Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

5 7,461 25
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 03:05

...HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ Học bạ dùng để ghi kết tổng hợp đánh giá cuối năm học học sinh Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016... định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh học sinh Mục "1 Các Môn học hoạt động... lớp - Hoàn thành chương trình tiểu học Học bạ nhà trường bảo quản trả lại cho học sinh học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học HỌC BẠ Họ tên học sinh : ……………………………………… Giới tính:………
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay