Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017

3 292 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016, 22:10

...  96 Câu 3: Giá trị x để biểu thức 1 ,7 - Ix - 2016I đạt giá trị lớn Câu 4: Giá trị biểu thức: A =  12   13       1 37   24 Câu 5: Cho a, b thỏa mãn đẳng thức Ia - 1 ,74 I + Ib3 + 64I =... tự tăng dần Câu 12: c < < 10 < < < < < < < Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: > Câu 2: Câu 3: 2016 Câu 4: -1 2/1 37 Câu 5: a = 1 ,74 ; b = -4 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí... b Đáp án Bài 1: Đi tìm kho báu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: b Câu 7: d Câu 2: c Câu 8: 0 ,36 Câu 3: a Câu 9: a Câu 4: 17/ 12 Câu 10: Câu 5: 20 Câu 11: c Câu 6:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn