Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án

8 349 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 13:02

... tapescript, there are mistakes Underlined them (1 pt) (Trong đoạn văn sau có 04 lỗi sai Em tìm gạch chân 04 lỗi sai đó.) Page 15 6 – English book (0.25pt x 4) South-east Asia have many attractions If you... the missing words (1 pt) (Điền vào chỗ trống từ thi u mà em nghe từ đoạn hội thoại.) (Page 15 4 – English book 7) (0.25pt x 4) * Answers: * Answers: What from Does usually VnDoc - Tải tài liệu, văn... about parts of our body Eg: Look at the picture, I can see … - Student can speak fluently and correct parts of our body - Students are confident with their answers Talk about a default topic (1 pt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án, Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án, Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay