Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

3 282 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016, 22:08

... trồng năm Câu 4: 1, 0 điểm - Biện pháp canh tác sử dụng giống chống chịu sâu bệnh hại - Biện pháp thủ công - Biện pháp hóa học - Biện pháp sinh học - Biện pháp kiểm dịch thực vật Câu 5: 1, 0 điểm -. ..VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP Câu 1: 0,5 điểm Nhờ hạt cát, limon, sét, chất mùn mà đất... Trứng -> Sâu non -> Nhộng -> Sâu trưởng thành + Sâu non phá hại trồng nhiều Hình thái, Cấu tạo thay đổi - Biến thái không hoàn toàn: 1, 0 điểm + Trải qua giai đoạn: Trứng -> Sâu non -> Sâu TT + Sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay