MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học môn THỂ THAO tự CHỌN “cờ VUA” ở TRƯỜNG THCS AN THỦY

15 327 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 21:35

 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm SÁNG KIẾN KINH NGIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN “CỜ VUA” Ở TRƯỜNG THCS AN THỦY A Phần mở đầu Thể dục thể thao( TDTT) hoạt động thiếu đời sống người chúng ta, yếu tố nhằm nâng cao chất lượng sống, hoàn thiện người Ngay sau Cách mạng tháng 8, tháng năm 1946 Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục “ Luỵệp tập TDTT bồi bổ sức khỏe bổn phận người dân yêu nước” với tư tưởng “ Một đất nước vững mạnh người dân dất nước phải thật khỏe mạnh” Thực theo mong muốn Người, bước mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động TDT quần chúng, tận dụng triệt để nguồn lực nhân dân, xã hội hóa TDTT để đưa thể dục nước ta hội nhập với nước khu vực giới Trong nghiệp đổi dân tộc ta TDTT có vị trí vô quan trọng Đảng Nhà nước ta quan tâm Điều thể văn kiện hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (4-1-1993) nêu “…Những quan điểm đạo lớn Đảng Nhà nước đổi công tác chăm lo phát triển nghiệp TDTT, coi biện pháp hàng đầu để tăng cường sức khoẻ…” Nhân tố người Đảng Nhà nước ta coi trọng, xem vốn quý xã hội Nhất giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Bác Hồ nói “Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa (XHCN)” Vì vậy, bước ban đầu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội ,TDTT trước hết chủ yếu gắn với nghiệp đào tạo người phục vụ người Những năm  TrÇn Minh Trung Thñy Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm gần Đảng Nhà nước ta trọng đầu tư phát triển TDTT cho quần chúng nhân dân có bước chuyển mạnh mẽ Nghị ban chấp hành TW IV khoá VII rõ “ Đổi phương pháp tất cấp học, bậc học, kết hợp học với hành, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường với xã hội, áp dụng phương pháp giáo dục đại, bồi dưỡng cho học sinh lực tư duy, sáng tạo, lực giải vấn đề” Thực thị số 40/CTBGDDT Bộ trởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 thực Nghị 40/2000/QH10 số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Quốc hội khoá X, Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07/11/2006 Bộ trị vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ “Chống tiêu cực khắc bệnh thành tích giáo dục vận động “Hai không” Bộ Giáo Dục Đào tạo phát động Hưởng ứng Chủ đề năm học 2009-2010: “Năm học đổi ứng dụng công nghệ thông tin , đổi tài triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phát huy kết đạt được, khắc phục mặt hạn chế giáo dục giai đoạn tập trung vào giải số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung thể dục thể thao nói riêng Cờ Vua môn thể thao trí tuệ, có tác dụng phát triển tư lô gích, luyện trí thông minh,giáo dục phẩm chất tốt đẹp tính tổ chức kỉ luật,, kiên cường bình tĩnh, luyện mưu trí, óc sáng tạo, luyện cách nhìn xa trông rộng, biết phân tích tổng hợp tình hình cách khách quan, khoa học Môn cờ vua rèn luyện cách làm việc có kế hoạch, tính đoán táo bạo xử lí tình Căn vào thực tế công tác giáo dục thể chất kết đạt  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dược trường THCS An Thủy năm qua mạnh dạn đưa sáng kiến “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học môn thể thao tự chọn “Cờ vua” trường THCS An Thủy” B.Phần nội dung I Cơ sở khoa học Đảng nhà nước ta chăm lo hệ trẻ, đặc biệt lứa tuổi học sinh THCS nhằm đào tạo người phat triển toàn diện để góp phần xây dựng xã hội mới, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu Sự phát triển mặt thể thiếu niên diễn phức tạp, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên bên thể.Vì vậy, cần phải phân biệt tính chất, cường độ, khối lượng vân động cho hợp lí gây hứng thú tập luyện để thể em phát triển toàn diện, cân đối Môn Cờ Vua môn thể thao phát triển cho người trí tuệ, tính toán lô gíc, sức bền lòng ý chí tâm cao.Cờ Vua Việt Nam đựơc cấp, ngành có liên quan trọng đầu tư phát triển cách nhanh chóng toàn diện.Đặc biệt trường học, cờ vua môn em cho sôi hấp dẫn, gây cho em nhiều hứng thú, sôi động môn thể thao tạo cho người rèn luyện trí tuệ, phát triển toàn diện mặt luyện trí thông minh, giáo dục phẩm chất tốt đẹp, ý thức tổ chức kỉ luật, bình tỉnh,cách nhìn xa trông rộng, nhanh nhẹn, khéo léo xử lý tình thi đấu Vì vậy, Cờ Vua có vị trí vô quan trọng việc phát triển trí tuệ hoàn thiện nhân cách, kỹ sống cho học sinh Môn cờ Vua rèn luyện tư logíc, khoa học học sinh mà giúp em rèn luyện lĩnh, ý chí học tập lao động Nhưng để hấp dẫn em, giúp em tiếp cận nhanh với cách  TrÇn Minh Trung Thñy Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm điều khiển quân cờ, linh hoạt bàn cờ cần phải có phương thức dạy học phù hợp Vì thế, việc lựa chọn“ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn “Cờ vua” trường THCSAn Thủy” vô quan trọng Tìm phương pháp tập luyện hợp lí đem lại hiệu cao mặt giáo dục thể chất, rèn luyện nâng cao trí tuệ, giáo dục lối sống đạo đức ý chí hăng say rèn luyện, tư nhạy cảm, sắc bén, khoa học cho em II Cơ sở thực tiễn Trường THCS An Thủy đóng địa bàn trung tâm xã An Thủy Những năm qua, phong trào TDTT nơi có nhiều thành tích thật đáng tự hào: Giải nhì cá nhân nữ môn bơi lội toàn quốc năm học 2007 – 2008, giải nhì giải ba cá nhân môn cờ vua toàn tỉnh năm học 2008 – 2009 nhiều giải đồng đội, cá nhân khác Có thành tích nhờ quan tâm, đạo đắn ban giám hiệu nhà trường, quyền địa phương, triển khai định hướng đổi phương pháp dạy học nghiêm túc, khoa học phòng GD&ĐT Lệ Thủy với nỗ lực thầy trò nhà trường Trường có 17 lớp với 677 học sinh, có sân bãi học thể dục đảm bảo đủ điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia Vì nên vấn đề nâng cao chất lượng dạy học nói chung TDTT nói riêng thuận lợi mang tính bền vững cao Song bên cạnh đó, việc dạy học môn cờ vua có khó khăn định Phong trào cờ vua xã nhà hạn chế chưa thể tiềm nguồn lực sẵn có địa phương Môn thể thao chưa triển khai cách phổ biến rộng rãi nhân dân Nhiều học sinh chơi cờ mang tính tự phát, phong trào chơi môn cờ vua nhỏ lẻ chưa tạo  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm đồng bộ, thu hút quan tâm xã hội Bên cạnh đó, số học sinh phụ huynh chưa ý thức tầm quan trọng môn phát triển trí tuệ người Câu lạc cờ vua địa bàn chưa phát triển xứng tầm môn thể thao khác xã nhà Ở trường học, số lượng học sinh đông giáo viên chuyên ngành người có kinh nghiệm môn cờ vua đội ngũ, địa phương hạn chế Vì thế, việc triển khai đồng môn cờ vua nâng cao chất luợng dạy học gặp nhiều khó khăn Năm học 2007 – 2008, nội dung tự chọn môn cờ vua đưa vào giảng dạy, chất lượng đạt kết qua khảo sát sau: Lớp 62 63 64 Tổng số 40 39 41 40 Giỏi SL % 12,5 10,3 14,6 12,5 Khá SL 10 10 10 % 25 23,1 24,4 25 17 19 16 17 Trung bình SL % 42,5 48,7 39 42,5 Yếu SL % 20 17,9 22 20 Từ kết trên, thân trăn trở, suy nghĩ đưa số giải pháp giảng dạy môn cờ vua có kết khả quan đáng khích lệ Chúng nhận thức sâu sắc rằng: Đổi phương pháp dạy học gắn liền trang thiết bị dạy học theo phương hướng chuẩn hóa, đại hóa tạo điều kiện cho việc ứng dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn, tạo bước chuyển biến quan trọng, trước hết việc chống dạy chay đảm bảo hoạt động giáo dục toàn diện Đặc trưng môn cờ vua vận động trí tuệ, nên đòi hỏi phải có biện pháp tổ chức khoa học đạt hiệu cao Phòng học phải đảm bảo ánh sáng, bàn ghế qui cách, số lượng bàn cờ đủ theo tỉ lệ học sinh Phải có bàn cờ treo phục vụ cho việc giảng dạy giáo viên Bên cạnh đó, giáo viên cần phải tổ chức cho học sinh tập luyện nhiều, qui cách theo nhóm, theo cặp Giáo  TrÇn Minh Trung Thñy Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm viên có giúp đỡ, bổ trợ kịp thời em gặp phải tình khó khăn tập luyện Từ suy nghĩ nhận thức trên, mạnh dạn đưa số giải pháp công tác đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua trường THCS An Thủy, thiết thực tạo nên chuyển biến môn III.Một số Giải pháp “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn ‘Cờ vua’ trường THCS An Thủy ” Trên sở khoa học thực tiễn mạnh dạn lựa chọn số giải pháp sau: Tuân thủ tối đa quan tâm, đạo ban giám hiệu nhà trường môn học phong trào rèn luyện thân thể địa bàn địa bàn Đây nhân tố đảm bảo cho phát triển hoạt động công tác giáo dục thể chất Nếu lãnh đạo nhà trường khuyến khích động viên, phát triển phong trào cờ vua thường xuyên sở để giáo viên học sinh hăng hái tập luyện Thực tế đơn vị THCS An Thủy, năm nhà trường phát động 04 đợt thi đua để đánh giá chất lượng phong trào học tập lớp Trong đợt đó, môn cờ vua triển khai thi đấu cá nhân lớp, lớp trường tạo nên phong trào thi đua tập luyện cờ vua thường xuyên, sôi nhà trường địa bàn dân cư Môn học tự chọn “ Cờ vua” đưa vào chương trình khóa môn: Đá cầu, Điền kinh nhằm phát triển đầy đủ cho em học sinh tố chất vận động, thẩm mĩ tư Từ năm học 2006 – 2007, trường THCS  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm An Thủy đưa môn cờ vua vào nội dung học tự chọn khối lớp Chính điều đưa phong trào từ tự phát đến tự giác Các em xem môn cờ vua không môn giải trí mà môn học bắt buộc nên có ý thức học tập đắn tinh thần trách nhiệm môn học Việc đưa môn cờ vua vào chương trình phụ huynh, học sinh đồng tình ủng hộ Vì thế, phong trào phát triển cờ vua nhà trường địa bàn có nhiều khởi sắc rõ nét, mang cho trường, cho xã nhà thành tích khả quan năm vừa qua Đề xuất với nhà trường, quyền địa phương mở câu lạc cờ vua nhà trường địa bàn dân cư Như vậy, học sinh vui chơi phát triển thể lực, nâng cao trí tuệ trường nhà Điều phần hạn chế tệ nạn xã hội len lỏi vào trường học Trên thực tế địa phương An Thủy nhiều câu lạc cờ vua xuất Số lượng chất lượng không ngừng cải thiện nâng cao rõ rệt Môn thể thao người đặc biệt quan tâm, huy động lực lượng xã hội tham gia Các em học sinh rèn luyện, học hỏi, cọ xát với nhiều đối tượng có trình độ chuyên môn cao thuộc nhiều ngành nghề, độ tuổi khác Chính điều làm cho lĩnh, kinh nghiệm thi đấu em nâng cao Nhiều học sinh trưởng thành nhanh chóng qua câu lạc cờ vua trường học Việc thành lập câu lạc cờ vua làm dấy lên trường học địa phương phong trào rèn luyện sôi nổi, tích cực có tác dụng làm biến chuyển hoạt động thể dục thể thao THCS An Thủy 4.Tổ chức giải cờ vua truyền thống nhà trường vào dịp lễ hội năm Các giải đấu huy động đơn vị, cá nhân địa bàn tham gia Hiệu quả, thi mang lại kết khả quan Nhiều học sinh ghi tên vào thành tích chung nhà trường thông qua giải thi đấu này.Giải cờ vua trở thành hoạt động tích cực tạo nên hứng  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm thú cho học sinh tham gia Các em không ngừng nâng cao tri thức, kinh nghiệm lĩnh thi đấu Giải thực trở thành hoạt động thiết thực, bổ ích, trở thành nét đẹp văn hóa cho giáo dục xã nhà Qua đây, nhà trường thu hút lực lượng đội cầu thủ nhà trường tham gia thi đấu Học sinh có hôị tập luyện, thi đấu với cầu thủ giỏi Từ chất lượng môn cờ vua không ngừng phát triển Tổ chức thi đấu, giao lưu với trường cụm trường mạnh thành tích huyện Hoạt động này, thành thông lệ qua giải thi đấu hàng năm Các đơn vị mạnh mời tham gia : Tiểu học số An Thủy, Tiểu học số An Thủy, Trung học sở Kiến Giang, Trung học sở Tân Thủy, Trung học sở Phong Thủy, Trung học sơ sở Xuân Thủy Các cầu thủ trường thi đấu với đối thủ hội khỏe Phù Đổng huyện Sự cọ xát thực bổ ích cho em Học sinh thực đánh giá khả thấy mạnh bạn chơi tương lai Đó thành công lớn triển khai đợt giao lưu Vì vậy, em không bỡ ngỡ, lúng túng gặp lại bạn tham gia thi đấu Kết em mang lại kỳ thi đấu phòng giáo dục tổ chức đáp ứng yêu cầu đề 6.Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhà trường Đây hoạt động thường xuyên diễn hàng tuần lồng ghép vào buổi sinh hoạt chuyên môn tổ môn, buổi hoạt động lên lớp khối lớp Những giáo viên biết nhiều, đánh cờ vua hướng dẫn cho giáo viên chưa biết Giáo viên biết học sinh giao lưu bàn cờ nhằm mang lại tâm luyện tập nghiêm túc toàn thể giáo viên học sinh Điều góp phần cải thiện nâng cao chất lượng rèn luyện môn cờ vua đại trà mũi nhọn Phong trào hưởng ứng nhiệt tình toàn  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm thể cán giáo viên học sinh tạo nên hiệu ứng giáo dục tích cực môn cờ vua Trang bị sở vật chất phục vụ tốt cho học tập môn Giáo viên trực tiếp phụ trách tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua từ đầu năm Dưới đạo chuyên môn trường, giáo viên dạy thể dục yêu cầu học sinh có cờ vua để luyện tập trường nhà Được quan tâm ban giám hiệu nhà trường, tổ thể dục có phòng học dành riêng cho việc dạy học môn cờ vua với tiêu chuẩn cần thiết theo quy định Ngành: Đảm bảo phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ bàn ghế theo tỉ lệ học sinh lớp trường Các em có hội ngang việc tập luyện tiết học khóa Từ học sinh học cách hệ thống, bản, quy cách Các lỗi, hiểu biết sai lệch môn cờ vua giáo viên uốn nắn, điều chỉnh kịp thời Các em trưởng thành nhanh chóng tỏ thích thú với môn học Được học tập môi trường đảm bảo sở vật chất nên học sinh phát triển tư duy, chiến thuật cách hoàn thiện Suy nghĩ chiến thuật, lĩnh thi đấu rèn luyện thường xuyên Cho nên, vào thi đấu giải thức học sinh chủ động tình tự tin thi đấu 8.Có chế độ động viên khuyến khích giáo viên dạy môn cờ vua học sinh tham gia luyện tập có kết cao Giáo viên học sinh tham gia tập luyện động viên, khích lệ kịp thời ban giám hiệu đoàn thể nhà trường Hội cha mẹ học sinh có quan tâm đặc biệt có phần thưởng xứng đáng cho nổ lực phấn đấu Thầy trò tập luyện thi đấu Nhà trường kết hợp với công đoàn động viên giáo viên giúp đỡ huấn luyện viên cầu thủ thời gian tập luyện thi đấu, tạo điều kiện mặt thời gian tốt cho lực lượng tham gia  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Qua hai năm thực đưa môn tự chọn cờ vua vào chương trình khóa, áp dụng giải pháp vào công tác giảng dạy thu số kết khả quan, tạo chuyển biến sâu rộng, làm tảng vững cho phong trào cờ vua trường địa phương năm Kết qua khảo sát chất lượng môn cờ vua cuối năm học 2009 -2010 sau: Lớp 62 63 64 Giỏi Tổng số 40 39 41 40 SL 7 Trung Khá % 17,5 15,4 17,1 17,5 S L 12 18 15 13 Yếu bình % SL 30 50 17,1 32,5 18 13 16 18 % SL 42,5 33,3 39 45 3 % 4,5 5,1 7,3 C Kết luận 1.Bài học kinh nghiệm : Kết cho thấy 8giải pháp mà lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua THCS An Thủy thu thành tích khả quan Qua dạy, soạn giáo án vận dụng tập thấy học sinh có ý thức tích cực hứng thú luyện tập không biểu chán nản môn thể  TrÇn Minh Trung Thñy 10 Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm thao trí tuệ Việc áp dụng biện pháp tạo cho học sinh niềm say mê hứng thú luyện tập cờ vua Từ học sinh nhìn nhận tầm quan trọng lớn việc tập luyện thường xuyên môn cờ vua việc nâng cao giữ gìn sức khỏe rèn luyện trí tuệ, nhanh nhạy thi đấu sống.Để có thành tích trước hết phải kể đến lãnh đạo sâu sát đắn ban giám hiệu nhà trường, động viên, khuyến khích kịp thời đoàn thể nhà trường hội cha mẹ học sinh đặc biệt quan tâm quyền địa phương Hơn nổ lực, phấn đấu huấn luyện viên em học sinh tham gia môn thể thao trí tuệ 2.Kết luận : Từ sở lý luận thực tiễn trình nghiên cứu sáng kiến đưa giải pháp phát huy tính tích cực học sinh Trường THCS An Thủy luyện tập cờ vua Việc áp dụng linh hoạt giải pháp qúa trình luyện tập góp phần nâng cao chất lượng nâng cao ý chí lĩnh thi đấu Việc luyện tập học sinh học tự chọn môn cờ vua quan tâm mức tạo đồng thuận cán giáo viên nhân dân địa bàn Học sinh vận dụng sáng tạo, tìm tòi, học hỏi, rèn luyện chiến thuật thi đấu thường xuyên Các giải pháp nghiên cứu kết hợp đổi phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp khơi nguồn sáng tạo, kích thích học sinh phát huy khả luyện tập môn cờ vua Từ tạo cho học sinh niềm đam mê, lối sống lành mạnh ý chí vươn lên học tập công tác , có thói quen tự giác, tích cực rèn luyện thể chất phát huy hết khả tố chất thân.Đây số suy nghĩ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua Trường năm qua Tôi mong muốn nhận góp ý, giúp đỡ nhà chuyên môn, giáo viên chuyên ngành thể dục thể thao để sáng kiến hoàn thiện  TrÇn Minh Trung Thñy 11 Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm An Thuỷ, ngày 03 tháng 02 năm 2011 Người thực Trần Minh Trung Xác nhận hội đồng khoa học cấp trường Mục lục  TrÇn Minh Trung Thñy 12 Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Nội dung Trang A.Phần mở đầu B.Nội dung I Cơ sở khoa học II Cơ sở thực tiễn III.Một số giải pháp C.kết luận 1.Bài học kinh nghiệm 2.Kết luận : 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO tt Tên sách  TrÇn Minh Trung Thñy Tác giả 13 Nhà xuất Năm xuất Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2002 (thể dục 6) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2003 (thể dục 7) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2004 (thể dục 8) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2005 (thể dục 9) Tài liệu BDTX cho gv tHCS Phạm vĩnh thông Giáo dục 2007 chu kỳ III (2004-2007) Và nhiều tác giả 1,2 Một số vấn đề đổi phương Phạm vĩnh thông Giáo dục 2007 Gs.pts.trịnh trung hiếu Thể dục Thể 1994 1993 19991 pháp dạy học môn td thcs Huấn luyện thê thao Lý luận phương pháp tdtt Phạm danh tốn thao Tdtt hà nội 10 Tâm lý học tdtt Nguyễn toán Mai văn muôn Tdtt hà nội Nguyễn nữ Pgs.phạm ngọc hiển Pgs.pts.lê văn xem  TrÇn Minh Trung Thñy 14 Trêng THCS An   TrÇn Minh Trung Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 15 Trêng THCS An [...]... cực của học sinh Trường THCS An Thủy trong luyện tập cờ vua Việc áp dụng linh hoạt các giải pháp trong qúa trình luyện tập đã góp phần nâng cao chất lượng cũng như nâng cao ý chí và bản lĩnh thi đấu Việc luyện tập của học sinh trong các giờ học tự chọn môn cờ vua được quan tâm đúng mức tạo được sự đồng thuận trong cán bộ giáo viên và nhân dân trên địa bàn Học sinh đã vận dụng sáng tạo, tìm tòi, học hỏi,... huy hết khả năng tố chất của bản thân.Đây là một số suy nghĩ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua của Trường chúng tôi trong những năm qua Tôi rất mong muốn nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các nhà chuyên môn, giáo viên chuyên ngành thể dục thể thao để sáng kiến được hoàn thiện hơn  TrÇn Minh Trung Thñy 11 Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm An Thuỷ, ngày 03 tháng 02 năm 2011 Người thực... Trung Xác nhận của hội đồng khoa học cấp trường Mục lục  TrÇn Minh Trung Thñy 12 Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Nội dung Trang A.Phần mở đầu 1 B.Nội dung 3 I Cơ sở khoa học 3 II Cơ sở thực tiễn 4 III .Một số giải pháp 8 C.kết luận 9 1.Bài học kinh nghiệm 8 2.Kết luận : 9 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO tt Tên sách  TrÇn Minh Trung Thñy Tác giả 13 Nhà xuất Năm xuất Trêng THCS An  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 1... trung hiếu Thể dục Thể 1994 1993 19991 6 pháp dạy học môn td thcs 8 Huấn luyện thê thao 9 Lý luận và phương pháp tdtt Phạm danh tốn thao Tdtt hà nội 10 Tâm lý học tdtt Nguyễn toán Mai văn muôn Tdtt hà nội Nguyễn thanh nữ Pgs.phạm ngọc hiển Pgs.pts.lê văn xem  TrÇn Minh Trung Thñy 14 Trêng THCS An   TrÇn Minh Trung Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 15 Trêng THCS An ... thường xuyên Các giải pháp tôi đã nghiên cứu kết hợp đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu bài lên lớp đã khơi nguồn sáng tạo, kích thích học sinh phát huy khả năng của mình trong luyện tập môn cờ vua Từ đó tạo cho học sinh niềm đam mê, lối sống lành mạnh và ý chí vươn lên trong học tập và công tác , có thói quen tự giác, tích cực rèn luyện thể chất phát huy hết khả năng tố chất của bản... giám hiệu nhà trường, sự động viên, khuyến khích kịp thời của các đoàn thể trong nhà trường và hội cha mẹ học sinh và đặc biệt được sự quan tâm của chính quyền địa phương Hơn cả là sự nổ lực, phấn đấu của các huấn luyện viên và các em học sinh tham gia môn thể thao trí tuệ này 2.Kết luận : Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trong quá trình nghiên cứu sáng kiến này tôi đưa ra 8 giải pháp và đã phát... nghiÖm thao trí tuệ này Việc áp dụng các biện pháp trên đã tạo cho học sinh niềm say mê hứng thú luyện tập cờ vua Từ đó học sinh nhìn nhận được tầm quan trọng rất lớn việc tập luyện thường xuyên môn cờ vua trong việc nâng cao giữ gìn sức khỏe và rèn luyện trí tuệ, sự nhanh nhạy trong thi đấu và cuộc sống.Để có được những thành tích trên trước hết phải kể đến sự lãnh chỉ đạo sâu sát đúng đắn của ban giám... bản 2002 2 (thể dục 6) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2003 3 (thể dục 7) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2004 4 (thể dục 8) Sách giáo viên Trần đồng lâm Giáo Dục 2005 5 (thể dục 9) Tài liệu BDTX cho gv tHCS Phạm vĩnh thông Giáo dục 2007 chu kỳ III (2004-2007) quyển Và nhiều tác giả 1,2 Một số vấn đề đổi mới phương Phạm vĩnh thông Giáo dục 2007 Gs.pts.trịnh trung hiếu Thể dục Thể 1994 1993 ... đưa số giải pháp công tác đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn cờ vua trường THCS An Thủy, thiết thực tạo nên chuyển biến môn III .Một số Giải pháp Một số giải pháp nhằm nâng cao. .. nghiÖm dược trường THCS An Thủy năm qua mạnh dạn đưa sáng kiến “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học môn thể thao tự chọn “Cờ vua” trường THCS An Thủy B.Phần nội dung I Cơ sở khoa học Đảng... pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn “Cờ vua” trường THCSAn Thủy vô quan trọng Tìm phương pháp tập luyện hợp lí đem lại hiệu cao mặt giáo dục thể chất, rèn luyện nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học môn THỂ THAO tự CHỌN “cờ VUA” ở TRƯỜNG THCS AN THỦY , MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học môn THỂ THAO tự CHỌN “cờ VUA” ở TRƯỜNG THCS AN THỦY , MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học môn THỂ THAO tự CHỌN “cờ VUA” ở TRƯỜNG THCS AN THỦY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay