhất định Học sinh có những chuyển biến rõ rệt trong việc học kiểu bài miêu tả của chương trình Tập làm văn lớp Năm Đồng thời, bản thân tôi cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau: 1 Trước hết, người thầy phải luôn có lòng yêu nghề , yêu người, có ý thức trách nhiệm và... của bản thân, chất lượng học tập kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn của lớp tôi có sự chuyển biến rõ rệt- theo nhận TaiLieu.VN Page 12 xét của Ban Giám Hiệu nhà trường Cụ thể, kết quả khảo sát trong năm học 2010- 2011 và 2011- 2012 như sau: * Năm học 2010- 2011: Sĩ số lớplà 28 học sinh Giỏi Khá Yếu Trung bình Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Số lƣợng Tỉ lệ Giữa HKI 3 10,7 8 25 13... đẹp qua việc đọc một đoạn văn được thầy cô tiến hành qua nhiều tiết học Cảm nhận được cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành được những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, nhất là văn miêu tả Để hướng dẫn tìm hiểu cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn, giáo viên hướng dẫn các em hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt và ghi các câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn Kết quả học sinh... tranh luận để tìm ra cái mới II Kiến nghị: Với những kết quả ban đầu thu được sau một thời gian áp dụng sáng kiến kinh nhiệm Một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm”, tôi đề nghị Nhà trường tổ chức khảo nghiệm và có ý kiến góp ý, chỉ đạo để tôi tiếp tục hoàn chỉnh đề tài, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt nói riêng, chất lượng học tập cho học sinh lớp Năm nói... trình độ và năng lực, hoàn cảnh và sở thích của từng em cũng như tâm sinh lí lứa tuổi các em Phân loại được học sinh, người thầy mới có thể áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, từng cá thể học sinh 3 Giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, dự giờ đồng nghiệp, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn…để nắm bắt những thông tin về nội dung, phương pháp của chương ... II Kiến nghị: Với kết ban đầu thu sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nhiệm Một số phương pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm”, đề nghị Nhà trường tổ chức khảo nghiệm có ý kiến. .. + Kĩ làm văn miêu tả em học sinh yếu Các em chưa biết cách quan sát, thực làm văn miêu tả chưa quy trình, chưa biết cách chọn lọc chi tiết miêu tả đặc sắc để đưa vào văn, làm cho văn thành một. .. cầu văn lại ảnh hưởng đến phát triển số học sinh khá, giỏi TaiLieu.VN Page + Học văn miêu tả, làm văn miêu tả nhiều học sinh lại thiếu vốn sống thực tế nên dẫn đến số tình hay gặp dạy học văn miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN một số PHƯƠNG PHÁP rèn kĩ NĂNG làm văn MIÊU tả , SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN một số PHƯƠNG PHÁP rèn kĩ NĂNG làm văn MIÊU tả , SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN một số PHƯƠNG PHÁP rèn kĩ NĂNG làm văn MIÊU tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn