Bài 13. Công dân với cộng đồng

23 1,320 8
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

. Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1 )Cộng đồng :. triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II .Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng : 1)Nhân nghĩa : lòng thương người và đối xử với người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng, Bài 13. Công dân với cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn