Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

129 975 3
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2016, 08:25

... sở lý luận quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu. .. cứu sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 5.2 Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi. .. với chức quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 24 1.4.2 Nội dung quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn