báo cáo nghiên cứu hành vi tổ chức 1 cá nhân

22 1,786 17
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 22:52

HÀNH VI TỔ CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH  HÀNH VI TỔ CHỨC Thực hành phương pháp nghiên cứu hành vi cá nhân tổ chức Giáo viên Danh sách nhóm Lớp Nghiên cứu hành vi cá nhân : : : Page HÀNH VI TỔ CHỨC LỜI MỞ ĐẦU Hành vi tổ chức (HVTC) hành vi người tổ chức (còn gọi người lao động) Hành vi chi phối định nhận thức, thái độ, lực thân người lao động Con người với tư cách thành viên tổ chức, chịu chi phối tác động nhân tố thuộc tổ chức văn hóa, lãnh đạo, quyền lực, cấu tổ chức, nhóm tổ chức mà người lao động tham gia thành viên nhóm Hành vi tổ chức bao gồm hành vi thái độ cá nhân, tương tác hành vi thái độ cá nhân với tổ chức Cần lưu ý HVTC liên quan tới công việc phải diễn tổ chức Do vậy, tổ chức có đặc trưng phối hợp, tính kế hoạch mục tiêu chung, có tham gia nhiều người Tuy nhiên, người với tư cách người lao động, họ làm việc sinh hoạt tập thể định, tập thể thấp nhóm người lao động Do đó, hành vi tổ chức không nghiên cứu hành vi thái độ cá nhân, tương tác hành vi thái độ cá nhân với tổ chức, mà phải nghiên cứu tương tác hành vi thái độ cá nhân với nhóm Tóm lại, hành vi tổ chức cho biết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi suất, tỉ lệ vắng mặt, mức thuyên chuyển hài lòng công việc Đây hành vi mà nhà quản trị thật quan tâm suy nghĩ để tìm phương cách tác động đến chúng nhằm đạt hành vi mong đợi Đối với nhân viên, thông qua môn học hiểu rõ thân hơn, hiểu rõ kỳ vọng nhà quản lý để có điều chỉnh thích hợp Các bạn biết nói người hành vi họ, dù phạm vi tổ chức nơi họ làm việc, phức tạp nhạy cảm Hãy cố Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC gắng vượt qua khó khăn khám phá lĩnh vực nghiên cứu hữu ích cho tất Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC MỤC LỤC A     ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Ba : Tuổi: 45 Nghề nghiệp: Lái xe khách sạn… Hiện ba gia đình có đứa Là trụ cột thu nhập gia đình B PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng kết hợp có hiệu ba phương pháp nghiên cứu hành vi tổ chức : Phương pháp Quan sát Nghiên cứu tương quan (bảng hỏi, vấn …) Nghiên cứu thực nghiệm    C I NỘI DUNG Thái độ hài lòng công việc: Thái độ gì? - Thái độ bày tở mang tính đánh giá – tán thành lẫn không tán thành – vật, người hay kiện Những thành phần thái độ: - Thái độ có ba thành phần : nhận thức, cảm xúc hành vi Những thành phần có mối quan hệ chặt chẽ đặc biệt nhận thức cảm xúc thành phần tách biệt nhiều phương diện Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC Những thái độ công việc: - Sự thỏa mãn - Sự tham gia công việc - Trao quyền làm chủ tâm lý - Cam kết tổ chức - Hỗ trợ từ tổ chức - Sự gắn kết nhân viên Quan sát để phát thành tố thái độ cá nhân nghiên cứu: - Quan sát thái độ ba công việc - Khi hỏi công việc ba trả lời : “Công việc ba có đôi chút mệt thoải mái Và bà hài lòng với công việc này, ba gắn bó lâu dài với nó” - Câu phát biểu ba cho thấy thái độ ba công việc thái độ tích cực Trong thể rõ rang, ba thành phần thái độ • Thành phần nhận thức : “Công việc ba có đôi chút mệt thoải mái ’’ - thành phần thể quan điểm niềm tin thái độ • Thành phần cảm xúc: ‘‘Và bà hài lòng với công việc này’’ - thành phần thể cảm xúc cảm giác thái độ • Thành phần hành vi: “ba gắn bó lâu dài với nó” - ý định cư xử với việc theo cách định Sử dụng bảng câu hỏi để tìm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc ba: - Phán đoán trước yếu tố làm ảnh hưởng đến hài lòng câu việc, sau lên bảng câu hỏi, từ lọc yếu tố thật ảnh hưởng để vẽ sơ đồ yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc Sử dụng thang đo likert gồm điểm từ Hoàn toàn không đồng ý, Không đồng ý, Bình thường, Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC - Bảng câu hỏi gồm yếu tố dự đoán : Tiền lương, Công việc, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Phúc lợi, Đào tạo thăng tiến, Điều kiện làm việc Hoàn toàn khôn g đồng ý Nhân tố Tiền lương Công việc Lương phù hợp với tính chất công việc; Yên tâm với mức lương Tiền lương tương xứng với mức độ đóng góp Các khoản phụ cấp hợp lý Chính sách thưởng công thỏa đáng Công việc thể vị trí xã hội Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân Công việc phù hợp với học vấn trình độ chuyên môn Công việc tạo điều kiện cải thiện kỹ kiến thức Áp lực công việc Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã Khả lãnh đạo Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt Nghiên cứu hành vi cá nhân Page Không Bình Đồn đồng thường g ý ý X X X X X X X X X X X X X Hoàn toàn đồng ý HÀNH VI TỔ CHỨC Lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp nhân viên Sự thân thiện đồng nghiệp Sự phối hợp nhân viên Đồng đồng nghiệp công việc nghiệp Sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn đồng nghiệp Chính sách phúc lợi rõ ràng thực đầy đủ Chính sách phúc lợi thể Phúc quan tâm chu đáo đến người lao lợi động Chính sách phúc lợi hữu ích hấp dẫn Nhân viên đào tạo cho công việc phát triển nghề nghiệp Đào Nhân viên hỗ trợ thời tạo gian chi phí học nâng cao thăng trình độ tiến Cơ hội thăng tiến nhân viên Chính sách thăng tiến ngân hàng công Giờ làm việc hợp lý Điều kiện Cơ sở vật chất nơi làm việc tốt làm Môi trường làm việc an toàn, việc thoải mái, vệ sinh - II X X X X X X X X X X X X X X Qua câu trả lời ba, rút sơ đồ yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc ba là: • Tiền lương • Đồng nghiệp • Điều kiện làm việc • Phúc lợi • Đồng nghiệp Tính cách giá trị: Tính Cách: Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC a) Tính Cách ? - Tính cách tổng hợp tất cách thức mà cá nhân sử dụng để phản ứng tương tác với người khác b) Các yếu tố ảnh hường đến tính cách:  Di truyền • Ba nhánh nghiên cứu khác học giả hành vi tổ chức đưa kết luận đáng tin cậy, di truyền giữ phần quan trọng việc xác định tính cách cá nhân Những tính cách nhút nhát, sợ sệt, hay lo lắng di truyền Tuy nhiên, tính cách hình thành hoàn toàn di truyền không thay đổi từ sinh Nhưng thực tế, tính cách chịu tác động yếu tố khác liên quan đến môi trường tình  Môi trường • Những yếu tố bên ảnh hưởng góp phần hình thành nên tính cách Đó văn hóa mà sống, lớn lên chuẩn mực gia đình, bạn bè, cộng đồng yếu tố ảnh hưởng khác mà trải qua  Ngữ cảnh • Tính cách người cho dù ổn định chắn thay đổi theo tình khác Ví dụ cắm trại vấn xin việc, người thể hai hành vi tính cách khác Lúc cắm trại đùa giỡn, nghịch ngợm lúc vấn xin việc lại tỏ nghiêm túc Những tính cách ảnh hưởng chủ yếu đến hành vi tổ chức: - Tính tự chủ (locus of control) - Chủ nghĩa thực dụng - Lòng tự trọng - Khả tự điều chỉnh - Xu hướng chấp nhận rủi ro - Tính cách dạng A Cách nghiên cứu tính cách ba: - Quan sát hành vi thói quen sinh hoạt ba ngày dự đoán ba người hòa đồng, cởi mở, thân thiện, tốt bụng, nóng tính vầ kĩ tính c) d) Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC - Sử dụng mô hình tính cách MBTI gồm 50 câu hỏi cho ba trả lời để có sở chắn tính cách ba lấy từ nguồn trang web www.tracnghiemmbti.com ,bảng câu hỏi chia thành phần sau bảng câu hỏi, câu trả lời kết nhận lại Nghiên cứu hành vi cá nhân Page HÀNH VI TỔ CHỨC Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 10 HÀNH VI TỔ CHỨC Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 11 HÀNH VI TỔ CHỨC Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 12 HÀNH VI TỔ CHỨC  Kết cho thấy rằng: ba thuộc nhóm tính cách: ESTP - Hướng ngoại (E) (94%) Hướng nội (I) (6%) - Cảm giác (S) (64%) Trực giác (N) (36%) - Lý trí (T) (59%) Tình cảm (F) (41%) - Linh hoạt (P) (94%) Nguyên tắc (J) (6%)  Có khoảng 4% dân số mang tính cách này, người có loại tính cách ESTP tập thể, tự phát thẳng thắn Đôi họ bị xem thô lỗ thiếu thận trọng, thực ESTP yêu thích hành động luôn nhảy vào trung tâm "cơn bão" Các ESTP không thích tranh luận lý thuyết suy nghĩ tương lai - họ quan tâm đến thời điểm tập trung tất nỗ lực họ vào thứ họ thích suy nghĩ Các ESTP thường lên kế hoạch hành động chi tiết, họ thường nhanh chóng lao vào công việc, họ tìm sai sót hành động Nếu  Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 13 HÀNH VI TỔ CHỨC     cần thiết, họ không ngại quay lại sửa chữa sai lầm Những người có loại tính cách có khả bẩm sinh để nhận biết suy nghĩ động người khác, ESTP dễ dàng phát thay đổi nhỏ biểu khuôn mặt, quần áo, hành vi, Các loại tính cách khác khả bí ẩn Những người mang tính cách ESTP có xu hướng xem luật lệ, quy tắc nghĩa vụ khuyến cáo hướng dẫn nguyên tắc cứng nhắc Nếu ESTP tin phải thực nguyên nhân đắng xứng đáng, họ trước làm điều đó, bất chấp pháp luật quy tắc xã hội cảnh báo Điều nghĩa để nói ESTP người phạm pháp - họ thường có hiểu biết rõ ràng thiện ác - hơn, họ có xu hướng đưa giá trị cá nhân, ý kiến nguyên tắc người khác hay xã hội suy nghĩ Các ESTP thích xem phim, theo đuổi niềm đam mê thú vui vật chất khác Tuy nhiên, người có loại tính cách nên biết niềm đam mê họ thực nhiều cách khác nhau, có nhiều trò nguy hiểm không lành mạnh - ví dụ cờ bạc, có nhiều bạc ESTP Đặc điểm tính cách ESTP khiến họ vô tình làm tổn thương người khác - ESTP thẳng thắn dựa kiện logic (đặc điểm T ) cảm xúc (đặc điểm F), nên lời nói họ dễ dàng gây tổn thương người mang loại tính cách nhạy cảm Các ESTP không thích lý thuyết tư trừu tượng, họ thường gặp khó khăn trường học, đặc biệt năm sau Những người có loại tính cách xem thảo luận lý thuyết nhàm chán vô nghĩa Ngược lại, lượng niềm đam mê họ không giới hạn nói đến lĩnh vực mà họ cho thực tế thú vị Các ESTP truyền cảm có sức thuyết phục - điều làm cho họ trở nên xuất sắc với vị trí đại diện bán hàng, tư vấn doanh nhân Loại tính cách thực nhiều tài - điều quan trọng ESTP nhận tài năng, điểm mạnh điểm yếu Dưới công việc phù hợp với ESTP, công việc để bạn tham khảo, tất (phần lớn công việc liệt kê phù hợp với ESTP chắn) : - Lãnh đạo quân đội Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 14 HÀNH VI TỔ CHỨC Cảnh sát Lái xe Thám tử Bán hang Nhà giáo Các ngành nghề lĩnh vữ thể thao Giá trị: a) Giá trị gì? - Giá trị thể nhận thức “một cách ứng xử cụ thể trạng thái kết thúc tồn cá nhân hay xã hội ưa thích so với cách ứng xử hay trạng thái kết thúc đối lập.” Nó chứa đựng yếu tố phán xét chỗ thể tư tưởng cá nhân việc dung, việc tốt đáng ao ước Giá trị chứa đựng thuộc tính nội dung cường độ b) Các loại giá trị - Giá trị phương tiện - Giá trị tới hạn c) Sử dụng bảng khảo sát giá trị Rockeach cho ba chọn lựa: - Đầu tiên cho ba đưa giá trị quan trọng thân Sau cho ba lựa giá trị kim nam cho hành động ba - Tiếp theo ba chọn 3-5 giá trị quan trọng - Rồi xếp theo thứ tự ưu tiên ( quan trọng nhất)  Các giá trị ba là:  Giá trị tới hạn: • Một sống thoải mái • Một sống thú vị • Gia đình bình yên • Hạnh phúc • Niềm vui • Tự tôn trọng • Sự thông thái • Xã hội công nhận Nghiên cứu hành vi cá nhân  Page 15 Giá trị phương tiện: • Tham vọng • Tư thoáng • Vui vẻ • Sạch • Dũng cảm • Độc lập • Có trí tuệ • Yêu thương • Lịch • Có trách nhiệm III • - Sau cho ba làm bảng khảo sát giá trị thấy ba người trọng tình cảm đồng thời có lòng tự trọng cao Tuy nhiên sống ngày dường ba cân nhu cầu đó, nên người thường nhận xét ba tích cực, người có trách nhiệm yêu thương gia đình, Nhận thức định cá nhân Nhận thức a) Nhận thức gì? - Nhận thức qua trình, cá nhân thiết lập diễn giải cảm giác họ để hình thành ý nghĩa cho môi trường xung quanh b) Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức: • Các yếu tố bên người quan sát xung quanh • • Quan điểm Động Sở thích Kinh nghiệm Kỳ vọng • • • • • • • • • • • Các yếu tố tình • • • Nhận thức Thời gian Bối cảnh làm việc Bối cảnh xã hội • • • • • • c) Nghiên cứu nhận thức ba thông qua thuyết quy kết: Các yếu tố mục tiêu • • • • • • • Sự khác lạ Sự chuyển động Âm Kích cỡ Nền tảng Khoảng cách Sự tương đồng - - - Thuyết quy kết cố gắng giải thích cách đánh giá người khác nhau, tùy thuộc vào ý nghĩa mà quy cho hành vi cụ thể Khi đánh giá hành vi cá nhân thường cố gắng xem xét thử hành vi chủ quan hay khách quan Tuy nhiên phụ thuộc vào : khác biệt, thống nhất, quán Khi ba hỏi: “đồng nghiệp ba làm trể ba cảm thấy người nào?” “Đầu tiên ba tìm hiểu xem muộn nguyên nhân chủ quan hay khách quan Tức trễ thức dậy muộn hay tai nạn xảy đường điều hoàn toàn không tránh khỏi Việc đánh giá muộn khách quan hay chủ quan phụ thuộc nhiều yếu tố Ba xem xét tính cách anh ta, người hay lề mề, hay cao su cho bạn bè leo nguyên nhân chủ quan Còn ngược lại, lần bị trễ ba gán nguyên nhân khách quan Tiếp theo ba quan sát nhân viên khác có nhà tuyến đường với anh ta, người trễ nguyên nhân trễ hoàn toàn không cố ý Cuối ba coi thử tháng trễ lần rồi, lần thứ thứ ba cho nhân viên không giờ, hành vi lặp lặp lại nhiều lần chủ quan Qua cách giải vấn đề ba đồng nghiệp trễ thấy ba người, sử dụng thuyết quy kết cách xác cụ thể Ba vận dụng thuyết quy kết dung theo sơ đồ sau : • • • • • • • • • • QUAN SÁT NHÂN DIỄN GIẢI QUY KẾT Khách quan Cao • Sự khác biệt • • • • NGUYÊN Thấp Chủ quan Cao Hành vi cá nhân Khách quan Sự quán Thấp Chủ quan • • • • Khách quan Sự thống Thấp Chủ quan • • Ra định cá nhân a) Định nghĩa - Việc định cá nhân cách phản ứng với vấn đề Vấn đề Cao không thống trạng thái trạng thái mong muốn đó, buộc phải cân nhắc thực hành động khác b) Các cách định cá nhân - Sử dụng mô hình lý tính - Sử dụng mô hình lý tính giới hạn - Sử dụng mô hình trực giác c) Nghiên cứu mẹ định dựa mô hình: - Ba hay sử dụng mô hình lý tính để định cá nhân Tuy nhiên phần lớn ba lại sử dụng mô hình lý tính giới hạn khả xử lý thông tin người bị giới hạn khiến cho họ tiếp thu hiểu hết tất thông tin cần thiết Do đó, mẹ phản ứng lại với vấn đề phức tạp cách giảm bớt tính phức tạp xuống để hiểu - Các bước mô hình định dựa lý tính  Xác định vấn đề      - Xác định tiêu chí định Xác định trọng số cho tiêu chí Phát triển phương án Phân tích phương án đánh giá Lựa chọn phương án tốt Ví dụ: Chính ba thuộc mẫu tính cách ESTP nên việc ba nhận thức vấn đề xung quanh kĩ lưỡng, ví dụ có người bạn đưa ý tưởng mới, muốn mời ba chung vốn làm ăn sinh lời ba xem xét tỉ mỉ, ba tính toán kĩ quan tâm mặt rủi ro nhiều mặt lợi ích đạt điều ảnh hưởng lớn đến việc định ba - Cách nhận thức định ba vừa có mặt tích cực mặt tiêu cực Việc suy nghĩ kĩ tính toán quan tâm nhiều mặt rủi ro công việc giúp cho tránh thiệt hại bên cạnh lại làm cho hội làm ăn lớn Thêm vào là hoàn hảo suy nghĩ ý kiến ba sai, nên thu thập ý kiến, lắng nghe suy nghĩ người khác từ chắt lọc lại điều mà cho hợp lí không nên bảo vệ cho suy nghĩ riêng • • • • • • • • • • • • • IV Động lực làm việc Động lực - Động lực trình thể cường độ, định hướng mức độ nỗ lực cá nhân nhằm đạt mục tiêu  Nghiên cứu động lực làm việc ba: a) Dựa tháp nhu cầu Maslow: • - - - Maslow giả định người tồn phân cấp nhu cầu  Tâm sinh lý  An toàn  Xã hội  Được tôn trọng  Tự hòa thiện Mặc dù nhu cầu thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu thỏa mãn không tạo động lực Do vậy, nhu cầu dần thỏa mãn nhu cầu dần chiếm ưu Dường công việc ba đáp ứng phần nhu cầu thân Mức lương, kinh nghiệm mối quan hệ ba có qua công việc thỏa mãn đến nhu cầu tự thể hiện: • Nhu cầu sinh học: ba có vợ đứa con, sống gia đình hạn phcs • Nhu cầu an toàn: ba có nhà riêng, có bảo hiểm công ty cấp, • Nhu cầu xã hội: ba có đồng nghiệp tốt mối quan hệ rộng rãi với khách hàng, cấp người xung quanh • Nhu cầu tôn trọng: ba nhận quan tâm từ người công ty, tự thực công việc miễn không trái với lợi ích chung công ty có thành tích công việc Nhu cầu tự hoàn thiện: ba mong muốn thăng lương thăng chức, đặc biệt có thêm kinh nghiệm • Động lực làm việc ba xuất phát từ bên trong, tình thương yêu gia đình ba, mức thu nhập nhiều hay tỉ lệ thuận với công sức ba bỏ để lo cho gia đình, cách đầy đủ công sức ba bỏ lẽ nguồn thu nhập ba nguồn thu nhập gia đình Ba thương yêu gia đình, muốn gia đình sung túc, đầy đủ điều kiện mặt vật chất động lực lớn ba, góp phần lớn tăng thêm sức lực mặt tinh thần • Sau ba làm xong bảng câu hỏi tổng hợp lại sơ đồ động lực làm việc ba dựa yếu tố: • Phúc lợi • - - Bản chất công việc • Đào tạo thăng tiến • • đạo Lãnh Động lực làm việc Tiền lương • • Điều• kiện làm việc • Đồng nghiệp Đánh giá thành tích • • • V Tài liệu trích dẫn • http://www.tracnghiemmbti.com/ • http://www.slideshare.net/SmallStory93/hbi • Sách quản trị học • Một số phần trích dẫn sách giáo trình Hành vi tổ chức Stephen P.Robbins • ... VI TỔ CHỨC Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 11 HÀNH VI TỔ CHỨC Nghiên cứu hành vi cá nhân Page 12 HÀNH VI TỔ CHỨC  Kết cho thấy rằng: ba thuộc nhóm tính cách: ESTP - Hướng ngoại (E) (94%) Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo nghiên cứu hành vi tổ chức 1 cá nhân, báo cáo nghiên cứu hành vi tổ chức 1 cá nhân, báo cáo nghiên cứu hành vi tổ chức 1 cá nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay