đáp án đề thi xác suất thống kê trường sư phạm kĩ thuật

1 312 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 01:24

Đáp án môn: XSTK (1001020) Ngày thi: 08/01/2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM Khoa KHCB-Bộ môn Toán Câu Ý Nội dung Gọi X số sản phẩm loại sản phẩm lấy ra: Thang điểm 0,5 P( X  2)   P( X  2) 8.C44 P ( X  2)  P( X  0)  P( X  1)  C12 P ( X  2)   0,5 8.C44 98  C125 99 Xác suất lấy sp không phế phẩm(đầy đủ): P( B)  0, 4.0,95  0, 35.0, 93  0, 25.0,9 0,5 P( B)  0,9305 0,5 0,5 10 C  C P( lô bán được)  Gọi X số lô bán : X  B (5; ) EX  n p  0,5 DX  n p.(1  p )  0,5 0,5 10 x  8, 053 ; n  226 ;  n 1  1,56327    1,96 n 1  0, 2038 n   (7,8492 ; 8, 2568) 0,5 H :   8,5 ; H1 :   8,5 0,5 ttrb  2,58 0,5 0,5 0,5 x  8,5 tqs  226  4, 298  n 1 Bác bỏ H ; không chấp nhận báo cáo II f  0,5 0,5 68 ; 226 0,5   2, 33 f (1  f )  0, 07108 226 (0,2298;0,37196) 0,5 H : p  0,15 ; H1 : p  0,15 ; ttrb  2,33 0,5 f  28 ; tqs  226 Ý kiến f  0,15 0,15.0,85 226 0,5  1, 099 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: đáp án đề thi xác suất thống kê trường sư phạm kĩ thuật, đáp án đề thi xác suất thống kê trường sư phạm kĩ thuật, đáp án đề thi xác suất thống kê trường sư phạm kĩ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay